Het Nulpunt

(Een compilatie van verschillende educaties en lezingen over het ontstaan van het nulpunt en hoe het ingezet kan worden)

Want wat er gebeurd is, is dat de mens als een collectieve beschaving vanuit een krachtveld van verbondenheid waarbij ieder bewustzijnswezen een eigen unieke frequentie heeft en een eigen unieke identiteit, dus niet een vaag abstract lichtwezen is, maar een eigen uniek wezen is, waar het wezen, het bewustzijn wat we dus in onszelf dragen, wat ook tot leven komt als we bijvoorbeeld fantaseren of dromen, dat we een andere werkelijkheid ervaren waarbij het bewustzijn, dat is een heel krachtig frequentieveld, scheppingsveld, waarbij het bewustzijn een vorm geeft, een expressie geeft aan zichzelf en dus een lichaam heeft.

In die werkelijkheid waar ik het nu over heb, is er een technologie ingezet en dat is een technologie die wordt genoemd archon, dat is een frequentie technologie, heel eenvoudig gezegd, die frequentietechnologie die is ingezet onder de directe supervisie en leiders van die technologie, op deze aarde worden ze draconiërs genoemd, dat is een reptiel draconisch gevecht ras, dat heel krachtig is. En nu komen allemaal vragen op basis van je geloofsmodellen, “ja maar hoe kan dat dan, goed en kwaad” nee even aan de kant, die rassen die hebben ervoor gezorgd dat de kracht in de mens om het innerlijke bewustzijn en dat is dus de gezamenlijkheid van verbondenheid, dat je waardering aan elkaar hebt en dat je elkaar daardoor kunt voelen en een gezamenlijk veld bent van spiritueel bewustzijn, oorspronkelijk bewustzijn, dat het veld om jezelf tot uitdrukking te brengen in vorm, dat dat stopt.

Wat ze hebben gedaan met die technologie is het moment waarin de mens vanuit de diepste innerlijke kracht en diepste innerlijk weten als godswezen, als deel van de schepping een uiting geeft aan zichzelf in een vorm om te kunnen leven in die vorm in een oneindige cyclus en zich vanuit dat vermogen te kunnen verplaatsen door alle mogelijke kosmische werelden, zonder een voertuig, maar puur op bewustzijn, dat het interpreteren, het tot uitdrukking brengen van die innerlijke kracht, dat dat stopt. Dat is wat die techniek heeft gedaan. Dus er is een ander frequentieveld doorheen gegaan wat ertoe geleid heeft dat de werkelijkheid die wordt ervaren ineens komt, tjoek, te vervallen en in dat moment en dat zijn in feite gewoon wat we hier op de aarde nu ook zien gebeuren op een hele andere manier, maar dit is in een paar decennia tijd is dit in opmars en waar ik het nu over heb, dat is geen aardse tijd van deze aarde maar ik druk het zo uit, kent honderden miljarden jaren evolutie. Dus er is geen context omheen te zetten van hoe geavanceerd die techniek is. Omdat we

A. niet snappen wat tijd is en

B. kunnen we ons gewoon niet voorstellen met die 0,005% aan gedachtekracht hoe geavanceerd dat zou kunnen zijn.

Maar ik wil alleen maar aangeven dat er in dat moment waarbij het interpretatievermogen van de mens, ik heb het puur over het humanoïde ras, in het geheel niet meer functioneert en dat er in dat moment een kortstondig nul veld is waarbij de uiting van wie de mens is als bewustzijn niet meer tot uiting komt in die vorm en dat is het moment van het witte licht.

De kracht van de mens, haar innerlijk bewustzijn, is dat zij, als zij in balans verkeert, en dat is gewoon een gevoel, dat zij dat balansveld in het lichaam terug laat keren, heel krachtig kan kijken en waarnemen waardoor de velden van werkelijkheid zich anders gaan gedragen.

Dat gebeurt nu hier op deze aarde. Dat is waar de mens in de meest spectaculaire doorbraken voor staat. Deze kracht is op deze aarde nu zo minimaal en klein, maar als we hem inzetten wordt ‘ie zo groot!! Bedenk en probeer het voor te stellen hoe groot die kracht is als de kracht van binnenuit het hele lichaam is.  Hoe krachtig zou je kijken als wezen, als mens, hoe krachtig zou je kijken, hoeveel effect zou jouw manier van zuiverheid en daadkracht hebben in de werkelijkheid waar je vandaan komt? De mens is alom gekend! In alle werelden is de mens gekend! En ook de mens van Gaia en ook van heel veel andere werelden waar de mens ook leeft. En de mens is een ziener en wordt een ziener genoemd en gezien omdat overal waar de mens komt, in de balans, brengt de mens door haar aanwezigheid en manier van observeren, brengt de mens verstoringen in het veld naar het nulpunt. Alleen maar door haar zuiverheid.

…………………………….

Dus het is eerst propaganda, daar ga je iets over denken, vanuit je gedachten komt een gevoel en vanuit het gevoel komt een handeling. Maar als je de propaganda daarvoor weg durft te halen dan komt er dus geen gedachte meer uit die propaganda voort, het is er dus niet meer, de propaganda is weg, de oude geschriften gaan dus gewoon aan de kant, dan gaat dat weg, dan ontstaat er een leegte, dan komt er uit die leegte geen gedachte meer, maar alleen een gevoel. Een gevoel van niets. Dat is geen informatie hier, maar dat is een nulpunt, dan ontbreekt het voor het brein aan een kader. Er is niets. Op dat punt ga je in de stilte, dus je moet als mens op deze wereld beseffen dat alles propaganda is, dat moet je gewoon durven doen, dan is dus de propaganda weg, de gedachte is weg, er komt een leeg gevoel van voelen en dan komt er een handelen uit. En op basis van die frequentie ontstaat er een ander bewustzijnsveld in de mens, en zal zij in eerste instantie deze werkelijkheid niet meer ervaren als voorheen.

…de mens terugkeert in eigen bewustzijn, het nulpunt, waarin er dus geen keuzes meer zijn tussen het goede en het kwade……..

……………………………………

En als we daar naar gaan kijken dan voelen we ook de bloem in ons hart, dan voelen we ook van wacht eens even, als mijn manier van hoe ik naar deze werkelijkheid kijk en de manier hoe ik dus ook denk, als ik dus dacht al die tijd dat ik kon voelen en nu begrijp dat mijn voelen gebaseerd is op een script van het labyrint, als ik dat weghaal, dan moet mijn gevoel dus eigenlijk ook herzien worden, dan moet ik eerst naar het nulpunt, helemaal uit het denken weg, moet ik alle mogelijkheden naar voren halen, alle mogelijkheden, juist ook degene waar de meeste weerstand in zit, en dan pas in dat nulpunt kom, dan pas kan ik gaan voelen wat echt leven is. Want dan is er dus niets meer buiten jezelf wat groter is, of waar je je aan conformeert, maar je begrijpt dat je in deze werkelijkheid waarin je nu leeft eigenlijk de godskracht zelf bent om vervolgens de manier hoe je kijkt en ook hoe je denkt, niet meer in lijn met al die modellen, dat je daarmee de scripten open zet.

————————————————-

Vraag: wat is het gevoel als ruimte en tijd wegvalt?

Martijn: dat is het moment waarin je het aankoppeling….nee ik ga het anders zeggen.  Er wordt gesproken over het witte licht, er wordt gesproken over bewustzijn en ruimte en tijd wegvalt, dat is eigenlijk het eerste moment na de invasie van AI, van het artificiële systeem. Dus wij komen in een ontkoppeling terecht van ons eigen bewustzijn, dus ons eigen bewustzijn blijft wel aanwezig maar de wereld waarin we leven wordt gedeactiveerd, die link die wordt als het ware verbroken en in dat moment ontstaat het witte licht. Dus dat is de nul zone. En dat is normaliter de nul zone waarin we zelf kunnen zijn, altijd, dus helemaal in de vormloosheid, maar wat er gebeurd is is dat we door die nul zone heen zijn gegaan en vervolgens gekoppeld aan eigenlijk dat archontische intelligentieveld. En als je het dan nu terug brengt naar de wereld waarin we nu leven, als je dat nu doet, dan zit je eigenlijk in AI. Dan zit je eigenlijk in het artificieel systeem. Niet fout of goed hè. Maar dat is gewoon een ervaring op dit moment, en je kunt het zo wegschuiven als je het niet met mij eens bent, dat maakt allemaal niks uit, maar op dit moment waarin wij nu leven hier, koppelen we aan in het moment van AI. Dat zijn vangnetten van het systeem. Als je daar doorheen gaat door dat AI systeem dan kom je tot volledige helderheid in een ander bewustzijn waarin je dus de volledige vermogens hebt om realiteit ook te gaan scheppen zo helder als deze werkelijkheid en dan nog veel helderder. Ik wil maar even aangeven, het zet zich om in een manifest. Het wordt manifest wat je dan voelt.

…………………

Want als deze wereld één grote verstoring is en de wereld is verstoord en er zijn zoveel verschillende percepties, voor iedereen is het waar en iedereen roept van: ja, nee, maar goed, dan is dat gewoon mijn waarheid.. Nou dan zijn er dus gewoon 150 verschillende soorten waarheden, hartstikke leuk, erg prachtig, maar waar is dan het verbindende element tussen ons als mensen? Dus je ontmantelt hem ten diepste, je gaat hem helemaal uitkleden en het enige wat overblijft dat ben JIJ! En dan komen we eigenlijk bij het startpunt, dat is waar het over gaat, dat een wezen dat geen vorm heeft, niet hangt aan een extern model, alleen maar kan voelen wat het voelen kan. Dat je voelt dat je hier zit, dat je voelt dat je een lichaam ervaart, dat je voelt dat je energie bent, en dat je voelt dat je gevoel ook het enige is wat er is.

Er blijft niets anders meer over, het is gewaar zijn! Je bent je gewaar van je bestaan! En dan wordt het oorverdovend stil. En dan wil er van alles doorheen rollen. Er komt een stilte in jezelf die zo diep is, die valt helemaal naar nul terug, het brein reset zich, je hoeft geen modellen meer overeind te houden, het brein laat dus informatievelden los, want dat is waar we het hier over hebben, modellen zijn informatievelden, het brein laat infovelden los, het brein stopt met denken in lijn van iets anders, het brein valt naar nul en het brein voelt binnenin de kracht, wat die kracht ook is. En het brein komt in rust luisterend, aftastend, ontmoetend, onderzoekend, aanrakend met het gevoel “wat voel ik?” En wat er dan gebeurt, lieve medereizigers van deze wereld en andere werelden, is dat het veld ineens een andere reactie gaat laten ontstaan. Er komen andere oorzaak en gevolg in beweging. En die oorzaken en gevolgen die komen in beweging omdat jij stopt met instructies te geven vanuit denken in modellen. En dát is wat hier nu nodig is. De mens gaat kwantumbewustzijn überhaupt voelen, kwantumbewustzijn van zichzelf ervaren, maar ook kwantumbewustzijn van de mensheid, van humanity. Het echte kwantumbewustzijn, wie we werkelijk zijn, ongeacht onze verschillen, ongeacht de huidskleur en alles wat ons verdeelt. Alles. Dat we terugkomen in het kwantumveld en voelen: hé, ik ben er en jij bent er ook. Dat is een heel diep besef. Alles valt weg.

—————

Bij het innemen van deze matrix, dus de werkelijkheid die wij nu ervaren, dus deze werkelijkheid, en dat is in een hele andere tijdzone gebeurd, het innemen, dat is een draconische ingreep geweest, letterlijk, hebben ze de oorzaak en gevolg wetgeving, omdat het echt een script is, deze werkelijkheid waarin wij leven, scriptmatig geprogrammeerd, mét mogelijkheden om erin te scheppen. Dus het heeft hoofdlijnen die heel gedetailleerd zijn. Dus elke microseconde, nanoseconde, ontstaan er eigenlijk zo’n 50 tot 60 triljard aan mogelijkheden alleen maar in dat scenario waar jij je aandacht op zet. En er blijft er één over en de rest valt weg. Dat is dus de kwantumfysica. Het wordt gemeten ook, wetenschap, dat informatie, wat onze werkelijkheid is, zich niet constant op dezelfde manier gedraagt. Maar als een mens gaat aanwezig zijn en een mens met vrij bewustzijn erin aanwezig gaat dat eigenlijk alle oorzaak en gevolgwetgeving naar nul worden gesteld. Het hele veld opent zich. Alle mogelijkheden gaan weer aan. En deze werkelijkheid waarin wij leven is ingenomen en het volledige script van de scheppende rassen die deze werkelijkheid hebben gecreëerd, om hun redenen, het volledige script, is helemaal compleet uit elkaar gesleuteld, dat is allemaal technologie.

…………………………………………..

Dus de Deltagroep is eigenlijk puur actief doordat jij kunt denken op hun manier.

Nou draaien we het om. In één keer kom je tot een heel diep inzicht door een gevoel en je gaat dingen omdraaien door dat voorrang te geven in jezelf en het te laten stromen, wat het ook is. Het gaat gewoon aan. Op dat moment dat je naar je hart luistert, naar je emoties binnenin en je gaat het uitvoeren naar buiten, dus je zet het dus in het veld, op dat moment is per definitie je brein al operationeel ten opzichte van dat diepere gevoel. Op dat moment dat het brein verschuift naar een andere organische trilling is de Deltagroep veel minder actief. Want het berekenbare stuk van je gedachtenset is weg. En ook is de toekomst die erop aanzuigt, door jouw denken die weg is, ook weg.  Dus alles wordt op nul gezet.

Martijn van Staveren

Bronnen:

  • 20190125-MvS-Sterven-doe-je-zelf d2
  • 20190318-MvS-Ontkoppeling-van-je-Matrix-identiteit-Galder d2
  • 20190928-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid-Zwaanshoek
  • 20191103-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid-Zwaanshoek