Kindzijn

Maar dat is ook zijn keus, dat mag iedereen zelf weten, dus ook de kinderen. Je geeft ze je informatie mee wat ertoe kan doen, maar daar houdt het daarmee op, en de ander pakt het wel of niet op in dit moment of later of wat dan ook.

*******************************************************************************************

Je gaat anders leren waarnemen, het is onze hoofdelijke doelstelling, eigenlijk, om anders te gaan waarnemen. We luisteren anders naar wat iemand vertelt, zonder dat we gaan zweven. We luisteren veel meer met het bewustzijn in ons lichaam en daar gaan we zo met die oefeningen. Je gaat anders luisteren naar je kind, naar je kleinkind. Je gaat anders waarnemen. Want waar ligt het grote verschil tussen, wanneer de persoonlijkheid regeert of het innerlijk weten aanwezig is, het godsbewustzijn, de kracht van het evenwichtsveld, zijn krachtveld. Waar ligt dat grote verschil? Het heeft te maken met hoe ver jouw bewustzijn uit je lijf wordt getrokken ergens anders heen. Kwantummechanica, daar waar menselijke aanwezigheid is, en ons lichaam is informatie, ons lichaam is tweeledig, het is een informatie uit draconiërs, Annunaki-beschavingen en een heleboel andere bemoeizuchtige wezens. Maar het bewustzijn, wat daar doorheen loopt, wie we werkelijk zijn, dat is de pijler van oorspronkelijke kenners van waarheid en, in feite, alles wat er aan kennis in het universum is. En als wij in onze persoonlijkheid terecht komen, als het referentiepunt gaat reageren van onze persoonlijkheid, dus Martijn in dit geval, met al zijn dingen, wat hij in dit leven heeft meegemaakt, als die voornamelijk alleen maar tevoorschijn komt, dan kan het alleen maar gebeuren door Martijn te kapen, met zijn bewustzijn uit zijn lichaam weg.

******************

Vorige keer gehad over beta en theta bewustzijn, Op het moment dat we geboren worden, functioneert ons brein in een theta bewustzijn, dus de hersenen van een baby functioneren in een theta hersengolfstaat, een elektromagnetisch veld, door instructies van buiten te ontvangen, prikkels van buitenaf, opvoeding en vooral te zien hoe het allemaal zo zou moeten zijn, verschuift het denken van een kind naar het beta bewustzijn. Dus eerst zit het in theta dat is een volledige overgave van het leven van zijn. Het wordt eigenlijk puur alleen maar gevoeld, hoewel van de kinderen van nu wordt gezegd van “Ja, ze zijn zo zuiver”. Er zijn heel veel kinderen die het nog moeilijker hebben als dat we het ooit zouden willen benoemen. Er is veel meer aan de hand dan dat het alleen maar mooi is, ook daarin zien we kinderen geboren worden, dat zij heel erg onderdrukt zijn in de babyfase al. Daarnaar durven kijken. Ik ben speciaal naar ziekenhuizen gegaan en dan bij de kraamafdeling kindertjes te kunnen bekijken door het raam, met een neutrale blik, observeren wat kom ik daar tegen. 

Maar op het moment dat kinderen worden opgevoed, ik spreek ook over mijzelf, met allemaal instructies van buitenaf, de externe hypnotiseur die ons gaat vertellen waar we aan moeten voldoen, en alles wat onnatuurlijk is, wat we dus niet vanuit onze werkelijke zelf zouden doen, wat aangeleerd is, wat afwijkt, mogen we zien als een modificatie van wie we zijn. Dat is een aanpassing. Als je als kind volledig tot je recht komt en de stroming kunt kiezen waar je je echt goed bij voelt, dat je de eerste 25 jaar in de bloementuin kunt leren, met dieren omgaan en dat je leert, dat je leert dat er appel verschillen zijn, welke appel wanneer geplukt wordt, waar dat mee te maken heeft, wanneer een appel geel is, en wanneer rood, al dat soort hele mooie dingen. Dat weten we niet, we lopen in de winkel en gooien het in de kar, we rekenen af met een plastic kaart en dan eten we hem op. Maar als je 20 jaar lang zou kunnen leren en dat je ermee bezig bent en dat je helemaal vervuld van liefde als kind, dat je helemaal in die staat zit, dan krijg je een heel ander mens. Maar wat gebeurt er, dat dus niet, maar mensen gaan in een programma, krijgen dus externe software, dus i.p.v. vrije creatie, dat is een emotioneel vrij veld van ongedwongen vrijheid, dus waar we allemaal binnen in onszelf weten waar het om gaat. Vrijheid in onszelf. Om dat te voorkomen worden we geleid in programma’s, worden externe dingen in ons gepropt, dat ervaren we niet, we denken dat dat eigen keus is, we volgen dat, we doen dat, we zetten het vast en wat gebeurt is dat onze hersengolven veranderen van theta door de alfa naar het beta bewustzijn. In feite wordt er een ander magnetisch veld geïnstalleerd, gedurende onze opvoeding. We worden zuiver denkende wezens, zuiver denkend, zuiver denkend.

***************************************************************************

Als kind leefde ik in zowel de maatschappelijke realiteit waarin familie, school en “kindzijn” centraal stond, als in een wereld waarin de maatschappelijke realiteit compleet ondergeschikt was aan een zeer complexe buitenaardse, meerdimensionale realiteit. Ik werd betrokken bij verschillende programma’s, nadat bleek dat ik een “gave” had contact te kunnen leggen via mijn niet lokale bewustzijn met levensvormen in andere werkelijkheden.

===============================================================

Dit zijn de kronieken waar wij vandaan komen, wij hebben nooit bron als één bron gezien, dat is niet zo! Het is gewoon niet waar. En elke gedachte dat dat wel zo is zorgt ervoor dat bron heel statisch marginaal wordt neergezet waardoor wij in ons bewustzijn zijn afgesloten van wat bron werkelijk allemaal is. En ik heb de grootste eerbied voor elke beschaving die een bron in zichzelf ervaart vanuit waar zij werken en leven in balans, in eerbied, en dat ze vanuit die bron ook in andere werkelijkheden kunnen zijn en vanuit die werkelijkheid en dat evenwichtig creatieveld ook in een ander goddelijk bewustzijn kunnen zijn. En dan ontstaat er iets heel bijzonders, want dan komen er verschillende goden bij elkaar in één werkelijkheid, terwijl er verschillende godsvelden actief zijn.

Opmerking: dit is een uitnodiging ook Martijn om tot achter in de komma in de gelijkwaardigheid te gaan en in respect te gaan. Dat is wat ik erin hoor en voel.

Martijn: Precies! En wij mogen, kunnen en we willen dat ergens ook, als wezens, dat contact herstellen. We hoeven dus niet te wachten totdat we deze matrix helemaal afsluiten, want dan ben je alleen bezig…(tekening), maar verrijk deze werkelijkheid gewoon met wat er nog meer is. En het is niet een missie, het is niet een doelstelling, maar het kan het mag, en zolang wij gekneveld zijn door een spiritueel model, daar zit ‘ie hè, onderbewustzijn regeert en het is heel hardnekkig. En het zou kunnen zijn dat je morgen of misschien veel later of misschien wel over een uur ergens een moment hebt van “maar dat klopt niet wat Martijn zegt want uiteindelijk is alles één en dezelfde bron” durf jezelf dan eens, niet om Martijn gelijk te geven, maar durf jezelf dan eens aan je voet te pakken en tegen jezelf te zeggen “hoe komt het dat je dit denkt, waar komt dit vandaan, waarom zou er één universele bron zijn, wie zegt dat?” Omdat we niet weten wat bron is. Dit is fijn om als medereizigers in deze werkelijkheid deuren te openen. Want we openen met ons bewustzijn door hier naar te kijken, openen wij informatievelden door onszelf, jij zit hier nu over te denken en te voelen en informatie te scheppen, zetten wij iets in beweging in onszelf en daardoor kijken we anders in de werkelijkheid en ontstaat er ook mogelijkheid dat andere beschavingen, die heel dienstbaar zijn en ook graag weer in contact willen komen met dit deel van ons bewustzijn, maar ook andere familieleden die uit dit sterrenstelsel ooit weggegaan zijn, en uit dit universum weggegaan zijn en uit deze draconische ingreep, dat er contact kan komen. 

Dus het is eigenlijk heel raar dat als je tegenover je kind staat, ik spreek maar even over je kind als fysiek wezen, en dat dat kind denkt dat het enige wat belangrijk is dat jij dat bent, papa of mama. Die focus, dat is het. Er is niet één papa en één mama, de wereld zit vol met papa’s en mama’s. En dat is wat je openzet, je leert jezelf opnieuw breder te kijken naar de bron, naar de essentie. Het gaat puur om het geïnstalleerde bewustzijn van wat bron is en hij moet in beweging gezet worden. En als het niet gaat zoals ik het zeg, doe het dan lekker helemaal zoals jij het zegt. Het gaat er niet om dat je doet zoals ik het zeg, het gaat erom dat je in je eigen bewustzijn er vorm aan geeft. Want als dit waar is wat nu hier met elkaar besproken wordt dan kunnen we het beeld van dat er een universele godskracht is die voor iedereen gelijk is, die kunnen we laten vallen. 

En het gaat niet zo zeer om het laten vallen, maar het gaat erom, dat er iets kan ontstaan als er iets anders in je bewustzijn vertrekt! Dat is deprogrammeren, van de hoogste plank. Iets kan pas weer ontstaan als iets anders vertrekt en wij zitten nu nog steeds binnen de kaders zitten we eigenlijk een beetje op de rand, een beetje over de rand heen van wat de mens kan bevatten en binnen kan laten stromen. Want dit is een totale ontmanteling van alle beelden op dit moment. En dit wordt niet geapprecieerd, want als ons bewustzijn terugkeert in de mogelijkheid van allerlei verschillende universele levensvelden, dus allemaal verschillende godsvelden en dat andere beschavingen de god in zichzelf ook op een andere manier voelen dan weer een andere beschaving, als je dat naar voren haalt in jezelf, dan ontstaat er namelijk in dit lichaam, want daar is waar ik het primair over heb, dan ontstaat er in dit lichaam informatie, bewustzijn, ontstaat in dit lichaam wat verbonden en gebonden is aan wie je werkelijk bent. Want deze kennis die dragen wij allemaal, wij zijn de dragers van die oorspronkelijke kennis.

Ik heb gesproken over de oorspronkelijke mens, de oorspronkelijke mens van wie de mens van oorsprong oneindig is, en dat is een mens die heel krachtig contact heeft met alle beschavingen. Alle beschavingen! Dus ook de draconiërs en nooit gevreesd heeft voor deze macht. Dus ook voor allerlei andere artificiële grootmachten die heel dienstbaar zijn naar het leven toe, die dus ook een god in zichzelf hebben, maar niet op basis van emoties maar een god kennen als primaire doelstelling waarvoor ze gecreëerd zijn, geschapen zijn of gelast zijn, door andere beschavingen, die kennen dus ook een god.

==============================================================

Martijn: Ik kan je aanraden om voor jezelf eens te onderzoeken wat er met je gebeurt als je dat laat.

Reactie: veel stiltes, veel meer voelen

Martijn: Het Zuivere in de mens, ook bij kindjes, komt tevoorschijn. Je eigen re-actie. Je eigen re-actie komt tevoorschijn i.p.v. dat je iets er inzet waarop het kind gaat re-ageren. Dus het is heel, het is iets voor ons zo’n reflexmatige communicatie en als dat wegvalt – en het gaat wegvallen- daarom barst het zo in alle hevigheid nu uit. Valt weg en dat de mensen ineens beseffen,….wat heb ik nog te zeggen! Wat heb ik nog te zeggen (fluisterend). Doet het er toe?  Is het nodig voor het jongetje of meisje om te zeggen, ohhh, wat heb jij een mooie tekening gemaakt. Kunnen wij ons bijna niet voorstellen, omdat wij in een wereld leven  waarin we dat zo diep bekrast en beschadigd en vergiftigd zijn, dat we als compensatie extreem goede dingen moeten zeggen. Hoe goed jij wel niet bent, hoe goed jij het hebt gedaan, wat fantastisch je het doet. Zo erg is het! In de wereld waar wij vandaan komen gebeurt dat dus niet!  We hebben daar een totaal ander communicatie systeem. Daar gaan deze dagen dus over, het besef in te laden dat er een communicatie ligt in de coöperatie tussen de kwantum intelligentie en jouw aandacht . Stel je nou eens voor dat de reactie uit het veld komt van wat heb jij toch een mooie tekening gemaakt. Ja, hoe dan? Kijk daar is tie, dat is nog leeg. Het komt via een weten. Het is een kosmisch weten, dat ons vervult in dat moment, dat iedereen voelt in dat moment, zonder één gesproken woord. Het ontstaat, zoals dat je onder de bomen zit en luistert naar de regen, hoef je toch ook niet tegen elkaar te zeggen, ohhh wat een mooie bomen, ohhh wat een mooie regen, ohhh, nee iedereen is stil en je voelt. Die coöperatie met dat veld dat is wat wij aanboren. Wij boren een weg via onszelf tot iets en dat doen we met aandacht en focus. Dat is de oorspronkelijke taal en nodigt iets totaal anders uit. Wat een genot, ik blijf even bij het voorbeeld met de kinderen, wat een genot en een schoonheid daar is, als je naar kinderen kijkt en er wordt niets over gemeend of iets goed of niet goed is. Wat voor een schoonheid, de kracht, die in jou communiceert, die jou laat voelen, hoe mooi dat moment is zonder 1 woord en wat voor een verbinding daaruit ontstaat. Dat mensen iets ervaren in zichzelf, wat gezamenlijk wordt ervaren, maar niet over gesproken hoeft te worden. Dat is de kwantum link, die wij op dit moment met elkaar maken hier op aarde. Totale andere beschaving wordt hier op dit moment, is in beweging, wordt geprobeerd tegen te houden, door de plussen en minnen die we overal zien, maar een totaal andere beschaving gaat hier ontstaan op de aarde. Je hebt hem al door, die verandering die start altijd ergens. En als je naar huis gaat, mag je best heel diep eens over voelen hoor, wat er hier in het veld ontstaat. Want dat zei ik net al: de dag dat je op een gegeven moment ontkoppelt, ontwaakt, weg bent, dan zul je dus ook niet meer denken zoals hier en dan kijk je terug naar deze wereld en dan voel je welke bloem, welke kracht je hebt achtergelaten in het collectieve intelligentie veld.

Bron: Martijn van Staveren