ONE-TRACK MIND

(door Thérèse Jeunhomme) Het begrip ‘one-track mind’ kwam ik onlangs in een artikel tegen en deze woorden plaatsten onze menselijke manier van leven en denken, en dan vooral dat laatste, in een context. Een context van nu, waar (nog steeds) maar zo weinig beweging in de belevingswereld van mensen te ontdekken is. Of ik kijk erover heen. Kan ook. Kan ik mezelf nog wel voorstellen hoe ik was toen mijn belevingswereld nog veel gewoner en dagelijkser was dan nu? Wellicht was mijn gewone dagelijkser belevingswereld wel nooit van de familie Doorsnee, en ben ik daarom ook nu geen Doorsnee Vrouw? Als klein kind ‘zag’ ik zo vaak een enorme leeuw die naar me toe kwam lopen. Dat vond ik helemaal niet leuk. Nu kan ik dit beeld zo goed plaatsen in de context van mijn leven: het is immers niets anders als een beeld van kracht, eigen innerlijke kracht, die zich aan mij als klein kindje liet zien als deze leeuw, en die kracht heb ik nu wel opengemaakt.

Aangezien mijn hele leven uit dit soort innerlijke beelden, visioenen en bewuste belevenissen heeft bestaan, zou het voor mij wel eens des te moeilijker kunnen zijn om in te schatten wat alle andere mensen zoal beweegt met hun one-track mind? Hoe ervaren zij onze werkelijkheid eigenlijk? Hoe beleven zij al die heisa over gas, over klimaat, over oplopende kosten, over onze wereld in het algemeen? Kan ik mezelf nog wel hierin verplaatsen? Hoe kan ik aan een one-track mind uitleggen hoe onze realiteit in elkaar steekt en waarom wij mensen zijn zoals wij zijn en waarom wij doen wat wij doen? Hoe leg ik aan een one-track mind uit dat alles, ja ‘werkelijk’ alles, een illusie is? Want dit is een heel groot verhaal binnen een hele grote tijdlijn waarbinnen alles en iedereen met elkaar verbonden is. 

In ieder geval door – een enkele uitglijder daargelaten – in alle omstandigheden en in welk gezelschap dan ook, MeZelf te zijn. Mijn eigen liefdevolle, empathische, warme, zachte zelf die ruimte geeft aan ieder mens, one-track mind en open minded. Door te vertellen en te schrijven over mijn belevingswereld, over de intense en bijzondere liefdes (man plus hond) die ik heb beleefd, over mijn bewuste buitenlichamelijke belevenissen, over mijn kleurrijke eeuwigheden op schildersdoek. Want wie je ook bent en hoe je ook denkt, het echte menselijke contact is wat er toe doet. En dan doel ik niet op al die honderden projecties die ik van mensen over mij heen krijg, want dat zijn gevoelde gaten in anderen waarvan wordt gehoopt of wordt verlangd dat ìk dat ga invullen. Nee, ik doel op voelen dat iemand jou en/of mij echt probeert te begrijpen. Dat je als mens een ander mens ècht ziet en voelt, en die geziene en gevoelde mens waardeert en respecteert op die wijze. Dat is de echte verbinding die zo wezenlijk belangrijk is. Wezenrijker is er niet. Die zuivere verbondenheid is van wezenlijk belang in deze tijdlijn van verandering. En deze zuivere verbondenheid veroudert nooit, en kun je behouden, voeden en koesteren totdat je hier weer vertrekt.

Bron: https://vloeibareliefde.com/2022/08/14/one-track-mind/

Vertel hoe jij het ervaart