Kosmische Samenwerking vanuit The Force of Life

(door Asma) In de afgelopen 8 jaar ben ik intensief en op diverse wijzen werkzaam geweest met en in groepen in thema’s als menselijk bewustzijn, autonome kracht, kosmische communicaties en samenwerkingen, trilling & frequentie en de vormgeving van werkelijkheid. Ik heb hierbij zowel in de ‘rol van organisator/sessiebegeleider’ als in de ‘rol van deelnemer’ verschillende mechanismen waar kunnen nemen die o.a. verstoring, versplintering, verschuiving en verwarring in een groep/samenwerking kunnen brengen.

In lijn van de thema’s waar we over spreken, is het goed en ook essentieel om te beseffen dat andere intelligenties er baat bij hebben wanneer wij niet op een krachtige wijze tot elkaar kunnen komen en samen kunnen werken. Het is nodig om te beseffen dat enkel gelijkgestemdheid, brongenotenschap en andere gedachtevormen waarbij de samenwerking gebaseerd is op “alle neuzen staan dezelfde kant op”, niet voldoende is om met elkaar een stabiele basis te vormen waar Kosmisch Bewustzijn in kan landen en volledig operationeel in kan zijn. Het vraagt o.a. aandacht, inzicht in verschillende lagen en mechanismen én een eerlijke blik naar binnen toe om dit verder te openen en hier met elkaar kracht en stabiliteit in aan te brengen.

Misschien kunnen we wel vaststellen dat we ons, voor ons brein en onze huidige ervaring in werkelijkheid, nog op redelijk onbekend terrein bevinden als het om kosmische samenwerking gaat. Dat we momenteel nog niet alles weten over hoe we in deze werkelijkheid samen kunnen werken, mede omdat er andere intelligenties door ons heen vibreren die deze informatie buiten beeld houden. Dat er daarom meer informaties in ons zichtbaar mogen worden over hoe dit functioneert, hoe we hiermee om kunnen gaan in onszelf en samen met elkaar, zodat er daadwerkelijk op krachtige wijze samengewerkt kan worden en verstoringen middels ons eigen vermogen, in het moment dat het plaats vindt, ontstoord kunnen worden.

En laat dit vaststellen dan ook gelijk de opening zijn.
Een signaal in het veld dat we een stap naar voren zetten in onszelf, in erkenning van wie we zijn en in erkenning van de werkelijkheid waar we ons momenteel in bevinden. Dat we zowel ons eigen intelligentieveld als het veld van andere intelligenties serieus nemen, waardoor er ook quantuminformaties hierover in ons bewustzijn naar voren kunnen komen en zich kunnen ontvouwen.

Bron: https://www.codesvancreatie.nl/


Themadag: Kosmische Samenwerking vanuit The Force of Life

https://www.codesvancreatie.nl/samenwerking1903/