Germaanse Geneeskunst

In het kader van de kwantum geleider is dit wel een hele mooie om ernaast te leggen.
De Germaanse Geneeskunst gaat ervan uit dat er verstoringen in het lichaam ontstaan naar aanleiding van een psychische shock. Dat uit zich uiteindelijk in een symptomen-patroon wat in deze wereld ‘ziekte’ wordt genoemd maar feitelijk een proces van genezing is die je zijn gang moet laten gaan.

In onderstaande video wordt helder uitgelegd wat de GG inhoudt. Zeer boeiend en verrijkend. De angst voor ziekte en de gevolgen verdwijnen waardoor je uit het oorzaak en gevolg systeem stapt.

Voor meer info:
https://www.germaansegeneeskunde.nl
https://germaansegeneeskunde.info