Terug naar normaal, willen we dat werkelijk?

(door Kim Verhoef) Na bijna een jaar aan strenge maatregelen en aangekomen in een volgende lockdown snakt iedereen naar het oude normaal. De economie zakt in, bedrijven gaan failliet, mensen worden uit elkaar gedreven en velen leven in angst. Bezien vanuit de perceptie van het oude normaal is dat geheel begrijpelijk, maar willen we wel terug naar dat oude normaal?

Willen we terug naar de consumptie maatschappij?
Willen we terug naar een leven waarin gejakker een vaststaand gegeven is en we onze vrije tijd verdoen aan het kopen van spullen die we niet nodig hebben? Spullen die over het algemeen niet duurzaam en zonder oog voor het welzijn van dier, mens en natuur worden geproduceerd. Spullen die grondstoffen bevatten die het milieu belasten en aantasten, geproduceerd onder erbarmelijke werkomstandigheden tegen een schamel loontje etc.
Wil je terug naar een leven waarin je een luxe artikel nodig hebt om je zelfvertrouwen op te krikken, je hebzucht te bevredigen en de innerlijke leegte te vullen?
Luxe onnodige artikelen die je overigens maar een kortstondig pleziertje geven omdat je na 2 weken alweer iets nieuws nodig denkt te hebben.
Deze vicieuze cirkel zal doorbroken moeten worden want ondertussen raakt de aarde uitgeput van haar grondstoffen en wordt de natuur gruwelijk belast door de massale afvalbergen en volgestouwde zeeën van weggegooide producten en de giftige chemische stoffen die het bevat.

Willen we terug de Ratrace in?
Een ratrace is een abstract begrip dat aangeeft dat iemand of iets bezig is met een reeks eindeloze of nutteloze handelingen die geen uitzicht bieden op resultaat. Het roept een beeld op van de vergeefse pogingen van een rat die probeert te ontsnappen terwijl deze schijnbaar doelloos in een tredmolen loopt.
Aldus Wikipedia, mijn inziens een voortreffelijke omschrijving.
De vraag is, willen we daar naar terug? Wil jij je hele leven strevend en rennend doorbrengen? Wil jij van weekend naar weekend en van vakantie naar vakantie leven?

Wil je werkelijk vrij zijn?
Wil jij zelf autonoom kunnen bepalen en beslissen wat jij wilt in het leven?
Wil je ieder moment van de dag kunnen beslissen wat je doet, los van regels en kaders, waar die ook vandaan komen?
Zou je niet datgene willen doen waar je waarlijk blij van wordt?
Kun je je überhaupt voorstellen dat je zo vrij zou kunnen zijn?

In het oude normaal dacht je vrij te zijn, maar was je dat wel?
Ben je vrij als je niet dat kan doen wat je van binnen voelt?
Ben je vrij als je geleefd wordt en aan het overleven bent?
Ben je vrij als je moet betalen om te kunnen leven?
Is vrijheid voor jou dat je moet opstaan uit je warme bed en denkt deel te moeten nemen aan de voorgenoemde ratrace?

Wat zaken van het oude normaal
Het oude normaal is:
ongelijkheid en verdeeldheid op alle vlakken,
wereldwijde onderdrukking van de mens,
multinationals en de 1% hebben de macht,
een stijgende armoede,
een dalende volksgezondheid,
massale uitroeiing en vernietiging van dierenlevens en natuur,
de digitalisering van de mens (transhumanisme),
kindermishandeling en pedofilie,
klonen van mens en dier,
doofpotten, geheimhouding en leugens in plaats van complete transparantie,
oorlogen en conflicten,
volg en controlesystemen,
mindcontrol,
stelselmatig afnemen van vrijheden,
verharding, ongelijkwaardigheid, onrechtvaardigheid, misleiding en zo kan ik nog wel even doorgaan…
Wil je daar werkelijk naar terug?

We all want a better world
Iedereen wil een betere wereld. Een wereld waarin voorgenoemde niet bestaat. En we hebben het met z’n allen niet kunnen bereiken. Dus er is iets anders nodig.
Wat er nodig is is dat werkelijk alles zal moeten verdwijnen. Alles zal plat moeten, alles zal herzien moeten worden. En niet alleen op het wereldtoneel en in de maatschappij. Ook jij zal veranderen. Alles waar je je hele leven in hebt geloofd zal verdwijnen. Al onze percepties, overtuigingen en conditioneringen, alles..

Are you ready for the ride?

Bron: http://kimverhoef.com/terug-naar-normaal-willen-we-dat-werkelijk/?fbclid=IwAR1ecdzTkBnqDJu3EIvrhwM9WDJsH6fOj8sxyEvy0iq5ibg0-zHcJBBMxu0