Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…

(door Brenda Lo-Ning-Hing) Lieve mensen, graag zou ik mijn verhaal met jullie willen delen. Het gaat over mind control en Jeugdzorg in relatie tot mijn ervaringen met hen en mijn kinderen en kleinkind. Daarbij ook over mijn ex-man, die als mind controller werd ontmaskerd. En daarbij ook mijn nieuwe website, speciaal voor jongeren, onder de aandacht te brengen. Het is denk ik heel erg belangrijk dat dit naar buiten gebracht wordt. Nog té weinig mensen beseffen dat dit gruwelijke verhaal speelt bij de Jeugdzorg!

Brenda Lo-Ning-Hing

Mijn naam is Brenda en ben moeder van twee kinderen; een zoon van 15 en een dochter van 17. En daarbij ook nog oma van een kleindochter van 10 maanden. Na vele zelfonderzoeken, en vanuit een diep weten en voelen, weet ik wie ik daadwerkelijk ben als wezen. Mijn kracht is contact te maken met vele informatievelden, trillingen geometrische hologrammen binnen en buiten deze aarde, dit aardeveld. Het zal je niet verbazen als ik zeg dat wij op dit moment leven in de Matrix.

Door de ervaringen die ik heb meegemaakt met mindcontrol-technologie, die op mij werd toegepast en op andere mensen, die bestuurd werden; mensen die in mijn leven voorkwamen, is het voor mij mogelijk geworden, de scripts en programma’s die zich nu afspelen in mezelf en anderen, te ontwaren en dat ik informatievelden kan lezen en invoelen. Door continu alertheid, waarneming en de bekrachtigingen elke dag te doen, is er een totaal ander leven voor mij neer gelegd hier op aarde. Ik wil je daar graag deelgenoot van maken!

Geboren als persoonlijkheid Brenda, in dit lichaam, kwam ik terecht in een gezin, dat bestond uit een broer, zus, vader en moeder. Mijn agressieve, dominante vader traumatiseerde ons gezin; hij was als vader een mind controller en is dat nu nog steeds. Vanuit mijn persoonlijkheid was ik erg bang voor hem en ook mijn moeder had hij in zijn macht. Zij mocht niks van hem, zónder zijn toestemming, maar mijn vader beïnvloedde ook het gedrag van mijn zus. Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten. Mijn zus vertoonde echter hetzelfde dominante gedrag als mijn vader. Hij gebruikte toen ook technologieën.

Mijn buitenzintuiglijke ervaringen als kind.
Als kind wist en voelde ik diep van binnen, dat er veel niet klopte hier op de aarde. Diepliggende vragen had ik, zoals ‘Waarvoor ben ik hier?’ en ‘Waarvoor begrijpt mijn familie mij niet?’. Ik zag dingen met mijn ogen die anderen niet zagen, zoals frequenties, hologrammen, trillingen en velden. Ook het contact met de natuurwezens was er en deze contacten waren er, zo wist ik, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart.

En omdat ik verbonden was met het metafysische informatieveld. Dit metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld. ‘Metafysisch’ wil zeggen, dat het zaken zijn, die bestaan, buiten de gewone 5 zintuigen, ruiken, proeven, zien, horen en voelen. Je kunt dit ook buitenzintuiglijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte, een veld van waaruit je hele bijzondere inzichten kunt krijgen. Wanneer ik als persoonlijkheid negatieve gedachten heb vanuit mijn hologram en brein, kunnen veel dingen ook echt gebeuren.

Daaronder is ook een mindcontrol programma ‘angst’ of ‘woede’, waardoor bepaalde gedachten werkelijkheid worden. Het omgekeerde kan ook, als wezen met scheppingskracht in het eigen hologram. Dat heb ik ook meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld bij een terugreis uit Turkije, na een vakantie. Op weg naar huis moesten we tanken. Ik wilde wel tanken bij een tankstation maar ik kon het niet betalen. Door vertrouwen en overgave te hebben, dat er oplossing zou komen, ben ik tóch naar dat tankstation gereden. Toen was er plotseling die man bij de kassa, die ineens zei: “Mevrouw ik betaal uw benzine wel.” Hij hoefde het geld ook niet terug te hebben, want hij had er -zo zei hij- vertrouwen in, dat hij het op een of andere manier wel terug zou krijgen. En dát is ook kwantumfysica..

* * *

Mijn eigen mind-control-ervaringen en
de verborgen dagelijkse werkelijkheid!!

Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…

Het leven op aarde is niet wat het lijkt. Het kind heeft vanaf de geboorte te maken met de persoonlijkheid, een naam en nummer en.. een lichaam. Dit is niet wat het kind daadwerkelijk van binnen is. Bij de ontwikkeling van een embryo tot een holografisch lichaam wordt er mind control ingevoegd in de scripts, het programma waar het kindje aan gekoppeld wordt met het leven dat het kindje zal ervaren, staan al vastgelegd. Dan wordt een persoonlijkheid en karakter gevormd met vele rollenspellen. Hier op aarde heb je veel te maken met tegenwerking, in je leven als oorspronkelijke bronwezen in een menselijk lichaam. Wanneer je een bronbewustzijn hebt en speciale broncodes binnen in je draagt. De codes kunnen worden gekopieerd of gestolen door mind controllers.

Allereerst: wat is mind control en wat zijn inserties..?

Mind control houdt in, het beïnvloedden van het menselijke brein door gedachte besturing. Insertie is het toevoegen van trauma’s, overtuigingen vanuit de programma’s van de persoonlijkheid. Gevoelsinserties en keuze-manipulatie, ook op fysiek lichamelijk gebied. Bijvoorbeeld iemand die zomaar ergens pijn heeft en niet precies weet wat de oorzaak is.

Het beïnvloedden van het menselijke brein kan plaats vinden door frequenties, trillingen, muziek, verborgen codes, ontvoeringen. Dit kan door kunstmatige technologie. Door artificieel, computergestuurde en onzichtbare apparaten. Dit wordt volledig achter de schermen gehouden. Het gaat hier om mind controllers die technologisch geavanceerd zijn om dit te doen.

Deze ontvoeringen kunnen bestaan uit seksueel misbruik, fysieke mishandeling en geestelijke mishandeling. Dit kan elk moment van de dag gebeuren ook tijdens het slapen. Je weet daar dus niks meer vanaf, omdat dat deel van je geheugen wordt gewist. Deze Mind Control-technieken zijn constant in ontwikkeling.

Ervaringen in het gezin als kind en als zusje.
Ik ben geboren als persoonlijkheid, Brenda met dit lichaam. Het gezin bestond, zoals hierboven in de inleiding ook beschreven staat, uit een broer, zus, vader en moeder. De agressieve, dominante vader traumatiseerde ons gezin traumatiseerde en was een mind controller en is dat nu nog steeds.

Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten. Als persoonlijkheid was ik erg bang voor hem en mijn moeder had hij ook in de macht. Ze mocht niks zonder zijn toestemming. Mijn vader beïnvloedde het gedrag van mijn zus, die hetzelfde dominante gedrag vertoonde als mijn vader. Hij gebruikte toen ook al de technologieën.

Het zien van frequenties, hologrammen, trillingen en velden; mijn buitenzintuiglijke ervaringen als kind. Als kind was ik al verbonden met de natuurwezens. Deze contacten had ik, zoals gezegd, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart, én verbonden was met het metafysische informatieveld. Dit metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld.

‘Metafysisch’ betekent een veld, buiten de gewone 5 zintuigen ruiken, proeven, zien etc. Je kunt het ook buitenzintuiglijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte. En vanuit die veld kun je hele bijzondere inzichten krijgen.

School ervaringen.
Het onderwijssysteem is een mind control-instituut op deze Aarde. Gebaseerd op het cognitieve lesgeven, vanuit het brein denken en boeken lezen. Het leren gebeurt dan dus vanuit de linkerhersenhelft, het artificiële kant van het brein. Het in het hoofd stampen van theorie. De rechter hersenhelft is het creatieve deel, vanuit gevoel het hart, intuïtie en creatieve oplossingen hebben. Helaas gaat het hier op aarde nog steeds alleen om de linkerhersenhelft.

Het maken van toetsen en het doen van testen. Een diploma met status. Waardoor je afhankelijk bent gemaakt van geld en een status. Ooit zal een statusgericht diploma geen waarde meer hebben. School vond ik maar niks. Ik was niet goed, in het onthouden van theorie uit boeken in mijn brein. Ik mocht zelf niet kiezen wat ik wilde leren. Moest doen wat leraren zeiden daar werd ik erg verdrietig van.

Ik vond creatieve dingen veel leuker en was er ook beter in. Zoals tekenen, handvaardigheid, knutselen, muziek en toneel. Op school had ik last van andere kinderen die mij gingen pesten. Zij werden ook toen bestuurd door technologie van mind controllers op school. Dit waren de leraren de directeur. Ook anderen die verbonden waren met school. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, maar velen niet gehaald. Heb de diploma helpende gehaald.

Verder lezen op Want To Know: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/mind-control-bij-jeugdzorg-en-het-onderwijssysteem/?fbclid=IwAR1J-t6M-3P0_PCblzn8MgGfhFf7OscUwWrgudtWNpd2ruyTnU0_E7g3G0A