Restauratie

(door Jortus)

Voorbij alle regeringen en instituties is er een systeem wat bijhoudt en controleert, toekent, weigert en stopt wat er op planeet Aarde gebeurt. Dit systeem monitort bewegingen op alle niveaus. Dit gebeurd met een kwantum computersysteem, een echte. Deze heet The Alpha System. De belangrijkste veranderingen, afspraken, overeenkomsten en gebeurtenissen komen terecht in The Hall of Records. Bij dit systeem, wat het doet en waarvoor het bedoeld is hoort ook een functie, iemand die aan het hoofd staat. Sinds 2014 (als ik mij niet vergis) is dit Kim Goguen.

Zoals alles een tegenhanger heeft, was de tegenhanger van Het Alpha Systeem Het Omega Systeem (waarvan een afsplitsing Kronos heette). Het Alpha Systeem is aan de licht zijde van de dualiteit en Het Omega Systeem zit aan de andere kant van het lichtspectrum, de plek met een grote afwezigheid ervan, ook wel donkere zijde.

Onlangs is de heerschappij van de donkere zijde, hun beschikking over Het Omega Systeem (en Kronos) en hun vele posities en aanwezigheid op Aarde, uitgeschakeld. Tot 2014 bezaten zij ook de positie Ground Command van Het Alpha Systeem, de positie die toegekend is aan Kim Goguen. (Haar voorganger was Marduk, voor sommige alternatieve zoekers een bekende naam). En daarmee had de donkere kant van het spectrum de overhand op aarde.
Het hele geldsysteem, de toekenning van fondsen, de ratificatie van verdragen van de Verenigde Naties en andere instituten op mondiaal en landelijk niveau, worden toegekend, of niet, door degene die aan het hoofd staat van The Alpha System, de Ground Commander.

De Verenigde Naties en andere instituten hebben overigens hun legitieme status verloren (vanwege schendingen van universele wetten) en hun afspraken worden niet meer erkend.
Vandaar ook dat bijvoorbeeld het klimaatverdrag van *Parijs, 2016, een klimaatakkoord is gaan heten, nadat de Verenigde Naties zich realiseerde dat het van zijn soevereiniteit ontdaan was. Alleen als je soeverein bent kan je verdragen tekenen.

Oorlogen brachten geld op onder de oude verdragen. Een vredesverdrag ging gepaard met het toekennen van geld, vanuit Het Alpha Systeem. Kim Goguen heeft alle internationale verdragen en akkoorden ontbonden. Vredesverdragen worden niet meer geratificeerd door de Hall of Records, bestuurd door Kim Goguen. Er wordt dus geen geld ontvangen door wat men wel de Deep State noemt.

Er was en is nogal wat gaande. De heerschappij van controlerende en dominerende krachten, die onvoorstelbaar lang heeft geduurd, is in de laatste fase van ontmanteling. Iedereen die tot nu toe in organisaties en ordes hebben gefunctioneerd, die voordeel voor zichzelf ten kosten van anderen na streven, waarvan de opperhoofden en daar de opperhoofden van zijn verwijderd van het toneel, begint het nu te dagen dat er geen geld meer komt en er geen contact gemaakt kan worden met hun ‘dark overlords’ of welk bezield of onbezield instrument dan ook. Als diegenen niet kiezen om voor het welzijn van het geheel te gaan werken (waar de vrije wil en universele wetten en omgangsvormen wordt gerespecteerd), dan worden ook zij verwijderd van het toneel.
En ze worden uitgenodigd deze verandering te maken, onder andere door Kim Goguen en het orgaan waarvoor zij werkt (dat dus puur dienstbaar is aan de Aarde en al het Leven en in contact staat met een Universele Raad) zoals onderstaande video laat zien.

Omdat de Deep State zo gecompartimentaliseerd is (de ene cel weet niet wat de ander doet en al helemaal niet wat en wie de lagen en personen of machten boven hen zijn), zijn er ook generaals die denken dat ze patriotten zijn en meewerken aan de goede kant, de zogenaamde white hats. Dat niemand president wordt, ook Trump niet, zonder dat die macht en rijkdom voorgeschoteld krijgt (ja dat had hij al, zijn vader en voorvaderen waren ook lid van the order of the black sun, familienaam: Von Kemp), gepaard gaand met instructies van the order of the black sun, of hoe je de cabal of Deep State ook wilt noemen, dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Ook dat is fijn als daar wat lichten gaan branden. Sorry voor deze complottheorieën, het is even niet anders.

Dat er organisaties en raden op en rond de Aarde zeer bereidwillig zijn en op allerlei manieren paraat staan en (al) meehelpen om deze grote verandering te begeleiden is heel mooi en noodzakelijk. MAAR het is de ene kant die niet zonder de ander kant kan. En die ander kant zijn jij en ik. Als ik mij niet verbind met mijn kern, mijn hart, en mijn ware gevoel en emotie naar buiten breng, dan sta ik niet in mijn kracht en blijft ik via mijn denken gemanipuleerd worden door de krachten die hier nog niet geheel vertrokken zijn. Dan breng ik die niet tot een halt. En dit is de tijd van een HALT. Het begint bij ieder individu, ieder wezen dat hier rondloopt met zo’n lichaam. Dat in andere lichamen de Kracht gaat herkennen of dat al een tijdje doet en dan ontstaan er individuen, formaties en groepjes die ieder op hun eigen wijze gaan bijdragen aan de restauratie van deze planeet en nog vele andere werelden.

Het is nog vroeg in de avond, 31 december 2022, het lijkt de hele dag al oorlog. De laatste stuiptrekkingen van deze vuurwerktaditie/mileuvervuiling/terreur tegen dieren en andere wezens?
Ik deed het vroeger ook hoor, daar niet van. Maar misschien moet het eens anders?!

Hoe dan ook, wees present en bereid, om de nieuwe wereld vorm te geven en deze samen verder te dragen, stap voor stap en sprong voor sprong.

Jortus
31-12-2022

*Parijs heeft een geschiedenis als stad waar verdragen worden getekend. :

1215 Magna Carta. 1783 Onafhankelijkheid Verenigde Staten van Amerika. 1789 Grondwet VS.1864 De VS zweert trouw aan The Crown corporation, die ook bekend staat als de orde van de blauwe draak. The Crown regeerd ook over het grootste deel van Europa. Evenals alle onderdelen van het Britse rijk. De eigendommen werden grotendeels vastgelegd in een portfolio welke bekend staat als The Bluebook.

Link naar video op Rumble:
https://rumble.com/v23755u-30-dec-2022-full-situation-report.html

Eigen site:
https://www.unitednetwork.tv/

Cover photo: Magic Pool by Anja Pietsch

Vertel hoe jij het ervaart