Een Arcturiaanse transmissie

(door Asma)

Lieve vrienden,

ik voel een warm welkom in mijn hart naar jullie en een warme verbinding met jullie allen. Het ontroert me zelfs in dit moment. Wie je ook bent en waar je ook bent: dank voor je ontvangst en weet dat ik jou ook ontvang…

******

Al enkele uren ben ik bezig met het schrijven van deze nieuwsbrief. Er is veel wat gedeeld wilt worden en de informaties tuimelen tijdens het schrijven over elkaar en door elkaar heen. Ik druk voor mezelf even op de pauzeknop, parkeer alle teksten en deel de essentie: Het Arcturiaanse veld dient zich aan.

Begin januari 2022, ontstond het eerste deel van deze transmissie in de vorm van de tekening en enkele dagen geleden toonde de tekening zich meermaals in mijn bewustzijn om in klank vertaald te worden en doorgezet te worden in het fysieke veld.

Ik breng hem bij deze onder de aandacht, voor diegenen die de beweging voelen hiermee in interactie te gaan.

Ik voel mijn eigen ervaring/beelden hierin graag met jullie te delen, in een ander moment.

Fragment: Een Arcturiaanse Transmissie

In  deze video is een fragment van de transmissie te beluisteren. Ik deel deze in de wetenschap dat ook in het kleinste deeltje, het geheel ligt opgeslagen  🙂

Arcturiaanse Transmissie fragment (3:00)

Bron: nieuwsbrief codesvancreatie.nl

bestellen: https://www.codesvancreatie.nl/arctrans01/

Art: Asma Achkroune


Kosmische Samenwerking vanuit The Force of Life

(door Asma) In de afgelopen 8 jaar ben ik intensief en op diverse wijzen werkzaam geweest met en in groepen in thema’s als menselijk bewustzijn, autonome kracht, kosmische communicaties en samenwerkingen, trilling & frequentie en de vormgeving van werkelijkheid. Ik heb hierbij zowel in de ‘rol van organisator/sessiebegeleider’ als in de ‘rol van deelnemer’ verschillende mechanismen waar kunnen nemen die o.a. verstoring, versplintering, verschuiving en verwarring in een groep/samenwerking kunnen brengen.

In lijn van de thema’s waar we over spreken, is het goed en ook essentieel om te beseffen dat andere intelligenties er baat bij hebben wanneer wij niet op een krachtige wijze tot elkaar kunnen komen en samen kunnen werken. Het is nodig om te beseffen dat enkel gelijkgestemdheid, brongenotenschap en andere gedachtevormen waarbij de samenwerking gebaseerd is op “alle neuzen staan dezelfde kant op”, niet voldoende is om met elkaar een stabiele basis te vormen waar Kosmisch Bewustzijn in kan landen en volledig operationeel in kan zijn. Het vraagt o.a. aandacht, inzicht in verschillende lagen en mechanismen én een eerlijke blik naar binnen toe om dit verder te openen en hier met elkaar kracht en stabiliteit in aan te brengen.

Misschien kunnen we wel vaststellen dat we ons, voor ons brein en onze huidige ervaring in werkelijkheid, nog op redelijk onbekend terrein bevinden als het om kosmische samenwerking gaat. Dat we momenteel nog niet alles weten over hoe we in deze werkelijkheid samen kunnen werken, mede omdat er andere intelligenties door ons heen vibreren die deze informatie buiten beeld houden. Dat er daarom meer informaties in ons zichtbaar mogen worden over hoe dit functioneert, hoe we hiermee om kunnen gaan in onszelf en samen met elkaar, zodat er daadwerkelijk op krachtige wijze samengewerkt kan worden en verstoringen middels ons eigen vermogen, in het moment dat het plaats vindt, ontstoord kunnen worden.

En laat dit vaststellen dan ook gelijk de opening zijn.
Een signaal in het veld dat we een stap naar voren zetten in onszelf, in erkenning van wie we zijn en in erkenning van de werkelijkheid waar we ons momenteel in bevinden. Dat we zowel ons eigen intelligentieveld als het veld van andere intelligenties serieus nemen, waardoor er ook quantuminformaties hierover in ons bewustzijn naar voren kunnen komen en zich kunnen ontvouwen.

Bron: https://www.codesvancreatie.nl/


Themadag: Kosmische Samenwerking vanuit The Force of Life

https://www.codesvancreatie.nl/samenwerking1903/


‘The Pulse of Life’

(door Asma Achkroune)

Een weergave in Kosmische Klanken van ‘The Pulse of Life’ van 24 maart 2022.
Op 24 maart 2022 vond The Pulse of Life plaats. In het moment van onze ontmoeting heb ik een opname gemaakt van mijn vertaling van frequentievelden, interacties en communicaties die ik ervoer in het veld.

Naast alle vreugdevolle, warme, ontroerende, liefdevolle, vreedzame en krachtige lanceringen van energie en aandacht die ik van eenieder heb ervaren in het veld dat we tot leven hebben gebracht, naast alle lagen/volkeren van de aarde die zich hebben laten zien, en naast zo veel meer dat in beweging is gekomen, heeft deze gezamenlijke puls ook een Siriaanse communicatie/ontmoeting mogelijk gemaakt.

Deze ontmoeting voelde zo wezenlijk waardevol dat ik, in het moment dat deze zich in het veld opende, wist dat deze vrijgegeven diende te worden. Hij is voor álle mensen. De diepe vibraties van eerbied en ontroering voor de mens, de samenwerkingen die er zijn, de zaden die vibrationeel aangeboden worden…al deze frequenties mogen open en zichtbaar. Dat doe ik bij deze.

Een MP3-bestand van de Kosmische Klankentransmissie in deze video is ook gratis te downloaden via: https://www.codesvancreatie.nl/vrijedownload

***

De uitnodiging klinkt oneindig. Wees welkom om je Zelf in te brengen indien je dit zo voelt:

The Pulse of Life


Een levend, vibrerend moment in oneindigheid, waarin we Quantum samenkomen en het levende hologram van de aarde aandachtig beroeren in de vibratieklanken van ons organisch bewustzijn.

Schoonheid
Warmte
Vrede
Liefde

Zoals jij die kent en weet te zijn
Zachtjes pulserende diepe kracht
Vrij in vorm

Nergens voor
Nergens tegen
Maar rechtop staand in zichzelf

Autonoom
Wetend
Openend
Samen

We laten de aarde weten dat we er zijn
We laten de aarde weten dat we haar Zien
In alle volkeren die haar bewonen
In diepe verbondenheid met de innerlijke stroming van Leven
Ieder vanuit het Kosmische Koninkrijk in zichzelf

Samen één
Met elkaar
Naast elkaar
In Kosmische broeder- en zusterschap
In de gezamenlijke Hartslag van Leven

***
Asma Achkroune
www.codesvancreatie.nl
info@codesvancreatie.nl


Ik vertrouw mijzelf ten diepste (gedicht)

(door Asma) Ik vertrouw mijzelf ten diepste

Ik vertrouw mijn diep vermogen van waarneming

Mijn waarneming als een Zijnsvibratie

Een klank

Een kleur

Een ademhaling

Stilte

In en uit

Intact

Vol

Rond

Levend

Een aanwezigheid in het Veld

Het is wie ik ben

Ik vertrouw mijzelf ten diepste

Wanneer ik mijzelf vertrouw hoef ik niet bang te zijn voor jou

Voor wie jij bent

Voor wie jij niet bent

Voor jouw kracht

Voor jouw macht

Want ik zie jou

Ik voel jou

En ik weet jou in mij

Ik vertrouw mijzelf ten diepste en daarmee vertrouw ik jou

In hoe jij beweegt

In wie jij bent

In wie jij zegt te zijn

Ik luister…

En ik voel…

Ik hoef niet aan je te sleutelen of aan je te trekken

Aan je te rammelen of je te veranderen

Je te hebben of te houden

Want jij bent jij

In jouw eigen unieke zijn

Met jouw vermogens

Ik hoef je alleen maar te zien

En te voelen

In de oprechtheid van wie ik Ben

In hoe jij je laat zien aan mij

In dat wat ik voel diep van binnen

Wetende dat alles daarin zal ontstaan

Vriendschap en samenwerking

In Openheid en Waarheid

In alles wie jij bent

En in alles wie ik Ben

Daar waar niks verborgen kan zijn

In een bedding van oprecht Samen

Open

Eerlijk

Met ruimte voor elkaar

Ik vertrouw mijzelf ten diepste

Ik vertrouw mijn diep vermogen van waarneming

Mijn waarneming als een Zijnsvibratie

Die hele werelden kan scheppen

En ook tot stilstand kan brengen

In een moment van stilte

Rust

Balans

Een brullende kracht van Leven

In zachtheid

die zich niets toe-eigent

En alles vrijlaat

In stroming

Ik vertrouw mijzelf ten diepste

mijn gevoel

mijn weten

mijn waarneming

Een diepe vibratie van Zijn

Waarin ik elke vorm van leven ontmoet

Ik vertrouw mijzelf ten diepste

En daarmee vertrouw ik jou

In vriendschap en in samenwerking

Asma leest het gedicht voor: https://www.youtube.com/watch?v=_cUFqBHOwno

Bron: https://www.codesvancreatie.nl/ikvertrouwmijzelf/