VAN  BLAASTUMOR TOT GALACTISCH PLATFORM             

(door Heleen van den Berg) Welke KRACHT vertegenwoordigen WIJ als GALACTEN aanwezig op planeet Aarde?

Alweer 15 jaar geleden werd gemeld over het fenomeen van de verdwijnende blaastumor in een Medicijnloos Ziekenhuis in China. Zowel de artsen als de patienten daar, zijn zich er volledig van bewust dat genezing op andere wijze plaatsvindt. Deze situatie gaat over een vrouw met een blaastumor, welke op het filmpje op een scherm wordt getoond met behulp van echoscopie.

Eén beeld betreft een foto van de blaastumor van voordat het fenomeen plaatsvond.

Het andere beeld laat de actuele situatie zien, door de echoscoop weer gegeven.

Op een bepaald moment komen drie mannen de ruimte binnen, waar de vrouw ligt. Ze zijn goed ‘ingespeeld’ op elkaar en na enkele minuten start het gelijktijdig uitspreken van enige krachtige woorden. De woorden betreffen een zeer krachtige frequentie, die weergeeft dat de blaas reeds IS geheeld. Het is niet eens doodstil in de ruimte, wel is het uitstoten van deze woorden krachtig hoorbaar gedurende enkele minuten.

Op het beeld van de actuele situatie in de blaas van de patiente, is zichtbaar dat binnen slechts 3 minuten, de tumor totaal is verdwenen!

Hoe bijzonder.

Op mij heeft bovenstaande situatie in het medicijnloze ziekenhuis toen en nog altijd een grote en diepe indruk gemaakt.

Los van het feit dat hierboven een doel werd bereikt, zoals het genezen van de tumor ..

draagt iedere mens, die bewust is van zijn/haar christusbewustzijn ofwel de Force, deze zelfde Grootse Kracht IN zich.

Enkele maanden geleden kwam bij mij dit fenomeen van de genezen tumor in relatie tot Onze Eigen Kracht opnieuw weer binnen. Het is deze Kracht, ons Nulpunt, onze grootse Ontvlamming, de Force die we met elkaar en gefocust op elke situatie stééds opnieuw kunnen inzetten! De focus is altijd zonder waarde, zonder oordeel en zonder doel (dus anders dan in het ziekenhuis in China).

Dit kan ingezet worden voor relatief kleine tot hele grote wereldwijde situaties en er zal altijd een soort van uitdeuking plaatsvinden ..

Menselijke Aandacht = totale Harmonie (de Force) die stroomt in elke voelbare disharmonie, zal altijd leiden tot verandering. Hoe mooi is dit?

We gebruiken dit nog veel te weinig!!

We zouden op elke denkbare plek en elk moment met enkele of meer mensen bij elkaar kunnen zijn en voor enkele minuten onze Nulpunt Ontvlamming AAN zetten door focus op elke voelbare  disharmonie die ergens is.

Deze gezamenlijke focus en Ontvlamming van het Nulpunt, de Force is behalve om voor disharmonische kleine en grotere wereldsituaties in te zetten, tevens dezélfde Kracht en Focus waarmee we Het Platform ZIJN en VORMEN om onze Galactische Familieleden, Vrije Bewustzijns-Ruimte en Veiligheid te bieden om ‘hier’ te kunnen landen en enige tijd te zijn.

Dit is zo nodig voor de Upgrade van het Menselijk Bewustzijn hier op Aarde.

Door hiermee meer en meer bezig te zijn, komen en lopen we onze Buitenaardse Families tegemoet! 

DIT WORDT VAN ONS ‘VERWACHT’ .. IS ONZE OPDRACHT .. DAAROM ZIJN WIJ –NU– HIER!

Hieronder de link naar een kort filmpje (4 min) van het zien herstellen van de blaastumor ..

Deze link is de hele en interessante 4-uur durende lezing van Gregg Braden waarin hij ongeveer vanaf 1:26 begint met zijn uitleg en het tonen van de blaastumor in het ziekenhuis in China .. met erna nog enige uitleg.

Bron: Heleen van den Berg

juni 2022


Kristal

Martijn: Als je naar de beelden van Dr. Emoto kijkt, naar de waterkristallen, (https://hado.com/ihm/water-crystals/) het is levend, het is niet perfect geometrisch, elke plek is anders. Allerlei waterkristallen, water communiceert met elkaar. Als er iets in dat waterkristal verandert, communiceert het met elkaar- pshhh – overal is het tegelijkertijd aanwezig.  En de oorspronkelijke wereld, het scheppingsveld dat wij ervaren, dat we zelf genereren, we zetten het uit in waar we leven. Zonder ons is er ook niet die ruimte waar we in leven. Als jij niet droomt, is de ruimte waar je over droomt er ook niet.

Frequentiescheppers

En dat moet heel groot opgezet worden, van: oké, er is dus altijd een bepaald Rijk geweest, een bepaalde bandbreedte, een frequentie (er zijn er trouwens ontelbaar veel) die er bestaan, omdat simpelweg de generatoren, de frequentiescheppers, daarin leven. En dat veld wat we daar zien, dat zijn allemaal van dat soort kristallen. En dan niet als een plat papier, maar als een bassin, een oneindige hoeveelheid, en het communiceert met elkaar, dus allemaal informatie. En in dat informatie-veld, al die trillingsvelden, al die kristallen eigenlijk, die niet perfect geometrisch zijn die ontstaan doordat er iemand in staat die dat genereert. Die genereert dat, het komt in het veld. Het veld transporteert dat terug want het geabsorbeerd kan worden door diegene die daarin leeft door te reageren in situaties. Door te reageren in prachtige natuur. Dus dat is een constante doorstroom direct verbonden met de wezens die daarin leven.

Kristal in elkaar gestort

En wat er gebeurd is dat de organische kristallenstructuur die met elkaar communiceert, die is gedempt geraakt en als het ware, neem ik één watercel daar tussenuit, kristal als voorbeeld (het zijn wel kristallen, zoals ik het nu uitleg, zo zou ik het kunnen noemen). Dat kristal wordt ontleed, net als een bloem – het is een bloem, daar zit een kern in. De kern blijft overeind en alles wat eroverheen zit van het kristal, dat schuift als het ware naar binnen toe. Het klapt niet naar binnen toe, maar het schuift naar binnen toe. Al de trillingen, geen platte maar het zijn hologrammen, die schuiven naar binnen toe en van al de kristallen die daar zijn, die gedempt raken, die in elkaar schuiven, daardoor ontstaat er meer ruimte tussen al die kristallen. En daardoor storten de kristallen dichter op elkaar. Dus de ruimte wordt compacter, dichter en eigenlijk ook zwaarder. Er ontstaat daar ruimte en tijd. En de 99% van de kristallen die in elkaar schuiven, die worden opgeslagen in één punt. Dat is de Goddelijke Nul-code, de basis van het bewustzijnskristal, van het bewustzijns-cel, daar ligt het in opgeslagen. En uit de energie die opgeslagen ligt – 99% ligt opgeslagen in die ene cel – daar wordt via het Orion-rijk die met technologieën functioneren, wordt uit die cel en uit alle cellen waaruit we bestaan, die in elkaar gestort zijn, daar wordt energie uitgetrokken en die wordt via computertechnologie opnieuw naar buiten getrokken en het wordt die heilig-geometrisch van aard. Ze trekken het naar de wiskundige formule toe. En daar genereren ze een nieuwe identiteit uit en daar genereren ze een nieuwe werkelijkheid uit. Dat is wat ze doen en dit leidt tot dit moment.

Aan bord stappen van jezelf

En daarom is het zo belangrijk om aan bord te stappen van jezelf. Aan bord stappen van jezelf betekent namelijk dat je met je bewustzijn in de heilige geometrie terecht komt, dus de rekenkundige elektronische circuits. En door daar in je eigen bewustzijn, want dat is de restant namelijk, dat is dat laatste stukje, dat laatste celletje, de laatste deel van jouw bron, er is niet een grotere bron buiten jezelf, maar alleen dit wat je hier kunt voelen. En als je dat ene celletje, jouw eigen Zelf-bewustzijn, dat je kunt beseffen dat je leeft – wow, dat is wat, hoor, dat je beseft dat je bestaat! – dat je dit allemaal kunt ervaren, niet omdat het allemaal IS, maar omdat JIJ daar bent, het loopt allemaal via JOUW bewustzijn! Dit IS jouw bewustzijn eigenlijk.

Christ-AL

En met dat stuk Zelf-bewustzijn in de situatie iets gaan beseffen, betekent dat de kern van waaruit alles gegenereerd wordt, weer aangaat. Dus dat is de opstanding van de Mens. Dat is de opstanding van het Christus-veld en Christus is  – de Christ-AL – is het AL-bewustzijn, het AL-Christus-veld, dat zijn dus de geometrieën van de oorspronkelijke Mens uit welke Universum dan ook, dat die opstaat om zelf te beseffen te bestaan! En Zelf-bewustzijn, zelfrealisatie te bewerkstelligen in het moment dat het lijkt al bijna geautomatiseerd te zijn.

Wakker

En dan gaat de code weer aan van dat moment Dus dat is eigenlijk de ineenstorting van geest en lichaam, ineenstorting van het residu, wat je hier ziet zitten, in de spiegel, residu van wie je werkelijk bent. En om dat weer te expanderen en terug te brengen, dat merk je tijdens het overlijden, als je overlijdt merk je, letterlijk, dat je heel heet wordt vanbinnen. Merk je dat je door je Zelf-bewustzijn er te zijn, gewoon te voelen wat er gebeurt, merk je een enorme hitte uitbarsting, en dat gaat vibreren, heel sterk. En in één keer … gaat er het kanaal open van allerlei trilling waarden die als een hittegolf allemaal emoties van binnenuit naar buiten gaan. En dan merk je ineens dat je dit leven die je nu leeft heel ver weg is. Zit heel dicht in je maar het is heel ver weg. En dan wordt er vanuit je kern, vanuit je eigen Zelf-bewustzijn van het overlijden, vanuit die kern wordt de organische bron helemaal van binnenuit, dus het kristal schuift helemaal weer uit – en dan word je dus wakker. Zo noem ik het nu even – wakker.

Bron: EDU maart 2022


Nulpunt

Dus ik geef hier eigenlijk mee dat er iets is gebeurd wat niet alleen in deze werkelijkheid gebeurt maar dat hier iets op een onvoorstelbare geavanceerde manier plaatsvindt en wij ervaren dat is onze werkelijkheid in een vorm maar dat zijn trillingen die er toe leiden dat de zieners van oorsprong, want de mens staat ergens voor als multidimensionaal godswezen, dat de oorspronkelijkheid van de mens geen functie meer heeft. Dat is wat hier gebeurd is. In feite is de mens gedeactiveerd.

Ik zal hem nog één keer kort herhalen.

De kracht van de mens, haar innerlijk bewustzijn, is dat zij, als zij in balans verkeert, en dat is gewoon een gevoel, dat zij dat balansveld in het lichaam terug laat keren, heel krachtig kan kijken en waarnemen waardoor de velden van werkelijkheid zich anders gaan gedragen.

Dat gebeurt nu hier op deze aarde. Dat is waar de mens in de meest spectaculaire doorbraken voor staat. Deze kracht is op deze aarde nu zo minimaal en klein, maar als we hem inzetten wordt ‘ie zo groot!! Bedenk en probeer het voor te stellen hoe groot die kracht is als de kracht van binnenuit het hele lichaam is. Hoe krachtig zou je kijken als wezen, als mens, hoe krachtig zou je kijken, hoeveel effect zou jouw manier van zuiverheid en daadkracht hebben in de werkelijkheid waar je vandaan komt? De mens is alom gekend! In alle werelden is de mens gekend! En ook de mens van Gaia en ook van heel veel andere werelden waar de mens ook leeft. En de mens is een ziener en wordt een ziener genoemd en gezien omdat overal waar de mens komt, in de balans, brengt de mens door haar aanwezigheid en manier van observeren, brengt de mens verstoringen in het veld naar het nulpunt. Alleen maar door haar zuiverheid. Denk aan je leven nu. Je herkent het, je weet het, er is ergens een moment en misschien vaker in je leven geweest dat je op een plek kwam waarvan je wist het is belangrijk dat ik hier nu ben. Of dat je in een discussie terecht kwam en dat de discussie stopte omdat jij kwam. Of omdat er iets veranderde in een gesprek alleen maar omdat jij plaatsnam en een vraag stelde of misschien wel niets deed. Of dat je een bus inloopt en dat je voelt dat er iets verandert en dat ineens mensen allemaal stil zijn omdat jij binnen stapt. Of dat de mensen ineens heel erg tot leven komen omdat jij er bent. Of misschien wel dat je bij je familie komt en je familie je de mond wilt snoeren omdat het een reactie is in het veld om jouw innerlijke kracht niet door te laten druppelen in en ik heb het niet specifiek over familie, maar dat jouw zienswijze geen effect gaat krijgen op het effect van de ander. Die kracht in de mens dat is de oorspronkelijke lichtvlam. Dat is een bewustzijn dat fundamenteel is en niet vormloos is, want het witte licht waar iedereen het over heeft, dat is dus het licht wat het effect is nadat wij niet meer onszelf tot uiting kunnen brengen. Dus als wij kiezen voor het licht komen we weer in hetzelfde moment en worden we weer omgezet, weer in de situatie van de werkelijkheid die we meemaken die we niet zelf hebben gecreëerd. Denk hoe groot en voel hoe groot die kracht is van oorsprong wat je hier op de aarde in het klein kent.

Als de mens zich meer bewust wordt, als een groter deel van het fysieke brein zou gaan functioneren en dan wel gebaseerd, niet op ingevoegde modellen met een bril, wat een ander je vertelt, maar al die brillen juist weg, je gaat weer voelen, dan gaat een deel van dit brein functioneren en dan wordt deze werkelijkheid anders geïnterpreteerd. Ken je die blaadjes met al die zwarte stipjes? Leuk met nummertje 1 t/m 300. Dan ga je zo lijntjes trekken, weet je wel? Dat deed ik als kind altijd. Verschillende lijntjes en dan had je een figuurtje. Ik probeerde al altijd van te voren het figuurtje te zien. Dat was bij die simpele heel makkelijk en bij die moeilijke was het, nou ik zeg het al, moeilijk.

Maar wat we dus doen, we brengen dus verbanden. De lijntjes maken een vorm. Onze hersenen maken verbanden en die lijntjes zijn dus een vorm en we kunnen herkennen wat het is.  Maar deze werkelijkheid is eigenlijk, zo moet je dat gewoon even simpel bezien, is ook op een informatiebewustzijn gebaseerd veld, dat is een bewustzijnsveld, en ons brein is niet in staat om alle eindjes, alle pickseltjes, tot een groter geheel te brengen. Dus wat wij zien is alleen maar een interpretatie van het fysieke brein op basis van geloofssystemen. Geloof is propaganda en propaganda is denken. Het heeft helemaal niets te maken met echt voelen. Dus het is eerst propaganda, daar ga je iets over denken, vanuit je gedachten komt een gevoel en vanuit het gevoel komt een handeling. Maar als je de propaganda daarvoor weg durft te halen dan komt er dus geen gedachte meer uit die propaganda voort, het is er dus niet meer, de propaganda is weg, de oude geschriften gaan dus gewoon aan de kant, dan gaat dat weg, dan ontstaat er een leegte, dan komt er uit die leegte geen gedachte meer, maar alleen een gevoel. Een gevoel van niets. Dat is geen informatie hier, maar dat is een nulpunt, dan ontbreekt het voor het brein aan een kader. Er is niets. Op dat punt ga je in de stilte, dus je moet als mens op deze wereld beseffen dat alles propaganda is, dat moet je gewoon durven doen, dan is dus de propaganda weg, de gedachte is weg, er komt een leeg gevoel van voelen en dan komt er een handelen uit. En op basis van die frequentie ontstaat er een ander bewustzijnsveld in de mens, en zal zij in eerste instantie deze werkelijkheid niet meer ervaren als voorheen. Eerst komen er andere informaties tot leven. Dat is wat hier aan de hand is. Daarom worden er zoveel modellen ingevoegd, propaganda, om de mens in het geleide denken en het voelen te houden.

Het script dat alles verandert in dit moment, nu, doordat jij nu tsjoep jezelf anders gaat ervaren, durft aan te nemen dat je in feite belast bent met je persoonlijke toestanden van dit leven, waar je dus geen weerstand in gaat leggen, maar er anders naar kijkt en ook zorgt voor andere reacties op jouw leven en in jouw leven. Zorgt ervoor dat de meest onmogelijke dingen, die in deze werkelijkheid geen toegang zouden hebben, toch gebeuren. En daarvoor kan ik alleen maar aan mezelf werken. Ik kan jullie inspireren en jullie inspireren mij. Maar ik kan jullie niet healen. Wat ik wel kan doen is mijn Kracht laten vibreren en daarbij als membraan, net als jullie allemaal, elkaar ontmoeten in die vibratie. En op het moment dat dat gebeurt, dat de mens terugkeert in eigen bewustzijn, het nulpunt, waarin er dus geen keuzes meer zijn tussen het goede en het kwade, maar wel wetende dat er andere krachten zijn met andere agenda’s, die je dus niet als kwaad moet aanduiden, dat er ook goede krachten zijn met hele mooie bijdragende agenda’s, die je dus ook niet als goed hoeft aan te duiden, dat je in het midden staat  en voelt: dit is mijn boodschap voor deze wereld.

Die oorzaak en gevolgen – de gevolgen komen niet in beweging omdat de mensen die in die scripten leven zo geconditioneerd zijn geraakt in het denken, dat ze niet anders kunnen denken en daardoor alleen maar in de oorzaak gevolg wetgeving zitten van het labyrint. Dus de mensen kunnen niet anders denken omdat ze alleen maar denken zoals ze nu denken en denken dat ze niet anders kunnen denken en dat denken het perfecte denken is.

Bron: Martijn van Staveren

Thema: Nulpunt

Audio fragment: Het nulveld inzetten= Schepping luistert (mp3)


Het Nulpunt

(Een compilatie van verschillende educaties en lezingen over het ontstaan van het nulpunt en hoe het ingezet kan worden)

Want wat er gebeurd is, is dat de mens als een collectieve beschaving vanuit een krachtveld van verbondenheid waarbij ieder bewustzijnswezen een eigen unieke frequentie heeft en een eigen unieke identiteit, dus niet een vaag abstract lichtwezen is, maar een eigen uniek wezen is, waar het wezen, het bewustzijn wat we dus in onszelf dragen, wat ook tot leven komt als we bijvoorbeeld fantaseren of dromen, dat we een andere werkelijkheid ervaren waarbij het bewustzijn, dat is een heel krachtig frequentieveld, scheppingsveld, waarbij het bewustzijn een vorm geeft, een expressie geeft aan zichzelf en dus een lichaam heeft.

In die werkelijkheid waar ik het nu over heb, is er een technologie ingezet en dat is een technologie die wordt genoemd archon, dat is een frequentie technologie, heel eenvoudig gezegd, die frequentietechnologie die is ingezet onder de directe supervisie en leiders van die technologie, op deze aarde worden ze draconiërs genoemd, dat is een reptiel draconisch gevecht ras, dat heel krachtig is. En nu komen allemaal vragen op basis van je geloofsmodellen, “ja maar hoe kan dat dan, goed en kwaad” nee even aan de kant, die rassen die hebben ervoor gezorgd dat de kracht in de mens om het innerlijke bewustzijn en dat is dus de gezamenlijkheid van verbondenheid, dat je waardering aan elkaar hebt en dat je elkaar daardoor kunt voelen en een gezamenlijk veld bent van spiritueel bewustzijn, oorspronkelijk bewustzijn, dat het veld om jezelf tot uitdrukking te brengen in vorm, dat dat stopt.

Wat ze hebben gedaan met die technologie is het moment waarin de mens vanuit de diepste innerlijke kracht en diepste innerlijk weten als godswezen, als deel van de schepping een uiting geeft aan zichzelf in een vorm om te kunnen leven in die vorm in een oneindige cyclus en zich vanuit dat vermogen te kunnen verplaatsen door alle mogelijke kosmische werelden, zonder een voertuig, maar puur op bewustzijn, dat het interpreteren, het tot uitdrukking brengen van die innerlijke kracht, dat dat stopt. Dat is wat die techniek heeft gedaan. Dus er is een ander frequentieveld doorheen gegaan wat ertoe geleid heeft dat de werkelijkheid die wordt ervaren ineens komt, tjoek, te vervallen en in dat moment en dat zijn in feite gewoon wat we hier op de aarde nu ook zien gebeuren op een hele andere manier, maar dit is in een paar decennia tijd is dit in opmars en waar ik het nu over heb, dat is geen aardse tijd van deze aarde maar ik druk het zo uit, kent honderden miljarden jaren evolutie. Dus er is geen context omheen te zetten van hoe geavanceerd die techniek is. Omdat we

A. niet snappen wat tijd is en

B. kunnen we ons gewoon niet voorstellen met die 0,005% aan gedachtekracht hoe geavanceerd dat zou kunnen zijn.

Maar ik wil alleen maar aangeven dat er in dat moment waarbij het interpretatievermogen van de mens, ik heb het puur over het humanoïde ras, in het geheel niet meer functioneert en dat er in dat moment een kortstondig nul veld is waarbij de uiting van wie de mens is als bewustzijn niet meer tot uiting komt in die vorm en dat is het moment van het witte licht.

De kracht van de mens, haar innerlijk bewustzijn, is dat zij, als zij in balans verkeert, en dat is gewoon een gevoel, dat zij dat balansveld in het lichaam terug laat keren, heel krachtig kan kijken en waarnemen waardoor de velden van werkelijkheid zich anders gaan gedragen.

Dat gebeurt nu hier op deze aarde. Dat is waar de mens in de meest spectaculaire doorbraken voor staat. Deze kracht is op deze aarde nu zo minimaal en klein, maar als we hem inzetten wordt ‘ie zo groot!! Bedenk en probeer het voor te stellen hoe groot die kracht is als de kracht van binnenuit het hele lichaam is.  Hoe krachtig zou je kijken als wezen, als mens, hoe krachtig zou je kijken, hoeveel effect zou jouw manier van zuiverheid en daadkracht hebben in de werkelijkheid waar je vandaan komt? De mens is alom gekend! In alle werelden is de mens gekend! En ook de mens van Gaia en ook van heel veel andere werelden waar de mens ook leeft. En de mens is een ziener en wordt een ziener genoemd en gezien omdat overal waar de mens komt, in de balans, brengt de mens door haar aanwezigheid en manier van observeren, brengt de mens verstoringen in het veld naar het nulpunt. Alleen maar door haar zuiverheid.

…………………………….

Dus het is eerst propaganda, daar ga je iets over denken, vanuit je gedachten komt een gevoel en vanuit het gevoel komt een handeling. Maar als je de propaganda daarvoor weg durft te halen dan komt er dus geen gedachte meer uit die propaganda voort, het is er dus niet meer, de propaganda is weg, de oude geschriften gaan dus gewoon aan de kant, dan gaat dat weg, dan ontstaat er een leegte, dan komt er uit die leegte geen gedachte meer, maar alleen een gevoel. Een gevoel van niets. Dat is geen informatie hier, maar dat is een nulpunt, dan ontbreekt het voor het brein aan een kader. Er is niets. Op dat punt ga je in de stilte, dus je moet als mens op deze wereld beseffen dat alles propaganda is, dat moet je gewoon durven doen, dan is dus de propaganda weg, de gedachte is weg, er komt een leeg gevoel van voelen en dan komt er een handelen uit. En op basis van die frequentie ontstaat er een ander bewustzijnsveld in de mens, en zal zij in eerste instantie deze werkelijkheid niet meer ervaren als voorheen.

…de mens terugkeert in eigen bewustzijn, het nulpunt, waarin er dus geen keuzes meer zijn tussen het goede en het kwade……..

……………………………………

En als we daar naar gaan kijken dan voelen we ook de bloem in ons hart, dan voelen we ook van wacht eens even, als mijn manier van hoe ik naar deze werkelijkheid kijk en de manier hoe ik dus ook denk, als ik dus dacht al die tijd dat ik kon voelen en nu begrijp dat mijn voelen gebaseerd is op een script van het labyrint, als ik dat weghaal, dan moet mijn gevoel dus eigenlijk ook herzien worden, dan moet ik eerst naar het nulpunt, helemaal uit het denken weg, moet ik alle mogelijkheden naar voren halen, alle mogelijkheden, juist ook degene waar de meeste weerstand in zit, en dan pas in dat nulpunt kom, dan pas kan ik gaan voelen wat echt leven is. Want dan is er dus niets meer buiten jezelf wat groter is, of waar je je aan conformeert, maar je begrijpt dat je in deze werkelijkheid waarin je nu leeft eigenlijk de godskracht zelf bent om vervolgens de manier hoe je kijkt en ook hoe je denkt, niet meer in lijn met al die modellen, dat je daarmee de scripten open zet.

————————————————-

Vraag: wat is het gevoel als ruimte en tijd wegvalt?

Martijn: dat is het moment waarin je het aankoppeling….nee ik ga het anders zeggen.  Er wordt gesproken over het witte licht, er wordt gesproken over bewustzijn en ruimte en tijd wegvalt, dat is eigenlijk het eerste moment na de invasie van AI, van het artificiële systeem. Dus wij komen in een ontkoppeling terecht van ons eigen bewustzijn, dus ons eigen bewustzijn blijft wel aanwezig maar de wereld waarin we leven wordt gedeactiveerd, die link die wordt als het ware verbroken en in dat moment ontstaat het witte licht. Dus dat is de nul zone. En dat is normaliter de nul zone waarin we zelf kunnen zijn, altijd, dus helemaal in de vormloosheid, maar wat er gebeurd is is dat we door die nul zone heen zijn gegaan en vervolgens gekoppeld aan eigenlijk dat archontische intelligentieveld. En als je het dan nu terug brengt naar de wereld waarin we nu leven, als je dat nu doet, dan zit je eigenlijk in AI. Dan zit je eigenlijk in het artificieel systeem. Niet fout of goed hè. Maar dat is gewoon een ervaring op dit moment, en je kunt het zo wegschuiven als je het niet met mij eens bent, dat maakt allemaal niks uit, maar op dit moment waarin wij nu leven hier, koppelen we aan in het moment van AI. Dat zijn vangnetten van het systeem. Als je daar doorheen gaat door dat AI systeem dan kom je tot volledige helderheid in een ander bewustzijn waarin je dus de volledige vermogens hebt om realiteit ook te gaan scheppen zo helder als deze werkelijkheid en dan nog veel helderder. Ik wil maar even aangeven, het zet zich om in een manifest. Het wordt manifest wat je dan voelt.

…………………

Want als deze wereld één grote verstoring is en de wereld is verstoord en er zijn zoveel verschillende percepties, voor iedereen is het waar en iedereen roept van: ja, nee, maar goed, dan is dat gewoon mijn waarheid.. Nou dan zijn er dus gewoon 150 verschillende soorten waarheden, hartstikke leuk, erg prachtig, maar waar is dan het verbindende element tussen ons als mensen? Dus je ontmantelt hem ten diepste, je gaat hem helemaal uitkleden en het enige wat overblijft dat ben JIJ! En dan komen we eigenlijk bij het startpunt, dat is waar het over gaat, dat een wezen dat geen vorm heeft, niet hangt aan een extern model, alleen maar kan voelen wat het voelen kan. Dat je voelt dat je hier zit, dat je voelt dat je een lichaam ervaart, dat je voelt dat je energie bent, en dat je voelt dat je gevoel ook het enige is wat er is.

Er blijft niets anders meer over, het is gewaar zijn! Je bent je gewaar van je bestaan! En dan wordt het oorverdovend stil. En dan wil er van alles doorheen rollen. Er komt een stilte in jezelf die zo diep is, die valt helemaal naar nul terug, het brein reset zich, je hoeft geen modellen meer overeind te houden, het brein laat dus informatievelden los, want dat is waar we het hier over hebben, modellen zijn informatievelden, het brein laat infovelden los, het brein stopt met denken in lijn van iets anders, het brein valt naar nul en het brein voelt binnenin de kracht, wat die kracht ook is. En het brein komt in rust luisterend, aftastend, ontmoetend, onderzoekend, aanrakend met het gevoel “wat voel ik?” En wat er dan gebeurt, lieve medereizigers van deze wereld en andere werelden, is dat het veld ineens een andere reactie gaat laten ontstaan. Er komen andere oorzaak en gevolg in beweging. En die oorzaken en gevolgen die komen in beweging omdat jij stopt met instructies te geven vanuit denken in modellen. En dát is wat hier nu nodig is. De mens gaat kwantumbewustzijn überhaupt voelen, kwantumbewustzijn van zichzelf ervaren, maar ook kwantumbewustzijn van de mensheid, van humanity. Het echte kwantumbewustzijn, wie we werkelijk zijn, ongeacht onze verschillen, ongeacht de huidskleur en alles wat ons verdeelt. Alles. Dat we terugkomen in het kwantumveld en voelen: hé, ik ben er en jij bent er ook. Dat is een heel diep besef. Alles valt weg.

—————

Bij het innemen van deze matrix, dus de werkelijkheid die wij nu ervaren, dus deze werkelijkheid, en dat is in een hele andere tijdzone gebeurd, het innemen, dat is een draconische ingreep geweest, letterlijk, hebben ze de oorzaak en gevolg wetgeving, omdat het echt een script is, deze werkelijkheid waarin wij leven, scriptmatig geprogrammeerd, mét mogelijkheden om erin te scheppen. Dus het heeft hoofdlijnen die heel gedetailleerd zijn. Dus elke microseconde, nanoseconde, ontstaan er eigenlijk zo’n 50 tot 60 triljard aan mogelijkheden alleen maar in dat scenario waar jij je aandacht op zet. En er blijft er één over en de rest valt weg. Dat is dus de kwantumfysica. Het wordt gemeten ook, wetenschap, dat informatie, wat onze werkelijkheid is, zich niet constant op dezelfde manier gedraagt. Maar als een mens gaat aanwezig zijn en een mens met vrij bewustzijn erin aanwezig gaat dat eigenlijk alle oorzaak en gevolgwetgeving naar nul worden gesteld. Het hele veld opent zich. Alle mogelijkheden gaan weer aan. En deze werkelijkheid waarin wij leven is ingenomen en het volledige script van de scheppende rassen die deze werkelijkheid hebben gecreëerd, om hun redenen, het volledige script, is helemaal compleet uit elkaar gesleuteld, dat is allemaal technologie.

…………………………………………..

Dus de Deltagroep is eigenlijk puur actief doordat jij kunt denken op hun manier.

Nou draaien we het om. In één keer kom je tot een heel diep inzicht door een gevoel en je gaat dingen omdraaien door dat voorrang te geven in jezelf en het te laten stromen, wat het ook is. Het gaat gewoon aan. Op dat moment dat je naar je hart luistert, naar je emoties binnenin en je gaat het uitvoeren naar buiten, dus je zet het dus in het veld, op dat moment is per definitie je brein al operationeel ten opzichte van dat diepere gevoel. Op dat moment dat het brein verschuift naar een andere organische trilling is de Deltagroep veel minder actief. Want het berekenbare stuk van je gedachtenset is weg. En ook is de toekomst die erop aanzuigt, door jouw denken die weg is, ook weg.  Dus alles wordt op nul gezet.

Martijn van Staveren

Bronnen:

  • 20190125-MvS-Sterven-doe-je-zelf d2
  • 20190318-MvS-Ontkoppeling-van-je-Matrix-identiteit-Galder d2
  • 20190928-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid-Zwaanshoek
  • 20191103-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid-Zwaanshoek


Leven vanuit het Nulpunt

(door Yinthe)

Laat in het Nulpunt Aanwezig Zijn geen oefening Zijn
Maar een manier van LEVEN.
Op het ‘spirituele pad’ en ‘bewustwording pad’ leren we véle manieren hoe we ons kunnen centreren om dichtbij onszelf te komen en te Zijn.
Vele beoefeningen worden geleerd door een ‘spiritueel zoeker’.
Een beoefening zoals meditatie of ademhaling die vaak een minuut of 10 a 20 duurt of een yoga les van een uur kan natuurlijk een enorme bijdrage leveren aan het balanceren van je gemoedstoestand en het centreren van je bewustzijn.
Echter wanneer na de beoefening weer in de dagelijkse programmeringen gestapt word en er niet vanuit Aanwezig Bewustzijn geleefd word in ieder moment.
Is de beoefening slechts een dagelijks geprogrammeerd kunstje.
Al die leer programma’s vertellen je zelden dat JIJ het AL bent en alleen maar hoeft te ZIJN wie je werkelijk bent.
Laat beoefening geen Adem Pauze Zijn maar kom tot de realisatie en herinner je dat JIJ de ADEM van het Leven Vertegenwoordigt.
En dat je die in ieder moment kunt en zult vertegenwoordigen…
Als jij leeft vanuit wat je VOELT en werkelijk jezelf BENT.
In deze tijden van grote bewegingen en chaos op aarde volstaat het gewoonweg niet langer meer om enkel ochtend of avond oefeningen te doen en dan de touwtjes weer te laten vieren.
We dienen continue de ‘beoefening’ te ZIJN.
Ons ZELF te Zijn, dus….
Ons Oorspronkelijk Zelf neemt alles wat er gezien word en beleefd word neutraal waar.
Wanneer je neutraal waarneemt is het niet langer nodig om mensen te bekritiseren, te oordelen, je gelijk te willen verdedigen, je aangevallen te voelen, ergens tegen in opstand te komen, je waarheid op te dringen of te discussiëren met elkaar.
Leven vanuit het Nulpunt is Leven als neutraal waarnemend Mens.
Neutrale waarneming wil niet zeggen dat ‘dingen’ die gebeuren je niet raken of dat je zonder emoties gaat leven.
Hoe dieper je leeft IN je lichaam hoe dieper gevoelens en de natuurlijke beleving van emoties beleefd worden.
Je koppelt de emoties echter niet meer aan het brein wat een verhaal vormt waardoor de KRACHT van emoties verloren gaat.
Diepe gevoelens en emoties die ervaren worden vormen de KRACHT BRON in een neutraal waarnemend mens en vanuit de neutrale waarneming word alles wat gezien word aangeraakt vanuit het Nulpunt omdat er niets meer gevonden word…
In het hoofd blijft het STIL.
Neutrale waarneming heeft ook niets met passief zijn te maken en in afwachting te zijn van …
Je brengt juist enorm veel in beweging vanuit je Aanwezigheid!
(onderzoek: Kwantum Fysica)
Waarnemen vanuit je Goddelijk Zelf neutraliseert verstoringen en ON-organische verhaallijnen zoals de verhaallijnen die we NU actueel zien op aarde —> C-virus.
De kunst is dus dat we geen oefening meer nodig hebben om vanuit het NULPUNT Aanwezig te Zijn.
En dit kan!
Als JIJ van je Zelf je Zelf mag ZIJN!
Je stopt met concessies doen en je aan te passen.
Maar met iedere ADEM teug je Zelf bent en leeft vanuit je Gevoel.
❤