Puppets on a string

Stel. 

Even een hypothese. 

Steeds als jij naar het nieuws kijkt en de leiders van deze maatschappij in actie ziet, zie je dat ze aan touwtjes zitten. Hun lichaam en ledematen zitten vast aan touwtjes. Ook hun hoofd en hun gezicht wordt op die manier in beweging gezet. Hun hoofd zit middels een USB plug vast aan een computer die hun gedachten bestuurd en daardoor ook de woorden die uit hun mond komen.

Wat zou je dan doen? Zou je het dan serieus nemen? Zou je hen serieus nemen en boos op ze worden? 

Zou je ze aanvallen, verachten en affikken, of zou je je richten op de computer en degene die die touwtjes in handen heeft? 

Deze hypothese is een metafoor wat werkelijk gaande is. Het is alleen onzichtbaar. Voor onze huidige ogen zijn de touwtjes niet zichtbaar, voor onze ogen is die computer niet zichtbaar. 

Maar deze zijn er wel degelijk. 

Nog een vraag. 

Is het daarom helpend om onze woede te richten op de puppets on a string? 

Zou dat iets oplossen? 

Ik weet het antwoord wel, jij ook? 


hug

Fuck the hug

Huggen, elkaar een knuffel geven bij binnenkomst en vertrek. Waarom doen we dat eigenlijk? 

Al lange tijd ervaar ik het regelmatig als een onbesproken regel, een soort ritueel.
Ooit is het begonnen en is het uitgegroeid tot een vrijwillig-verplichte handeling.

Let wel, ik ben er niet geheel op tegen, ik geef mensen ook een knuffel maar besef me steeds meer dat ik dat niet bij iedereen zo voel en dat ik het dan doe omdat het een soort verplichte handeling is geworden, omdat dat nou eenmaal de gang van zaken is, omdat dat wordt verwacht.
Een handeling die niet gestoeld is op enige oprechtheid en echt voelen van: JA! ik wil jou even een knuffel geven omdat ik oprecht blij ben je te zien!

Ik heb me al steeds voorgenomen om het vanaf nu alleen te doen als ik dat zo voel, zeker ook omdat ik van oorsprong helemaal geen knuffelaar ben, dus ik ben al meegegaan in die hele hype, zonder me af te vragen waarom. Ik deed wat van me werd verwacht.
Maar toch betrapte ik me erop dat ik steeds weer meeging in dat hele veld van ‘verplichte handeling’. 
Waarom ik dat doe is eigenlijk ook de angst voor het gegeven dat de ander zich misschien afgewezen voelt waardoor er ongemakkelijke momenten ontstaan. Een programma dus. Een programma wat er voor zorgt dat ik niet luister naar mijzelf en mezelf verloochen om de vrede maar te bewaren.
Ook een programma wat we met elkaar hebben gecreerd, want liefde en vriendschap, daar gaat het toch om?
Mijn inziens is dat weer een newage sausje wat er overheen wordt gelegd want onechte knuffels heeft niets met liefde en vriendschap te maken, maar met doen alsof. Ook ben ik niet met iedereen vriendjes.

Nou Ja, het moge duidelijk zijn; Bij deze wil ik dus aangeven dat ik ermee stop. Ik stop met het automatisch onoprechte geknuffel en doe dat alleen nog wanneer ik dat voel.


Het is van groot belang dat wij wegblijven bij het willen veranderen Van de wereld

Martijn: Ik was 12 jaar, we waren op vakantie met mijn ouders, ik als Martijntje natuurlijk, en toen reden wij – ik denk dat het in Oostenrijk was maar het kan ook Zwitserland zijn, kan ik niet meer terughalen- reden wij langs de bergen en vervolgens … je hebt van die grote bergen en daar lopen afdakjes overheen om die rotsen die naar beneden kunnen komen niet op de weg te laten komen, en we gaan bijna die tunnel in en dan komt er vanaf de andere kant, ik kan het me nog goed herinneren, een Alfa Romeo op onze weghelft aan en raakt ons frontaal. Bam, letterlijk.

De auto schrompelt in elkaar en op dat moment gaat de tijd vertragen en ik besluit in dat moment: dit gaat niet door.
Ik voelde het ook als een zware aanval in de matrix om mij op te ruimen, letterlijk, het voelde als een attack.
Allemaal licht ging er dwars doorheen en alles ging langzaam, ik zie de hele auto in elkaar geperst worden, ik zie mijn zusje en wij maken een draai, een klap en wij vliegen van de weg af en we storten het ravijn in.

Terwijl dat dus gebeurt realiseer ik: we zijn dood, letterlijk.
Ik realiseer me; de lichamen doen het niet meer, zo voel ik dat letterlijk. En in dat moment had ik dus het besluit genomen: hier ga ik niet mee akkoord.
En terwijl ik dat besluit nam vanuit mijn eigen kracht, kwam er een krachtveld van allemaal – ik weet dat nog heel goed – als een soort roze wolken, zo heeft het zich voorgedaan, helemaal rondom. De hele omgeving werd roze en tijdens de val naar beneden in het ravijn stopte dat. En toen was het doodstil. Geen geluid, totale sereniteit En in dat moment zei ik: terug. Letterlijk het gevoel, niet met woorden. En alles draaide terug. De hele auto rolde tegen het ravijn op omhoog, we kwamen op de weg, we draaiden terug op de plek waar we waren, er was een grote lichtflits, ik zie alles uit elkaar schuiven, letterlijk, het moment van de impact met één grote lichtflits tussen die 2 auto’s in, die auto’s worden uit elkaar gehaald en in dat moment voel ik dat de tijd weer gaat versnellen: whoep… whoep..whoem. En die auto vliegt er langs.

En dat is wat we kunnen doen als wij in het moment kunnen reageren, dat is ook onze uitdaging om dat in ons dagelijkse leven weer te gaan toepassen, reageren in het moment, aanwezig zijn in het moment, dan worden wij in dat moment letterlijk de scriptschrijvers.

Dat is heel mooi om mee te werken en vooral ook om echt met jezelf te werken. Je wordt je heel bewust van wat je denkt, wat je doet. Je wordt je ook bewust van het moment vóór de gedachte. Je gaat van jezelf ontdekken waar die gedachte vandaan komt.
Je komt dan in het moment voor de gedachte en dat is een gevoel. En als je daar nog dieper in durft te gaan kom je er achter dat dat nog steeds een onderdeel is van je neurologische vermogen en dan kun je daarbuiten nog een keer daarvoor kijken en dan is er echt een gevoel. En die 2 gevoelens liggen heel dicht tegen elkaar aan. En dat is die ene nanoseconde waar de mensheid eigenlijk niet meer in gesynchroniseerd is.

Het gaat om het vangen van je gedachten. Daar gaat het om. Het alert worden en dat je ook berijpt waar die gedachten dan ook vandaan komen en hoe dat zit.
En wat is dat vangen? Vangen is dat ik herken dat wat er door mij heenloopt niet van mij is, en doordat ik besef dat het niet van mij is, dat de invloed van dat wat er door mij heenloopt, zomaar weg is. En dat is wat er gebeurt. De invloed stopt.
Maar op het moment dat er een gedachte door mij heen loopt die gelijkgesteld is aan de gedachte van mij dat ik niet meer kan voelen wat het verschil is, ja dan wordt het een heel ander verhaal.
Voor mij is het niet belangrijk te achterhalen wie er door mij heen denkt, behalve dat ik mijn bewustzijn, mijn innerlijke kracht-bewustzijn erin zet, omdat dat resonantieveld ontstorend werkt en de verstoring dus ontstoort. Want elk beslissinkje, elke gedachte, geeft al een verandering in het gevolg die daaruit voortkomt.

Nu moet je voorstellen dat twee mensen samen alweer een heel ander gevolg hebben als een persoon.
Dus als wij hier een verandering toepassen, in onszelf hè, wij bevrijden ons uit een bepaalde perceptie waar we in vastzitten – goh, pfjieuw, ik kan daar gewoon uit!
Klets!, heel het leven krijgt een andere stroming.
Dat heeft dus effect. Dat zijn kleine veranderingen in het geheel, zou je denken, maar dat is niet zo want jouw universum verandert. Vanuit jouw ogen bekeken, verandert dus dat deel wat jij meemaakt en eigenlijk is alleen die verandering van belang in jouw universum. Dus niet van: “Ja, maar het is maar een kleine verandering hoor wat ik doe in mijn leven, wat voor effect heeft dat nou op de rest?”
Maar het maakt niet uit hoeveel effect het heeft op de rest want de rest is allemaal vulling. Het gaat er om wat er verandert voor jou, het gaat erom wat er in jouw landschap verandert.

Daarom denk ik dat het van heel groot belang is dat wij weg moeten willen blijven van veranderingen in de wereld. Dus niet in dat landschap, maar in de details van onszelf. Want als we werken aan de details van onszelf dan werken we in ons eigen universum, in dat deel. En als we alleen daaraan werken dan hebben we ook alleen maar dat we kunnen zeggen dat we werken vanuit onze eigen innerlijke kracht, onze eigen vrijheid. En als we werken vanuit die vrijheid, dus die zuiverheid, dan word je ook nooit opgespoord in die zin, dan wordt er ook niets tegen je ingezet.
Want als jij werkt om de wereld te willen veranderen, als jij werkt om de wereld te willen trakteren op die grote innerlijke vrijheid, als het je daar om gaat, als de focus daarheen gaat, dan zit je dus met je bewustzijn in de matrix te werken. Dat is eigenlijk een vorm van onzuiverheid.
Zeg je nou dat het onzuiver is om voor het grotere geheel aan het werk te gaan? Nee, dat is fantastisch. Maar als je gaat denken dat het daarom gaat dan ben je bezig met iets anders dan jezelf. En het gaat dus zo wezenlijk om wat er in jezelf gebeurt en wat je in jezelf voelt!natural law

Natural Law

Afgelopen tijd ben ik via Steven Whybrow en Eril Kaya https://youtu.be/vm6IIKVnNfo Mark Passio eens gaan volgen.
Wow! Wat een berg aan info en wat een power! (niet voor softies die zich snel aangevallen voelen)
Waar hij het voornamelijk over heeft is Natural Law.
Natural Law houdt het volgende in:

De natuurlijke wet is het tegenovergestelde van de door mensen gemaakte wetten.
In tegenstelling tot wetten die door regeringen zijn uitgevaardigd om in specifieke behoeften of gedragingen te voorzien, is de natuurlijke wet universeel en op iedereen, overal, op dezelfde manier van toepassing.
Deze natuurlijke wetten worden door iedereen (soms op een onderbewust niveau) gevoeld. We zijn ons er bijvoorbeeld allemaal van bewust dat moord niet eerlijk is, al dan niet bij wet bepaald!

Deze wetten zijn te allen tijde van toepassing op alle mensen, ongeacht de door de natuur veroorzaakte verschillen zoals geslacht en ras of door mensen gemaakte categorisaties zoals religie, regio, cultuur, kaste, geloof, taal, enz.

Natuurlijke wetten zijn morele codes die we gezamenlijk kennen als het geweten. Alles wat niet in overeenstemming is met deze codes is immoreel of oneerlijk.
Alle mensen, die een gemiddelde intelligentie en emotionele quotiënten bezitten, lijden bij het plegen van dergelijke oneerlijke daden aan wat we een schuldig geweten noemen, of zij het nu toegeven of niet. .
Deze wet kan dus ook worden gezien als de basis van ‘moraliteit’.

Natuurlijke rechten versus mensenrechten

Als integraal onderdeel van het natuurrecht zijn natuurlijke rechten rechten die door geboorte worden toegekend en niet afhankelijk zijn van de wetten of gebruiken van een bepaalde cultuur of regering. Dus natuurlijke rechten zijn  universeel en onvervreemdbaar, wat betekent dat ze niet kunnen worden ingetrokken door menselijke wetten.

Mensenrechten daarentegen zijn rechten die door de samenleving worden verleend, zoals het recht om in veilige woningen in veilige gemeenschappen te leven, het recht op gezond voedsel en water en het recht op gezondheidszorg. 

Wil je meer weten over deze wet en hoe die toe te passen; Kijk het seminar van Mark Passio. https://youtu.be/ChgCh2Gui5M
kosmische doelen

Onze kosmische doelen 

Die kosmische doelen die verscholen liggen in ons, en daar heb ik het in Frankrijk ook even over gehad en dat is ook een voorbode van het open trekken van de kosmische doelen die in jou verscholen liggen. 
Dat open trekken kan niemand voor je doen, alleen jij. 
Die kosmische doelen worden hier in deze wereld gemaskeerd op een uiterst slimme en intelligente manier. Want die kosmische doelen die wij in ons dragen,  die dragen wij op bepaalde plekken in ons bewustzijn, passend bij de missie waar we heen gaan. 

Dat is een heel uitgezoek, een heel doorvoelen, daar kan ik nu niet op ingaan want het is niet passend in woorden te krijgen nu. (Later zal ik daar eens gaan over uitweiden en verdiepen, maar dat zijn ook hele diepe voelsessies, want het gaat voorbij de mind. De mind kan dit niet meer bevatten) 
Maar passend bij de wereld waar je naar toe gaat (in dit geval de aarde), passend bij hoe dat veld zich gedraagt en of het wel of niet reageert, wat de codes zijn en de programmeringen van de universa en werkelijkheden; dus passend bij de wereld waar je heen gaat, sla jij jouw kosmische doelen op in jezelf op bepaalde plekken, lokaties. En dat zijn hele, ik ga dat woord nog een keer gebruiken, complexe analoge krachtvelden die we het beste kunnen omschrijven als super, hyper, hyper emotionele krachtvelden! Het is een zuiver gevoelsintelligent bewustzijn! En hij komt uit emoties.

Zoals we hier op de aarde tot in den treure in huilen kunnen uitbarsten zodat je nergens meer controle over hebt en dat je het zalig kunt vinden om zo diep te huilen, dat je niet kunt stoppen en dat er binnen dat huilmoment zo’n diep schoon bewustzijn is; dat benadert eigenlijk het diepst ons bewustzijn als we vrij zijn.

Die kosmische doelen slaan wij op in ons bewustzijn en vervolgens is dat een onzichtbaar -een onzichtbaar bewustzijnsprogramma wil ik bijna zeggen, ik gebruik het woord wel; het is een krachtveld wat je toepast als je eenmaal in die wereld komt. Net als dat je iets in je binnenzak stopt van ‘nou, ik ga nu daar heen.’; dat doen wij met ons bewustzijn.  Wij zijn in hele krachtige multidimensionaal onderzoekssessies zo diep de energie in gegaan om te achterhalen en te kijken waar we de informatie van wie wij zijn opslaan, op het moment dat we naar binnen gaan, zodat het niet door die manipulatievelden kan worden weggehaald! 

Nou wat hier gebeurt, en dat is dus met het kosmische doel, is dat de mensen die ofwel vrijwillig of niet vrijwillig in een wereld terechtkomen zoals deze wereld. – Want er zijn nog een heleboel andere werelden waar ongeveer dezelfde tragedie plaatsvindt, namelijk dat wezens zichzelf niet meer kunnen herinneren. Dat is een hele ernstige situatie! Want dan werkt de kwantumfysica voor een klein deel niet. 
Als jij niet weet wie je bent dan heb je een heel ander leven. Dan is alles anders.

Die kosmische doelen worden opgeslagen en daarna gaan de wezens die zich al dan niet vrijwillig verbinden, een lichaam ervaren. In dit geval hier op de aarde. En op het moment dat ze in dat lichaam aanwezig zijn bestaat dat dus uit twee velden. 
Het eerste veld is het energetische bewustzijn van het fysieke lijf, dus dat is het lichaam en dat is energie. 
En het tweede is het bewustzijn, wie je werkelijk bent, wat er eenvoudig gezegd doorheen ligt. 
En eigenlijk moet ik het nog oprechter exact gewoon zeggen: de werkelijkheid die wij nu ervaren loopt eigenlijk door ons oorspronkelijke bewustzijn heen, dat is wat we doen! Wij reizen helemaal niet eens. Dat is het niet. Wij halen die werkelijkheid naar ons toe of die werkelijkheid wordt naar ons toe gebracht en erin gelegd. Dat is wat er eigenlijk gebeurt.

Er zijn dus twee velden; 
je fysieke bewustzijn 
je oorspronkelijk bewustzijn, je wezen. (dus niet ziel, gewoon je bewustzijnswezen met een eigen identiteit) 
En terwijl je in het fysieke lichaam bent worden de plekken waar je je kosmische doelen hebt neergelegd, waar je elders al mee bezig was of waar je mee bezig gaat in deze wereld, in dat veld opgespoord. Maar jouw geheugen wordt gewist dus je weet niet wie je bent en wat je hier komt doen.
Je veronderstélt dat je weet wat je bent en dat je wéét wat je hier komt doen, maar dat zijn de modellen die er in worden geplaatst. 
Op het moment dat je in dat lichaam komt en jij gescand wordt door de intelligentie (die sturing heeft op deze software, de houders/hackers van deze lichamen) wordt de plek opgesnord waar die kosmische doelen liggen. Maar jij weet het niet meer. 
Jij weet niet dat je in je energiebewustzijn kosmische doelen/krachtvelden, hebt meegenomen om hier in deze werkelijkheid dát te doen wat jij wél wist voordat je hier kwam! 
En dat zijn niet altijd malse doelen hoor, dat is niet alleen maar bomen aanplanten. Er is echt wel wat werk te doen en dat is op basis van gevoel, op basis van liefde, en op basis van betrokkenheid!
We praten over een echte grote kracht! 

En die doelen die in ons liggen verscholen, daar weten we dus als mensheid helemaal niets meer van.
Ze worden gemaskeerd door problemen in dit lichaam, waarvan jij dénkt dat dat een probleem is!

Ziekten
Nu gaan we naar het proces ziekte, verstoring, mentaal bewustzijn, emotioneel bewustzijn, psychisch bewustzijn. 
Het is zo sterk want hiermee zeg ik (ik zaag geen poot weg) dat ziektes een boodschap zijn om te helen en dat ziektes verbonden zijn met een levensles. Maar dat is een matrix programma. Die overigens wel werkt maar hij komt niet bij ons vandaan. Hij is ingevoegd om ons te entertainen in iets wat wel heel erg fijn en interessant is om te bestuderen en te ontdekken dat het ook klopt. Want als je je met die leergang identificeert, dan voel je ‘ja het is zo, het klopt’. Het klopt omdat het precies past bij je persoonlijkheid, maar dát ben je helemaal niet! Je bent niet je persoonlijkheid. Dus het klopt niet!! Snap je. 

Welke laag waar je heen gaat en wat er dan gebeurt is dat je moet constateren dat jouw kosmische doelen worden gemaskeerd en verborgen worden gehouden door de problemen die je hier als mens ervaart in dit lijf. 

Als jij psychische problemen hebt, uitdagingen, als jij fysieke problemen hebt, uitdagingen, als er iets emotioneel is bij jou wat zo’n ontzettend sterk effect heeft, de velden die daarmee verbonden zijn (je kunt ze namelijk opsporen) dat zijn je broncodes, dat zijn de kosmische doelen die je hebt meegenomen in je bewustzijn naar deze werkelijkheid. 

Kom ik op het kwantumfysische bewustzijn; daar waar menselijke aandacht naar toe gaat, de perceptie van jou, en de aandacht die je die plek geeft, de perceptie, dát is de placebo, daar ben je mee bezig! 
Dus als jij ergens in je lichaam iets hebt of er is een bepaald deel van je lichaam wat altijd aandacht nodig heeft – het kan iets positiefs of negatiefs zijn, want je wordt geëntertaind in zowel het positieve als het negatieve dus denk niet dat het alleen maar negatieve dingen zijn- wat een bepaalde invloed en/of sturing heeft in dit leven in jou, waar je eigenlijk je hele leven mee bezig bent met al die situaties; dat gaat om iets veel diepers! 
Wat deze krachten, deze intelligenties willen, en wat hen ook tot nu toe heel goed lukt en daar zijn ze gewoon buitengewoon in geslaagd tot op dit moment, is dat de mensen kijken naar die problemen als hun problemen! 
Hun visie, waarneming, hun voorstelling over zichzelf wordt geleid naar het probleem! 

Voorbeeld:
Stel je voor, ik heb altijd pijn aan mijn heup, dat is een heel groot probleem. Of hoofdpijn. Het kan ook zijn dat je je hele leven gebukt gaat in een emotioneel proces, dat je alle kanten uit knalt in de emoties, dat is hetzelfde, dus het is niet alleen fysiek. 
Maar mijn voorbeeld met deze heup, dan ben je dus je hele leven lang bezig met je heup.
Dat probleem is er en jouw bewustzijn reikt niet verder dan dat programma. En dát programma zit er dus voor.

Als jij anders gaat kijken naar je lichaamsproblematiek, wat het ook is, en je gaat er een grotere perceptie op toepassen, iets wat je nog nooit zo eerder hebt kunnen voelen of nog nooit hebt kunnen bedenken, dan ga je met je bewustzijn inloggen in je kosmische doel!
En dat willen ze niet. Dus ze gaan je pijn vergroten!

Het is Absurd wat de mensheid moet meemaken! En dit is maar een deel van een veel grotere schaakspel wat hier nu plaatsvindt.
Maar het gaat nu over jou, over mij en over wie wij zijn! Is het raar dat de hele mensheid pijn heeft? Waarom moeten wij lijden? Om ons bezig te houden met het lijden! Of om ons bezig te houden met de verlossing, die het niet is! Dus ook in het lichaam. Waarom is de mensheid ziek? 
De mensheid is niet ziek, de mensheid heeft kosmische doelen meegenomen! En daar zit van alles over heen!

Kijk deze krachten zijn de draconische annunaki houders. Die hebben zóveel kennis en inzicht over wat schepping is, die hebben zóveel kennis over ons waarnemingsvermogen, zij vrezen deze kracht!
Zij hebben zó ontzettend diep inzicht in wat ons vermogen is van “betrokken raken bij”, dus de emotionele verbondenheid die je als wezens met elkaar hebt en wat de effecten daarvan zijn in het veld; dat willen ze niet hebben.
Zij willen niet hebben dat de constructie die zij besturen, en ook andere werelden die zij besturen, zij willen niet hebben dat jij jouw betrokkenheid in gaat zetten in deze wereld omdat het hun constructie ontmanteld en ze willen ook niet dat jij met jouw bewustzijn (omdat ze snappen wat kwantumfysica is) door de pijnplekken heenreist en de kluis opent waar jouw holografische/kosmische doelen liggen!

En we zijn uit ons uurwerk gegaan. We zijn uit het uurwerk gegaan van de grote kosmische werkelijkheid en ook uit het uurwerk van de emoties binnenin. En nou is het bijzondere dat als je naar je persoonlijkheid kijkt, als mens hier, dat je in je persoonlijkheid je kosmische doelen gefragmenteerd kunt terugvinden!
Dus wat ik eigenlijk zeg is dat als je goed naar je persoonlijkheid kijkt, en je gaat goed kijken, binnen je persoonlijkheid voelen waar je mee verbonden bent, wat je diep raakt en je gaat kijken wat je in je leven doet, hoe diep ze ook hun best hebben gedaan om ons iets te laten doen wat we niet willen, wie we niet zijn. Als je goed kijkt dan zie je waar je mee verbonden bent. En dat is zó uit elkaar getrokken! En toch ligt het er in verscholen.
Dus die kosmische doelen van de mensheid, die gaan naar voren komen, dat krijgt de grootste aandacht en is ook het grootste studiepunt. Want als wij een kosmisch doel in ons dragen wat verbonden is met andere beschavingen, dan is het logisch dat die andere beschavingen hun doelen laten uitzetten, want wij staan uit!! 

We moeten gaan praten, we moeten gaan communiceren met onszelf, we moeten gaan praten met onze lichamen, we moeten onszelf verwelkomen in het lichaam, we moeten met ons bewustzijn naar de plekken toe, minutieus in sessies kijken wat gebeurt er, wat voel ik, leg het vast in je hart of schrijf het op.

Haal het tevoorschijn, wordt je bekneld door pijn, is er steeds een traumapunt, wat is dat toch?


Sein

Ik heb een uitzicht

Dat je nooit zult vergeten

Zo mooi, woorden schieten tekort

Ik heb geluk, want ik hoef me niet te haasten

Hoef niets te doen om van betekenis te zijn

Om zinvol te zijn

Het landschap beweegt zich aan de horizon als golven door het land

Ze nemen me op alsof we familie zijn

Ik zit hier en adem rustig om dit niet te verstoren

Om een tijdje onopgemerkt bij iedereen te horen

Om van iedereen te zijn

Hier ben ik verbonden met mezelf

Hier leef ik in mezelf

Hier slaag ik erin me van alles en iedereen te bevrijden Mijn angst is hier verdwenen

Hier ben ik alleen met mezelf

Ik ben ondergedompeld in het grote geheel, gewoon hier, om te zijn.

In de verte trekt een valk in stilte zijn cirkels

Om toch zo te kunnen vliegen zoals hij het kan, om te vallen zonder val

Wat ik voel stel ik boven alles wat ik weet

Ik ben thuis in mij, hier sluit de cirkel, hier sluit de cirkel

Als geen van een miljard stenen op een ander lijkt, waarom twijfel ik dan aan mijn uniekheid?

In de natuur is meer dan ik ooit geven kan

Zo leef ik, op een level waar ik niet bang ben om te sterven

Oh, ik ben zelfs niet bang om te sterven

Hier ben ik verbonden met mezelf

Hier leef ik in mezelf, hier neem ik mezelf zoals ik ben.

Hier slaag ik erin om me van alles en iedereen te bevrijden 

Mijn angst is hier verdwenen

Ik ben ondergedompeld in het grote geheel, gewoon hier, om te zijn, te zijn, te zijn.


Het Vrolijke Varkentje

Als je op de snelweg rijdt kom je weleens veevervoer tegen. Grote vrachtwagens met varkens, op weg naar het einde van hun leven.
Op die vrachtwagens prijkt meestal een vrolijk varkentje. Je snapt dat dat allerminst het geval is. De varkens in de vrachtwagen zijn niet vrolijk. Ook zijn ze niet op weg naar een feestje of een andere vreugdevolle happening.
Waarom dan toch dat vrolijke varkentje?
Nou simpel; wanneer de waarheid zou worden getoond en er een bloederig tafereel afgebeeld werd waarop de afslachting van een varkentje werd getoond zouden mensen er schande van spreken, in opstand komen en geen karbonades of spek meer kopen. Dus wordt er een beeld getoond wat tegenovergesteld is van de waarheid.
Ditzelfde zie je gebeuren bij kippen en koeien. Dieren op weg naar massaslachting maar op het voertuig zien we een goedgehumeurd dier.

Dit verhaal is toepasbaar op een zeer groot deel van wat zich in de wereld afspeelt. Aan de voorkant wordt het tegenovergestelde van de waarheid getoond.
Hierdoor wordt het overgrote deel van de mensheid op een omvangrijke schaal en met denderend succes misleid.

Misleiding

Hoe komt het toch dat de mens zich zo laat misleiden?
Hoe kan het dat de mens het eigenlijk ergens wel weet maar toch, als gehypnotiseerd, zich laat leiden door een leugen?  Want zeg nou zelf; een vrolijk varkentje op een vrachtwagen op weg naar het slachthuis, daarvan snapt toch iedereen dat dat niet klopt. 
Toch lijken mensen niet bij machte om het te keren en te handelen naar dat wat zij voelen en innerlijk weten. En dat is niet alleen bij het vrolijke varkentje het geval.

Hypnose

1 van de onderliggende reden dat men zich laat misleiden wordt al van jongs af aan ingeprent. Wanneer je als kleine uk naar school gaat wordt je geleerd volledig blind te varen op autoriteiten. Gelijktijdig wordt jou ook stelselmatig afgeleerd om zelfstandig te denken en te luisteren naar je innerlijke stem. 
Nu is de ene daar gevoeliger voor dan de ander, maar bij het gros van de mensheid is het gelukt om daarmee de innerlijke stem het zwijgen op te leggen en het gevoel af te sluiten. 
Hierdoor gaat een groot deel van de mensheid gehypnotiseerd door het leven.  Wanneer het gevoel of de innerlijke stem toch zo nu en dan van zich laat horen, wordt dat weggebagateliseerd met allerhande drogredenen die jou in de schoolbanken en de maatschappij zijn aangepraat. Want ook door je omgeving wordt je in de hypnose gehouden. Heb je een afwijkende visie, dan wordt je door het merendeel van jouw directe omgeving (familie en vrienden) terecht gewezen. Zij zijn immers ook gehypnotiseerd.

Sektarisch

Dit is de massahypnose en massa-indoctrinatie waar de mensheid zich in bevind. Deze massahypnose heeft van prachtige voelende en zelfstandig denkende autonome wezens, volgzame zombies maakt. 
Dit verschijnsel zie je ook bij sektes. Volgelingen kunnen niet meer zelfstandig denken en voelen en die enkelingen die dat nog wel kunnen worden door de sekteleden die dat vermogen zijn verloren, tot de orde geroepen of verstoten.
Deze maatschappij, deze wereld kun je dus zien als een gigantische sekte omdat het zelfstandig denkende en voelende wezens terechtwijst, afkeurt en voor gek verklaart. 
Dit terwijl zij slechts zien wat er werkelijk gaande is en weten wat er schuil gaat achter het vrolijke varkentje. 

 


Menszijn

Menselijk, menselijk noemt men een mens die compassie en betrokkenheid heeft voor zijn medemens. Een wezen wat zoekt naar verbinding met de ander.
Samen praten, lachen, huilen, dansen, wandelen, ontdekken, kortom plezier hebben in het leven en het leven delen. Een simpel kopje koffie op een zonnig terras, struinen over de markt of het strand, een filmpje pakken, luisteren naar muziek. Elkaar helpen en er zijn voor de ander. Een knuffel, een kus, een luisterend oor. De mens is een sociaal wezen. 

Al het bovenstaande wordt nu getracht de kop in te drukken, het gehele menselijke menszijn wordt onderdrukt en weggeduwd door een ‘killervirus’. 
Een zeer uitermate gevaarlijk killervirus waarbij het grootste gedeelte van de bevolking niet ziek is en de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn. 
Waarbij onbetrouwbare tests kunstmatig het aantal besmettingen statistisch opschroeven. En waarbij overledenen aan andere oorzaken meegerekend worden in de  “overleden door Corona” statistieken.
Om nog maar niet te spreken over de schade die door de PCR test toegebracht wordt aan het hersengebied.

We doen het samen?

De leus “we doen het samen” is een loze kreet omdat het juist verdeeldheid en onverdraagzaamheid zaait. Zowel bij de voorstanders van de maatregelen en de overheid-gelovigen als de tegenstanders en ongelovigen.
Desinfecteren, registreren, gehoorzamen, verklikken, afstand houden, Corona-app, de economie die in elkaar zakt, mondkapjes-plicht,  de eenzijdige informatie van de media, het “nieuwe normaal”, een zeer onbetrouwbaar vaccin wat in no time uit de grond gestampt wordt…
Door de opgelegde regels en de angstpropaganda van de overheid wordt ieder medemens nu een potentiële vijand. Net als in de oorlog en in de DDR word deze vijand verklikt en verraden wanneer het een soeverein zelfdenkend/voelend medemens betreft die zich niet de les laat lezen door de overheid. 
Ik heb lang gedacht dat alleen deze soevereine zelf-nadenkende mens door hun overheid-gehoorzame omgeving scheef werd aangekeken. Maar niets is minder waar, ook de zogenaamde (vaak zelfbenoemd) “wakkere” mens maakt er een potje van. 
Kortom, het maakt vele vriendschappen kapot en rukt vele families uit elkaar. 
De ooit zo medemenselijkheid, compassie en zorg voor de ander veranderd in kille afstand (1,5 meter, oftewel “social” distance) en scherpe vijandigheid. 
Iedereen wordt onder de leus “we doen het samen” verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van de ander. Doe je daar niet aan mee dan krijg je het stempel “egoist”. Een complete mindfuck en verdraaiing.

En zo wordt de mensheid tegen elkaar uitgespeeld en het gros heeft het niet in de gaten… 

Binnen 6 maanden

Wat is er met de mensheid gebeurd in 6 maanden tijd? 
Het hele menselijke aspect zoals omschreven aan het begin van deze blog lijkt weggevaagd en heeft plaatsgemaakt voor vijandigheid en angst voor elkaar.
En dat in maar liefst 6 maanden tijd!! 
In 6 maanden tijd ligt de economie op z’n gat, is de mens bang of vijandig richting zijn medemens, worden er torenhoge boetes uitgedeeld aan mensen die het gewoon fijn hebben samen, bepaald de overheid wat je in je eigen huis doet, wordt er grootschalig censuur toegepast en worden kritische geluiden en andere invalshoeken afgedaan als complottheorieën en angstvallig weggehouden uit de media die alleen eenzijdige informatie geeft.
Toch apart dat we sinds jaar en dag wel met z’n allen de mond vol hebben over Noord Korea en andere communistische dictaturen, maar intussen zelf akkoord gaan met een beleid wat er niet ver van verschild..

Transhumanisme en Staatisme

Dit is wat ingebeelde angst en staatisme met de mensheid doet.
Ze worden als was in de handen van overheden.  Het zelfdenkend vermogenen stopt en, nog belangrijker, de connectie met het hart wordt verbroken.
Als lemmingen zijn ze te sturen en te vormen… Een vruchtbare bodem voor het transhumanisme


Dit blog is samen met andere blogs te lezen op www.kimverhoef.com