Beelddenken

Beelddenken is een van de manieren van telepathische communicatie

Dit is een broodnodige vaardigheid en een enorm krachtig hulpmiddel bij de studie van je Lichaam en andere Werelden.

Een communicatietool waarmee je beelden kunt creëren en uitlezen die veel verder gaan dan de sociaal-collectieve perceptie.

In de meest algemene vorm is dit telepathie – buitenzintuiglijke waarneming van informatie die op een bepaalde manier is georganiseerd – psi, aangezien beelden een product zijn van beeld-denken, een van de activiteiten van de menselijke psyche.

De processen die nu in de ruimte plaatsvinden en actief in een stroomversnelling komen, heffen de eerdere beperkingen in de zelf-manifestatie op.

Zonnevlammen transformeren het elektro-neuromoleculaire systeem (organisme) op de meest subtiele niveaus.

Dit is een kosmische realiteit. De Noösfeer is ontworpen om kosmische energie om te zetten in de psychische mentale structuren van iedereen.

De Mind heeft natuurlijk relatieve (subjectief-persoonlijke) en absolute niveaus. Het absolute niveau is de Balans van manifestatie.

Nu, bij een duidelijk uitgesproken intentie, kun je een nieuwe ervaring krijgen – open manifestatie, helder geluid van jouw uniekheid.

En hiervoor worden voorwaarden gevormd / georganiseerd volgens de intentie en het persoonlijke waarnemingsniveau.

Intentie is de Trigger

En hier zijn eventuele beperkingen in het beeld-denken als een stok in een wiel op hoge snelheid.

Vaak spreken onze Hogere Aspecten, the Guardians, tot ons in de taal van afbeeldingen. Telepathische interactie vindt vaak juist plaats door de overdracht van informatie in de vorm van verschillende soorten afbeeldingen.

En de bereidheid om ongebruikelijke, voorbij de ‘menselijke’ beelden te gaan, is een kans voor expansie, leidend tot kwalitatief nieuwe niveaus van communicatie met Zichzelf en de Wereld.

De zuiverheid van de perceptie van de binnenkomende kennis hangt af van de stroom van het fysieke lichaam.

Wat op zijn beurt afhangt van de stroom van waarneming: de bereidheid om de werkelijkheid te zien / horen / waarnemen zoals die is, zonder beschermende illusies en zonder een ‘harnas”, die de beweging beperkt.

Dit is zo’n interessante tijd waarin “niets werkt en alles werkt.”

Dat betekent, datgene zal werken wat we als belangrijk zien, geschikt specifiek voor ons …

Precies wat we onszelf toestaan ​​te activeren.

Je kunt zelf bedenken wat je nodig hebt.

Er is een hercodering van het lichaam, veel reacties gebeuren voor het eerst, daarom schrikken we door het onvermogen/ onmogelijkheid om ze te identificeren:

– geluiden van energiebeweging,

– de reactie van spieren en zenuwuiteinden op de stijgende elektriciteit van het lichaam,

– vreemde pijnen die door het lichaam migreren,

– trillingen in de ruimte,

– impulsen van andere wezens, gevoeld als een aanraking,

– portalen openen in het lijf,

– zoemende wervelkolom, enz.

Stel je het beeld van het Lichaam voor als een veelvoud aan lichtgevende kristallen. En alle informatie gaat er als een lichtgolf doorheen. Of het gaat niet doorheen als een woord, of gedachte, of daad, of het idee van de onmogelijkheid van wat er gebeurt ergens inhaakt … op hoge snelheid tegen de “beperkingen” vloog en zit nu “vast” in de subtiele structuren van het lichaam.

Dit is waar stroming ontbreekt.

Vragen aan jezelf:

Welke overtuiging / ontkenning / angst / twijfel was de beperking?

Welke gevoelens / sensaties / emoties werden op dit moment ervaren?

Eerlijk met jezelf …. waar sprake is van een overdracht van verantwoordelijkheid naar mensen / gebeurtenissen / omstandigheden, belang (primair / secundair) of een leugen tegen jezelf.

Een belangrijk punt dat het beeld-denken beïnvloedt, is denken zonder ontkenning.

Het platform van de derde dimensie, dat een overlevingsbasis heeft, heeft de vaardigheid gevormd om door ontkenning te denken.

Het is vaak gemakkelijker om te formuleren wat je niet wilt dan wat je wel wilt. Het scheiden van uw verlangens van de verlangens van anderen is een noodzakelijke vaardigheid voor verdere beweging.

Hoor zezelf en geloof wat je hoort.

Begrijp jezelf.

Ja, ik ben het.

En ik laat graag precies Dit zien, en wel op Deze manier. En al blij van de gedachte eraan.

Echt, vanuit het hart.

En dit vereist het vermogen om je hart te horen.

Verlang ernaar om het te volgen.

Moed en eerlijkheid.

Openheid en onbevreesdheid.

Ik zie hoe elke gedachte en elk woord, gevuld met impuls, in de ruimte in neon wordt geschreven, een spoor achterlaat en de werkelijkheid vormgeeft.

En met een toename van innerlijke kracht, groeit de snelheid van realisatie vele malen.

En het kan ogenblikkelijk zijn.

Daarom zal beeld-denken (zonder ontkenning) bewuste Aandacht vereisen – samen zijn ze een krachtige vaardigheid in het besturen van de werkelijkheid, de vorming ervan.

Een ander belangrijk aspect van beeld-denken is het vermogen om dankbaar te zijn.

Voor alles wat er gebeurt en voor wat niet gebeurt. Het is als ademen zonder na te denken.

In de metafysica is er vaak een dialoog met beelden die onmiddellijk worden gelezen op het niveau van gevoelens en sensaties, die vrij moeilijk volledig in woorden zijn over te brengen. Dat wil zeggen, de respons / reactie op informatie-uitwisseling is onmiddellijk en eventuele beperkingen, vooral angsten, zullen ernstige turbulentie en beëindiging van het contact veroorzaken.

Want met een dergelijke interactie zal onvermijdelijk wat er diep van binnen is, zich manifesteren.

Ofwel dankbaarheid en respect voor de keuzes van andere wezens, ofwel afwijzing en wrok.

En dat laatste sluit onmiddellijk het vermogen om te zien af, of er zijn vervormingen van de waarneming.

In dit geval zullen de gevolgen niet lang op zich laten wachten.

Ieder van ons maakt elk moment een keuze.

In de natuurkunde zijn er veranderingen in gevestigde attitudes en meningen. Een nieuw patroon wordt gevormd vanuit nieuwe inzichten, uitbreidingen, stappen in Evolutie.

Gedachten worden gemanifesteerd op basis van Zuiverheid en bewustzijn.

Alle aandacht voor het moment.

Alles zit erin!

Over gedachten en gevoelens, over de beelden die ze oproepen.

Nu is er een unieke kans om verder te ascenderen in Evolutie dan in de eerste instantie, tijdens de incarnatie, was gepland, de snelheid van veranderingen versnelde vele malen.

Het spectrum van energieën dat naar de aarde gaat, draagt ​​Goddelijke Kennis.

Geheugencellen beginnen uit te pakken. Als er voldoende cellen op een nieuw niveau zijn afgestemd, maakt de rest een enorme kwantumsprong voorwaarts.

Het nieuwe verwerpt het oude niet, het transformeert het.

De oude chemische bindingen zijn gedeeltelijk vervangen en tonen de heilige, spirituele essentie van materie. Dit is echt het wonder van cellulaire transformatie. De eerste beginselen van een lichtkristallen lichaam. Verandering van fysiologie zonder beëindiging van het fysieke bestaan.

Multidimensionaliteit van waarneming wordt geboren, het kan worden gevoeld.

Licht, het is in ons, in elke cel, die bewust is en lichtgevend.

Sana Turok   (vertaling uit het Russisch)