Sleutels tot grotere realiteit

(Rene deelt : Een fragment uit de lezing van Martijn van Staveren uit november 2015, maar de info lijkt wel of het gisteren was gegeven) –

En dat zie je ook gebeuren, we brengen heel veel licht en liefde; Maar aan de andere kant wordt er ongelofelijk veel aan de touwen getrokken, nog erger en harder dan ooit, om te zorgen dat die mensheid niet uit die (?) weg kan komen. En dat is een punt, daar ligt een stukje wat alleen de mens op deze planeet kan oplossen, door te beseffen wie zij zijn; Dat wij ook de enige zijn die dat kunnen veranderen, omdat wij als oorspronkelijke bewoners, samen met nog een paar andere oorspronkelijke bewoners van deze planeet, de enige kracht hebben, in verbinding tot deze prachtige planeet, om iets terug te brengen in het mentale bewustzijnsveld van de mens, via het planetaire bewustzijnsveld van de aarde. Daar komen we zo nog wel op.

En wij hebben nog de sleutel tot een nog grotere realiteit.

Nou wij zijn eigenlijk allemaal, allemaal, er is niemand uitgesloten. Ik spreek dan wel eens in de ik-vorm, maar we zijn allemaal uit de toekomst gekomen. En die toekomst die vanuit ons denken, nu…. bevindt in de toekomst, 500.000 jaar vanuit hier.

Mensen vragen wel eens, waar kom jij vandaan met je bewustzijn…500.000 jaar van hier…. dan zeg ik, “ja, lineair gezien, is dat 500.000 jaar in de toekomst vanuit HIER…en toch speelt het zich op het zelfde moment af, dat wij hier nu zijn. Want alles loopt in een lijn naar beneden, zeg maar in een center punt. Er is iets gebeurd in onze waarneming, waardoor wij tijd zo uitdrukken en dat het daar ook zo zijn gaan ervaren. Zo zijn we ook geboren, we hebben alleen nog maar het referentiekader hoe de tijd zich voortbeweegt, van het begin tot het einde.” Dus een vulkaanuitbarsting die een enorme lavastroom teweegbrengt en daardoor 5 dorpen worden weggevaagd, dan zeggen wij…dat is veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan, want eerst barstte de vulkaan uit en daarna gingen die dorpen ten onder. Maar metafysisch gezien en dat is ook hoe wij oorspronkelijk altijd hebben gerealiseerd, is dat het trauma wat daar plaatsvond, wat op de een of andere manier nodig was om opgelost te worden, of juist door krachten die willen dat het getraumatiseerd wordt, zorgen eigenlijk in feite ervoor dat er een oorzaak aan moet staan. Dat is kwantumfysica en dat is iets wat onze mind gewoon niet kan snappen of wil snappen. Je kunt het wel aannemen, je kunt het alleen geen vormgeven, omdat we denken binnen de kaders van hoe we nu denken…binnen dat Windowsprogramma, dankzij Bill Gates. En doordat wij daarin vastzitten, kunnen wij niet buiten die kaders kijken en ook niet voelen en dan loop je vast. Je kunt alleen eerst aannemen van… stel, dat het zo is…En stel dat als het zo is…wat zou dat dan betekenen, wat is er dan eigenlijk allemaal waar…Is het dan werkelijk waar dat wij nu in een vervolg zitten van de historie? Of hebben wij die historie geschreven op het moment dat wij nu handelen. Dat zit zo interessant in elkaar…. want daar zit ook de creatiekracht, want als wij in het nu-moment tot een bepaald inzicht komen en krachten bundelen, dat we zelf de hele historie wat we nu hebben geleerd ogenblikkelijk kunnen veranderen. Er zijn ook allemaal heel mooie interessante wetenschappelijke testen op geweest, dat wij invloed hebben in ruimte en tijd. Dat iets veranderen kan, héél subtiel, simpelweg omdat we in het hier en nu anders denken en voelen met elkaar. Goed, daar zijn we mee bezig, met het oorspronkelijk emotioneel erfgoed van de mensheid, die zijn we ons aan het herinneren…vanbinnen, dat zijn we aan het voelen, dat kunnen we niet bedenken. Dus we hebben allemaal gevoelens in ons en die gevoelens die voldoen eigenlijk niet om te communiceren met het grotere deel van onszelf. We proberen het wel te begrijpen, maar op een of andere manier kunnen we er niks mee doen omdat het geen vorm heeft. Want wij zijn in vormen gaan denken. We zitten in een vierkant en we willen uit dat vierkant, dus we denken dat we binnen dat vierkant naar buiten moeten. Maar we kunnen ook denken dat de helemaal niet in dat vierkant zitten.

De galactics

Een gigantische grote groep met een gigantisch grote alliantie met echt heel veel duizenden beschavingen tegelijk in ons melkwegstelsel, werkzaam in een hele grote alliantie om bewustzijn te stabiliseren. Om te zorgen dat in ons hele melkwegstelsel programma’s zijn van uitwisseling, waarin heel veel verschillende beschavingen van elkaar leren, dat ze elkaar ondersteunen en onderwijzen. En daar is de aarde geen uitzondering in. De aarde wordt daar ook in gesteund en ook in beschermd omdat er op de aarde iets heel belangrijks aan de hand is.

Nou, wat ze niet zullen doen en dat heb ik in het vorige deel ook naar voren gebracht, is dat ze gaan ingrijpen. Ze zijn geen onderdeel van de wereld waarin disclosure voorspelt wordt. En dat betekent helemaal niet iets vervelends, helemaal niet, want de disclosure waarin ongelofelijk onderzoek is gedaan en door honderden top generaals uit de militaire industrie en inlichtingendiensten verklaringen zijn afgelegd in Amerika onder ede; Dat er informatie achter gehouden wordt, dat er buitenaardse beschavingen op aarde zijn, dat deze beschavingen alleen maar liefdevol en goedaardig zijn en dat de technologie die er wordt achtergehouden door de geheime industrieën, worden ingezet om juist de zogenaamde negatieve wezens, om die dus vorm te geven. Wat Steven Grere feitelijk beweert, is dat er eigenlijk alleen maar positieve wezens zijn…en dat is best wel bijzonder.

Want hij spreekt zichzelf tegen, want in feite zijn dus de niet positieve wezens de industrieën hier op deze aarde…en wie zitten daarachter.

Steven Grere is ook iemand die het ook heeft geïnitieerd in de jaren 90 en hij is aan de slag gegaan met achtergehouden dossiers en files uit militaire industrieën en inlichtingendiensten, gegevens van de overheid van Amerika omdat naar voren te brengen om de mensen te laten verklaren wat de ervaringen zijn. En zo zijn er ongelofelijk mooie zaken naar voren gebracht die echt heel erg belangrijk zijn, aangetoond dat de aarde bezocht wordt door buitenaardse, dat die technologieën allemaal worden ingezet door geheime industrieën etc etc…ga maar gewoon kijken op internet, disclosure project…dat is heel erg interessant en heel dienstbaar.

Het is alleen niet zo dat die openbaring dat dat er is, dat het hele grote, waar wij een onderdeel van zijn…open ligt. Het belangrijkste is om te ontdekken is, wat onze rol is binnen dat gigantische ufofenomeen.

Ik heb hier een plaatje bij gezet wat redelijk overeenkomt, alleen het gezicht is niet helemaal zoals ik het zie bij de Arcturiaanse rassen. Dit is een plaatje ter illustratie van een ras, een soort, wat valt binnen de Arcturiaanse rassen.

Arcturiërs zijn niet allemaal van dezelfde lengte en dezelfde vorm. Wij zijn ook allemaal anders. Dus dat hebben ze daar ook en dat is alleen maar leuk…Maar ze zijn veelal of heel erg wit, ze zijn een beetje blauwig gekleurd en het zijn mensachtige wezens, zoals wij zelf, maar sommige zijn ook echt heel afwijkend, heel lang en heel dun. Maar ja wat is mensachtig hè…Heb je 2 voeten dan ben je een mens, heb je 3 dan ben je niet meer een mens…maar heb je 2 voeten en 2 handen en wijk je heel erg af van je lichaamsvorm, ben je tóch mensachtig. Dus eigenlijk is alles gewoon één. Het maakt niet uit welke vorm of welke naam we het willen geven.

Deze prachtige mooie wezens die vragen altijd communicatie over deze situatie op deze aarde, wat hier allemaal gebeurt…En over de modellen en protocollen die hier draaien, economisch gezien, in de gezondheidszorg, in de religieuze sector, in de militaire industrie, het gaat zo ongelofelijk ver; Die willen ook dat wij daar zelf onderzoek in doen. Laten we dit nou eens zelf ter tafel leggen dit onderwerp. En laat ons dan maar lekker uitgelachen worden, het maakt niet uit…we zetten het wel in beweging…hè, want de pioniers hebben het altijd moeilijk en lastig gehad in het universum…altijd, waar dan ook…want op het moment dat jij een verhaal naar voren brengt, waarvan al miljoenen mensen op de hoogte zijn, dan zet je iets neer. En die miljoenen mensen die zijn mededragers om dat verhaal in het veld neer te zetten en dat is ook wat ze van ons vragen. Ook als het verhalen zijn die in eerste instantie helemaal niet prettig zijn. Want ontkennen geeft kracht tot de in stand houding van de mogelijkheden die ons onderdrukken. Waaronder de reptiliaanse krachten, écht aardse beschaving hier zwaar onderdrukt via een genetisch invoegsysteem…het DNA…waarin coderingen in ons systeem worden geduwd, maar dat we dit op dit moment helemaal niet zien. Je trekt gewoon je kleren aan, je bent gewoon los en gaat met je fiets naar je werk en je hebt geen idee dat er iets in je bewustzijn wordt ingevoegd, maar dat is bij ons allemaal; We hebben niet in de gaten hoe dat precies functioneert, maar het is wel een onderwerp waard. We hebben natuurlijk heel veel krachten die positief zijn, zoals de Arcturiaanse rassen, echt mededragers van bewustzijn, ze zijn ook werkelijk gestationeerd op de aarde, alleen in een andere dimensie van ons bewustzijnsveld. Als je mij nou zou vragen van wat is nou een dimensie…mijn eigen ervaring is niet zozeer zoiets waar je naar toe kunt reizen, een dimensie is ook niet iets waar je naar toe acsendeert, want wij zijn al volledig geascendeerd. Wij zijn al superieure wezens en tot een staat gekomen dat we geëvolueerd zijn, alleen we zien het niet meer. Omdat er iets gebeurd is.

Maar wat een dimensie in feite is, dimensies zijn allemaal bewustzijnsvelden dwars door elkaar heen, dat zijn er miljarden…En elk bewustzijnsveld is een universum op zich, dat is een andere frequentie, een ander bereik…En al die bewustzijnsvelden zitten aan elkaar gekoppeld, ze zijn alleen niet voor iedereen toegankelijk, dat is afhankelijk van het vermogen van het ras die daarin kan reizen. En de mens is van origine, van oorsprong, een beschaving, die letterlijk met al die bewustzijnsvelden tegelijkertijd contact heeft. En daarmee ook met ál die bewustzijnsvelden tegelijkertijd kan interacteren en ook kan reizen. En dat is dus in feite een dimensie, dus een dimensie hangt af van het vermogen van het wezen. En zo zijn er héél veel ander beschavingen, die dus uit hele andere bewustzijnsvelden komen en andere universa, die komen uit een hele andere vibratie en hebben niet het vermogen om dit bewustzijnsveld waar wij in zitten, binnen te komen. Maar ze weten wel dat we er zijn, omdat het bekend is in het universum. Ze weten ook waar we zijn maar ze kunnen ons niet bereiken en dat komt niet door hen, maar dat komt omdat wij in deze frequentie terecht zijn gekomen, waarin wij niet meer het vermogen hebben in verbinding te zijn met al die andere frequentielagen. Dus wat is een dimensie…reizen we nou van de derde dimensie, door de vierde naar de vijfde? Of is het beter te zeggen van…ons vermogen gaat fundamenteel toe nemen… daardoor gaan we door een schil heen van controle in dimensie vier, waarin wij dus wezens en beschavingen tegenkomen die in die frequentie, ons superieure vermogen hebben gehackt, daardoor gaan we ze tegenkomen; We gaan daar doorheen omdat wij als oorspronkelijke wezens dus daar geen oordeel over hebben, we komen dan in een nog groter circuit, in de vijfde dimensie terecht. En zo heeft elke dimensie op zich, ik noem het maar een vermogensdistrict, want zo wordt er eigenlijk galactisch over gesproken, vermogensdistricten…en daar gaan we dus doorheen en daar maken we verbinding mee.

Mooi hè…onvoorstelbaar is dat en daar mogen we best trots op zijn, want dat zijn we allemaal vergeten. Ons is geleerd dat wij niks kunnen, ons is geleerd dat wij er niet toe doen…en als je denkt dat je er toe doet, dan doe je één keer in de 4 dagen een kruisje in zo’n hokje, de komende 4 jaar….nee, dat is niet gewenst.

Precies het tegenovergestelde model. Alle beschavingen die uit alle andere bewustzijnsvelden naar de aarde toekomen, doen dat door in te lijnen in ons frequentiebewustzijn, dat noem je dus een planetair bewustzijnsproces. Dat zit niet aan mij gekoppeld aan deze planeet, maar door het hele universum heen. Dus ze hoeven niet speciaal naar de aarde toe te reizen, ze kunnen ook 20 miljard lichtjaren verderop inloggen in dat bewustzijnsveld. En dat is heel bijzonder om te gaan onderzoeken, want dat betekent ook dat wij ook vanuit hier in kunnen loggen op het bewustzijnsveld van hun. En als mensen dan vragen van…hoe reis jij dan, reis jij dan fysiek? Ja wat is dan fysiek, wat is fysiek op het moment dat jij het vermogen hebt om op bepaalde reizen in te loggen in een ander bewustzijnsveld.

Diep invoelen vanbinnen, het gevoel hè, zonder enige vorm van hoe je denkt dat het moet, hier zijn geen methodes voor, dat is allemaal hier (wijst naar hoofd). Dé methode bestaat niet. Je kunt voelen, in je bewustzijn hier (hart), maar in feite is dat ook heel discutabel want in feite is alles gewoon bewustzijn en is gewoon krácht. Ons bewustzijn van liefde zit overal…want wij zijn gewoon een informatiedatabank van licht, dus dat zit niet hier maar dat als centerpunt gemaakt, maar dat is op zich goed…Maar in combinatie met denken en het voelen kunnen wij veel sneller contact krijgen met buitenaardse wezens. En dat hoeft niet altijd perse een vliegend voertuig of schotel te zijn die ineens ergens zijn landingsgestel uitklapt, ze kunnen zich gewoon fysiek zo laten zien; Dat ze zich echt afstemmen op ons bewustzijnsveld. Maar het kunnen ook gigantische voertuigen zijn, zoals ik ook met mijn familie heb gezien, dat ze gewoon recht boven ons gaan vliegen en was er een groot wit licht en ineens splitste zich dat licht, het ging open…en kwamen er allemaal lichtballen uit en die druppelden als het ware eruit en waren ook niet gelijk los ervan, dus het was echt een waterdruppel in licht en ploep…was het los. Het vloog echt als een formatie helemaal zo over ons vakantiehuis heen. Maar mijn vader heeft mij natuurlijk al zijn hele leven horen praten, totdat hij dat zag en toen begon hij echt…hij was op zoek naar een referentiekader van wat dat zou kunnen zijn…Nou dus we hebben gewoon lekker gekeken en hij was enorm aan het denken…en toe kwam eruit dat hij het niet kon bedenken (lach). Dus het denken op zich voldoet niet. Het enige wat je kunt doen, is op zo’n moment is je denken uitschakelen en je ogen dicht…ploep dicht, niet meer kijken…weg zintuiglijke waarneming, want hier worden we gefopt. Nou, er zijn heel veel positieve, maar ook heel veel negatieve krachten, dus laten we nu maar eventjes een negatieve doen.

Deze plaatjes heb ik van het internet afgehaald, maar het komt heel erg overeen met hoe het er echt uit kan zien. Hè, die voertuigen kunnen letterlijk uit de wolken tevoorschijn komen en die kun jij dus oproepen. Je roept niet uit de wolken een voertuig op, maar je verandert je bewustzijnsfrequentie en door te communiceren, niet op de menselijke manier, maar op een hele andere wijze, komen ze gewoon letterlijk binnen. En wat die wijze is en dat is wat ik ook tracht naar voren te brengen, is dat zodra wij het angstsyndroom in ons zelf durven te doorlopen, dan hebben we dus toegang tot die verbindingsvelden. Wie kent dat gevoel niet, dat je op een gegeven moment in een situatie zit ergens, het maakt niet uit wat je in je leven meemaakt, het hoeft geen onderwerp te zijn wat hiermee te maken heeft, maar waar een spanningsveld is, waar je nerveus van wordt en je kunt je er ongemakkelijk van voelen en dan denk je ik moet een valium innemen of zo; Een enorme dosis spanning of stress… Spanning en stress en dat soort emoties, als je dat niet gaat classificeren en je laat dat toe, dan is dat niets anders dan neurologische gevoelens die door het fysieke lichaam gejaagd worden, dat zijn allemaal neurotransmitters die met een gigantische snelheden door ons centraal zenuwgestel geschoten worden en die kennen dus helemaal geen beeld daarbij, dus wat gaat het brein doen, die gaat flipperen…die gaat zeggen ik ben overspannen…Terwijl als je dat goed gaat begrijpen en je gaat door die gevoelens heen, dan kunnen die gevoelens juist heel erg open gaan en dan komt er een kracht bij naar voren, gevoelens…en dat zijn dus de communicatiewaarden. Maar wij willen graag binnen die referentiekaders zitten.

Hoeveel mensen hebben als ze een meditatie doen en stel dat je heel ontspannen bent en dan komt er een moment na de meditatie dat er gevraagd wordt te gronden…zo leren we dat…lekker met de voeten op de grond en vervolgens na die meditatie en het gronden, dat je dus terugkeert in het hier en nu. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en om te kijken van ik wil helemaal niet in het hier en nu. Wat moet ik in het hier en nu…laat mij nou maar eens gewoon in die meditatie zijn, zou ik nou werkelijk niet weten als ik helemaal compleet uit de bocht vlieg, als galactisch wezen…zou ik dan echt niet weten wat ik met die gevoelens zou moeten doen? Daar ben ik op mijn twaalfde jaar mee begonnen, omdat ik hele lieve vrienden heb, die mijn leermeesters ook zijn en die mij ook hebben geleerd van hoe kun je mediteren. En ik ben dus gewoon die bocht uitgevlogen, zonder vangrail….ik ben er gewoon uitgegaan…bam! Dus wat er gebeurde letterlijk, ik ging door lagen heen van pure angst, héle grote krachten die…nou waar de meeste mensen zeggen van ohh ..dat is negatief…nou dat zijn vernietigende krachten, maar ik ben daar helemaal dwars doorheen gegaan…en waar kwam ik in terecht, in een creatieve kracht van mijzelf die immens is! En ik ben gaan onderzoeken van hoe kan dat, dat dat zich eerst laat zien als een negatieve kracht; Dus wat wij dus geleerd krijgen is, is een format en dat doen we allemaal ook nog steeds na en dat wil niet zeggen dat dat dan niet goed is, het is wel goed omdat je vaak niet weet hoe je moet reageren als je zo’n bocht uitvliegt. Maar hoe meer informatie wij krijgen, hoe meer moed wij in ons zelf op kunnen pompen, om ook te zeggen van…nou, weet je wat, er kan eigenlijk helemaal niks gebeuren, ik ben een galactisch wezen en alles wat is, is gewoon mogelijk…er gebéurd ook niks. Je kunt niet sterven, je kunt er niet gemarteld worden, er gebeurt alleen maar iets wat je niet begrijpt, vanuit je mind…dát is ‘t…dáár wordt het door gelimiteerd. En zo ben ik lekker aan de slag gegaan en ik ben gewoon buiten mijn kaders gekomen, al die gevoelens heb ik dus op aardse wijze tot mij laten komen en al die spannende dingen gewoon kunnen doorleven, zonder mijn angst en dan blijkt dat dus de taal te zijn om te communiceren met allerlei bewustzijnsvelden. Dus hoe laten wij ons regeren door angst. Dat is werkelijk gigantisch!

En hoe durven wij daar doorheen te gaan.

Er zijn natuurlijk ook beschavingen die er echt mee bezig zijn, het bewustzijnsveld van de aarde op een hele slimme manier te manipuleren. En dat noemen we maar even infiltratietroepen in ons bewustzijn. Dat zijn wezens die ook er uitzien als onder meer de reptiliaanse wezens, er zijn honderden verschillende soorten en rassen en belangrijk om te begrijpen dat het een alliantie is van een gigántische geavanceerde beschaving die echt allerlei verschillende doelstellingen hebben, los van elkaar; Maar samenwerken om het bewustzijn van de mens op deze planeet, in de frequentie in de loop te houden, in de mindcontrole eigenlijk, om te zorgen dat we niet kunnen ontdekken wie we zijn…het zit héél slim in elkaar. Eén van die mindcontroleprogramma´s loopt via ons hoofd. Ik heb in deel 2 nog iets verteld over symboliek…hoe we worden gehypnotiseerd d.m.v. vleugels en ik heb vanmiddag een gesprek met iemand gehad voor dat ik hierheen kwam, die had een boek gelezen over mindcontrole en hij zegt op een gegeven moment…weet je, het is eigenlijk gewoon te idioot voor woorden als je gaat begrijpen dat je dus een afbeelding, een illustratie kunt zien, die voordat je geboren bent…al voor dat karmische proces… wat wij dus denken dat er plaats vindt, wat ingevoegd is in ons onderbewustzijn, dat een betekenis “x” en op het moment dat je dat plaatje ziet, wordt dat ingeladen in je bewustzijn…dat gevoel… wat er bij hoort, dus de gemoedstoestand. En die gemoedstoestand die dus in jou zit, waarvan jij denkt dat het bij jou persoonlijkheid hoort, gaat regeren en op basis van die gemoedstoestand, ga jij dus handelen. Dat is de sleutel hè…de mensheid is verslaafd aan haar eigen gemoedstoestanden. Want op het moment dat onze gemoedstoestanden in één keer worden vrij gekoppeld van onze persoonlijkheid, zijn we ongelimiteerde wezens. …..

Bron:  20151101-MvS-1-4-Itaka-Renkum

Een gedachte over “Sleutels tot grotere realiteit