Planeet, sterrenstelsel – Q&A met lee

(door lee)

❓VRAAG:

De laatste jaren heb ik vaak de uitdrukking “starseeds” gehoord. Naar verluidt zijn ze tijdens deze periode massaal geïncarneerd om te helpen tijdens de transitie. Bestaat een dergelijk fenomeen? Wie zijn zij? Kennen wij hen als verlicht?

❗️ ANTWOORD van lee:

In zijn oorspronkelijke betekenis werd dit concept geïntroduceerd met een andere betekenis. Misschien ziet tegenwoordig “elk het door zijn eigen bril”, maar toch is de betekenis heel specifiek.

Het is zo, dat mensen op deze planeet een complexe geschiedenis hebben van de vorming van hun DNA. Dit verwijst naar de deelname hieraan van honderden beschavingen uit verschillende tijden en ruimtes van de Melkweg.

De Anunnaki worden het vaakst genoemd, maar deze ‘reizigers’ hebben zelf een complexe geschiedenis van hoe ze ontstaan zijn en zich via sterren verspreidden. Bovendien namen ook andere wezens uit de toekomst en uit parallelle tijd deel aan het bevolken van de Aarde. Het algemene idee is dat er een ‘universeel DNA’ op de planeet wordt gevormd, dat iedereen buiten tijd en ruimte verenigt. Zoiets als een beschaving die de Melkweg vertegenwoordigt op een algemeen ‘congres van sterrenstelsels’.

Dus degenen die deelnemen aan dit ‘project’ worden ‘sterrenzaden’ genoemd. Veel mensen zijn in deze tijden de belichaming van zulke ‘architecten’. Als jij een van hen bent, voel je je aangetrokken tot sterren en geïnteresseerd in dergelijke onderwerpen.

Als u niet ‘een van hen’ bent, ben je hier misschien om je eigen redenen, die niet minder gewichtig en niet minder belangrijk zijn voor de rest. Soms is het rechtstreekse hulp aan de planeet, soms is het hulp ‘van bovenaf’ voor dezelfde ‘zaadjes’, soms ben je zelfs een gast uit een ander sterrenstelsel…

Onthoud gewoon dat dit geen race om prijzen is of een competitie van de “waardige” – deze wereld is een MULTIDIMENSIONEEL SPEL. En jij hoeft niet eens gehecht te raken aan jouw rol; je hebt over het algemeen de mogelijkheid om deze te veranderen.

Wanneer (en als) je meer zou willen weten, zal dit ‘meer’ je zonder enige inspanning worden onthuld. Het volstaat om in vreugde te spelen, zodat het nodige besef – kennis naar je toe zou komen.

Bron: https://t.me/lee_vibrations/6360


Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/File:3_Solar_Interstellar_Neighborhood_(ELitU).png

Lijst van enkele sterren in de Melkweg

De helderste sterren na Zon (Sol)

Sirius

Canopus

Rigil Kentaurus and Toliman

Arcturus

Vega

Capella

Rigel

Procyon

Achernar

Betelgeuse


❓VRAAG:

In één van de webinars zei je dat een persoon zijn eigen planeet kan creëren en deze kan bevolken met dieren die deel uitmaken van zijn individuele bewustzijn (als ik het goed had begrepen). Is deze planeet ook door een mens geschapen? De planeet is in dit geval geschapen als een lichaam, en in samenwerking met een ander individueel bewustzijn dat het lichaam van de planeet gebruikt? wat creëren we?

❗️ ANTWOORD van lee:

Kijk dieper, het onderwerp is breder dan je denkt.

Wij hebben deze planeet gecreëerd. We hebben verschillende vormen aangenomen, waarbij we verschillende soorten trillingen gebruiken, en zijn geïncarneerd in stenen, bomen, mieren, vissen, vogels, katten en honden.

En we hebben het lichaam van MENS gecreëerd om deze variaties te BESEFFEN en alle creaties, alle schepsels, in de menselijke perceptie met elkaar te verbinden. Een mens ‘lijmt’ met zijn bewustzijn het bestaan ​​van een mier, een bij, een ijsberg, wolken en een neushoorn aan elkaar. Elk van de ‘bewustzijns-soort’ heeft binnen zijn type een beperkt waarnemingsbereik. De mens krijgt zo’n breed spectrum om alles tot Eén te verbinden. Mensen zijn niet de meesters van de Aarde, mensen zijn de HOEDERS van de planeet. De aanwezigheid van de mens schept eenheid en houdt het bestaan ​​van de diversiteit van soorten in stand.

Trouwens, mensen zijn niet de enige hoeders…

Bron: https://t.me/lee_vibrations/1992


Планета, галактика – Q&A met lee

❓ВОПРОС:

В последние годы часто слышу такое выражение, как «звёздные семена» (starseeds).   Якобы, они массово воплотились в этот период, чтобы помогать во время перехода. Существует ли такое явление?  Кто они?  Мы их знаем как просветлённых?

❗️ОТВЕТ lee:

В начальном смысле это понятие было введено с другим значением. Возможно, сегодня его склоняют и в хвост, и в гриву, но всё же смысл весьма конкретный.

Дело в том, что люди на этой планете имеют сложную историю формирования своих ДНК. Имеется в виду участие в этом сотен цивилизаций из разных времён и пространств Галактики.

Чаще всего упоминают Аннунаков, однако сами эти «путешественники» имеют сложную историю возникновения и распространения через звёзды. Более того, в заселении Земли участвовали и другие существа из будущего и из параллельного времени. Общий смысл в том, чтобы на планете была сформирована «универсальная ДНК», объединяющая всех вне времени и пространства. Нечто вроде единой цивилизации, представляющей Галактику Млечный Путь на общем «съезде галактик».

Так вот те, кто участвует в этом «проекте» – их называют «звёздные семена». Многие люди сегодня – это воплощение таких «архитекторов». Если вы из них, вы ощущаете «тягу к звёздам» и интерес к подобным темам.

Если вы не «одни из них», вы можете быть здесь по своим причинам, не менее значимым и не менее важным для остальных. Иногда это прямая помощь планете, иногда помощь «свыше» для тех же «семян», иногда вы вообще гость с другой галактики…

Просто помните, что это не гонка за призами и не соревнование «достойных» – этот мир МНОГОМЕРНАЯ ИГРА. И вам даже не нужно привязываться к своей роли – у вас вообще есть возможность её изменить.

Когда (если) вам нужно будет узнать больше, вам без всякого напряжения откроется это «больше». Достаточно играть в радости, чтобы к вам пришло нужно осознание-знание.

============== ==============

❓ВОПРОС:

В одном из вебинаров вы упоминали, что человек может создать свою планету и заселить её животными, которые являются частью своего индивидуального Сознания (если верно понято). Эта планета тоже создана каким-то человеком? Планета в этом случае создаётся как тело, и в кооперации с другим индивидуальным сознанием, которое использует тело планеты? что мы создаём ?

❗️ОТВЕТ lee:

Смотрите внимательно. Тема шире, чем вы думаете.

Мы создали эту планету. Мы приняли разные облики, используя разные виды вибраций, воплощаясь в камни, деревья, муравьев, рыб, птиц, кошек и собак.

И мы создали тело ЧЕЛОВЕКА, чтобы ОСМЫСЛИТЬ эти вариации, соединив все создания в человеческом восприятии. Человек «склеивает» своим осознанием существование муравья, пчелы, айсберга, облаков и носорога. Каждый из «родов сознания» имеет ограниченный диапазон восприятия в рамках своего вида. Человеку дан такой широкий спектр, чтобы соединить всё в Одно. Люди не хозяева земли, люди ХРАНИТЕЛИ планеты. Присутствие человека создаёт единство и поддерживает существование разнообразия видов.

Причем люди не единственные хранители…

#вопросответ #планета #земля #человек #сознание #коллективноесознание #воплощение #животные #тело #восприятие #одно #хранители

https://t.me/lee_vibrations/1992


Het Lichaam van de Wereld

(door David Price)

Dit is je lichaam, je grootste geschenk, zwanger van wijsheid die je niet hoort, verdriet waarvan je dacht dat het vergeten was, en vreugde die je nooit hebt gekend.

– Marion Houtman

 *  

Maar ik zal je vertellen wat kluizenaars beseffen. Als je naar een heel ver bos gaat en heel stil wordt, zul je gaan begrijpen dat je met alles verbonden bent.

– Alan Watts  

*  

Mensen leven met gesloten ogen te midden van magische kliffen.

— Le Paysan de Paris », 1925 door Louis Aragon

*

Je kunt niet van een vrouw of een man houden zonder ze eerst te hebben uitgevonden, je kunt niet van iemand anders houden zonder ze te hebben uitgevonden, ze zich te hebben voorgesteld…

— La Nuit Sera Calme de Romain Gary.

*

Het enige wat we nodig hebben is de wil. De komende decennia bieden een laatste kans om een stabiel huis voor onszelf te bouwen en de rijke, gezonde en prachtige wereld te herstellen die we van onze verre voorouders hebben geërfd. Onze toekomst op deze planeet, voor zover wij weten de enige plek waar leven van welke aard dan ook bestaat, staat op het spel.

– Sir David Attenborough

*

We stellen ons de wereld voor zonder hart, beroofd van familierelaties, in stukken gebroken. Waarom doen we dat? Zou het kunnen zijn omdat wij zelf gebroken en verbannen zijn? Als dat zo is, waarom? Hoe zijn wij wezen geworden die aan de storm werden overgelaten?

Het lijkt verdacht veel alsof we ons deze wereld hebben voorgesteld en gevangen zitten in onze eigen uitvinding, zonder te vermoeden dat we een keuze hebben. Er is een groot verschil tussen jezelf voorstellen dat je met alles verbonden bent, en dat je met niets verbonden bent. Een cultuur die zichzelf in een staat van isolatie waant, is heel anders dan een cultuur die overal familie ziet. Zijn aannames over het leven zijn vol eenzaamheid en dreiging. De kinderen leren hun leven te plannen op basis van overleving in plaats van creativiteit of simpele vreugde.

Zoals de zaken er nu voorstaan, stellen we ons een wereld voor die beperkt wordt door bekrompen eigenbelang, waarbij elke levensvorm met elke andere levensvorm concurreert om zijn fundamentele voortbestaan. Dit is de wereld die we ons voorstellen, uitvinden en onderhouden. En toch bestaat het eigenlijk niet buiten menselijke constructies. Het kan zijn dat we de term ‘levensweb’ horen zonder de implicaties ervan volledig te begrijpen. Het potentieel van het menselijk bewustzijn om over de hele planeet een wederzijds en vrij bloeiende tuin van Eden te creëren, wordt onderdrukt door angst voor aanvallen.

We merken dat te veel of te weinig middelen de creativiteit belemmeren. Het voldoen aan de basisbehoeften die nodig zijn om te leven zonder angst voor ziekte of honger, lijkt voldoende te zijn om de creatieve instincten van de meeste mensen vrij te maken. Gek genoeg is te veel net zo slecht als te weinig, zo blijkt uit de onderzoeken. In de VS is het voor de hand liggende probleem dat van weinig tot geen basisveiligheid, zodat de meeste mensen een leven niet kunnen voorstellen waar ze kunnen spelen en nieuwe dingen te verzinnen. We zijn gedwongen ons te concentreren op overleven.  

Rosso Emerald Crimson, “In The Flow”

De wereld wacht erop dat wij ons bewust worden van wat zij werkelijk is, en dat is niet wat wij ons voorstellen dat het is. Als we de schoonheid en de wonderbaarlijke en speelse vreugde ervan willen opmerken, zullen we moeten zien hoe we een spiegelbeeld blijven bedenken van onze zelfgecreëerde isolatie en hoe dat ons belemmert. Onze relaties worden geplaagd door de manier hoe we anderen in onze mind opnieuw uitvinden, maar nog belangrijker is dat we de wereld waarin we leven op dezelfde manier steeds heruitvinden.

We leven toevallig op een planeet die we nauwelijks kennen, omdat we onszelf nauwelijks kennen. We hebben een fictieve wereld uitgevonden die het heilige web van Leven in de hele plant vernietigt, omdat we de realiteit, de echtheid ervan niet kunnen zien. De kern van deze situatie is hoe we kijken en fantaseren. We hebben een gevaar bedacht dat hoeft niet te bestaan. Onze verzinsels dagen ons uit om er doorheen te kijken en ons weer bij de familie van wezens aan te sluiten.

Julia Whitney Barnes

Bron: https://medium.com/@davidprice-26453/body-of-the-world-527546606cf0

Cover art: Phyllis Shafer, “Her Little Parasol to Lift”

*

Volume two of David’s series Meditations on Living is now published. If you read it, please leave a review. https://www.amazon.com/dp/B0CFD8KQ1Q


Kun je sterren horen?

In “The Lost World of the Kalahari” schrijft Laurens Van der Post over zijn reis en het leven tussen de Bosjesmannen van de Kalahari-woestijn en beschrijft hoe geschokt ze waren dat hij de sterren niet kon horen. Eerst dachten ze dat hij een grapje maakte of dat hij loog. Toen ze zich realiseerden dat hij de sterren echt niet kon horen, concludeerden ze dat hij erg ziek moest zijn en uitten ze hun grote verdriet. Want de Bosjesmannen wisten dat iedereen die de natuur niet kan horen, de ernstigste ziekte van allemaal moet hebben.

Gedurende bijna de hele tijd dat mensen op de planeet zijn, waren regelmatige gesprekken over de soortgrens heen een alledaags natuurlijk onderdeel van het leven.

Helaas lijkt dit een vreemde uitnodiging in de wereld van vandaag; de meeste mensen hebben moeite om zo’n gesprek te beginnen. Misschien komt dit omdat ons van jongs af aan is geleerd om de natuur als een verwijderd object, een levenloos object, een gebruikswaar te beschouwen. Deze verkeerde perceptie lijkt aan de basis te liggen van onze culturele kwalen.

Het vermogen van de mensheid om het bewustzijn van de aarde waar te nemen, is van cruciaal belang voor onze overleving en voor al het leven op aarde.

~ Rebecca Wildbear, the Animas Valley Institute

Over muziek, uit het boek “The Lost World of the Kalahari” door Laurens Van der Post

Soms zaten de vrouwen bij elkaar naast hun hutten, in het lange rechte licht van de avondzon, met hun kralen en kettingen als goud om zich heen. Elk hield een handvol lang droog gras vast en ze zongen allemaal samen, sloegen de maat met het gras en streelden de stengels met hun vingertoppen als de snaren van een gitaar. De melodie was geladen met alle onuitsprekelijke gevoelens die je krijgt bij het ondergaan van de zon over de grote aarde van Afrika. Ze noemden het lied de “Grass Song” en met de moeilijkheid van interpretatie konden noch Dabe, noch de zangers het gemakkelijk uitleggen. Ik kan me alleen het gevoel herinneren, de woorden geven het onvoldoende weer:

Dit gras in mijn hand voordat het werd gemaaid

Huilde in de wind om de regen die zou komen.

De hele dag huilt mijn hart in de zon

Voor mijn jager te komen.

Ze zongen dit keer op keer, waarbij het lied meer lading en meer betekenis kreeg door de herhaling, alsof ook het hart mee ging doen met het voortdurend verzoek, zoals gevraagd in het Nieuw Testament om te bidden, zodat leven en levenskracht toegankelijk wordt voor onze diepste smeekbeden. Het lied betoverde ons allemaal, zodat het me niet verbaasde dat de jonge mannen, die het crescendo van verlangen hoorden, zich vaak niet langer konden bedwingen. Ze lieten wat ze aan het doen waren vallen en kwamen uit de bush, hun voeten stampend op het woestijnzand als een trommel, hun handen wijd gestrekt en hun borstkas op en neer van emotie, huilend alsof het geluid uitgescheurd was, levend en bloedend, uit het midden van hun wezen: “Oh, kijk, als de adelaar, ik kom!”

Deze Bosjesmannen maakten ook muziek. Nxou was er constant mee bezig en het instrument dat hij bespeelde was als een boog en zeer populair. In zijn handen leek het een grotere boog te worden die naar betekenis schoot in de woestenij van geluid, niet met pijlen van vuursteen en ijzer, maar met darten van geordende tonen die de stilte tegemoet vlogen. Alle mannen konden het instrument bespelen, maar niemand zoals Nxou…

Het was nog donker. Ik was net wakker geworden en realiseerde me met een versnelde hartslag dat het uitzicht zo helder en groots was dat ik ster na ster kon zien opkomen boven de rand van de woestijn. Ik heb natuurlijk ontelbare keren de zon en de maan zien opkomen, maar nog nooit, zelfs niet op zee, was ik getuige van zo’n opkomst van sterren. Op dat moment begon Nxou plotseling een van zijn eindeloze reis-melodieën te spelen.

Het ritme, en het geluid, en de puls van ver sterrenlicht, evenals de golvingen van de grote deining van de duisternis die in schuim en nevel op de rots van de Melkweg uiteenspatte, klonken zo één met elkaar dat ik reageerde zoals ik deed toen ik Beethovens Negende symfonie voor het eerst hoorde; het volle koor van menselijke stemmen die onverschrokken opstijgt naar het uiteindelijke hoogtepunt van vastberadenheid in hun ontdekking van een universele betekenis in de tragiek van een individueel lot.

Wat me echter verbaasde, was dat de Bosjesmannen geen trommels hadden. Ze bevestigden het basisritme van hun muzikale gebeuren door het uit te slaan met een explosie van geluid tussen halfgebogen handpalmen, of, zoals bij hun dansen, door constant en krachtig met hun voeten op de aarde te beuken. Maar ze hadden een meer geëvolueerd instrument, een viersnarige lier precies zoals we die aan de voet van de Slippery Hills kapot hadden zien liggen. Alleen de vrouwen speelden deze, een jong meisje tikte meestal met een stokje op de snaren en een oudere vrouw bepaalde het geluid door behendig met haar duim over de snaar te strelen terwijl het meisje erop sloeg.

We ontdekten dat deze liefde voor muziek niet specifiek was voor onze eigen hechte groep, maar kenmerkend was voor al deze mensen in de woestijn, wat een weerspiegeling was van de traditie van vaardigheid van Bosjesmannen als muzikant en hun diepe toewijding aan muziek. Eens, ver weg van onze drinkputten, terwijl we uitrustten tijdens een jacht in de hitte van een vreselijke dag, hoorde ik hulpgeroep. We gingen allemaal geschrokken rechtop zitten en al snel kwam er een kleine groep Bosjesmannen in ernstige moeilijkheden door het bos strompelen. Ze hadden de rook van het vuur gezien dat was gemaakt voor onze middagthee en kwamen er regelrecht op af. Ze hadden al dagenlang geen water gehad en waren zwak en hongerig, hun ogen schitterden van een licht dat ik voor het laatst had gezien op de gezichten van mijn uitgehongerde medegevangenen in een Japans krijgsgevangenkamp.

Terwijl ze in onze schaduw gingen zitten, begon een vrouw met een bot te schrapen aan de enige overgebleven woestijnbol, ze ving het schraapsel op in haar hand en wrong er een paar dikke witte druppels uit recht in de mond van een kind met zwarte, gebarsten lippen. Ik proefde het en het smaakte naar gal. Ze waren nog een dagmars verwijderd van stationair water en hoewel Ben en Dabe zeiden dat ze het op eigen kracht hadden kunnen redden, betwijfelde ik het. Maar zodra ze van ons water hadden gedronken, haalden ze een lier tevoorschijn en begonnen muziek te maken.

“Wat zegt de muziek, Dabe?” vroeg ik.

“Het zegt ‘dank u’, Meester,” antwoordde hij met een zeldzame glimlach, terwijl hij met zijn handen naar de lucht en de brandende woestijn om ons heen zwaaide.

Foto: Bushman door moquing bird oo flickr

We kwamen tot de conclusie dat muziek voor hen net zo belangrijk was als water, voedsel en vuur, want we hebben nog nooit een groep gevonden die zo arm of wanhopig was dat ze geen muziekinstrument bij zich hadden. En al hun muziek, zang, gevoel voor ritme en beweging kwam tot uiting in hun dans. Ze brachten hun dagen en nachten doelbewust en energiek door, maar ook het dansen speelde dezelfde diepe rol in hun leven, zoals toegeschreven aan de Bosjesman van weleer in legendes en verhalen.

Uit “The Lost World of the Kalahari” Laurens Van Der Post

Photo: Bushman by HowieR on Flickr https://www.flickr.com/photos/22485952@N05/2299022037/

=========== ===============

“Tijdens de Mfecane werden (vooral tussen 1826 en 1835) in de Drakensbergen de meeste San uitgeroeid of wat overbleef ging op in andere volken zoals de Sotho of werd naar de Kalahari verdreven, waardoor, verstoken van hun voorbeelden, de kennis van het rotstekenen bij de San verdween.

Er leven nu nog ongeveer 100.000 San verspreid in kleine gemeenschappen. Hun geschiedenis wordt getekend door een voortschrijdend verlies van hun land en strijd om te overleven. Tegelijkertijd zijn ze erin geslaagd een emancipatiebeweging in gang te zetten om hun cultureel erfgoed veilig te stellen en de gemeenschappelijke culturele identiteit te versterken.

In modern Zuid-Afrika zijn de San grotendeels opgegaan in de zogenaamde kleurlingen- of Kaap-kleurlingenpopulatie van de West- en Noord-Kaap.

In Namibië leven de San nu voornamelijk ten oosten van Waterberg. De San zijn in 1904 door de Duitse overheersers de woestijn richting het huidige Botswana in gedreven. Tienduizenden zijn daarbij omgekomen. Bij Waterberg is nog een Duitse begraafplaats te bezichtigen.” Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/San_(volk)

The African White Iris

The Power of the Spirit – muziek

Op 12 april 1961 verliet Yuri Gagarin als eerste mens de planeet. Toen hij terugkwam, vertelde hij ons dit:

“Toen ik in het ruimteschip in een baan om de aarde cirkelde, zag ik hoe mooi onze planeet is. Mensen, laten we deze schoonheid behouden en vermeerderen, niet vernietigen!”

‘The Power of the Spirit’ wordt in het Russisch gezongen, op de woorden van de grote kosmonaut Yuri Gagarin. De titel komt van zijn citaat “De belangrijkste kracht in de mens – is de kracht van de geest!” Speciale dank aan Elena Gagarina voor toestemming om de woorden van haar vader te gebruiken voor dit stuk.

Christopher Tin – The Power of the Spirit (Official Video) feat. Royal Opera Chorus

The Power of the Spirit

Облетев Землю

В корабле-спутнике,

Я увидел, как прекрасна

Наша планета.

Люди, будем хранить

И приумножать

Эту красоту,

А не разрушать ее.

Ведь главная сила в человеке –

Это сила духа!

Ведь главная сила в человеке –

Это сила духа!


De Kracht van de Geest

Toen ik om de Aarde vloog

in een ruimteschip – satelliet,

zag ik hoe mooi

onze planeet is.

Mensen, zullen we

deze schoonheid bewaren

en vermeerderen,

niet vernietigen.

Want de allerbelangrijkste kracht in de mens

is de Kracht van de geest!


Onze Platte Aarde

(door Erik Tanghe)

Ik hoor de laatste tijd nogal veel mensen vertellen dat de aarde plat is.

We zijn blijkbaar ook nooit naar de maan geweest want de maan zou een projectie of een holle constructie zijn van waaruit aliens ons observeren..

Nu kan je die theorieën meteen lachend onderuit halen maar zo’n reactie probeer ik te vermijden.

Het is immers veel interessanter om elke mogelijkheid en elke theorie op z’n minst te onderzoeken en als je dat doet, kom je tot erg interessante bevindingen.

Ik begin altijd met het stellen van logische vragen aan mezelf.

Als het hier in het westen dag is en ik bel naar iemand die in Australië leeft, dan ligt hij hoogstwaarschijnlijk te slapen omdat het daar donker is.

Dat kan je bij een platte aarde alleen uitleggen als de zon een schijnwerper zou zijn die slechts een gedeelte van de aarde zou belichten al is het dan meteen ook erg vreemd dat bv de maan wel verlicht is terwijl het beneden donker is. Dan heb je al twee schijnwerpers nodig…

Andere theorieën beweren ook dat er achter Antarctica nog een veel groter stuk van de aarde verborgen ligt maar dat al die info geheim wordt gehouden wat niet zo moeilijk is want op Antarctica kom je niet zo gauw…
 

Hologram
 

We leven in een werkelijkheid die zich holografisch gedraagt.

Dat is niks nieuws en daar zijn we achter gekomen door de studie van zwarte gaten in het universum en dankzij theorieën van de kwantumfysica.

Simplistisch gezien is een hologram een projectie vanaf een platte holografische film al zal de projectie van onze holografische werkelijkheid wel iets complexer zijn dan diegene die wij als mens zelf kunnen realiseren.

Maar de basis van een projectie, al dan niet holografisch, is altijd data en data is niet rond of plat, noch vierkant. Data is data en de interpretatietool van die data maakt hoe je ze waarneemt.

Die waarneming gebeurt via licht want zonder licht zou je niet eens een aarde zien.

Licht is de sleutel tot dit universum.

Als je het even extreem doortrekt, krijg je zelfs de aarde nooit te zien want elk voorwerp van deze werkelijkheid is onzichtbaar en we zien enkel het licht dat op dat voorwerp weerkaatst wordt.

Het echte voorwerp blijft onzichtbaar.

Als we dan via de kwantumfysica weten dat materie en dus ook een voorwerp enkel een illusie is die opgebouwd is uit trillingen van kwantumvelden dan weet je meteen dat wij in deze werkelijkheid flink voor de gek worden gehouden.

We nemen immers een trilling waar via een andere trilling (licht) om in onze hersenen via nog maar eens een trilling (elektrische impulsen) wordt omgezet naar een indruk van een werkelijkheid..
 

Projectie – Antenne
 

Ons bewustzijn wordt ook geprojecteerd in deze holografische werkelijkheid of beter gezegd is het aangehecht aan deze werkelijkheid.

Het is aangehecht aan ons lichaam via het DNA want ons DNA fungeert als een antenne om ons bewustzijn te verbinden met onze geometrische blauwdruk, zijnde het fysieke lichaam.

Het grootste deel van ons DNA staat echter uit, het zogenaamde junk DNA (99 tot 75 % van ons totale DNA – verschillende bronnen zijn het niet eens met het exacte aantal). Onze antenne waarmee we ons bewustzijn naar hier halen is dus maar voor een heel klein stukje actief en ons bewustzijn hier is dus maar een zwak afgietsel van wie we in oorsprong zijn.

Mensen worden massaal wakker en beginnen steeds meer te beseffen wat er hier allemaal aan de hand is en hoe de vork van deze werkelijkheid echt in de steel zit.

Dat activeren van inactief DNA, want dat is eigenlijk wat er aan de hand is, zorgt er voor dat de werkelijkheid om ons heen ook verandert of beter gezegd dat er steeds meer van die werkelijkheid zichtbaar wordt.

Alles is een spiegel van wat in ons aanwezig is of wat ontvangen wordt.

Onze werkelijkheid is gewoon veel groter, veel ruimer en veel complexer dan we ons kunnen vermoeden.. 

Dat geloof in een platte aarde is daar een uiting van maar visueel is het een verkeerde interpretatie.

De aarde is dus niet plat, ze is zelfs meer dan rond.

De aarde zoals we ze nu kennen is slechts een klein stukje van een veel grotere werkelijkheid die zich niet laat beschrijven als plat, vierkant of wat dan ook.. Je zou beter kunnen spreken over extra dimensies of een breed scala aan mogelijkheden.

Het gaat over een verruiming van bewustzijn, van meerdere lagen en die lagen liggen niet achter een berg in Antarctica.

Die lagen worden zichtbaar als jouw bewustzijn verruimd, er meer van jouw DNA actief wordt en daar hoef je niet voor naar Antarctica te gaan.

Zolang je immers gelooft in plat of rond en daar allerlei komplottheorieen aan gaat koppelen over geheimhouding e.d. koppel je daar ook een emotie aan vast en die houdt in veel gevallen net die verruiming tegen.

Wie gelooft in een overheid die alles wil maskeren en zich daar kwaad over maakt, zorgt er ook voor dat die overheid dat ook blijft doen. Je ontkomt op die manier niet aan de dualiteit die nu al zo lang in deze werkelijkheid heerst.
 

One Giant leap for mankind
 

Dat is ook zo met de maanlanding.

Buiten het feit dat het veel moeilijker zou geweest zijn om de maanlanding te faken dan om er gewoon naar toe te vliegen, heeft de mens nog nooit zo als een collectief achter een gebeurtenis gestaan.
Toen Neil Armstrong als eerste mens voet op het maanoppervlak zette, riep elk mens triomfantelijk

‘we zijn naar de maan geweest’

‘one small step for men, one giant leap for mankind’..

‘een kleine stap voor een mens, een grote stap voor de mensheid’

Misschien voor het eerst in zijn bestaan stond de mensheid als geheel achter één gebeurtenis, achter één natie, achter één man en die kracht, die emotie van samenhorigheid mag je de mensheid niet ontnemen.

Bovendien had de mens voor het eerst het gevoel dat het mogelijk was om aan de aarde, aan deze beperkende werkelijkheid te ontsnappen.

Zelfs als ik morgen het daadwerkelijk bewijs zou vinden dat we nooit op de maan zijn geland, zou ik het niet wereldkundig maken. Het zou gebaseerd zijn op de intentie om iets stuk te maken, om kost wat kost gelijk te krijgen, lekker in bedrog te blijven geloven en de slechte bedoeling van nieuws en overheid en dat weegt niet op tegen het alternatief van de kracht en samenhorigheid van de mensheid als geheel.


Dat de maan een projectie zou zijn en kunstmatig geplaatst is door een stel aliens klopt helemaal.
Deze hele werkelijkheid is een projectie en de maan logischerwijze ook.

Vermits deze werkelijkheid een hologram is, is het bijna voor de hand liggend dat deze ook wordt waargenomen van buitenaf en dat er ook zaken in kunnen worden toegevoegd en/of verwijderd.
 

Afgeschermde projectie
 

de aarde is niet plat.

Dat zou een ontzettende beperking zijn.
De aarde is rond.. meer dan rond…

De aarde maakt deel uit van een holografische projectie en de oorsprong van die projectie is informatie of een holografische film.. die holografische film of die informatie kan je als plat beschouwen.

Het is dus heel goed mogelijk dat er een deel van die informatie is afgeschermd of wordt tegengehouden en dat de oorspronkelijke aarde groter is.. maar dan moet je dat niet bekijken alsof er achter een berg van Antarctica nog een stuk land ligt..

Ons DNA is een antenne die ons bewustzijn capteert in deze werkelijkheid en wanneer ons DNA meer actief wordt gaan we ook meer kunnen ontvangen van ons bewustzijn en ontvouwen er zich meer lagen van deze werkelijkheid.. een grotere aarde..en of die nu rond is of plat doet er niet toe..

En voor de mensen die geloven dat de aarde plat is.. als je in staat bent om die mogelijkheid te visualiseren, ben je zeker in staat om een meer dan ronde aarde te visualiseren..
 

Anders kijken naar Ziekte
 Heel deze werkelijkheid om ons heen is een interpretatie van energie en hoe je er naar kijkt verandert natuurlijk alles..

Dat is bij ziekte ook zo.
Onlangs hoorde ik het een verpleegster met jarenlange dienst nog zeggen over kanker..
‘Jaja.. het is een smerig beestje…’

Tja, met zo’n houding ga je natuurlijk nergens komen want los van het feit dat kanker natuurlijk geen beestje is, houdt die visie en die emotie alvast in dat je tegen kanker niet kan winnen en dat klopt ook.
Je moet niet eens tegen kanker vechten want kanker is je vriend want zonder die kanker, was je al veel langer dood. ..

zolang wij kijken naar ziekte als iets wat ons overkomt, iets van buitenaf, voeren we een hopeloze strijd. Zolang wij enkel kijken naar de ziekte, het symptoom, laten we zien dat we dat we het nog steeds niet begrepen hebben.

Ziekten die genetisch bepaald zouden zijn, tonen ons juist dat er met de ontvangst van ons bewustzijn via ons DNA wat schort, dat we een stukje missen en dat onze persoonlijkheid niet overeenstemt met onze ware aard.

Wees dus dankbaar voor het signaal dat een ziekte je geeft want het maakt je duidelijk dat er iets dient te veranderen om jouw bewustzijn hier meer in deze werkelijkheid aanwezig te laten zijn.
 

Lezingen
 Daarover hebben we het in de lezing ‘De logica achter ziekte’ omdat het echt wel tijd wordt om anders naar ziekte te kijken.

De lezing ‘de Logica achter ziekte’ is te bekijken in Borsbeek, Lier, Alkmaar en Haacht en de eerste drie zijn ook online via zoom te volgen.

Lezing ‘De Logica achter Ziekte’ 18 maart in de ‘Great White Whale center’; Locatie: Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek begin om 19.30 u tot 22.30, kostprijs 20 euro,
Inschrijven verplicht via https://whitelight-healing.com/nieuws.html#ziekteborsbeek

Lezing ‘De Logica achter Ziekte’ 24 maart 
in de ‘Wakker Bewustzijn’; Locatie:  Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar begin om 19.30 u tot 22.30, kostprijs 23 euro,
Inschrijven verplicht via https://wakkerbewustzijn.nl/activiteit/de-logica-achter-ziekte-24-maart/

Lezing ‘De Logica achter Ziekte’ 31 maart in Lier bij Pure Essence, Kesselsesteenweg 6, 2500 Lier, 
begin om 19.30u tot 22.30 u; kostprijs 20 euro
Inschrijven verplicht via https://www.eriktanghe.com/speaker.html#ziektelier

Lezing ‘De Logica achter Ziekte’ 18 april 
in Haacht, zaal de Klapper, Klapgat 2, Haacht, 
begin om 19.30u tot 22.30 u; kostprijs 20 euro
Inschrijven verplicht via https://www.brandnetel.net/de-logica-achter-ziekte

Voor wie meer wil weten over de zin en onzin van quantumfysica en of anders naar zaken kijken ook daadwerkelijk iets kan veranderen, kan terecht op de
Lezing ‘Quantumfysica Ontmaskerd’ 22 maart in Kloetinge (NL) Dorpshuis “AMICITIA”
locatie: Schimmelpenninckstraat 14 Kloetinge, NL
begin om 20.0u tot 22.30 u; kostprijs 10 euro
Inschrijven is voor deze lezing niet verplicht en je kan er zo terecht
https://www.verenigingdebron.nl/index.php?id=119


ET

Bron: nieuwsbrief van whitelight-healing.com https://whitelight-healing.com/inschrijven.html


De keerzijde van 5G: tienduizenden satellieten en tonnen ruimteafval

(door Sylvia Slegers, de Andere Krant) De commerciële bedrijven SpaceX, Amazon en het Britse OneWeb brengen de komende jaren tienduizenden grote en kleine satellieten in lage banen rond de aarde. Dat is nodig om de wereld te voorzien van 5G-internet. Critici waarschuwen voor de surveillance-mogelijkheden en voor een gigantische toename van ruimtepuin.

Overal in de wereld wordt gewerkt aan een alomvattend netwerk waarop alle apparatuur – en uiteindelijk zelfs mensen – aangesloten moeten worden: het zogenaamde internet of things (IoT). Om het benodigde dataverkeer mogelijk te maken voor dit netwerk, is een dichte dekking nodig van 5G-stations, die pakweg om de 200 meter zullen worden geplaatst, in alle landen die hieraan meedoen. Maar het dataverkeer in dit netwerk zal niet genoeg hebben aan grondgebonden verbindingen, zoals glasvezelkabels. Om de belofte van alomtegenwoordige, ogenblikkelijke connectiviteit te verwezenlijken, zal het nodig zijn de kabels aan te vullen met – omvangrijke – satellietsystemen. De grondgebonden communicatiesystemen en satellieten zullen met elkaar moeten worden verbonden. Alleen dan kan de 5G-connectiviteit worden uitgebreid naar min of meer ‘afgelegen’ plekken (last mile) waar de uitrol van glasvezel te kostbaar wordt, en bijvoorbeeld naar schepen en vliegtuigen.

De meerwaarde van satellieten voor 5G-netwerken is tweeledig:

1. Er ontstaat extra backhaul: verbindingen tussen apparaten die data met elkaar uitwisselen.

2. Er kunnen redundanties – back-up systemen – gecreëerd worden, zodat bij het uitvallen van één systeem een ander systeem de taken overneemt.

We hebben het hier niet over een verre toekomst. Europees Commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton, schrijft in een persbericht van de Europese Commissie van 24 november: “5G zal innovatieve diensten voor mensen en groeimogelijkheden voor Europese bedrijven mogelijk maken. De lucht is niet langer de grens als het gaat om mogelijkheden die worden geboden door supersnelle connectiviteit met hoge capaciteit.” De Commissaris meldt dat passagiers, als gevolg van recentelijk aangepaste wetgeving, voortaan ook tijdens vluchten binnen de EU met hun mobiele telefoons gebruik moeten kunnen maken van het 5G-netwerk. Daartoe dienen luchtvaartmaatschappijen een 5G-picocell – een soort miniatuur zendmast – in vliegtuigen te installeren die zowel verbonden is met een satelliet als met een mobiel netwerk op de grond.

SpaceX, het bedrijf van miljardair Elon Musk, heeft op 10 september met zijn eigen Falcon 9-raket de BlueWalker 3-satelliet de ruimte ingestuurd. Deze heeft een totaaloppervlak van 64 m² en een antenne van acht meter breed. Het is de grootste commerciële communicatiesatelliet tot nu toe, met een potentieel bereik van 1,8 miljard telefoongebruikers. De satelliet wordt ingezet om het rechtstreeks aanbieden van mobiele telefoondiensten vanuit de ruimte te testen. De BlueWalker 3 zal in 2023 worden aangevuld met vijf BlueBird-satellieten die twee keer zo groot zijn als de BlueWalker 3. Om een volledige dekking te kunnen realiseren, zal een constellatie van ten minste 100 gigantische satellieten nodig zijn. Ook lanceert SpaceX vele tienduizenden kleinere satellieten in een lage baan boven de aarde (Low Earth Orbit – LEO, tussen de 160 en 2.000 kilometer boven het aardoppervlak). Zo schiet Musk sinds mei 2019 tweewekelijks zestig kleine satellieten de ruimte in. Dit zogeheten Starlink-project is in het leven geroepen om iedereen, overal op aarde van snel en goedkoop internet vanuit de ruimte te voorzien. In 2027 zou het hele netwerk van in totaal 42.000 5G-ondersteunende satellieten compleet moeten zijn. Musk mikt in 2025 al op een omzet van 30 miljard dollar.

Jeff Bezos, voormalig CEO van Amazon, is in 2019 gestart met Project Kuiper. Bezos is eigenaar van raketbedrijf Blue Origin en zal daarmee 3236 satellieten lanceren. Hij is de voornaamste concurrent van Musk. Ook het Britse OneWeb lanceerde in februari 2019, in samenwerking met onder andere Virgin Galactic (het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson), de Franse rakettenbouwer Arianespace en vliegtuigbouwer Airbus, de eerste zes satellieten van een constellatie die uiteindelijk moet gaan bestaan uit 5260 stuks. Een jaar later werden nog eens 34 satellieten in een baan rond de aarde gebracht, deze keer met behulp van een Russische Sojoez-raket. OneWeb-CEO Adrian Steckel stelt dat “de race om internet vanuit de ruimte losbarst. Wij willen de grootste internetprovider ter wereld worden.”

Satellieten bieden de “ultieme mogelijkheid om data te distribueren, samen te voegen en op te halen”, zegt Franco Ongaro, directeur van het Europees Ruimte Agentschap (ESA) in de Tegenlicht-aflevering Ruimtepuinruimers (VPRO, 31 maart 2019). “Als data de nieuwe olie zijn, dan zijn satellieten de pijpleidingen, de raffinaderijen, de distributeurs en de tankstations van die data.” Markus Katzkowski, Chief Financial Officer van het Luxemburgse LuxSpace dat data vergaart via kleine satellieten: “Het mooie van satellieten is: je kunt de hele aarde systematisch in het oog houden.”

Satellieten op meer dan 500 kilometer afstand van de aarde kennen een gemiddelde levensduur van tientallen jaren. De LEO-satellieten gaan slechts tussen de vijf en zeven jaar mee. Er bevinden zich dus nu niet alleen vele tienduizenden satellieten in de ruimte, er zweeft ook al ruim 8 miljoen kilo afval boven onze hoofden. Het gaat om meer dan 100 miljoen stukken ruimtepuin: van niet-operationele satellieten, trappen van raketten of andere grote objecten, brokstukken van explosies en onderlinge botsingen van ruimte-objecten tot 70.000 tot 120.000 fragmenten kleiner dan één centimeter. Volgens het European Space Operations Centre (ESOC) van ESA, dat al het ruimteschroot in de gaten houdt, neemt de hoeveelheid ieder jaar met vijf procent toe. Omdat het afval zich met 27.000 kilometer per uur door de ruimte beweegt, kan het in botsing komen met een satelliet en zo het Kessler-syndroom veroorzaken: decennialange kettingbotsingen die een dikke laag blijvend puin achterlaten en daarmee ernstige problemen veroorzaken voor ruimtevaartuigen en astronauten. Dit fenomeen is vernoemd naar de Amerikaanse astrofysicus en gepensioneerd NASA-wetenschapper Donald Kessler, die er al in 1978 voor waarschuwde. Kesslers hedendaagse vakgenoot Dave Clements van het Imperial College in Londen benoemt nog een risico: “We zullen niet meer zien wat er achter de satellieten zit, of het nu gaat om een potentieel gevaarlijke asteroïde die dichterbij komt of de verst verwijderde quasar (quasi-stellar object, heldere kernen van verafgelegen sterrenstelsels – red.) in het universum.”

De vraag is hoe de situatie boven de aarde in toom kan worden gehouden. Chris Johnson, adviseur ruimterecht bij de Secure World Foundation in de Verenigde Staten, zegt in een artikel in New Scientist dat er op dit moment geen beperkingen zijn in het internationaal recht wat betreft de grootte van satellieten. Tanja Masson-Zwaan, docent aan het Leidse Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimterecht stelt eveneens: “Er zijn geen internationale regels en geen verplichtingen om het afval op te ruimen”. Etiënne Schneider, econoom en sinds 2012 minister van Economische Zaken in Luxemburg, signaleert nog een ander probleem: “Volgens de VN is de ruimte van de hele mensheid, maar dan is het geen verdienmodel.”

Bron: https://deanderekrant.nl/nieuws/de-keerzijde-van-5g-tienduizenden-satellieten-en-tonnen-ruimteafval-2023-01-06

Foto: SpaceX

Foto: NASA. the Apollo 17 crew


“Mensheid heeft alleen toekomst als we moeder aarde beschermen”

“Mensheid heeft alleen toekomst als we moeder aarde beschermen”

(De Andere Krant https://deanderekrant.nl/nieuws/filmmaker-marijke-kodden-en-eco-warrior-shirley-krenak-2023-01-02  )

Datum: 3 januari 2023
Samen Leven
Barbara Le Noble
 

De Braziliaanse Shirley Krenak, een inheemse leider uit de provincie Minas Gerais, strijdt voor het behoud van de natuur en rechten van inheemse mensen in Brazilië. Ze was in Nederland, omdat ze een belangrijke stem heeft in ‘KIVA: the call of the Wisdom Keepers’, een documentaire van Marijke Kodden en Jaap Verhoeven, die sinds zaterdag 10 december in verschillende filmtheaters draait (zie Andere Agenda). Krenak was onlangs aanwezig bij de klimaattop in Egypte, waar ze een emotionele oproep deed aan president Lula van Brazilië, om aandacht te vragen voor de inheemse bevolking en de natuurgebieden. In Amsterdam, op Ruigoord, sprak ik met filmmaker Kodden en, vergezeld van een tolk, eco-warrior Krenak.


Filmmaker Kodden (1968) filmde gedurende vier jaar in Mexico, India, Nederland en Duitsland de KIVA-ceremonies en vanaf 2018 volgde ze Shirley Krenak uit Brazilië.

In het kort, waar gaat deze documentaire over?


Marijke Kodden: “In 1968 kreeg de Mexicaanse medicijnman Raymundo Tigre Perez een visioen. Hij zag inheemse Wisdom Keepers van over de hele wereld verenigd in een cirkelvormige kuil – met in het midden een vuur – een ceremonie uitvoeren. Een spirituele ceremonie voor de aarde, voor vrede en welzijn van alle levende wezens. Pas later ontdekte Perez dat dit een KIVA was: een eeuwenoude ceremonie die al 3000 jaar geleden door de Anasazi, een prehistorische inheemse cultuur, werd gebruikt. Honderden inheemse wijzen beantwoorden zijn oproep en sindsdien vinden over de hele wereld KIVA-ceremonies plaats. Deze ceremonie is een collectieve oproep vanuit de inheemse bevolking: zíj zijn het contact met de natuur nooit verloren en met hun eeuwenoude wijsheid en ceremonies kunnen ze ons leiden naar een meer verbonden en duurzame manier van leven!’

Marijke, wat heeft jou ertoe gebracht deze documentaire te maken?


Kodden: “De natuur is altijd mijn grote inspiratiebron geweest. Lange tijd werkte ik als fotograaf en ontwerper, onder andere voor Staatsbosbeheer. Bij KIVA kwamen alle puzzelstukjes samen. Ik voelde de urgentie om het verhaal van KIVA en de ‘call’ van de inheemse volken te vertellen! En dankbaar dat ik het mócht filmen en vertellen!”
Eco-warrior Krenak (1980) was de eerste uit haar stam die een universitaire studie volgde, Mediawetenschappen. Vrij snel daarna trad ze in de voetsporen van haar vader en zette zich in voor de inheemse gemeenschap en de bescherming van het land tegen het kapitalisme. Ze bekleedde de functie van secretaris van de Raad van Inheemse Volkeren en schreef een boek, Borun Rhua Kuparak (De Indiaan die een jaguar werd). Ze is een van de inheemse Wisdom Keepers (wijsheidsdragers, red.) in de KIVA-documentaire.

Shirley, hoe is de situatie voor de inheemse bevolking in Brazilië?


Krenak: “Heel moeilijk. Er is veel discriminatie en geweld tegen onze mensen, zelfs binnen de eigen stam zijn geweldsincidenten, doordat de katholieke kerk het volk tegen elkaar opzet. Mensen worden gebrainwashed en zijn gaan geloven dat ceremonies slecht zijn. Maar wat een nog veel grotere bedreiging is, is de illegale toe-eigening van inheems land door de staat, die onze leefgebieden verkocht heeft aan handelspartners.”


Je was in Egypte en ik zag een filmpje waar je president Lula op emotionele wijze toesprak. Wat zei je tegen hem en zijn vrouw?


“De afgelopen jaren waren heel moeilijk. Voormalig president Bolsonaro ziet het inheemse volk als minderwaardig. Op de klimaatconferentie sprak ik mijn hoop uit dat Lula een andere koers gaat varen en niet alleen het Amazonegebied, maar ook de andere vijf biomen beschermt tegen uitbuiting. Dat hij zich zijn voorouders herinnert en beseft dat de mensheid alleen een toekomst heeft als we onze moeder aarde beschermen. Het kapitalisme en de industrie maken alles kapot, maar ik blijf mijn hoop uitspreken dat mensen terugkeren naar hun natuur, zodra ze beseffen er onderdeel van te zijn. Onze hoop is nu gericht op de verschillende communities, op mensen die samenkomen en onze aarde eren en verzorgen. De KIVA-ceremonies zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Wat kunnen mensen zelf doen?


“We hebben meer mensen nodig die de aarde beschermen. Het gaat er allereerst om dat je zorgdraagt voor je eigen ruimte. Je huis en tuin, maar ook je eigen lichaam en geest zuivert. Spirituele ontwikkeling én actie. De universele kennis moet in het onderwijs worden geïntegreerd, zodat kinderen weer een beter contact met de natuur krijgen. Nederland voelt echt als vooruitstrevend, mijn boodschap valt hier in goede aarde en de mensen staan ervoor open. In Brazilië breng ik de kennis al in de praktijk op scholen, via het Shirley Krenak Institute.

Waarom is een KIVA-ceremonie zo belangrijk en wat is het effect?


“Mensen zijn vergeten dat ze onderdeel zijn van de natuur. KIVA voedt de hoop en brengt ze samen. De kennis en wijsheid van de inheemse volken wordt tijdens een ceremonie gedeeld, waardoor mensen niet alleen de hoop krijgen op een betere toekomst, maar ook de spirit om in actie te komen.”

Welke boodschap van KIVA mogen we meenemen?


Kodden: “In 2015 is tijdens KIVA in Colombia de United Nations of the Spirits opgericht en de ‘Nine Principles of Life’ in een manifest vastgelegd, volgens welke alle inheemse volken al leven. Een daarvan is dat je de aarde meer teruggeeft, dan dat je neemt. Als iedereen dat zou naleven, net als de inheemse mensen, zou er een heel andere kijk ontstaan op groei, de hele wereld zou weer in balans kunnen komen.”

Meer informatie, zie Andere Agenda en:

https://www.facebook.com/people/Instituto-Shirley-Djukurn%C3%A3-Krenak/100063700862783/

https://www.instagram.com/institutosdk/?hl=en


www.kiva-wisdomkeepers.com

Voor dit artikel onderzocht ik de rol van Nederland in dit verhaal. Zo stelde de Eerlijke Geldwijzer, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties met als doel het beleid en de praktijken van banken te beoordelen en te monitoren, dat bijna alle Nederlandse banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen investeren in met name de soja-industrie in het Amazonegebied. Banken, met uitzondering van Triodos en de Volksbank (ASN/SNS) leenden tussen 2015 en 2020 ruim 10 miljard euro aan bedrijven die volgens de Geldwijzer (indirect) betrokken zijn bij ontbossing. Voor pensioenfondsen en verzekeraars is dat opgeteld ruim 2 miljard euro, onder andere aan Ahold Delhaize die het probleem van ontbossing voor zich uitschuift. (bron: Eerlijke Geldwijzer)


Ontbossing gaat gepaard met mensenrechtenschendingen en bedrijven en boeren die bos willen vrijmaken voor sojateelt, schuwen geweld tegen de inheemse bevolking niet. De Nederlandse neoliberale regering is zodoende medeplichtig aan de schending van de rechten van inheemse volken. Terwijl wereldleiders en ceo’s – voor de bühne – verkondigen dat ze zich inzetten voor een duurzame wereld, houden zij achter de schermen de neokoloniale kapitalistische structuur in stand en wordt de aarde beroofd van haar grondstoffen. Zelfs de Zweedse ‘climate-puppet’ Greta Thünberg lijkt de dubbele moraal te doorzien, zij weigerde aanwezig te zijn bij de klimaatconferentie in Egypte (COP27) en noemde de top ‘een forum voor greenwashing.’ (bron: The Guardian)


KIVA – The Call of the Wisdom Keepers Premières and tickets

* 6 januari 2023 – Cinecitta – Tilburg

* 22 januari 2023 – Cinecenter – Amsterdam

De trailer: https://kiva-wisdomkeepers.com/#trailer


INDIGENOUS KRENAK : RIVER AND RESILIENCE | RÍO Y RESISTENCIA (4:02)


Restauratie

(door Jortus)

Voorbij alle regeringen en instituties is er een systeem wat bijhoudt en controleert, toekent, weigert en stopt wat er op planeet Aarde gebeurt. Dit systeem monitort bewegingen op alle niveaus. Dit gebeurd met een kwantum computersysteem, een echte. Deze heet The Alpha System. De belangrijkste veranderingen, afspraken, overeenkomsten en gebeurtenissen komen terecht in The Hall of Records. Bij dit systeem, wat het doet en waarvoor het bedoeld is hoort ook een functie, iemand die aan het hoofd staat. Sinds 2014 (als ik mij niet vergis) is dit Kim Goguen.

Zoals alles een tegenhanger heeft, was de tegenhanger van Het Alpha Systeem Het Omega Systeem (waarvan een afsplitsing Kronos heette). Het Alpha Systeem is aan de licht zijde van de dualiteit en Het Omega Systeem zit aan de andere kant van het lichtspectrum, de plek met een grote afwezigheid ervan, ook wel donkere zijde.

Onlangs is de heerschappij van de donkere zijde, hun beschikking over Het Omega Systeem (en Kronos) en hun vele posities en aanwezigheid op Aarde, uitgeschakeld. Tot 2014 bezaten zij ook de positie Ground Command van Het Alpha Systeem, de positie die toegekend is aan Kim Goguen. (Haar voorganger was Marduk, voor sommige alternatieve zoekers een bekende naam). En daarmee had de donkere kant van het spectrum de overhand op aarde.
Het hele geldsysteem, de toekenning van fondsen, de ratificatie van verdragen van de Verenigde Naties en andere instituten op mondiaal en landelijk niveau, worden toegekend, of niet, door degene die aan het hoofd staat van The Alpha System, de Ground Commander.

De Verenigde Naties en andere instituten hebben overigens hun legitieme status verloren (vanwege schendingen van universele wetten) en hun afspraken worden niet meer erkend.
Vandaar ook dat bijvoorbeeld het klimaatverdrag van *Parijs, 2016, een klimaatakkoord is gaan heten, nadat de Verenigde Naties zich realiseerde dat het van zijn soevereiniteit ontdaan was. Alleen als je soeverein bent kan je verdragen tekenen.

Oorlogen brachten geld op onder de oude verdragen. Een vredesverdrag ging gepaard met het toekennen van geld, vanuit Het Alpha Systeem. Kim Goguen heeft alle internationale verdragen en akkoorden ontbonden. Vredesverdragen worden niet meer geratificeerd door de Hall of Records, bestuurd door Kim Goguen. Er wordt dus geen geld ontvangen door wat men wel de Deep State noemt.

Er was en is nogal wat gaande. De heerschappij van controlerende en dominerende krachten, die onvoorstelbaar lang heeft geduurd, is in de laatste fase van ontmanteling. Iedereen die tot nu toe in organisaties en ordes hebben gefunctioneerd, die voordeel voor zichzelf ten kosten van anderen na streven, waarvan de opperhoofden en daar de opperhoofden van zijn verwijderd van het toneel, begint het nu te dagen dat er geen geld meer komt en er geen contact gemaakt kan worden met hun ‘dark overlords’ of welk bezield of onbezield instrument dan ook. Als diegenen niet kiezen om voor het welzijn van het geheel te gaan werken (waar de vrije wil en universele wetten en omgangsvormen wordt gerespecteerd), dan worden ook zij verwijderd van het toneel.
En ze worden uitgenodigd deze verandering te maken, onder andere door Kim Goguen en het orgaan waarvoor zij werkt (dat dus puur dienstbaar is aan de Aarde en al het Leven en in contact staat met een Universele Raad) zoals onderstaande video laat zien.

Omdat de Deep State zo gecompartimentaliseerd is (de ene cel weet niet wat de ander doet en al helemaal niet wat en wie de lagen en personen of machten boven hen zijn), zijn er ook generaals die denken dat ze patriotten zijn en meewerken aan de goede kant, de zogenaamde white hats. Dat niemand president wordt, ook Trump niet, zonder dat die macht en rijkdom voorgeschoteld krijgt (ja dat had hij al, zijn vader en voorvaderen waren ook lid van the order of the black sun, familienaam: Von Kemp), gepaard gaand met instructies van the order of the black sun, of hoe je de cabal of Deep State ook wilt noemen, dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Ook dat is fijn als daar wat lichten gaan branden. Sorry voor deze complottheorieën, het is even niet anders.

Dat er organisaties en raden op en rond de Aarde zeer bereidwillig zijn en op allerlei manieren paraat staan en (al) meehelpen om deze grote verandering te begeleiden is heel mooi en noodzakelijk. MAAR het is de ene kant die niet zonder de ander kant kan. En die ander kant zijn jij en ik. Als ik mij niet verbind met mijn kern, mijn hart, en mijn ware gevoel en emotie naar buiten breng, dan sta ik niet in mijn kracht en blijft ik via mijn denken gemanipuleerd worden door de krachten die hier nog niet geheel vertrokken zijn. Dan breng ik die niet tot een halt. En dit is de tijd van een HALT. Het begint bij ieder individu, ieder wezen dat hier rondloopt met zo’n lichaam. Dat in andere lichamen de Kracht gaat herkennen of dat al een tijdje doet en dan ontstaan er individuen, formaties en groepjes die ieder op hun eigen wijze gaan bijdragen aan de restauratie van deze planeet en nog vele andere werelden.

Het is nog vroeg in de avond, 31 december 2022, het lijkt de hele dag al oorlog. De laatste stuiptrekkingen van deze vuurwerktaditie/mileuvervuiling/terreur tegen dieren en andere wezens?
Ik deed het vroeger ook hoor, daar niet van. Maar misschien moet het eens anders?!

Hoe dan ook, wees present en bereid, om de nieuwe wereld vorm te geven en deze samen verder te dragen, stap voor stap en sprong voor sprong.

Jortus
31-12-2022

*Parijs heeft een geschiedenis als stad waar verdragen worden getekend. :

1215 Magna Carta. 1783 Onafhankelijkheid Verenigde Staten van Amerika. 1789 Grondwet VS.1864 De VS zweert trouw aan The Crown corporation, die ook bekend staat als de orde van de blauwe draak. The Crown regeerd ook over het grootste deel van Europa. Evenals alle onderdelen van het Britse rijk. De eigendommen werden grotendeels vastgelegd in een portfolio welke bekend staat als The Bluebook.

Link naar video op Rumble:
https://rumble.com/v23755u-30-dec-2022-full-situation-report.html

Eigen site:
https://www.unitednetwork.tv/

Cover photo: Magic Pool by Anja Pietsch


Reuze kristallen grotten van Naica (Mexico)

20 jaar na de ontdekking de mysterieuze Naica Kristallengrot verbaast ons nog steeds

(mexiconewsdaily.com) April 2, 2021

The Naica Crystal Cave, only ever accessible from a mine in Chihuahua but now completely submerged underwater, has bizarrely long, thick crystals.
The Naica Crystal Cave, only ever accessible from a mine in Chihuahua but now completely submerged underwater, has bizarrely long, thick crystals.

De enorme kristallen waren tot 14 meter lang en twee meter dik, en bevonden zich in een grot die zo vijandig was dat niemand het langer dan een paar minuten kon uitstaan om erin te zijn: de hele wereld stond versteld toen de eerste foto’s van de Naica Crystal Cave ging viraal.

Terwijl we de 20e verjaardag van de ontdekking van de grot vieren, laat het ons nog steeds naar adem snakken van verbazing.

Deze ongelooflijke grot is een van de weinige plaatsen die – in één adem – “de mooiste plek op aarde” en “één stap verwijderd van de hel” kunnen worden genoemd. Het was alleen ooit toegankelijk via een tunnel in de Naica-mijn, de grootste lood-, zink- en zilvermijn in Mexico, geëxploiteerd in Chihuahua door Industrias Peñoles, maar vandaag staan zowel die tunnel als de grot volledig onder water. Maar dat kan juist in het voordeel van het natuurlijke fenomeen zijn.

Onlangs sprak ik met speleoloog en historicus Carlos Lazcano, de eerste wetenschapper ooit die voet zette in de Naica Crystal Cave. Hier is zijn herinnering aan die ervaring:

“Twintig jaar geleden werkten verschillende van mijn medestudenten geologie toevallig in de mijnen in Chihuahua, en op een dag ging ik daarheen om wat met ze om te gaan. Zo kwam ik de voorman van de Naica mijn tegen.

Penny Boston: “The crystals are amazingly sharp. I cut my hand on that one.”
Penny Boston: “The crystals are amazingly sharp. I cut my hand on that one.” Michael N. Spilde

“Terwijl we aan het praten waren, vertelde hij dat ze een nieuwe zijtunnel hadden gegraven met het idee om daar een airconditioning te installeren voor de diepste niveaus van het systeem. Daarbij, zei hij, hadden ze ingebroken in een nieuwe grot: zou ik die willen bekijken?

“Ik zei hem dat ik dat zeker zou doen, en wel zo snel mogelijk omdat ik wist dat de vorige grotten die ze in Naica hadden gevonden grote kristallen bevatten. De meest bekende was La Cueva de las Espadas, de Grot van Zwaarden, die in 1910 was ontdekt. Hoewel de grot al 100 jaar systematisch werd vernield, bevatte hij nog steeds kristallen van wel vier meter lang, en het was zo fascinerend dat Ik was echt benieuwd hoe het eruit moet hebben gezien toen ze er voor het eerst binnenkwamen.

Lazcano vond zijn antwoord toen hij La Cueva de los Cristales binnenstapte.

“Het was een verrassing met hoofdletters! Ik was niet alleen verbaasd over de grootte van de kristallen, maar ook over de agressiviteit van de omgeving eromheen. De temperatuur was 50 graden Celsius (122 F) met 100% luchtvochtigheid.”

Toevallig kreeg Lazcano bezoek van Claude Chabert, een van de beroemdste speleologen van Frankrijk.

“In april of mei 2000 kregen we volledige toestemming om de grot te verkennen, dus wij tweeën waren de eerste speleologen die probeerden hem te bestuderen. We waren allebei opgewonden door die bizarre gigantische kristallen, maar tegelijkertijd konden we gewoon niet geloven hoe vijandig de grot was. We konden er niet langer dan vijf minuten achter elkaar in blijven! Als we probeerden de zes minuten te halen, hadden we het gevoel dat we doodgingen!”

Due to the heat, Mexican filmmaker Gonzalo Infante’s robot camera had to shoot his documentary about the cave one frame at a time.
Due to the heat, Mexican filmmaker Gonzalo Infante’s robot camera had to shoot his documentary about the cave one frame at a time.

Toen kwam het bij hem op om contact op te nemen met zijn vrienden van de Italiaanse La Venta Association, die wetenschappelijke ondergrondse expedities organiseert. Hij wist dat ze daar vulkanische grotten hadden verkend waar de temperatuur rond de 80 graden Celsius was, dus schreef hij ze en stuurde ze foto’s.

“Ik kon niet geloven hoe snel ze hier kwamen opdagen … en zo begon Project Naica!”

Het Naica-project, dat bestond uit 12 werkreizen om de grot te verkennen en alles erin te bestuderen, werd georganiseerd door La Venta Exploring Team, dat zijn naam dankt aan een speleo-archeologisch project uit 1990 langs Rio La Venta in Chiapas. Hier ontdekte en bestudeerde het team tientallen grotten, waarvan de meeste al in het jaar voor Christus door de Zoque-indianen werden gebruikt. 300. Sindsdien heeft La Venta projecten uitgevoerd van Myanmar tot Patagonië.

(lees verder at https://mexiconewsdaily.com/mexicolife/mysterious-naica-crystal-cave-still-astonishes/ )


Deadly Crystal Cave | National Geographic (5:43)

https://www.youtube.com/watch?v=wgUFb_l4DLE


20 years after its discovery, mysterious Naica Crystal Cave still astonishes

April 2, 2021

The Naica Crystal Cave, only ever accessible from a mine in Chihuahua but now completely submerged underwater, has bizarrely long, thick crystals.
The Naica Crystal Cave, only ever accessible from a mine in Chihuahua but now completely submerged underwater, has bizarrely long, thick crystals.

Its enormous crystals were up to 14 meters long and two meters thick, located inside a cave so hostile that no one could stand to be inside it for more than a few minutes: the whole world was stunned when the first pictures of the Naica Crystal Cave went viral.

As we celebrate the 20th anniversary of the cave’s discovery, it still leaves us gasping in astonishment.

This incredible cave is one of very few places that could be called — in the same breath — “the most beautiful place on earth” and “one step away from Hell.” It was only ever accessible from a tunnel in the Naica Mine, the largest lead, zinc and silver mine in Mexico, operated in Chihuahua by Industrias Peñoles, but today both that tunnel and the cave are entirely under water. But that may actually be to the natural phenomenon’s benefit.

Recently, I caught up with speleologist and historian Carlos Lazcano, the first scientist ever to set foot in the Naica Crystal Cave. Here is his recollection of that experience:

“Twenty years ago, several of my fellow students of geology happened to be working in mines in Chihuahua, and one day I went over there to hang out with them a bit. This is how I bumped into the foreman of the Naica mine.

Penny Boston: “The crystals are amazingly sharp. I cut my hand on that one.”
Penny Boston: “The crystals are amazingly sharp. I cut my hand on that one.” Michael N. Spilde

“As we were chatting, he mentioned that they had dug a new side tunnel with the idea of installing an air-conditioning unit there for the deepest levels of the system. In the process, he said, they had broken into a new cave: would I like to take a look at it?

“I told him I certainly would, and as soon as possible because I knew that the previous caves they had found in Naica contained large crystals. The most famous was La Cueva de las Espadas, the Cave of Swords, which had been discovered in 1910. Although the cave had been systematically trashed for 100 years, it still boasted crystals up to four meters in length, and it was so fascinating that I was really curious how it must have looked the first time they entered it.

Lazcano found his answer when he stepped into La Cueva de los Cristales.

“It was a surprise with capital letters! I was amazed not only at the size of the crystals but also at the aggressiveness of the environment surrounding them. The temperature was 50 degrees Centigrade (122 F) with 100% humidity.”

By chance, Lazcano got a visit from Claude Chabert, one of France’s most famous cavers.

“In April or May of 2000, we got full authorization to explore the cave, so the two of us were the first speleologists to try to study it. Both of us were excited by those bizarre giant crystals, but at the same time, we just couldn’t believe how hostile the cave was. We couldn’t stay in it for more than five minutes at a go! If we tried to make it to six minutes, we felt like we were dying!”

Due to the heat, Mexican filmmaker Gonzalo Infante’s robot camera had to shoot his documentary about the cave one frame at a time.
Due to the heat, Mexican filmmaker Gonzalo Infante’s robot camera had to shoot his documentary about the cave one frame at a time.

That’s when it occurred to him to contact his friends at Italy’s La Venta Association, which organizes scientific underground expeditions. He knew that they had explored volcanic caves there where the temperature was around 80 degrees Celsius (176 F), so he wrote to them and sent them pictures.

“I couldn’t believe how fast they showed up here … and that’s how Project Naica got started!”

The Naica Project, which consisted of 12 working trips to explore the cave and study everything in it, was organized by La Venta Exploring Team, which got its name from a 1990 speleo-archaeological project along Rio La Venta in Chiapas. Here, the team discovered and studied dozens of caves, most of them used by the Zoque Indians as long ago as B.C. 300. Since then, La Venta has carried out projects from Myanmar to Patagonia. (read more at https://mexiconewsdaily.com/mexicolife/mysterious-naica-crystal-cave-still-astonishes/ )


In love for Gaia

(door Richard) “Dit is de veranderende tijd. Het is gezegd dat de mensen in opstand zullen komen en ingaan tegen alle dingen die zijn gezegd en gedaan, en die verandering beginnen. Laten we iets anders doen. Ik denk dat dat is wat er nu gebeurt. Als het op de ene plaats aanslaat, zal het op andere plaatsen aanslaan. Mensen zullen volgen” ~ Nowaten,
Een boodschap van hoop van de Wijsheid Hoeders van de Aarde

Dus wat zal de toekomst voor ons in petto hebben? We kunnen de klok niet terugdraaien en teruggaan naar de oude manieren. Om beter te leven, begint het ermee dat iedereen op deze planeet een verbinding heeft met onze bron.

Laten we samenwerken om verbonden te zijn, met één geest, één hart, één mind!
Laten we opgroeien en goed leven. Dit is alles wat er is, wanneer je je realiseert dat je niet tevreden bent met hoe dingen zijn, dat je een Zoeker wordt. Niet van de waarheid van iemand anders, maar die van jezelf.
Spreek over de verborgen kennis van onze voorouderlijke geschiedenis van de aarde. De Oudsten, de Stamhouders, de Ontwerpers.
Laat onze oorspronkelijke aard spreken wie we werkelijk zijn.

Ik heb een boodschap voor de mensen.
Kom in de open.
Kom in het hart.
Kom naar voren wie je bent.
Wees hier nu.
Verliefd op Gaia
We zijn hier.

Music: Jo Blankenburg, Realm of Levitation
Whales Richard Sidey
Animals BBC Planet Earth
Film Samasara
Film Down to Earth
Art D. Commenencia
Editor Bronkracht.nl

Cover photo: Earth foto by Sergey Korsakov ISS /Roskosmos 2022-08-25

“This is the changing of times. It has been said that the people will start to arise and go against all the things that have been said and done, and starting that change. Let’s do something different. I think that’s what’s happening now. If it catches on one place it’s going to catch on other places. People will follow suit” ~ Nowaten,
A Message of Hope from the Wisdom Keepers of the Earth

So what will the future hold for us? We can’t turn back the clock and go back to the old ways. To live better, it starts with every one on this planet having a connection with our source.
Let us work together to be connected, with one spirit, one heart, one mind!
Let us grow and live well. This is all there is, when you realise that you are not satisfied with the way things are, that you start being a Seeker. Not of somebody else’s truth, but your own.


Speak about the hidden knowledge of our ancestral history of Earth. The Ancients, the Elders, the Designers.
Let our original nature speak out who we really are.
I have a message for the people.
Come in the open.
Come in the heart.
Come forward who you are.

Be here Now.
In Love for Gaia
We are Here.