Water – Bewustzijn

Organische, analoge en synthetische werkelijkheden; water en bewustzijn

Martijn: We moeten eventjes kijken naar twee verschillende velden. We spreken in de hoofdzaak over organische werkelijkheid. Organische werkelijkheid is een werkelijkheid, waarin bewustzijn, laat ik zeggen, mens, leeft, die werkelijkheid ervaart vanuit zichzelf. Wij denken, dat we nu werkelijkheid ervaren vanuit onszelf, maar het is hier niet zo. In feite wordt deze werkelijkheid aangelinkt aan ons bewustzijn. Dat is wat hier gebeurt, dat is een soort “virtual reality”, maar dan op een hele andere manier, als met een bril.

Je hebt, dus, analoge werkelijkheid. Een analoge werkelijkheid is een werkelijkheid waarbij je bewustzijn alles, wat je bewustzijn uitdraagt en is, in feite een rimpeling geeft, naar buiten uitzendt, waardoor de werkelijkheid reageert op jouw bewustzijn, honderd procent. Dus dan zou je misschien wel moeten zeggen, dat de werkelijkheid die je daar ervaart een resultaat is van jouzelf. Dus vanuit volledig evenwichtige, stabiele, open, transparante, harmonieuze levenskracht in jezelf, samen met heel veel andere, ontelbaar andere levensvormen wordt er in elk wezen god ervaren, de kracht van verbondenheid, en dat is niet de zweverige toestand, maar dat is een hele krachtige, zeer krachtige, autonome, gezamenlijke autonome werkelijkheid. Dat is de analoge werkelijkheid. Analoog betekent, dat de werkelijkheid reageert op wat de wezens, die daarin leven, zijn, niet wat ze willen, maar wat ze zijn.

En een digitale werkelijkheid, of een synthetische werkelijkheid, dat is een werkelijkheid, een universum die zich gedraagt, reageert niet op de wezens, die daarin leven, maar die de informatie aan die wezens geeft. Hoe zij de werkelijkheid gaan ervaren, dus andersom. Dus het ene is een virtuele werkelijkheid, dan krijg je instructies van buitenaf, het is dus onze werkelijkheid. Kijk maar naar de simpele dwarsverbanden, kijk, in deze werkelijkheid gebeuren voortdurend dingen, die ons besturen, terwijl je innerlijk in jezelf weet, nou jongens, zo hoeft het niet te gaan. Je voelt, dat het volslagen waanzin is, je weet het ook, het is niet eens een gevoel, het is een gevoel EN weten in je hoofd. Je weet en voelt, dat is niet wat het zou moeten zijn. Wat het zou moeten zijn, dat is – HAP – en dan komt er de emotionele golf. Boem, daar is die, daar gaat het om. Het moment, dat je de diertjes ziet, of het moment, dat je een appel ziet, het moment, dat je mensen ziet samen over de boulevard lopen, die echt gelukkig zijn, dat je voelt: Dat is het! Dat gevoel, dat hele diepe gevoel daar binnenin.

Dus dat zijn twee verschillende werkelijkheden, je hebt een analoge werkelijkheid en je hebt een synthetische werkelijkheid. Dit universum, waarin wij leven, is in feite een georkestreerde werkelijkheid gebaseerd op een experiment van het Huargardiaanse beschaving. Dit hele universum is door hen ingericht, binnen de bandbreedte, kunnen gewoon van al die verdiepingen tussen gezet worden. We begrijpen niet hoe dat kan, maar neem gewoon nu even aan, dat dat zo is, dat het kan, dat het ingericht kan worden en dat je dan vervolgens, als een kopie van een foto, dat je in die metabandbreedte een werkelijkheid kunt invoegen, of beter gezegd, een werkelijkheid kunt inkleden aan de hand van je eigen experiment. Dus deze werkelijkheid, die wij ervaren, is in feite de werkelijkheid geënt, gebaseerd op de gedachtegang en doelstellingen van andere intelligenties. En dat zijn de intelligenties, die ten opzichte van ons gewoon honderdduizend keer meer reken- en denkcapaciteit hebben dan wij. Die denken totaal niet in diezelfde taal als wij. Deze intelligenties zijn gekaapt en vervolgens is hun experiment, dus de hele script, de hele software hoe het universum zich gedraagt, is onder controle gezet van de draconische grootmachten. En alle mensen en wezens, die daarin leven in dat script, dus onderdeel zijn van dat script van de Huargardiaanse beschaving, dat is in feite een synthetische werkelijkheid. Hoewel, als je uitstapt uit de lift en in die werkelijkheid komt, is het een analoge werkelijkheid, want je ziet, als je komt op een planeet zoals, bijvoorbeeld, Aarde, zie je het water, en je voelt het, je pakt de bladeren en je zegt: Wow, wat mooi. Maar op het moment dat je weet, hoe bladeren er echt uitzien en wat het met jou doet, als je weet, hoe water communiceert, rechtstreeks met jouw bewustzijn en jij met dat water, dan weet je, hey, er ontbreekt iets. En wat er dan ontbreekt is vooral het bewustzijn van jou in dat script. Want het script gaat pas luisteren en leven op moment dat het godsbewustzijn in beweging komt. Dus het is wel degelijk een analoge werkelijkheid, maar het is ontwikkeld door een intelligentie.

Nu is het zo, dat die gekaapt is en het is een hele grote intrige, die gaande is. Niets moeilijk aan. Op deze aarde vallen landen elkaar ook binnen. En economisch vallen ze elkaar over de drempel heen, dat kan, maar op kosmisch gebied vinden de mensen dat ook moeilijk, maar het is gewoon ook een kwestie van tijd, aardse tijd, dat mensen gaan beseffen, dat het kan wel, kan gewoon. We zien het nu met virtual reality, dat kan. Vijftig jaar geleden zouden ze gezegd hebben: Je bent gestoord, mijn kind naar een kleurenschermpje kijken met een spelletje? wat heb je het over? tekenen, viltstiften, wasco. Nee, niets, nu wordt het ingevoegd in het brein en het brein ervaart een driedimensionaal beeld.  Zo snel gaat dat. Dus het is helemaal niets aan te ontkennen. Dat is gewoon de werkelijkheid, waar wij nu in balans zijn.

(20190107 MvS-Bewustzijnsverruiming-2-3-Baarn) 

Water in de oorspronkelijke wereld

Wij ervaren hier dat de aarde beschenen wordt door een zon van buitenaf. In de oorspronkelijke wereld is het licht er van binnenuit. Het licht komt van binnenuit uit de materie en is daar aanwezig, waar jij aanwezig bent. Er is geen zon, die van buitenaf op de aarde schijnt. Er is overal licht. En de kleur van de hemel, zoals wij het hier blauw zien, is daar voortdurend in een staat van een soort goudgele kleur. En alles is net naar gelang van dat wat jij aankunt, in het moment dat je het ervaart. Ik geef nog een ander voorbeeld. Twee dagen geleden heb ik die ervaring gehad, (iets) wat wederom mooi aansluit bij deze vraag. Zoals wij hier water kennen is water ook in de oorspronkelijke wereld aanwezig. Het lijkt echt als twee druppels water. Op het moment dat wij daar dus zijn, zullen we echt onthutst zijn, dat we zo hebben gedacht dat het zo anders is. Maar het is niet zo veel anders; ons vermogen is anders.

Het water ervaren wij hier als zo’n doorzichtige vloeistof. Het water is van origine bewustzijn; dat is het hier ook. En dat bewustzijn, dat is levend. En dat levende bewustzijn komt niet perse via een rivier, maar het komt uit de grond.

Ik heb bij gigantische rotsen en bergen gestaan waar het water uit de berg kwam. Niet uit één plek, maar uit de berg. Dus water uit het hele oppervlakte. En het water, dat leeft. En dat water is niet doorzichtig in doorzichtigheid, transparantie, maar het water heeft alle kleuren en dan nog in een veelvoud van dat, wat we hier fysiek kunnen zien met onze ogen; het heeft een kleurenspectrum dat beweegt als een levend organisme. Je communiceert er mee. En het gaat dwars door je heen. En je bent in de zuiverste vorm van de natuur, je bent in de zuiverste vorm van een blaadje, wat je ruikt gaat dwars door je heen. Daarom, de sleutel om ons te kunnen aarden in onszelf, is de aarde. Ook hier.

De Designers van deze wereld hebben daar beslist rekening mee gehouden. Dit omdat de aarde nodig is voor dit hele experiment, nodig voor de mensen die hier leven – die toen nog helemaal in de beginfase aanwezig waren – om zichzelf te kunnen herinneren. Omdat de sleutel van de aarde, de gevoelens en het bewustzijnsveld van de aarde is. En het mooie is dat dit hele hologram – dus deze Matrix – gekoppeld is aan onze oorspronkelijke wereld.

(20160513-MvS-Crowd-Power-nr13-Geluk-oorspronkelijk-leven-en-bekrachtingen-van-jezelf)

De trilling van emoties en waterkracht in ons

Martijn: Als je kijkt naar, bijvoorbeeld, denken. Denken, geleide gedachten, wat niet van onszelf zijn, dat zijn perfecte geometrieën, dat zijn de geometrieën, die we vaak gewoon te zien krijgen. Wat we voelen bij emoties, als er emoties zijn, daar ontstaan er geometrieën, die niet perfect zijn, eigenlijk zijn ze niet geometrisch. Dat zijn hele organische frequenties, dus als je een steentje in het water gooit en je maakt er een foto van, dan zul je zien, dat die kringen eromheen nergens gelijk zijn, overal zijn ze net iets anders. Terwijl als je op een afstand kijkt, dan zeg je, wow, wat een mooie geometrie, als je goed kijkt, dan zie je, dat het niet digitaal is, het is organisch. Dus dat is een trilling van het water.

Wat de trilling van emotie eigenlijk doet, is als het gevoeld  wordt, en in de eerste instantie zitten onze emoties, die we voelen, altijd gelinkt aan gedachte, want zo zijn we, dus, aan de ketting gelegd, wat gebeurt is dat bij een emotie, hele krachtige emotie, maar bij een hele subtiele gebeurt het ook, dat er informatie-bewustzijn in beweging komt van binnen uit, vanuit het hart, wordt via centraal zenuwgeselleidingen naar het brein wordt gebracht en zorgt daarvoor, dat het hele denkpatroon, het geometrisch denkpatroon van het script, wordt getrakteerd op een andere informatie-golf. En eigenlijk verstoren emoties het perfecte Annunaki-draconische computersimulatie programma.

Want er is iets gaande en ik denk dat wij heel goed bewust moeten worden dat we niet alleen maar met ons eigen processen bezig moeten zijn, dat is primair dat geef ik ook altijd aan. Het moet om ons bewustzijn gaan maar kijk ook eens hoe goed, in hoeverre je bewustzijn deelt met de natuur! Want de natuur is een heel levend vibratieveld het resoneert op de waterkracht in ons, onze Hartskracht!

(20181217 educatie dag 1 Baarn)

Opgebouwd uit codes, uit water

De natuur in onszelf uitnodigen. De dieren, het water, de planten, de bergen, alle elementen wachten op ons, de wedergeboorte  – en dat hoeft niet op een specifieke manier te gebeuren, maar het gaat er om dat we het beleven in ons gevoel.

Kijk, je kunt met alles wel experimenteren, alles kan, alles is mogelijk. Maar ik beschouw gewoon mijzelf als een heel, net als iedereen is, normaal mens en de één gaat daarin experimenteren en de ander daar, voor mij blijft het drinken gewoon altijd prima. Maar het zou zo maar kunnen van niet, want uiteindelijk zijn wij fysiek opgebouwd uit codes, uit water, dus we hoeven eigenlijk geen water toe te voegen in ons lichaam. Mits ons lichaam voor zichzelf kan zorgen. Maar dat is weer op bewustzijn gebaseerd. En als andere mensen dat wel kunnen, dan is dat gewoon hartstikke mooi, want het kan ook gewoon.

(20170627-MvS-Crowd-Power-nr24)

Waterwezen