De digitale wereld als neergang van de Mens

(door Yinthe Joy) Of … maken we massaal een andere keuze?!

Vele omarmen de digitale wereld alsof ze de Bron van het leven erin gevonden hebben.

Ik echter zie een enorme neergang plaats vinden van het menselijk contact en de wezenlijke verbinding die eigen is aan ons natuurlijke Zijn.

Het is een ‘nieuw normaal’ om iedere dag vele uren door te brengen achter schermen.

Via schermen met elkaar ‘communiceren’ is een mum van tijd de normaalste zaak van de wereld geworden.

De drang ertoe is haast niet te stoppen.

Telefoons gaan mee naar bed, in bad, naar het bos en partners en kinderen brengen gezamenlijk hun avonden op de bank door met alle een apparaat in hun handen ( ik gluur binnen als ik de hond uitlaat 😉)

Ik heb mensen vaker horen zeggen dat ze het te druk hebben om fysiek af te spreken.

Maar kijk eens heel eerlijk naar alle tijd en uren die doorgebracht worden achter schermen waarbij we koekeloeren op tijdlijnen van mensen op facebook of ons suf zoeken op google of voor de 5de keer op een dag onze mail of whatsup app checken.

Ik heb waargenomen hoe bij de eerste ‘lockdown’ mensen massaal hun diensten online gingen aanbieden en er daarbij onbewust (door gebrek aan informatie over dit onderwerp) de goedkeuring gegeven werd aan het digitaliseren van het menselijk bewustzijn en het analoge voelende bewustzijn van de mens daardoor dieper in de verdrukking is gekomen.

WWW = World wide WEB

Een WEB waarin de Mens verstrikt raakt en bestuurd word door externe krachten die de zucht naar meer scherm, naar meer informatie buiten zichzelf, naar meer spelletjes, naar meer downloads, sneller meer en beter aan wakkeren via het brein van de mens —–> via Mind Control.

De digitalisering is een inleiding naar minder BRON bewustzijn én daar is de Mens zich veelal NOG niet bewust van.

Steeds verder word de mens verdreven uit de voor de mens natuurlijke omgeving: DE NATUUR waar we Zelf een deel van Zijn.

Als ik spreek met mensen waarover ik nu schrijf voel ik dat het maar amper doordringt hoe ernstig deze kwestie werkelijk is.

Want zowat ieder mens ziet alleen maar enorme voordelen in het scherm ‘leven’ (wat geen leven is) wat ons ogenschijnlijk zoveel te bieden heeft maar ons langzaam steeds verder bij werkelijk Menselijk contact vandaan voert.

De snelle ontwikkeling van de digitale wereld draagt een enorme verborgen agenda in zich mee.

Waar de meeste gesprekken vandaag de dag gaan over het C virus en vaccinaties word dit onderwerp nauwelijks tot niet besproken en word daarmee een heel essentieel onderwerp vermeden.

We worden namelijk continue afgeleid door het C virus en de hele kermis er omheen dat we niet zien dat een technologisch digitaal WEB zich steeds op diepere lagen meester maakt van onze dagelijkse realiteit en ‘leef’ bewegingen.

Dit is tevens ook een van de redenen waarom de programmering van het C virus ons nu bezighoudt zodat we nog diepgaandere controle bewegingen niet onderzoeken, openleggen, bespreken en waarnemen.

ALLES word gedaan om de Mens vandaan te houden bij hun innerlijke voelende beleving van Het eigen God Zelf.

ALLES word gedaan om een wig te drijven tussen Mensen zodat zij hun fluïde van Leven NIET fysiek met elkaar uitwisselen door in elkaars nabijheid te Zijn …

Want wanneer zij Samen Zijn wisselen zij hun levenskracht en levensfluïde uit waarmee zij elkaar bekrachtigen.

Kun jij je nog een leven voorstellen zonder ‘smart’ phone … een phone die je veelal een afleiding is en vele misleidingen in het bewustzijn projecteert via het scherm maar ook via de chips die in de telefoon aanwezig zijn die continue de gemoedstoestand beïnvloeden en een verslavende drive in de mens activeert.

WEET dat JIJ een KEUZE hebt en vanuit daadkracht een keuze kunt maken om weer wezenlijk bezield te gaan Leven in WERKELIJKE verbinding met andere Mensen, Dieren en de Natuur!

WEET dat het hier en NU mogelijk is je los te maken van het leven in een digitale wereld web waar de Ziel steeds meer ontzield raakt in een kunstmatig web waar geen wezenlijk bezielde stromen van Leven stromen.

Je kunt je smartphone weg doen ook al zijn er vele GEDACHTEN dat dit niet zou gaan…

De mogelijkheid om een ouder model telefoon (geen slimme technologie) aan te schaffen ligt volledig open.

En ik kan uit eigen ervaring zeggen waarin ik de switch van mensen waargenomen heb terug naar een telefoon waarmee je alleen kunt smsen en bellen dat een enorme VRIJE beweging heeft gegeven in deze mensen…

Ze verhouden zich tot Levens Rijke ontmoetingen en belevingen in plaats van (eenzame) tijd achter een scherm door te brengen.

Ik weet het … Het is ook via een scherm waar ik deze woorden type, deel en jij ze leest.

Véél liever vertel ik je zelf mijn doorvoelde belevingen en innerlijke roerselen.

Met name over dit onderwerp en over de jaren waarin ik zelf nooit een smartphone gehad heb en vele periodes doorbracht zonder apparatuur….

én hoe het voelde als ik mij na deze periodes weer online begaf en kon voelen wat dit met mijn bewustzijn deed.

De natuurlijke gedrevenheid om hierover te spreken komt volledig vanuit eigen ervaring en beleving.

Hierover en over andere onderwerpen zal ik spreken tijdens de lezingen die ik zal gaan geven:

Over Natuurlijk Mens Zijn

Tijdens deze lezingen zal ik ook Vrije klanken ter gehore brengen met begeleiding van kristallen en koperen klankschalen, als her-innering aan Natuurlijk Mens Zijn.

Op die wijze zullen en kunnen we Samen de ‘poorten’ in onszelf en in dit levensveld wederom openen naar het gevoelsbewustzijn. Zodat we Samen Leven gevend de stroom van Leven als Levens doorstromers kunnen en zullen laten doorstromen in dit kunstmatige Veld.