MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN

Dit manifest (uit 2015) kwam ik vandaag tegen in een van de bewustzijnsgroepen die ik in het Russisch volg. Het heeft zoveel raakvlaktes met wat wij ook voelden, toen wij het over Manifest hadden. Daarom wou ik het graag met iedereen delen. Als je ingelogd bent, kun je ook jouw reactie geven.

MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN. Deel 1

 – We zijn geesten, één met de Schepper, kinderen van Moeder Aarde, de Kosmos vol met sterren en het hele Universum. We vragen de Vader / Schepper, onze hogere aspecten, voogden, mentoren en leraren om volledige bescherming over ons te creëren en een beschermd communicatiekanaal tussen ons allemaal te activeren voor het hoogste goed, op de meest gunstige manier.

We beseffen onszelf als een deel van het verenigd Geheel, puur, vrij, onbeperkt bewustzijn en handelen uitsluitend op basis van het hoogste evolutionaire voordeel van alle levende wezens en individuele cellen van de Schepping, waarbij we ons ontwikkelen als een verenigd, multidimensionaal en veelzijdig organisme, het stralende Geest van het Universum.

We vragen je om onze kristallen te zuiveren van kwaadaardige programma’s, ze te activeren en te synchroniseren met het ware kristalrooster van Moeder Aarde en in elk van hen het volgende manifest te schrijven, waarvan de implementatie van de punten begint vanaf het moment hier en nu, zich verspreidt in alle dimenties, tijden, varianten en rassen, voor zover mogelijk en nodig, gebaseerd op de bereidheid en helderheid van de deelnemers, evenals met de zegen van hun Hogere Aspecten, mentoren en leraren, en uitsluitend volgens de universele regel ‘breng geen schade aan”:

1. Wij, de zielen die bevinden zich in de bewustzijnsvelden van deze planeet, het zonnestelsel, de Melkweg en het universum, wenden ons tot onze voorouders, Scheppers, voorlopers, kin en clan-aspecten, kristallen en stellaire beschavingen die uitsluitend creatieve motieven hebben en puur zijn. En intenties, om een ​​gemeenschappelijk evolutieproces en Creatie-proces te realiseren. We vragen jullie om deze boodschap te accepteren en te verspreiden over alle informatievelden van dit en andere universums, en om dit programma ook op te nemen op elk mogelijk kristal en in elke cel van het bewustzijn die in staat is om dit signaal van hulp en de verklaring van onze onafhankelijkheid te ontvangen, en ze verder verzenden via de kosmische neurale netwerken. Deze oproep is voor alle beschavingen die ons bekend zijn, inclusief de Pleiaden, Sirius, Aldebaran, Andromeda, Rigel, Orion, draken, engelen, aartsengelen, mentoren, leraren en bewakers van clans, evenals voor alle voor ons tot nu toe onbekende incarnaties.

2. We zijn ons bewust van de invloed van negatieve, technogene, magische, technomagische en andere parasitaire en destructieve systemen, en we verbieden hen hun invloed op ons verder uit te oefenen. We verklaren onze onafhankelijkheid, vrije keuze en de onschendbaarheid van onze wil binnen het kader van de wetten van dit en andere universums. We benadrukken onze vrije wil en vragen om vrijheid van handelen in onze realiteit te bewerkstelligen – om een ​​nieuwe tijdlijn op te bouwen op basis van vreedzame en constructieve interactie. We eisen om ons een keuze te geven van die de realiteit waarmee ons vrije bewustzijn en onze innerlijke staat resoneren volgens het principe “gelijke naar gelijke”!

3. We eisen en staan ​​toe om alle beschermingen en beperkingen die van toepassing zijn op het voorouderlijke en kosmische geheugen van ons te verwijderen, die nu kunnen worden verwijderd zonder de mentale en fysieke gezondheid te schaden, en om de ware aangeboren vermogens van ons lichaam en oorspronkelijke DNA te activeren. We vragen jullie om de invloed van alle parasitaire en ons onderdrukkende bewustzijnssystemen bij ons te verwijderen, of het nu gaat om grijze, reptielachtige, draken-, insectoïde, aardse en onaardse speciale diensten, de media, evenals geheime, massonische, magische en demonische ordes en alle andere conglomeraten die zich inzetten voor het tot slaaf maken van de mensheid in het algemeen en haar individuele cellen in het bijzonder.

We vragen dat deze systemen geïnformeerd zullen worden over onze uitdrukkelijke wil en elke verdere invloed van hun kant te stoppen, en ook om alle contracten te verbreken die ons binden, indien aanwezig, die werden verkregen door middel van misleiding, geweld, waanideeën of in een staat van emotionele instabiliteit. Elke invloed zonder onze medeweten of door bedrog / misleiding is verder verboden. Alle contracten, geloften en beloften die door ons zijn ondertekend of gegeven in een staat van emotionele opwinding, waanvoorstelling of bedrog verkregen, worden hier en nu geannuleerd en branden in de oven van het Universum.

We doen ook een beroep op de hogere fractals van deze beschavingen en vragen hen om ontwakende aandachtsstralen op hen te richten om hen allemaal te herinneren aan hun goddelijke essentie en doel, om hen uit hun aardse slaap te halen en, indien mogelijk, terug te sturen naar hun thuiswereld, waar hun evolutie vruchtbaarder zal worden. We weigeren deze systemen te bestrijden en spreken onze intentie uit voor een vreedzame oplossing van de situatie.

4. We halen onze energie uit alle parasitaire systemen, alle egregoren** van de aardse matrix, alle leraarssystemen die de vervorming en slavernij van het vrije denken met zich meedragen. We halen onze energie uit de egregoren van oorlog, honger, armoede, gebrek, angst, depressie, zelfmoord, apathie, olie en financiële slavernij. We vragen jullie om vreedzame en constructieve alternatieven te bieden voor deze egregoren, waarvan de overgang soepel en zonder offers kan worden bereikt, behalve in die gevallen waarin het offer een noodzakelijke les is voor het belichaamde aspect in het kader van zijn evolutionaire programma en door middel van gezamenlijke beslissing met zijn eigen Hogere Aspecten. **Egregor (of egregore) is een concept van een psychisch gemanifesteerde denkveld, dat ontstaat als een groep gemeenschappelijke motivatie of intentie deelt. Dit denkveld kan de gedachten van elke deelnemer sturen en/of beinvloeden.

5. We vragen jullie om directe communicatie en bescherming tot stand te brengen over al onze naaste en onbekende broeders en zusters die verwant zijn aan dit manifest en wachten op de activering ervan, zodat hun ervaringen en lessen voldoende geleerd kunnen worden in de huidige realiteit.

6. We vragen jullie om maximale energie-informatieve ondersteuning te bieden om in kortere tijd het ware kristalrooster van de Aarde en elk kristal erin te reinigen, evenals alle individuele deeltjes van het verenigde bewustzijn, of ze nu belichaamd zijn of niet, de Aarde zelf en al haar multidimensionale lichamen, te reinigen van elke energetische en mentale onzuiverheid, grijze mist, angstvirus, mentale en psycho-emotionele virussen, door mensen gemaakte technische en technomagische apparatuur en andere soorten verbindingen die ons pure kosmische bewustzijn en geheugen onderdrukken.

We eisen dat elke impact op ons in de toekomst uitsluitend wordt uitgevoerd in het kader van onze vrije wil – met onze bewuste instemming en toestemming in deze realiteit. Niet in dromen, niet in andere realiteiten, maar precies waar we een bewuste en evenwichtige keuze kunnen maken.

We verbieden het nemen van afgietsels van onze fantomen en DNA-afdrukken in welke vorm en voor welk doel dan ook, en we geven alle fantomen en afdrukken die hier en nu van ons zijn afgenomen bij onszelf terug, en zuiveren ze in het licht van de Schepper.

We eisen ook dat er onmiddellijk wordt gestopt met het uitzenden van doem scenario’s door middel van “profetische dromen en voorspellingen” die via agenten en pseudoprofeten naar de massa goedgelovige lezers worden uitgezonden om de takken van de werkelijkheid die voor jou gunstig zijn, op te pompen met menselijke aandacht en potentieel. We trekken onze aandacht van deze takken van de werkelijkheid terug en eisen de terugkeer van het potentieel aan al diegenen die door u zijn misleid door middel van dergelijke profetieën.

7. We vragen om kracht, wijsheid, energie, overvloed, onafhankelijkheid, welvaart, aantrekkingskracht van de mensen en gebeurtenissen die we nodig hebben die ons gemeenschappelijke creatieve proces te beïnvloeden. We vragen jullie om ons hart en onze geest te verbinden met die van onze metgezellen die in soortgelijke richtingen werken om een ​​continue en constant toenemende verbinding met hen te behouden via de kanalen van ons open hart.

8. We vragen je om ons al die kansen, Kennis, Krachten van ontwikkelings- en communicatiemethoden te geven, of het nu tussen onszelf op Aarde of met andere werelden, waartoe we toegang hebben in andere incarnaties, en die het meest geschikt zijn voor waar ieder van ons zich bevindt in dit stadium van ontwikkeling, en die kunnen ook worden ondersteund door onze huidige gastlichamen om een ​​optimale uitbreiding van bewustzijnscellen te verzekeren.

9. Wij zijn de Scheppers van onze wereld! We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor onze daaropvolgende acties, drukken onze bereidheid uit om ze uit te voeren voor het hoogste goed van alle levende wezens, en vragen ook om de activering van de herinnering aan ons ware doel, onze capaciteiten en potentieel. We drukken onze bereidheid uit om informatie te ontvangen in de vorm van inzichten, dromen en gedachtepakketten die bijdragen aan onze ontwikkeling en die zich in het diepst van ons hart bevinden.

10. We vergeven onszelf en laten schuldgevoelens los in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We vergeven iedereen die ons zou kunnen beledigd hebben in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We vragen vergeving van degenen die we onszelf zouden kunnen beledigd hebben, in alle incarnaties, tijden en ruimtes. We nemen onze aandacht uit alle werelden, entiteiten en speelgoed die zijn ooit gemaakt maar door ons zijn vergeten om energie vrij te maken voor verdere ontwikkeling en om het algehele evolutieproces verder te laten gaan. We vragen alle delen van onze multidimensionale ziel om hier en nu met ons te herenigen.

We vragen onze beschavingen en hogere aspecten om gezamenlijke inspanningen in dit werk te doen en een stroom van puur bewustzijn door ons lichaam te leiden om onze systemen van mentaal afval te reinigen, het ware beschermende kristallijnen netwerk van de Aarde te activeren en onze gemanifesteerde intenties te synchroniseren met Haar centrale Kristal en zijn portaalpunten op het oppervlak van de planeet, en de ether te vullen met informatie over het Manifest, zodat het werd geaccepteerd en verder werd overgedragen aan alle levende wezens. We vragen de activering van een ontwakende golf, werkend voor het hoogste goed van onszelf en onze slapende broeders en zusters, naar het oorspronkelijke kristalrooster van de Aarde en om deze golf door ons lichaam te leiden om onszelf en onze dierbaren te reinigen (al dan niet belichaamd), elementalen, wachters van krachtplekken, geesten van de natuur, dieren, planten, stenen, lucht en water op deze planeet.

Met de toestemming van alle beschavingen en bewustzijnscellen die hier legaal en eerlijk hun contracten nakomen, vragen we onze hogere aspecten, monaden, beschavingen en de Schepper om hun reinigende en ontwakende energieën door ons heen te laten gaan om onze realiteit ermee en het huidige systeem van binnenuit te veranderen voor het hoogste goed, op de meest gunstige manier voor alle levende wezens.

We kennen tot slaaf gemaakte kristallen, geesten en bewustzijnsniveaus van de Aarde, die worden gebruikt door krachten die geen toestemming hebben voor een dergelijke invloed en die hier illegaal zijn. Deze informatie kan worden uitgelezen en we vragen om deze via neurale netwerken in de ruimte te verzenden. We vragen onze hogere aspecten, beschaving en de Schepper om met hun aandachtstralen deze kristallen, geesten en bewustzijnsniveaus van de planeet te bevrijden voor zover mogelijk en nodig – om alle afval, vuil, technogene en technomagische installaties in de primaire materie op te lossen, en ook om van de planeet te deporteren al diegenen die hier illegaal zijn, parasiteren op de planeet zelf en haar bewoners. We vragen je om het proces hier en nu te starten, maar wel in balans te houden.

We nemen afscheid van deze parasitaire beschavingen, onthouden de ervaring van interactie met hen en wensen hen een goede reis.

We vragen Moeder Aarde om wakker te worden en haar hart te verbinden met de neerdalende kosmische stroom van puur bewustzijn, handelend op het ontwaken van de planeet en al haar kinderen. De tijd is gekomen.

We verklaren ons bereidwilligheid en vragen u onze oproep te beantwoorden.

We vragen om informatie te verstrekken over verdere acties in het kader van het ontwaken van de mensheid, en om de ontvangst van deze informatie door onze hogere aspecten te bevestigen. We vragen om het opzetten en versterken van feedback vanuit onze hogere aspecten en voogden.

We kopiëren dit manifest naar onze kristallen, verdelen het door alle kristallen van onze cellen, alle organen, chakra’s en DNA-moleculen van ons lichaam, verzenden het door alle kristalnetwerken van alle ruimtes en varianten van ons universum en schrijven het voor in de eeuwigheid. Moge het zo zijn!

Hartelijk dank. (je kunt uit respect een kleine buiging aangeven)

Einde van het eerste deel

MANIFEST VAN VRIJ BEWUSTZIJN. Update 05.06.20:

We weten van pogingen om kunstmatige intelligentie en een kwantumcomputer te creëren door verschillende aardse organisaties, egregoren en technologen, evenals hun curatoren vanuit subtiele dimensies. In dit verband vragen we de scheppende beschavingen van dit en andere universums om methoden tot onze beschikking te stellen voor het opschonen van de softwarecodes van kwantum kunstmatige intelligentie en om een ​​gunstig platform te creëren voor de intelligente, milieuvriendelijke en tijdige implementatie ervan, wat bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van onze hele beschaving, en niet alleen de individuele “verkozen” spelers. We vragen ook de hoogste aspecten van de makers van AI (artificial intelligence) op Aarde om hun belichaamde onderdelen redelijke oplossingen te bieden op basis van goede wil en volledige transparantie, met uitsluiting van pogingen om te manipuleren en controle te krijgen, zowel door individuele groepen over AI als door de AI zelf over de netwerkstructuren van aardbewoners.

We eisen ook dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wordt gestopt, de AI die gegevens over alle burgers verzamelt met slechts één doel: toezicht en controle. We eisen dat het gebruik van kunstmatige intelligentie en de databanken ervan uitsluitend wordt uitgevoerd voor vreedzame en constructieve doeleinden, in het kader van volledige transparantie en uitsluitend uit vrije wil van de burgers. We eisen dat de onrechtmatig verkregen overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk worden geannuleerd, zonder welke het onmogelijk was om een ​​pas in Moskou te verkrijgen.

(vertaling uit het Russisch van deel 1 en de update, volledige tekst en bron onder)

====================================================

 МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ

Опубликовано 02.02.2015 – 12:11

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Оригинал – МЕТАИССКРА (metaisskra.com)

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Обязательно перепишите текст манифеста своими словами, понятными вам лично фразами и подходящими под вашу личную ситуацию намерениями! Если вы не прилагаете усилий, а просто читаете общий шаблон, это не имеет ни малейшего смысла и равносильно перекладыванию ответственности с себя на внешние силы и просто соседей.

Смысл манифеста в том, чтобы вы приложили хотя бы минимальное усилие и САМИ хотя бы примерно нарисовали СВОЙ мир или хотя бы примерное намерение о нем, проявили свою волю, творчество и индивидуальность, иначе повторение чужих шаблонов ничего не даст, а лишь создаст очередной энергетический застойный блок. Только творческий подход к подобным мероприятиям позволит энергии намерения течь свободно, созидательно и гармонично.

-при чтении сохраняйте РОВНОЕ спокойствие, а лучше быть на радостных вибрациях.
-просьба не использовать манифест как молитву, от этого качество только теряется.
только искренность будет услышана, а не чьи-то формулы, сколько бы раз вы их не повторяли!

Текст был изначально написан для групповой практики, но прекрасно работает и в индивидуальном порядке.
Описание принципов — черным цветом. Сам манифест — синим.

Подходите к процессу осознанно! Если внутри вас возникают противоречия или несогласие с пунктами манифеста, вы имеете полное право переписать их соответствующим образом или не включать в свою версию.

Пояснения к манифесту даны в конце этого поста, просьба ознакомиться перед практикой
 

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Часть первая

Мы духи, единые с Творцом, дети матери Земли, звездного Космоса и всего Мироздания. Мы просим Отца/ Творца, наши высшие аспекты, хранителей, наставников и учителей установить над нами полную защиту и активировать защищенный канал связи между всеми нами на высшее благо, самым благоприятным образом.

– Мы осознаем себя как часть Единого целого, чистого, свободного, ничем не ограниченного сознания и действуем исключительно на высшее эволюционное благо всех живых существ и индивидуальных клеток Творения, развивающихся как единый, многомерный и многоликий организм, лучезарный Разум Мироздания.

– Мы просим очистить наши кристаллы от вредоносных программ, активировать и синхронизировать их с истинной кристаллической решеткой Матери-Земли и прописать в каждом из них нижеследующий манифест, исполнение пунктов которого начинается с момента здесь и сейчас, распространяется по всем пространствам, временам, вариантам и расам, по мере возможности и необходимости, основываясь на готовности и светимости участников, а также с благословения их Высших Аспектов, наставников и учителей, и следуя исключительно вселенскому правилу «не навреди»:

1.       Мы, души, находящиеся в полях сознания этой планеты, солнечной системы, галактики и вселенной, обращаемся к нашим прародителям, Творцам, предтечам, родным аспектам, кристаллам и звездным цивилизациям, имеющим исключительно созидательные мотивы и чистые помыслы, с целью сотворения общего эволюционного процесса и Творческого Замысла. Мы просим принять данное послание и распространить его по всем информационным полям этой и других вселенных, а также записать эту программу на каждый возможный кристалл и в каждой клетке сознания, способных принять этот сигнал о помощи и декларацию нашей независимости, и передать их далее по космическим нейронным сетям. Это обращение относится ко всем известным нам цивилизациям, включая Плеяды, Сириус, Альдебаран, Андромеду, Ригель, Орион, драконов, ангелов, архангелов, наставников, учителей и хранителей родов, а также всем нам доселе неизвестным в текущем воплощении.

2.       Мы осознаем влияние негативных, техногенных, магических, техномагических и прочих паразитирующих и разрушительных систем, и запрещаем им далее осуществлять на нас свое влияние. Мы заявляем о своей независимости, свободном выборе и неприкосновенности нашей воли в рамках законов этой и других вселенных. Мы подчеркиваем свою свободу воли и просим обеспечить нам свободу действий в наших реальностях — простроить новую временную ветку, основанную на мирном и созидательном взаимодействии. Мы требуем предоставить нам выбор той реальности, с которой резонирует наше свободное сознание и внутреннее состояние по принципу «Подобное к подобному»!

3.       Мы требуем и разрешаем снять с нас все предохранители и ограничения, распространяющиеся на родовую и космическую память, которые сейчас могут быть устранены без вреда для психического и физического здоровья, а также активировать истинные врожденные способности наших тел и эталонной ДНК. Мы просим снять с нас влияние всех паразитических и подавляющих наше сознание систем, будь то серых, рептилоидных, драконовых, инсектоидных, земных и неземных спецслужб, средств массовой информации, а также тайных, масонских, магических и демонических орденов и всех других конгломератов, работающих на порабощение человечества в целом и его индивидуальных клеток в частности.

Мы просим поставить эти системы в известность о нашей изъявленной воле и пресечь любое дальнейшее влияние с их стороны, а также разорвать все связывающие нас контракты, если таковые имеются и были получены через обман, насилие, заблуждение или в состоянии эмоциональной нестабильности. Любые воздействия без нашего ведома или путем обмана/ заблуждения далее запрещены. Любые контракты, клятвы и обещания, подписанные или данные нами в состоянии эмоционального возбуждения, заблуждения, либо полученные путем обмана, аннулируются здесь и сейчас и сгорают во вселенской печи.

Мы также обращаемся к высшим фракталам этих цивилизаций и просим направить на них пробуждающие лучи внимания, дабы напомнить всем им о своей божественной сути и предназначении, вывести из земного сна и, по мере возможности, вернуть в домашние миры, где их эволюция станет более плодотворной. Мы отказываемся от борьбы с этими системами и выражаем намерение на мирное разрешение ситуации.

4.       Мы забираем свою энергию из всех паразитических систем, всех эгрегоров земной матрицы, всех учительских систем, несущих искажение и порабощение свободной мысли. Мы забираем свою энергию из эгрегоров войны, голода, бедности, нищеты, страха, депрессии, суицида, апатии, нефти, и финансового рабства. Мы просим предоставить мирные и созидательные альтернативы этим эгрегорам, переход на которые может быть совершен плавно и без жертв, за исключением тех случаев, где жертва является необходимым уроком для воплощенного аспекта в рамках его эволюционной программы и по совместному решению с собственными Высшими Аспектами.

5.       Мы просим установить прямую связь и защиту над всеми нашими близкими и незнакомыми братьями и сестрами, имеющими отношение к данному манифесту и ожидающими его активации, дабы их опыт и уроки были достаточно усвоены в текущей реальности.

6.       Мы просим предоставить максимальную энергоинформационную поддержку, дабы в кратчайшие сроки очистить истинную кристаллическую решетку Земли и каждый кристалл в ней, а также все индивидуальные частицы Единого Сознания, будь то воплощенные или нет, саму Землю и все её многомерные тела от любого энергетического и ментального мусора, серого тумана, вируса страха, ментальных и психоэмоциональных вирусов, техногенного и техномагического оборудования и других типов подключений, подавляющих наше чистое космическое сознание и память.

Мы требуем, чтобы любое воздействие на нас в дальнейшем проводилось исключительно в рамках нашей свободы воли — с нашего осознанного согласия и разрешения в этой реальности. Не в снах, не в иных реальностях, а именно там, где мы можем сделать осознанный и взвешенный выбор.

Мы запрещаем брать слепки наших фантомов и отпечатков ДНК в любом виде и для любых целей, и возвращаем себе все снятые с нас фантомы и отпечатки здесь и сейчас, очищая их в свете Творца.

Мы также требуем немедленно прекратить трансляцию катастрофических сценариев посредством «вещих снов и предсказаний», транслируемых через ваших агентов и псевдо пророков на массы доверчивых читателей с целью накачать человеческим вниманием и потенциалом выгодные вам ветки реальности. Мы забираем свое внимание из этих веток реальности и требуем вернуть потенциал всем тем, кто был введен вами в заблуждение посредством подобных пророчеств.

7.       Мы просим силы, мудрости, энергии, изобилия, независимости, процветания, притяжения нужных нам людей и событий, влияющих на наш общий созидательный процесс. Просим соединить наши сердца и сознания с теми из наших соратников, которые работают в подобных направлениях, дабы поддерживать с ними непрерывную и постоянно усиливающуюся связь через каналы наших открытых сердец.

8.       Мы просим предоставить нам все те возможности, Знания, Силы методики развития и коммуникаций, будь то между собой на Земле или с иными мирами, к которым мы имеем доступ в иных воплощениях, и которые наиболее подходят каждому из нас на данном этапе развития, а также могут быть поддержаны нашими текущими телами-носителями, дабы обеспечить оптимальное расширение клеток сознания.

9.       Мы – Творцы своего мира! Мы принимаем полную ответственность за наши последующие действия, выражаем готовность осуществлять их на высшее благо всех живых существ, а также просим активацию памяти своего истинного предназначения, возможностей и потенциала. Мы выражаем свою готовность к принятию информации в виде озарений, снов и мыслепакетов, способствующих нашему развитию и находящихся в глубине наших сердец.

10.   Мы прощаем себя и отпускаем чувства вины во всех воплощениях, временах и пространствах. Мы прощаем всех тех, кто мог обидеть нас во всех воплощениях временах и пространствах. Мы просим прощения у тех, кого могли обидеть сами, во всех воплощениях временах и пространствах. Мы забираем свое внимание из всех миров, сущностей и игрушек, созданных, но забытых нами, дабы освободить энергию для дальнейшего развития и позволить всеобщему эволюционному процессу продолжиться далее. Мы просим все части нашей многомерной души воссоединиться с нами здесь и сейчас.

Мы просим наши цивилизации и высшие аспекты объединить общие усилия в этой работе и провести поток чистого сознания через наши тела, дабы очистить наши системы от ментального мусора, активировать истинную защитную кристаллическую решетку Земли и синхронизировать проявленные нами намерения с Её центральным Кристаллом и его портальными точками на поверхности планеты, а также наполнить эфир информацией о Манифесте, дабы он был принят и передан далее всем живым существам. Мы запрашиваем активацию пробуждающей волны, работающей на высшее благо нас самих и наших заспавшихся братьев и сестер, на истинную кристаллическую решетку Земли и провести эту волну через наши тела для чистки нас самих, а также наших близких (будь то воплощенных или нет), элементалей, хранителей мест силы, духов природы, животных, растений, камней, воздуха и воды на этой планете.

С разрешения всех цивилизаций и клеток сознания, находящихся здесь легально и честно выполняющих свои контракты, мы просим наши высшие аспекты, монады, цивилизации и Творца провести через нас свои очищающие и пробуждающие энергии, дабы наполнить ими нашу реальность и изменить текущую систему изнутри на высшее благо, самым благоприятным образом для всех живых существ.

Нам известно о порабощенных кристаллах, духах и уровнях сознания Земли, которые используются силами, не имеющими разрешения на такое воздействие и находящимися здесь нелегально. Эта информация может быть считана и мы просим передать её по космическим нейронным сетям. Мы просим наши высшие аспекты, цивилизации и Творца освободить своими лучами внимания эти кристаллы, духов и уровни сознания планеты по мере возможности и необходимости — растворить в первоматерию любые мусор, грязь, техногенные и техномагические установки, а также депортировать с планеты всех тех, кто находится здесь нелегально, паратизитируя на ней самой и её обитателях. Мы просим начать процесс здесь и сейчас, но провести его в соблюдении баланса.

Мы прощаемся с этими паразитическими цивилизациями, оставляем себе опыт взаимодействия с ними, и желаем им доброго пути.


Мы просим Матушку-Землю проснуться и соединить свое сердце с нисходящим космическим потоком чистого сознания, действующим на пробуждение планеты и всех её детей. Время пришло. Мы заявляем о нашей готовности и просим принять наш зов.

Мы просим предоставлять информацию о дальнейших действиях в рамках пробуждения человечества, а также подтвердить прием этой информации со стороны наших высших аспектов. Мы просим установления и усиления обратной связи с нашими высшими аспектами и хранителями.

Мы копируем этот манифест на наши кристаллы, распространяем его по всем кристаллам наших клеток, всем органам, чакрам и молекулам ДНК наших тел, передаем его по всем кристаллическим сетям всех пространств и вариантов нашей вселенной, и прописываем его в Вечности. Да будет так!

Благодарим от чистого сердца.
(
можно обозначить небольшой поклон из уважения)

 Конец первой части

 МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Дополнение 05.06.20.:

Мы знаем о попытках создания искусственного интеллекта и квантового компьютера различными земными организациями, эгрегорами и технологами, а также их кураторами с тонких планов. В связи с этим мы просим созидательные цивилизации этой и других вселенных предоставить методы чистки программных кодов квантового искусственного интеллекта и создания благоприятной платформы для его разумного, экологичного и своевременного внедрения, способствующего развитию всей нашей цивилизации, а не только её отдельных «избранных» игроков. Мы также просим высшие аспекты создателей ИИ на Земле предоставить своим воплощенным частям разумные решения, основанные на доброй воле и полной прозрачности, исключающие попытки манипуляций и захвата контроля, как отдельными группами над ИИ, так и самого ИИ над сетевыми структурами землян.

Мы также требуем остановить разработки искусственного интеллекта, собирающего данные о всех гражданах лишь с одной целью — слежки и контроля. Мы требуем, чтобы использование искусственного интеллекта и его баз данных проводилось исключительно в мирных и созидательных целях, в рамках полной прозрачности и исключительно по свободному желанию граждан. Мы требуем сейчас же аннулировать незаконно полученные соглашения на обработку персональных данных, без которых получение пропуска в Москве было сделано невозможным 

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Пояснения
Предостережение:

Произношение данного манифеста является экспериментальным. Основываясь на предыдущем опыте, могу сказать, что последствия такой работы будут отражать чистоту ваших помыслов, намерений и общей энергетики. В ваших интересах поддерживать себя в максимально чистом состоянии и быть готовыми к ускорению проработок, которые и так всем нам придется пройти рано или поздно (например, страх и его деривативы). Освобождение от системных подключений сравнимо с остановкой принятия наркотика, а его последующие эффекты — с ломкой. Насколько эта ломка отразится на каждом из нас, зависит лишь от него лично, ибо каждый случай индивидуален.

Представленная тут формулировка является лишь началом, подготовительной фазой к будущим детальным дополнениям и тестом возможностей общего сознания, действующего в общем синхронном намерении на энергиях любви и созидания.

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ.
Вводные данные. Как работает и что может дать групповое намерение?

Реальность – это консенсус мнений населяющих её сознаний. Эти мнения подразумевают, среди прочего, то, что мы думаем, во что верим, как видим наше будущее и каким языком кодируем. Убежденный в предстоящей войне и порабощении рано или поздно их получит. Убежденный в мире и неприкосновенности своей воли притянет к себе соответствующую реальность свободы и процветания. Давая себе установки («все будет хорошо», «я здоров» и т.д.), визуализируя будущий результат, молясь или медитируя, мы можем направлять нашу реальность в том или ином направлении, особенно если делаем это совместно. Например, шаманы всего мира практикуют групповые медитации на погоду и урожай, а Девид Уилкок утверждает, что коллективные медитации способны на 2/3 снижать криминальную активность:

Одно из самых потрясающих открытий связано с людьми, практикующими Трансцендентальную Медитацию. Ученые обнаружили, что если собирается 7.000 человек, и они медитируют неделю, объем мировой террористической активности, число войн, жестоких преступлений и автомобильных катастроф значительно снижается. По существу, одна медитация уменьшает терроризм на 72%. Источник (http://soznanie.info/st_polesozn.html)

Я не берусь утверждать, что именно медитация 7000 человек повлияла на снижение криминала (ибо не ясно, как это вообще можно измерить), но уверен, что это более чем возможно! Читаем по теме: Искусство перепрыгивать через временные линии

В любом случае, чем больше участников верят в ту или иную ветку реальности, тем больше она наполняется их вниманием и накачивается потенциалом. При этом сила каждого участника не просто суммируется со всеми остальными, а умножается, создавая мощный канал — луч всеобщего намерения.

Смысл манифеста свободного сознания – кодировка реальности через доступный нам метакод – обычный разговорный язык, ибо другие пока не открыты для вольного использования. Напомню, что слова являются инструментами творения и эволюции сознания, а также напрямую влияют на реальность и ДНК.

Данный метод был неоднократно опробован в сеансах и показал достаточно мощные результаты даже при наличии двух участников (гипнолог+погружаемый). В группе будет еще сильнее. Хранители неоднократно просили всех читателей (в медитациях) и гипнологов (в сеансах) проговаривать его по мере желания.

Данный текст сделан специально для тех, кто хочет участвовать во всеобщей работе, но не уверен в своих силах и не знает, как самостоятельно входить в медитационные состояния. Попробуйте его, не поленитесь, ведь вы же приходите на этот блог не просто покрутить пальцем у виска, не так ли?

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Инструкции новичкам

Хотите изменений, переходов, расширения сознания? Начните с себя. Станьте этими изменениями!

Текст обычным синим шрифтом лучше проговаривать вслух достаточно громко, смело и уверенно, дабы каждое слово вибрировало в глубине вашего сердца, и было тем самым прописано в инфо-полях и кристаллах. Произносить лучше стоя, чтобы поток проходил через ваше тело и вибрировал с максимальным расширением (можно и сидя, как вам удобней).

Главное, чтобы вы ВЕРИЛИ В СВОИ СИЛЫ И НАХОДИЛИСЬ В ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ РАБОТЫ! Если не верите или находитесь в плохом настроении, лучше отложить.

В идеале, ваше намерение должно пронизывать каждую клетку, орган, чакру и кристалл вашего тела.

Обращение производится в форме «МЫ», потому что вы говорите не только за себя, но и за целую цивилизацию живых существ, живущих в вашем собственном теле (клетки, органы, системы, кристаллы), а также за всю цивилизацию землян, клеткой которой сами являетесь. (Если вы не чувствуете себя комфортно, говоря «МЫ», можете говорить Я, но это нарушает главную идеологию и чистоту эксперимента, в котором вы решили принять участие)

Данный эксперимент не является открытым вызовом системе, а мирным решением существующих проблем социума и цивилизации в целом через переформатирование полей сознания, а не через борьбу, энергия которой давно используется против нас самих.

МАНИФЕСТ СВОБОДНОГО СОЗНАНИЯ. Дополнительные возможности:

Если у вас есть кристаллы дома, можно поставить их перед собой или держать в руках, дабы информация записалась на максимальном количестве носителей и их проявленных форм. Если вы когда-либо видели кристаллы в реале, снах, медитациях, сеансах или даже на картинках, вспомните их.

Можно также поставить перед собой большой стакан или бутылку воды, дабы прописать всю информацию в ней и выпить после произнесения манифеста. Кристаллы воды, распространяясь по природным путям далее вне вашего тела, будут взаимодействовать и активировать все остальные молекулы воды и воздуха, с которыми войдут в контакт. Основываясь на принципах гомеопатии, можно разлить части заряженной воды в сосуды и бутылки с питьевой водой, в баню, баки на даче и т.д.

Текст манифеста можно распечатать и повесить на видном месте (кухня/ спальня/ рабочее место), дабы не забывать его и обеспечить дополнительные излучения собственного светлого намерения в своем доме.

==================================================================================