Informatievelden en emotionele intelligentie

… Heel diep in onszelf weten we dat het waar is. Dat wat je ten diepste voelt en waar je voor staat  – dat het normaliter zichtbaar wordt in jouw werkelijkheid. En het afwezig blijven ervan, het wegblijven ervan dat dat niet klopt. Die herziening, dus de perceptie van hoe wij bewustzijn ervaren, de herziening daarvan is best wel pittig voor heel veel mensen omdat dat werkelijk een deur opent die ons voorstellingsvermogen te boven lijkt te gaan.

Dat is niet zo, maar we hebben het ons nog nooit voorgesteld. Dan lijkt het bijna onmogelijk. Het bijzondere is dat als je iets voor de eerste keer voorstelt (of wat er al eerder is geweest in jezelf gaat oprekken en uitbouwen) dat je bewustzijn op dat moment toeneemt. Dat je bewustzijn wordt uitgerekt. Je kunt namelijk meer voorstellen, meer voorstelling betekent ook meer creatie. De creatiekracht van het wezen neemt toe naar gelang het voorstellingsvermogen gemaximaliseerd wordt. En waar dat stopt, weet je niet, hè. Want je kunt maar doorgaan met je voorstelling. Je kunt je voorstellen dat wij niet alleen zijn in het universum, maar je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat deze wereld, ik heb het niet over jullie hè, maar je kunt je niet voorstellen als doorsnee mens van deze wereld dat deze werkelijkheid waarin wij zijn, eigenlijk dwars door een andere planeet heen ligt. “Hè wat zegt ‘ie nou weer, dat is hier moet nu een pil in, nee hier gaat iets niet goed.”

Dus wat is het voorstellingsvermogen? Het voorstellingsvermogen roept informatievelden op. En het gaat niet om informatie want dat is de mind, maar het gaat om de gevoelens die eronder kunnen zijn.

Stel je nou eens voor dat jouw gevoelens die jij in jezelf draagt, je organische gevoelens, de verbinding, het verbondenheidsgevoel met de wereld, met de natuur en de mensen, stel je nou eens voor dat daarbij passend ook een denkformaat is. Dat je een manier van denken kunt scheppen in jezelf wat past bij je diepste gevoel. Probeer daar eens naar te kijken.

De hartskracht, de kracht van het hart is een gigantisch organisch analoog geometrie maar die geometrie is net als een mandala, dus die is niet exact links gelijk aan de kant van rechts. Het hartbewustzijn, dus dat zijn emotionele patronen, trillingen, zijn zo sterk, zo krachtig dat je dat kunt zien als een taal. Kijk je naar het brein en naar het hoofd, dan is dat ook een taal. Denktaal is geometrie, denken is een patroon wat 100 % wiskunde is. Dus links en rechts, alles is exact geometrisch. Wat is het verschil daartussen, we leggen ze even naast elkaar neer. Het denkvermogen van de mens is denken met het brein, is een wiskundige taal, er zit dus een logica in en is te voorspellen. Want er zit een logica in. Er zit een berekening in en dus een formule. Weer vertaald: als mensen denken is de uitkomst daarvan bekend. Dat is kosmische logica.

We gaan weer terug naar het gevoel, gevoelsveld, is heel onbestendig, want emoties kun je niet bevatten, gevoelens kun je niet bevatten, je kunt het niet een betekenis geven, want het is alleen in dat moment zo. Kijk je naar de vorm, naar het algoritme van de trilling van het hart en dat zit aan de binnenkant van het fysieke hart zitten allemaal neuroweefsel en dat neuroweefsel is veel geavanceerder, ook neurologische wetenschap, veel geavanceerder dan het neuroweefsel in het brein hier (hoofd) dat ontvangt de hartfrequentie, dus het neuroweefsel van de binnenkant, de bedrading aan de binnenkant van het hart ontvangt informatie, trillingen, uit het veld. Dus het niet zichtbare veld. Dus niet de fysieke wereld, maar uit een informatieveld. De schepping, de trilling, de taal van het universum. Bij het ontvangen van die informatie die binnenkomt in het hart geeft het hart in een gebalanceerde samenwerking met het lichaam, geeft het hart die informatie door aan het brein en op het moment dat daarnaar geluisterd wordt, naar wat er gevoeld wordt, stemt het brein zich af op de informatie, de bits en de bites van het hartweefsel. En in dat moment verandert de breintaal naar ook organisch. Dan staat het hoofd, denken, in lijn met het diepste voelen. Dan ontstaat dus die gouden krans wat we zien in allerlei boeken en schilderijen. Dat is een organisch denkvermogen. En dan praten we eigenlijk over een EQ dus een emotioneel intelligentieveld. …

Bron: Levend Bewustzijn in een Virtuele analoge werkelijkheid | Martijn van Staveren | Deel 2