HET MENSELIJK TEKORT

(door Thérèse Jeunhomme) Gedurende de vele jaren die ik hier in deze realiteit rondwandel en de vele diepgaande onderzoeken die ik heb gedaan, blijf ik mijzelf in opperste verbazing wentelen over het, in mijn beleving, onvermogen van De Mens om een andere, betere, nieuwe wereld te scheppen.

Een wereld waarin wij allen met alle ups en downs die daarbij horen, en die een diepgeworteld fundament heeft in menselijke waarden zoals saamhorigheid, verbondenheid, respect, collectiviteit. broederschap en liefde.

Alle situaties die zich in een mensenleven voordoen, dichtbij of verder weg, persoonlijk of wereldwijd, lijken een continue stroom van re-acties op te wekken. En derhalve blijft onze wereld zich bewegen in een kwantumveld van re-acties. Re-acties. Op iets, op iemand, op jezelf, op een wereldsituatie.

Onze huidige realiteit kan een ‘plaats van het tekort’ genoemd worden. Al is onze mooie planeet aarde geen plaats van een tekort, integendeel zelfs, onze prachtige blauwe planeet is een plek van overvloed.

En toch lijkt er geen doorbraak mogelijk om deze plaats van overvloed om te keren naar een plaats waar mensen wonen en leven vanuit een fundament van gelijkwaardigheid, harmonie en wereldvrede.

Want mensen blijven steken in de re-actie. En zijn blijkbaar nog steeds niet in staat om vanuit eigen innerlijke kracht en liefde, vol en vrij een samenleving te scheppen die een fundament heeft in menselijke waarden zoals saamhorigheid, verbondenheid, respect, collectiviteit. broederschap en liefde.

Dus vraag ik mijzelf steeds af: hoe komt dit dan? Voor nu en op dit moment kan ik alleen maar concluderen dat dit een grondslag heeft in het door mensen zelf gevoelde innerlijke tekort. Ofwel: door miljarden jaren van bestaan heen is ieder mens op aarde belast met gigantische gevoelde tekorten, gevoelde trauma’s, gevoelde eenzaamheid, gevoelde miskenning enzovoorts. De lijst lijkt schier oneindig. Dit is niet verwonderlijk, zeker niet als je, net als ik, al 21 miljard jaar hier op aarde aanwezig bent.

De vraag is dan wel: hoe kom je hier uit???

Hoe kun je alle door jou gevoelde tekorten, frustraties, miskenning, eenzaamheid, misbruik enzovoorts voor jezelf opvullen en invullen zodat jij bij jouw eigen innerlijke kracht komt en van daaruit vrij en onbevooroordeeld kunt gaan scheppen?

Nou, ik kan je vertellen dat dit wèl kan! Het kàn! Je hoeft hier alleen maar bewust voor te kiezen. Makkelijk een eenvoudig is het zeker niet. Evenwel het kàn!!!

Je persoonlijkheid en je karakter zijn niets meer of minder dan een holografische projectie om jou in die waslijst van door jou gevoelde tekorten te houden. Voel jij je niet geliefd? Voel jij je niet (h)erkend? Voel jij jouw zwarte, bruine, gele, rode of witte huid die jou anders dan anderen laat voelen? Voel jij al die zogenaamde gaten in je ziel die je zo graag opgevuld of ingevuld wilt hebben? Zodat jij je weer heel en compleet voelt?

Zoek de invulling hiervan nooit of te nimmer buiten jezelf.

Er is geen mens, geen god, geen engel, geen politicus, geen partner, geen religie en geen oorlog die deze door jou gevoelde gaten in jezelf kan invullen en oplossen.

Dit kun je wel zelf. Zelf doen is het antwoord op alles. Het wegwerken van het zogenoemde menselijk tekort ligt volledig besloten in jezelf, en in het terugkeren naar je eigen innerlijke kracht.

Als ik het kan, dan kan jij het ook! Doorbreek de sinds millennia ingevoegde tekorten van het menselijke bestaan en de door achtergehouden informatie gevoelde menselijke tekorten.

Wil jij weten hoe jij dit kunt doen? Zelf op op eigen kracht? Neem dan gerust contact met mij op via kijkmetjehart@gmail.com.

20201108 Thérèse Jeunhomme https://kijkenmetjehart.wordpress.com/2020/11/08/het-menselijk-tekort/