VALS LICHT: Je trilling hoog houden

(door Judith van Beers) Dit is belangrijke informatie voor alle mensen op deze aarde die zich wensen te bekrachtigen in verbinding met de bron, het oorspronkelijke veld.

“Ik ben geen leraar en geen guru. Ik ben mens, hier en Nu op deze aarde met een miljoenen jaar oud wezen in mij. Net als jij. Ik deel waarheid die ik mij herinner en die ik dankzij verbinding met het oorspronkelijke veld en heldere waarneming, kan zien en voelen. Voel jij vooral jouw waarheid.”

Je trilling hooghouden

Iedereen die een beetje gevolgd of gelezen wordt, heeft het er over. Men lijkt elkaar klakkeloos na te praten. Met hoop, zo van jaaaa dat moeten we doen! Zoals dat nu nog gaat met matrix programma’s, krijgt het veel aanhakers.Ik zie en voel een andere waarheid met betrekking tot onze trilling en in je oorspronkelijke kracht staan.Als we onze trilling hoog zouden willen of moeten houden, dan doen we vanaf nu alleen maar blij, vermijden we mensen waardoor we leeglopen (wat overigens onmogelijk is, dat regel jij namelijk zelf en heeft niets met die ander te maken). Dan vermijden we boosheid, suiker, alcohol en drugs en onderdrukken we verdriet. We zijn door de m.atrix zo geprogrammeerd, dat boosheid en verdriet een lage trilling zouden hebben. Dat is de hoa.x in deze informatie. Lees je even mee?Laten we beginnen met ons af te vragen: wat is trilling?In mijn waarneming is trilling energie. Energie is iets wat Levende wezens en Levende dingen, een boom bijvoorbeeld, uitwisselen. Het beweegt zich, tussen wezens en dingen die Levenskracht in zich dragen. Soms hebben we er veel van en soms weinig. Sommigen van ons hebben er veel van en sommigen weinig. Levenskracht is dat wat de energie, en daarmee trilling, aanzet. Trauma is wat portalen en daarmee levenskracht uitzet.Zowel het oorspronkelijke als het artificiele veld, bevatten trilling, energie. Het eerste is bekrachtigend, het tweede ontkrachtend al lijkt het soms bekrachtigend omdat het je een goed gevoel geeft.Er zou sprake zijn van een hoge en lage trilling.Bestaat dat eigenlijk, een hoge of lage trilling? In klankhoogte zeker maar daar gaat dit artikel niet over. De onderscheiding van hoge en lage trilling bestaat niet in de oorsprong. Die bestaan alleen in de ma.trix.

Hoge/lage trilling in de m.atrix

In de matr.ix Heerst ons denken en daardoor vergelijking. Goed/fout, laag/hoog, onder/boven, veel/weinig, meer/minder, prettig/onprettig.In de matri.x zijn wij erop uit om ons goed te voelen. Dat komt omdat ons brein zich er steeds weer mee bemoeit en die, angstgedreven, steeds opnieuw situaties beoordeelt.Een hoge trilling zou mij een goed gevoel geven en een lage trilling een slecht gevoel. Dus hoog zou mij bekrachtigen en laag ontkrachten.Gezien vanuit het denken, en dus de matr.ix want die bestuurt het denken, is dat er. Echter, in het oorspronkelijke veld zien, weten, voelen en nemen we iets anders waar.Iets trilt, of niet. Iets trilt hooguit zachtjes en voorzichtig of hard en duidelijk. De frequentie, de snelheid en de kracht van het trillen kan veranderen. Niet die energie zelf. Waarmee ik niet zeg dat er geen ontkrachtende energie bestaat want dat is zeker wel het geval.Onze oorspronkelijke kracht is eindeloos juist en alleen maar dankzij onze emoties. Het hele scala aan emoties. Dus geen gevoelens maar emoties. Zie ook dit artikel wat ik daar eerder over schreef.Alle emoties die we in het Nu ervaren, bekrachtigen ons. Alle oorspronkelijke emoties in het Nu hebben een hoge trilling. Ze maken je mens. Ze onderscheiden je van de robots in deze wereld die krachteloos zijn. Hun levenskracht is eruit. Zij Leven omdat ze ademhalen.Het is een heel goed idee om in tijden van bezetting goed voor jezelf te zorgen en je geld alleen uit te geven aan belangrijke zaken waardoor je energie hoog blijft. Wat iets anders is dan op zoek gaan naar die hoge trilling. Als je energie hoog blijft, werkt je immuunsysteem goed en kun je helder waarnemen. Je houdt je energie hoog door in het Nu te Leven op jouw pad.

Kortom.

In de matrix wordt met ‘je trilling hooghouden’ separatie en robotisering gestimuleerd.Separatie van mensen die het moeilijk hebben en uitreiken. Separatie van de mensen met diepe emotionele gevoelslagen. Zij zijn de meest krachtige oorspronkelijke wezens hier op aarde omdat ze a) de duidelijkste integriteitsantennes hebben b) de krachtigste trilling hebben c) daardoor de grootste invloed hebben op energie, frequenties en d) daardoor krachtige manifestoren zijn die de energie van de mat.rix kunnen beinvloeden. Vandaar dat deze separatie wordt gestimuleerd. En voor sommigen onder hen geldt dat zij als taak hebben om de velden van verdriet en woede weer te openen.Robotisering omdat dit vanuit het denken is geinitieerd, waardoor de matrix bepaald. Een mens is compleet met het hele palet aan emoties. Emoties maken het verschil tussen onze bezetters, die geen emoties kennen en waar deze galactische oorlog om gevoerd wordt, en oorspronkelijke mensen.En dit is precies de bedoeling van de matr.ix: emoties indammen en het denken vergroten. Zodat wij mensen, steeds minder krachtig worden terwijl we denken dat we dat juist wel worden…

Er is alleen maar Nu.

Tot een ander Nu.

En tril ze.

In het Nu.

En zorg goed voor jezelf.

Warme groet,

Judith van Beers

Link naar het artikel