Boek: Communiceren met andere beschavingen | Martijn van Staveren

(Earth-Matters)  Een groep mensen uit Nederland, België, Duitsland, Rusland en Polen kwam in september 2021 bij elkaar in het Belgische Blegny om diepgaande kosmische informatie uit te wisselen samen met Martijn van Staveren.

Door intact gebleven herinneringen uit andere werelden is Martijn bewust en doordrongen van heldere kennis over een bewustzijn, een oorspronkelijke kracht waar de mens op aarde over beschikt maar in veel gevallen niet gebruikt. Op kosmische schaal staat de mens dus ergens voor en het moment is nu aangebroken om vanuit ieders autonome kracht de herinneringen uit de eigen kosmische kennisdatabanken weer tot leven te laten komen.

Onze huidige werkelijkheid staat op een punt om een complete herziening te ontvangen door mensen die zichzelf herkennen als scheppende wezens. Goedgezinde beschavingen assisteren de mens in dit aards-planetaire proces zonder interventie te plegen. Besproken is wie deze beschavingen zijn en wat óns te doen staat om met hén in Open Contact te komen en om samenwerking tot stand te laten komen. Praktisch gezien betekent dat o.a. een ambassade vormen en vastgelopen aardse systemen en structuren in beweging brengen door kwantum fysische processen.

Het moment van onvermijdelijkheid komt eraan!

We moeten het besef hebben wat voor altijd weggaat en wat er oprijst.

Het is een doorbraak voor deze wereld en de spil ben jij.

– Martijn van Staveren december 2022 –

Titel: Communiceren met andere beschavingen

Auteur: Martijn van Staveren

ISBN: 9789078500261

NUR: 401

Uitgever: Stichting Earth Matters

Druk: Pumbo

Pagina’s: 324

Coördinator: Maya van Pelt (tevens medewerker transcriptieteam)

Eindredactie: Hannie van den Boom (tevens correctie transcripties)

Foto’s: Hannie van den Boom

Design: Arjan Bos

Voorverkoop: € 22,50 (tot en met 1 maart – wordt 18 maart verstuurd)

Prijs: € 25,-

Ebook: € 15,- (pdf – nu beschikbaar)

Boek en ebook: € 35,- (alleen in de voorverkoop)

Voorwoord:

Met dit boek heb je hoogst uitzonderlijke informatie in handen en de wijze van tot standkoming grenst aards gezien aan het onwaarschijnlijke. Tachtig mensen die een week met Martijn van Staveren in diepe focus waren in het Belgische Blegny om te communiceren met zichzelf, elkaar en andere beschavingen, waaronder 8 miljoen krachtwezens in een ambassadestad op An-Ar-Diah. Het resultaat is niet alleen een voelbare verbondenheid met al het leven, de overdracht staat bol van levende holografische transmissies. Een rijk ervaringenpalet van interacties met bevriend leven in andere werkelijkheden, tijdlijnen en universa. Lagen van collectieve mind control zijn kundig aan de kant gemanoeuvreerd om het delen van kosmische informatie mogelijk te maken. Informaties die nu van cruciaal belang zijn voor de repatriëring van het menselijk bewustzijn konden zo in het hartsbrein ontvangen worden.

Een week lang is er gedeeld met een zeer hoge informatiedichtheid. Vandaar ook een inhoudsopgave van maar liefst 6 pagina’s, zoveel onderwerpen zijn er diepgaand aangevlogen en doorvoeld.

“Er zijn hier mensen niet die hier wel horen te zijn” is bij de opening door Martijn benoemd, toen ik, Arjan, hem er naar vroeg zei hij; “Ja, dat is iedereen!”. Met dit boek heb jij ook de kans volledig aanwezig te zijn in de kosmisch mensrijke cirkel die in Blegny en de kosmos is gevormd. Zelf waren we er fysiek niet bij en we zijn Martijn zeer dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet om deze informaties te delen. Zoals te lezen is dat lang niet altijd licht te dragen. Ook voor de organisatie door Maya van Pelt, het redigeren van de transcripten van alle opnames door Hannie van den Boom, alle transcribeerders, de tachtig deelnemers die met aandacht en focus deze week hebben mogelijk gemaakt en last but not least de vriendenvolle allianties die met nauwelijks te bevatten waarneming onze missies op afstand begeleiden, zijn

we zeer dankbaar.

We wensen je levende herinneringen die opengaan bij het lezen van dit portaal.

Arjan Bos

Bron: https://earth-matters.nl/earthmatters/zelf-bewust-zijn/kosmisch-contact/boek-communiceren-met-andere-beschavingen-martijn-van-staveren/