Bereid om te sterven

Wat is sterven?
Wat betekent sterven werkelijk en wezenlijk?

Is sterven dat wat ons verteld is en wat wij aangenomen hebben als waar?
Is het de betekenis die wij eraan gegeven hebben en dat wat wij geloven?

Is sterven het achterlaten of afleggen van het fysieke lichaam?
Is sterven überhaupt (enkel) het achterlaten van het lichaam of zou het een beweging kunnen zijn die voor veel mensen NU nog ondenkbaar en onacceptabel is?

Word de ware betekenis van wat sterven is wellicht bewust en welwillend verborgen gehouden voor de Mens?

Zijn Wij in staat om hetgeen wat verborgen gehouden word over dit onderwerp (en vele andere onderwerpen) Samen in het Licht te brengen waardoor het niet langer verborgen zal zijn en de Waarheid tot LEVEN kan komen in deze wereld?

Zou sterven iets wezenlijks anders en diepers kunnen zijn en zijn dan wat we tot nu toe voor mogelijk hebben gehouden?

Een verschuiving wellicht in de perceptie van hoe je in het LEVEN navigeert en het Leven beleefd?
Een totale en diepgaande ommekeer in voelen en denken?
Een verschuiving van persoonlijk voelen en denken naar Wezenlijk voelen en denken?
Een radicaal alles overhoop halen in jezelf om de GOUDEN diamant die je bent onder het stof van deze wereld vandaan te halen?

Is sterven wellicht het loslaten van een identiteit die je aangenomen hebt als wie je denkt te zijn…..
Maar die je NIET bent?

Is sterven het einde van iets of wellicht een terugkeer tot ALLES wat en wie je werkelijk bent, altijd was en altijd zult Zijn?
Zou sterven in werkelijkheid het Weder opstaan kunnen zijn in wie je Werkelijk en Wezenlijk bent?
Wellicht zonder je lichaam achter te laten…. Maar hier te LEVEN en te ZIJN in je ware staat van Zijn?
Is sterven wellicht het terugkeren naar je ware staat van Zijn … Het tot LEVEN komen Binnen deze wereld?
Of wellicht een andere wereld?
Of is het het weer LEVEN in je Oorspronkelijke Wezens Eigen lichaam?

Heeft sterven wellicht een dermate ruime betekenis dat meerdere antwoorden gegeven kunnen worden op de vraag…
Wat is sterven?

Als het zo is dat je onder de stof van deze wereld AL tijd al was wie je Bent en altijd zult Zijn …….
En jij je dit NU weer herinnert of zult herinneren…..
Dan stelt ons dit mogelijk voor een onderzoek waarin we gedachtes gaan denken en vragen gaan stellen aan onszelf en elkaar die we nog niet eerder gedacht hebben of gesteld hebben.

We zijn tenslotte geprogrammeerd om niet te denken vanuit Ons Zelf
Maar om een ander of anderen te laten denken voor ons en/óf andere het antwoord te laten geven op onze diepste vragen

Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met een ander of andere voor ons te laten denken?
Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met de antwoorden buiten onszelf te zoeken?
Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met andere beslissingen voor ons te laten maken?

Zou sterven kunnen Zijn dat we tot LEVEN komen en onze eigen keuzes maken?
Geen aanpassing meer … Geen concessies meer …
LEVEN als wie we werkelijk ZIJN…

Dit zou het begin kunnen Zijn van een avontuur, waar ik je nu toe uitnodig…..

Een avontuur om buiten de kaders van het huidige voelen en denken te treden en een verfrissende en bruisende beweging te maken in jezelf om een onderwerp in het Licht te brengen in jezelf waar je wellicht nog nooit eerder over nagedacht hebt.
Een onderwerp waarover je wellicht nooit eerder gesproken hebt met jezelf en andere Mensen en Wezens.
Door dit onderwerp op tafel te leggen kan er mogelijk een VERRUIMING in je voelen en denken ontstaan.
Een verruiming die je de ruimte laat voelen om je Zelf als wie je werkelijk Bent ruimer te ervaren.

Om tot de ontdekking te komen…
Dat JIJ ruimte BENT
Dat WIJ ruimte Zijn

RUIMTE is onze Essentie

Wellicht is het nodig om bereid te Zijn om te “sterven” om die ruimte te ZIJN?
Wellicht kan enkel dan een NIEUWE wereld ontstaan?
Of is het mogelijk dat die wereld AL bestaat en weer zichtbaar word in de perceptie van onze waarneming……..
Als wij bereid zijn onwaarheden op te geven voor de waarheid en dat dat dan sterven is?

Is sterven wellicht de terugkeer naar onze Oorsprong?

In onszelf liggen de antwoorden op de vraag en vragen wat sterven werkelijk en wezenlijk is.
We dienen tot de leegte te komen in ons Zelf om de antwoorden die we AL weten weer te weten in ons menselijke bewustzijn.
De antwoorden zullen weerklinken in de ruimte van Ons Zijn.
Als we bereid zijn gedachten en overtuigingen die we eerder gedacht hebben of voor waarheid aangenomen hebben los te laten.
OOK de religieuze en spirituele overtuigingen waar ons bewustzijn mee volgegoten is door de vervlogen tijden heen!

Probeer de antwoorden niet buiten je Zelf te zoeken
Versta de kunst van het je Zelf verstaan
Mooie Levens Kunstenaar

Ter vervolmaking van deze tekst:
Ik Ben bereid om te sterven

http://www.natuurlijkmenszijn.nl

Vertel hoe jij het ervaart