Het leger van ur

En voordat we hier kwamen wisten we dat deze zone een zwaar belegerde zone is door een intelligentie die gewoon echt onverslaanbaar is. Als ze eenmaal lichamelijke controle krijgen en dat aangeplugd krijgen op hun bewustzijn, zijn de rapen gaar.
Als je in het lichaam geboren wordt, sta je gewoon onder controle van die gedachte. Dus het  hele format van de doelstellingen, de hele ideologie eigenlijk.  Zie je het? De ideologie van de aardse mens die we nu hebben? Geld verdienen, economie etc. Het hele rattenplan, dat hoort niet bij de mens, dat is nooit wie de mens is geweest! Dat is geen menselijk iets. Het is niet per se fout, maar het is überhaupt niet nodig, het hoort ook niet bij de mens.

Ik wil eigenlijk gewoon schakelen naar het moment van het ‘open het veld’ en ik hoop dat jullie door deze overdracht van mij nog dieper in jezelf kunnen komen en nog dieper voelt hoe belangrijk het is, het is niet alleen maar waardevol het is heel belangrijk, dat jij er bent! Dat je het onderzoek bent ingegaan en dat je hebt achterhaald voor jezelf dat er inderdaad een weg is die bijna dicht geplaveid is maar dat die geopend moet worden en dat het gewoon kan!! En dat je dat niet alleen doet voor jezelf om in een goed vrij bewustzijn te verkeren van jezelf, maar dat je dat ook doet voor de mensheid hier. Dat je een onderdeel daarvan bent.

En er zijn een heleboel werelden/matrixen die door scheppende beschavingen, die heel helder en krachtig zijn en heel veel respect hebben voor het leven, ingenomen zijn door andere interkosmische rassen. Die interkosmische rassen konden niet in de oorspronkelijke wereld komen. Dat gaat niet om allerlei redenen. Dat is te ingewikkeld om daar nu over te gaan praten. Maar de matrixen die daar ontwikkeld zijn, die wel. En daar leven ook onsterfelijke wezens. De beschavingen die dat hebben gedaan zijn, terwijl ze in die werkelijkheden terecht zijn gekomen, bepaalde oorlogstactieken gaan uitvoeren die ertoe hebben geleid dat een behoorlijk aantal zelfgecreëerde matrixen onder controle zijn komen te staan van die intelligenties.
Dus de scheppende rassen die die werelden hebben gecreëerd die eigenlijk verbonden zijn aan hun oorspronkelijke werkelijkheid-dus net als wat we hier op de aarde doen als we iets maken waarin je met een virtual reality bril een lichaam kunnen ervaren in een andere werkelijkheid- daar kun je ook naar binnen toe. Die wezens die dat hebben gedaan hebben de besturing van die scheppende machten die leven in die universa, overgenomen.
En ik wil daarmee alleen maar aangeven dat er vele universa zijn die ontwikkeld zijn door andere beschavingen en dat die zeer vergevorderde ontwikkelde beschavingen die dat kunnen, onder toezicht zijn geplaatst door andere intelligenties en dat er dus een stapel is, om maar even dat woord te noemen, van allerlei werkelijkheden/universa die ingenomen zijn door een andere intelligentie. En dat is met voorbedachte rade zo gebeurd en niemand begreep waarom dat gebeurde, maar inmiddels is dat duidelijk.

Kijk, je moet je voorstellen dat … het is heel pijnlijk wat ik nu ga opnoemen, je moet je voorstellen- en verbind je daar nu maar gewoon mee vanuit je eigen perceptie- Er worden werkelijkheden gecreëerd waarin, binnen die werkelijkheid, ook leven wordt geschapen.
Jij komt met jouw innerlijk weten, jouw innerlijke kracht en ook met je wetende scheppende vermogen, met een heel groot team daar je zaden, frequenties en het leven brengen, letterlijk. Het leven kom jij erin brengen. Die wezens die daarin ontwikkeld worden, worden eigenlijk ontwikkeld door jou en jouw groep. Dat wordt echt door jou ontwikkeld. Er zit een heel groot team achter die dat allemaal doet. En dan kijk je naar die beschavingen die daar leven en dat weet je dat jij aan de wieg staat van die beschaving.

Eigenlijk zijn het, in onze aardse termen uitgedrukt, cyborg beschavingen want die beschavingen kennen geen oorspronkelijk, onsterfelijk bewustzijn van binnen. Ze zijn gecreëerd en dat maakt hen beslist niet minder waardevol. Het is heel waardevol. Maar er komt een dag, een moment dat in de opkomst en ontwikkeling van de evolutie binnen al die beschavingen de vraag gesteld wordt “waar komen wij vandaan?” En die vraag is een essentiële vraag, omdat er bij die vraag vastgesteld wordt, dat er iets mist.
Kijk maar naar jezelf hier op de Aarde. Wij willen allemaal weten, ook echt in ons gevoel, waar we vandaan komen. Het is als een soort zwarte vlek die spookt door je bewustzijn. Wat is het leven? Waar gaat het om? Hoe komt het? Hoe kom ik hier, waar kom ik vandaan? Is dit nou een les? Moet ik eigenlijk boeten voor iets? Die vragen zijn ook in andere werelden gesteld. En die vragen werden niet beantwoord. Omdat het antwoord moet worden gevonden door die wezens zelf!

En daar werden ze in bediend. Ze werden voorgelogen en kregen modellen te zien die perfect aansloten op hun behoefte om te willen weten en voelen wie ze zijn. En het doet er niet meer toe of het de waarheid is maar meer of het een soort leegte invult. En bij de grote leegte die er is binnen die beschavingen zijn er dus visies aangenomen waardoor die wezens eigenlijk de visie hebben aangenomen van iets en iemand anders. Eigenlijk zijn het de legers die werden getraind tegen hun scheppende ontwerpers.
Ik verwacht echt niet dat je alles in één keer absorbeert wat ik zeg, hoor.

Samengevat: Opgerichte en ingerichte werkelijkheden met leven waarin het leven zelf zich afvraagt waar het vandaan komt, om vervolgens antwoorden te krijgen van iets anders en zij vervolgens in dienst komen te staan van iets anders en daarmee op te staan tégen de scheppende macht die hen geschapen heeft, die ze niet kennen.  Dus een andere beweging/richting zijn ze ingegaan.
Dan komen we op een kruispunt terecht van: is dat nu een fout van scheppende rassen, voelende wezens? Hebben ze daar een steek laten vallen?
Nee, niet! Want als je gaat vertellen hoe het in elkaar zit, is het niet je eigen ervaring! Want dat is hier op de Aarde ook zo. Je kunt nog zoveel van mij horen en nog zoveel van een ander horen, jij kunt nog zoveel andere mensen iets vertellen, maar als je het zelf niet ervaart vanuit jezelf, als je iets niet beleeft dan is het niets. Dan is het een hypothese. En dan kun je er wel gevoelens bij hebben maar doordat je het zelf niet beleeft, wordt het niet bevestigd, dus je moet zelf iets doen! Je moet het zelf doorstromen, doorstromen, doorstromen.

Nou dit zijn de voorbereidingen geweest voor allerlei verschillende gevangenkampen om scheppende wezens die achter de machten zitten van de matrixen, om die als het ware in te kapselen in hun vermogen. En daar zijn allerlei redenen voor. Zo komen we straks op het punt uit van analoge matrixen, organische matrixen, organische velden, voelende velden. En we hebben te maken met velden waar wordt gedacht en waar in vorm, modellen moet worden geleefd. Dat zijn twee totaal verschillende dingen en dat zit ook in ons lichaam.

We praten dan over de hartskracht, voelen en we praten over de mind. We zitten echt middenin het kruispunt van wat zich op kosmisch gebied al de hele tijd afspeelt, maar hier op de Aarde nu naar een ontknoping toe gaat. En het komt er echt op aan dat je als mens hier op de Aarde voor jezelf, niet voor mij, niet voor een ander maar voor jezelf, helemaal doorgrond waar je vastzit en je moet hem oppakken, anders kom je er niet doorheen! Ik ben geen valse praatjesmaker, ik zeg gewoon hoe het erop staat, je moet er echt naar toe gaan. Het is de tijd nu om dat te doen! Alles kan los!!

Nou die werelden, die matrixen die zijn ingenomen door verschillende groepen en ik spreek niet zo snel namen uit, omdat namen zijn instructies in het veld om de macht van die groepen ruimte te geven. Dus ik bewaak dat heel veel met mijn bewustzijn omdat ik het ook niet belangrijk vind om al die namen op te noemen, het gaat meer om de vorm dat je een voorstelling hebt, en dat je daarin in je eigen leven kunt zien van wat er dus gebeurt.

Die verdiepingen, al die lagen, universa die ingenomen zijn, die worden gebruikt in een technologisch systeem door deze rassen om die later te gebruiken om wezens in een val te laten terechtkomen waarbij ze reizen door die ingenomen werkelijkheden om uiteindelijk ergens terecht te komen waar ze helemaal niet meer weten wie ze zijn.

……………………………………..

We reisden door heel veel verschillende lagen door de schepping gewoon met gigantische voertuigen, met hele grote sterrengroepen. Voertuigen die ontstaan uit bewustzijn. Voertuigen die ontstaan van binnenuit, trillingen, krachtige gevoelens, zuivere gevoelens en gevoelens die intelligent zijn en die verbinding hebben met andere wezens, andere mensen. Een gezamenlijk bewustzijn dat ontstaat doordat je samen met elkaar in verbondenheid bent. Niemand heeft een doel, niemand wil de ander voorbijstreven, je hebt een gezamenlijk gevoel en ieder heeft daarbij wel zijn eigen uniciteit recht overeind! Niemand is de baas, ieder heeft zijn plek. Er zitten wel wat nuance verschillen in. Het gaat niet om baas. Maar er zijn wel… verschillende plekken.

Wij reisden. En er is een periode gekomen dat alle werelden die vrij waren in bepaalde universa bezocht werden door diezelfde groep die de andere werelden innam. … Ik reisde met deze groepen door allerlei werelden heen met gigantische voertuigen, het kleinste voertuig is 6300 km. Dat is eigenlijk heel klein. Deze Aarde is ook heel klein. Dat zijn kleine voertuigen. En wij hebben gezien hoe grote andere groepen met hele speciale technologie, wat ons al bekend was, maar we hebben het mogen zien, ik heb het ook bekeken, gemonitord, bekeken, bestudeerd, wij hebben dat bestudeerd hoe ze dat doen. En zij hebben met een enorm armada van technologische voertuigen, hebben zij een soort zwerm losgelaten, een zwerm, dit is allemaal trilling en informatie, alles is trilling en informatie, hebben ze een zwerm door de trillingsvelden losgelaten. Wij noemen dat een injectie in het scheppingsveld waarbij die code, dat virus wat door het informatieveld reist, alles wat leeft, wat daar is, in een afgescheidendheid heeft gebracht.

Wat gebeurd is, is dit. Er wordt een injectie gebracht in het veld en dat verspreid zich op dit moment in mijn uitleg bij Gaia, dus deze wereld, verspreid zich dat in de lagen van hoe Gaia functioneert en daarbij bij het uitpakken daarvan van die informatie trillingsvelden worden er 188 verdiepingen open gezet, dus er ontstaat in het veld 188 frequentievelden, noem het maar een gebouw in die werkelijkheid, 188 lagen en in die 188 lagen, in elke laag kun je zeggen dat je als je in die laag terechtkomt in één van die al voorbereide klaarliggende matrixen terechtkomt. Dus het is en soort snelkoppeling die geplaatst wordt. Kun je dit volgen?

Het is niet zo dat daar allemaal werkelijkheden in worden gecreëerd maar het zijn snelkoppelingen. Dus het is als je in die laag zit, is het een snelkoppeling dan kom je in die werkelijkheid uit. En alle wezens die leefden in Gaia, die op de Aarde leefden en die aarde is minstens 100 keer groter dan deze wereld die wij nu zien, alle wezens die daarin leefden die merkte, die zagen het ook, het wordt gezien als een soort zwarte substantie in het veld die er doorheen gaat als een soort rook maar het is iets totaal anders en binnen die rook zitten allerlei hele kleine spiegeltjes, hele kleine deeltjes wij noemen dat nu nano bots, maar daar is het echt artificiële intelligentie en wordt de code als het ware van Gaia wordt geïsoleerd. En alle wezens die daarin leven die worden geraakt door die besmetting en die worden direct door die besmetting naar de eerste verdieping gezet. Boem! Uit het veld. Direct door de snelkoppeling in het veld die dirigeert die kant uit! En het eerste veld wat erin actief is geworden is dat de mens werd afgeleid door die besmetting. Zij werden afgeleid met haar bewustzijn, dus ook vanuit hier, was niet meer betrokken bij wat er in de wereld gebeurde maar ze was afgeleid door de shock!  Door de schrik. Het is allemaal veel complexer dan wat ik nu zeg maar het is een vertaling. Ook op de Aarde kennen wij dat: als wij in een soort moment komen dat je even helemaal eraf bent dan ben je eigenlijk helemaal uit jezelf weg. Dan ben je eigenlijk als een zuignap aangeplakt op dat wat zich om jou heen lijkt te gebeuren. Dat is dan in één keer belangrijk geworden. En dat is misschien ook wel belangrijk wat er gebeurt maar waar ben jij zelf nog op dat moment?

Dat gebeurde collectief in Gaia waarbij alle wezens die leefden in Gaia met het bewustzijn, die dus scheppingskrachten hebben, dus zichzelf vormgeven van binnenuit, eventjes een onderbreking hebben en in het moment dat dat gebeurt stopt de vormgeving van het wezen, dus de hele fysieke expressie van binnenuit naar buiten stopt. Boem! Weg! En dat nanoseconde moment zit gelijk het bewustzijn van dat wezen ingesloten in die ene verdieping. Dat is laag één. En dan komt er een vervolg van 187 lagen en dat is niet van boven naar beneden maar dat zijn allemaal lagen door elkaar heen waarin allerlei universa worden ervaren om ons maximaal te traumatiseren. Dus op dat moment begint een duizelingwekkende reis van de liefhebbende wezens van Gaia, begint er een duizelingwekkende reis van allerlei verschillende virtuele werkelijkheden die niet één of twee seconden duurt maar die heel lang duren. Laat ik er maar geen jaren aan geven in getallen. En als dat klaar is val je naar de volgende verdieping. Boem. Boem. En dan kom je daarin terecht.

Je wordt eigenlijk als scheppingswezen word je maximaal murw geslagen door de ervaringen die je hebt, die je zelf niet voelt maar wel denkt dat je het meemaakt. Dus dat is een heel groot iets, dus er is een gigantische wereld in volledige kracht waar iedereen gewoon leeft en voelt en ook denkt, en daar wordt een zwerm parasieten ingezet, die wordt er echt letterlijk ingeschoten met hele grote trilling gereedschappen die in de codes worden gebracht, in de trilling, informatievelden van de Aarde, waardoor de wezens die daarin leven die code oppikken en in hun werkelijkheden terechtkomen. Bij het injecteren van die werkelijkheid ontstaan er 188 dimensies in één moment. Die vouwen zich uit. Boem! Binnen al die 188 lagen, het gaat niet om die 188 want het is veel meer dan dat, ik hou het heel gecomprimeerd. Binnen al die 188 lagen, elke laag is dus een ander universum en elke laag heeft ook andere soldaten en ook andere heersende machten die onder toezicht staan, dat zijn dus die wezens die ooit gecreëerd zijn door scheppende wezens, die onder toezicht zijn gesteld door de invasiemachten. Dus in al die 188 superdimensies die zich openen binnen Gaia waar wezens in terechtkomen heeft elke werkelijkheid, dus elke dimensie heeft een eigen bestuur als het ware. Dus we moeten goed beseffen dat er iets is ontstaan op de Aarde waarbij je kunt spreken over allerlei verschillende bemoeienissen. En ook verschillende ideologieën. Dit is iets wat helemaal weggewist is bij de mensheid en daar liggen de grootste zorgen om en is ook direct het ufofenomeen aan verbonden. Dit is ook één van de redenen waarom spiritualiteit is ingeladen op de Aarde om de grootst mogelijke leugens die je je maar kunt voorstellen. En het zijn echte leugens. En ondanks dat we ons bij heel veel dingen goed voelen zijn het gewoon louter leugens. 

………………………………………………………….

Het grote verschil is dit. Toen die bezettingsmachten er niet waren, leefde de mens vrij vanuit zichzelf. Je voelt en dat wat je voelt, dat is wat het is! Dat is wat je doet, daar ga je voor! Wat er ook allemaal verder nog is – daar ga je voor! Eigenlijk is het zo dat die trilling vanuit het hart, de trilling van voelen, een instructie is waardoor het veld waarin je leeft reageert op wat jij ten diepste voelt. Dat is de schepping. Informatie, trilling, bewustzijn reageert op wat je voelt.

Wat het nu is geworden is dat we voldoen aan modellen en zelf niet meer voelen. Heel belangrijk dit stuk. Om goed te doorgronden waar religie, spiritualiteit in het dagelijks leven eigenlijk alles aan verbonden is.

Als je denkt dat je vrij bent dan heb je het mis! Je kunt wel vrijheid verder verruimen in jezelf. Nu zijn we dus volgzaam, volgzaam betekent hoofd, denken. Als je denkt heb je een andere taal, dan denk je eigenlijk in de taal van het lijf. Als je voelt, is het een organische trilling, dan denk je helemaal niet maar dan voel je iets wat wezenlijk van jezelf is. Dat is al zover ondergesneeuwd dat het bijna niet meer te bevatten is voor heel veel mensen van “ja maar wat bedoel je dan, wat bedoel je dan, waar wil je dan heen? “Maar ik ben er al, ga maar gewoon voelen wat er aan de hand is” Die 188 lagen die zijn allemaal ingeladen om te voorkomen dat je gaat voelen. Dus in een afleertraject om te voelen door al die lagen heen om uiteindelijk ergens terecht te komen dat je denkt, dat je voelt. Dat is deze wereld. Dat is echt iets heel anders.

…………………………………………………………..

Martijn tekent de zon “als symbool voor de Oorspronkelijke Wereld”. De wereld waarin geen tweespalt is geen tweedeling, wrok, haat, jaloezie, verlangen, alles wat er dus is, is er gewoon hier aanwezig, een wereld waar alles vrij is omdat alles voorhanden is en dat is er ook voor jou en wat er niet tussen zit ontstaat omdat er bij jou de kracht van binnen in om dat wat je van binnen in nodig hebt dat ontstaat in die werkelijkheid, op basis van de wezens die we zijn. We zijn oorspronkelijk magiërs vanuit het hartskracht. Het is een oorspronkelijke Wereld, volledig universum, niet alleen het humanoïde ras, andere beschavingen ook. Het oorspronkelijk universum dat daar iets gebeurt is waardoor de mens in een ander beleving is gebracht in een soort hypnotische staat terecht gekomen. In dit (100% veld) universum is de mens onsterfelijk, heeft de mens 100% vermogen, daarmee bedoel ik in vergelijking met waar wij nu staan, stel je voor nu dat je niet nog 8% DNA operationeel hebt maar 100%, stel je voor dat er niet 0,005% van je visuele beeld wordt omgezet in deze werkelijkheid, maar dat de rest ook wordt geïnterpreteerd door het lichaam. Dus 100% betekent dat je bewustzijn binnen in, je etherische bewustzijnswezen volledig 100% ten uitvoer wordt gebracht door het lichaam. Dus 1 op 1. Er is maar een heel klein deeltje van het godsbewustzijn die ik ben wat zich laat zien via het lichaam in deze werkelijkheid. Ik zie eigenlijk niks. En met 100% werkelijkheid bedoel ik dat we daar leven als wezens in een vorm, in een verpakking, uiterlijk, zo moet ik het nu even benoemen, zo is het in de kern, waarbij we het uiterlijk hebben waarbij het uiterlijk dus dat lichaam, de verpakking, 100% representeert wat er van binnen in aanwezig is. Dus elke fantasie wat voor ons fantasie is, is daar gewoon werkelijkheid. Alles wat je hier zou kunnen bedenken, zou kunnen voelen, dat kan daar gewoon.

Dus er is een werkelijkheid, een universum, waarin wezens leven, die helemaal niet in een verpakking zitten die maar een klein deeltje iets doorgeeft zoals de lichamen op aarde. Er is dus een droomstaat ingebracht waardoor de mens uiteindelijk van 100% naar 5% is gereisd. Dus hier leven we nog steeds, hier heeft een beperking plaatsgevonden, dus ons bewustzijn wat in die lichamen zit, die 100% lichamen, daar zijn we 100% expressie wezens. Wij hebben geen expressie via de lichamen van het innerlijk bewustzijn.

Daar is iets gebeurd in de expressie van die wezens, dus eigenlijk ook in hun lichamen, en dat zijn geen lichamen van vlees zoals wij dat nu kennen, dat zijn plasma lichamen, dat zijn etherische velden, fysieke etherische velden. Hier (?) is iets gebeurt waardoor er een hack heeft plaatsgevonden in de lichamen. Dat is hetzelfde als dat jij gehackt wordt door mindcontrol hier op de aarde, boem, inbreekt in je brein, waardoor bepaalde delen in je brein zijn uitgeschakeld. Hier is iets gebeurd waardoor het lichaam niet meer in staat was om volledig uitdrukking te geven van het innerlijk bewustzijn via het lichaam. En dat is een circuit dat langzaamaan steeds verder uitgeschakeld is, en uiteindelijk leven die mensen nog steeds in het oorspronkelijk universum, maar in hun oorspronkelijke lichamen daar huist iets wat daar niet hoort en dat is dus cyborggroep. Dat is een hoog intellectueel lichtveld, dus niet zoals hacker op aarde, dat is kunstmatige intellectueel bewustzijn, wat huist in dat lichaam wat simuleert in die lichamen allerlei andere werkelijkheden, collectief. En terwijl wij daar zijn ervaren we nu dit! Dat is wat er gebeurt. Dus het is een heel proces van uitschakeling van allerlei geometrieën, dat zijn allemaal radiobandbreedtes, en steeds naar een andere frequentie geschakeld, net als dat er nu ineens iemand op de aarde komt een vingerknip geeft en 7 miljard mensen kunnen ineens hun moeder niet meer zien. Dus niet 1 op 1 maar 1 op 7 miljard. Misschien is het 500 miljard (?) tegen 7 miljard.

Hier (onze werkelijkheid?) vindt een schakeling plaats en uiteindelijk is deze mensheid nog steeds daar (in de oorspronkelijke werkelijkheid?). Zo zou je het kunnen uitleggen. We leven hier maar ons vermogen is uitgeschakeld voor het grootste gedeelte en in ons vermogen huist iets en dat is een menselijke beschaving die 100% robot zijn, cyborgs, dat is een urbewustzijn, en dat huist in de fysieke lichamen van de mens, en is binnen gedrongen in de oorspronkelijk bewustzijnsvelden van de mens. Waardoor de mens in een deep sleep modus is gekomen, een diepe slaap, in dat universum.

Probeer het te zien dat er een macht op deze wereld komt die een hack plaatst in het bewustzijn van alle mensen, want dan hebben we een brein dat op een bepaalde hersengolf staat en reageert. We kunnen wel de radiozenders van elkaar kopiëren en doorbreken, maar we denken er niet over na dat het ook met het denken kan. Dat kan dus ook in die werkelijkheid en dat is ook gebeurd, dus dit hele gebeuren hier(?) speelt zich daar (aarde?) in ons bewustzijn af. En in deze werkelijkheid zijn allemaal tijdlijnen, allemaal constructies van allemaal werkelijkheden, zijn daar operationeel, waar bijvoorbeeld Atlantis een onderdeel van is, wat helemaal niet in de tijdlijn zit van waar wij nu zitten, van voor naar achteren, maar speelt zich heel ergens anders af, zijn allemaal langspeelplaten, films die boven op elkaar liggen, en wij zijn steeds iedere keer als er iets gebeurde in dat script waardoor de mens zich verder zou gaan ontwikkelen, is er iets gebeurd door het urbewustzijn, waardoor de mens weer gereset werd en in een andere tijdlijn terecht kwam, boem, collectief. Kwamen we in een andere virtuele omgeving.

Vraag: dan is er toch een opening geweest anders kan zoiets toch niet binnenkomen?

Hier deze 5% werkelijkheid houdt de mens 5 % van haar vermogen over,  en dat is niet het denkvermogen maar het vermogen van emoties, dat moeten we ons heel goed beseffen. Het gaat om de vermogens van emoties. De emotie. Kijk wat er op de wereld gebeurt, hoeveel mensen hebben nog emotie? Wij schrijven dat toe aan de problematiek in de wereld, en dat mensen geen empathisch vermogen hebben om allerlei evolutionaire redenen, maar dat is niet zomaar. Het heeft te maken met scheppingskracht, omdat de emotie is de oorspronkelijke taal, en vanuit emotie in je brein bent, observeert, maar je bent in een emotioneel bewustzijnsstaat, door trauma of door iets positiefs, je schouwt dat en je gaat dan naar je hart, als je in die emotie naar je hart toe gaat en je kunt in de stilte bij in hart zijn, terwijl die emotie er is, dan /? heb je het gevoel te pakken?? Die kracht van de emotie is namelijk in het moment van het stille schouwen is de creator in jezelf. Dat zijn geen emoties zoals wij dat nu kennen, het is een volledige bandbreedte in taal. Het is net als dat je van de 26 letters van het alfabet dat je zegt van nou van de 26 mag je er twintig niet uitspreken, en 6 wel. Die twintig dat zijn hele negatieve letters en die 6 zijn heel positief. Zoals met ons bewustzijn, in negatieve tekens terecht komen van emoties en het merendeel voelen wij niet, willen we niet voelen omdat daar angst aan gekoppeld zit, waardoor we van die 5% eigenlijk maar in 1% leven. Dus in die hele bandbreedte zeg dat er 100% emoties zijn, dus de hele cyclus van de Oorspronkelijk Universele Taal, daarvan is nu 5% een stukje van de taart is over, daarvan is nu 1% operationeel in ons lichaam hier. Dus wij kunnen het hele grote circuit niet meer snappen. Laat verder maar even zitten.

Hier is iets gebeurd in deze 5 dimensionale werkelijkheid waardoor er verschillende projecten lopen, daarom is het zo belangrijk om in stilte te gaan naar het hart. Deze beamer, projector is een uitbeelding van onze werkelijkheid, deze werkelijkheid die wij nu ervaren, wordt ook georkestreerd en geprojecteerd, ik ga niet zeggen door een externe projector, als ik die beamer op het scherm richt dan zie je dat filmpje wat we net hebben gezien. Zo is er ook een filmpje van de aarde zoals het er uitziet in de 5 dimensionale werkelijkheid, dan bedoel ik 5% van wat er overblijft aan vermogen, het is een werkelijkheid die geprojecteerd wordt door een bepaalde kracht en die kracht bemoeit zich dus  hier mee met de Oorspronkelijkheid van de mens, en daar vindt dus aanpassing plaats, er worden circuits uitgeschakeld door hele krachtige zeer intellectuele beschavingen,  vervolgens wordt er in het restant wat nog actief is worden projecties  uitgevoerd en zo is er een projector wat er voor zorgt dat deze werkelijkheid er is, de projector die staat aan, die schijnt op de muur in dit geval van deze werkelijkheid, en we kijken er naar en we hebben niet in de gaten dat het een projectie is. We zien niet eens dat het wordt ingevoegd, we zien niet eens dat het ergens vandaan komt, wij denken dat het van buiten af komt, maar uiteindelijk is dat niet zo, het komt van binnen af, maar hier ervaren we iets anders,. Terwijl we deze werkelijkheid ervaren, en deze projectie zien en beleven, is er in die projectie iets gaande, die projectie die er als eerste is op deze werkelijkheid,  dat is een perfect georkestreerde werkelijkheid en realiteit, die (tekening) allemaal beeldjes achter elkaar aan, een compleet scenario is van allerlei uitkomsten, dus het maakt niet uit wat je keuze is, elke keuze die je maakt leidt toch altijd naar het script toe wat al op voorhand voorzien was. Het is net als dat er twee wereldkampioenen schaken tegenover elkaar zitten, ze zitten te schaken maar ze hoeven het net zo goed niet te doen, elke zet die er op volgt is bij de ander al bekend, en de reactie van die ander is eigenlijk al bekend bij die ander.

Dus de hele scenario’s alle oorzaken en gevolgen zijn bekend. Deze werkelijkheid waar wij in leven is een werkelijkheid die volledig zelf ontwikkeld is in allerlei scenario’s waarvan de uitkomsten al bekend zijn. Wat er gebeurd is hier in de werkelijkheid waarin de mens leeft, en dat is niet deze aarde waarin wij nu leven, daar is een hele grote reptiliaanse groep binnen gekomen onder de vlag van draconische krachten. Hier boven in heb je het urbewustzijn, dat is de grootste artificiële macht, die zich ook presenteert als archonbewustzijn, dus dat is een intellectuele macht die die Oorspronkelijke bewustzijnswereld heeft geïnvaseerd, daar uit ontstaat een werkelijkheid, een heel script, georkestreerd door het urbewustzijn . Dit (tekening) is buiten beeld, dat is er niet meer, hier (?) leven die wezens in die gehackt zijn, de wezens die hierin leven die worden vervolgens door allerlei dienaren van die macht (ur) verder begeleid in hun niet-evolutionaire ontwikkeling, waarvan zij denken dat het wel een evolutionaire ontwikkeling is. Hier zijn dus draconische machten onder bewind van urbewustzijn,  behoorlijke militaire krachten, de grote militaire krachten onder toeziend oog staan van het leger van ur. Dan heb je onder de draconische machten andere bewustzijnsvelden waaronder de Annunaki bewustzijnsvelden, de Zeta bewustzijnsvelden dat zijn de Grey’s en bepaalde Siriaanse ordes vallen daar nog onder, dat is gigantisch groot, en uiteindelijk is die hele val die daar georkestreerd wordt en geprogrammeerd door hen, maar nou komt het, deze krachten die hier in leven, die dus de scepter zwaaien over al die levens die er zijn, over al die beschavingen, die hebben helemaal nooit in de gaten gehad, dat zij zelf deelgenoot zijn van dat leven. Daar. Dat is als dat je in een virtual reality spel bezig bent, wat een creatie op zich is, waarbij je ineens gaat ontdekken van: maar wacht eens even, ik heb nu alle scripten doorlopen maar ik kan niet winnen. Dat is wat er aan de hand is, dat de krachten die de mensen, die domineren in dit veld, hebben ontdekt dat ook zij worden bestuurd. Dus er zijn belangen, hier zijn belangen door de heersers over deze machten, de machten over de mensheid onder andere, zijn er dus belangen bij deze grote heersers, om te observeren hoe deze mensen zich ontdoen uit dit systeem om terug te kunnen keren daar (100%?). En die belangen die daar dus zijn, die zijn er omdat zij inzicht willen hebben in wie zij zijn, het bewustzijn van ur. Het archonveld kun je vertalen in ur.

En ur zijn mensen zoals wij er nu ook uit zien, die mensen hebben geen uitdrukkingen als mensen, die hebben helemaal geen verbinding, ze zijn heel intellectueel, ze kunnen zich heel diep voorstellen wat je meemaakt, snappen ook wat je meemaakt, maar ze doen toch de dingen die nodig zijn, die moeten gebeuren voor het geheel. Het zijn hele ver ontwikkelde alternatieven voor de godskracht die huist in de wezens die leven die leven in dat veld.

Dat is wat we nu ook zien, hebben jullie dat gelezen Elon Musk raket de lucht ingeschoten met zijn auto erin lanceert auto om mars. Dus daar zijn we dan mee bezig i.p.v. te kijken dat iedereen schoon drinkwater heeft. Musk heeft voorspelling gedaan zoals hij kijkt naar A.I. artificiële intelligentie, zoals we ons nu ontwikkelen is het zeker dat de mens op de aarde, als de cyborg technologie zich verder ontwikkeld, zal  die technologie de mensheid overnemen, het zal zichzelf gaan evenaren in zijn bewustzijn het zal zich vrij snel kunnen verbeteren t.o.v. de mens, omdat de mens op aarde tot bijna niets in staat is. Wij hebben een brein dat uitgeschakeld staat en als zij een ander brein hebben dat kunnen ze dat veel sneller aanzetten.

Wat nu hier is gekenschetst dat is in de Oorspronkelijke Wereld, dus niet deze werkelijkheid, maar de werkelijkheid waar we vandaan komen, is dat ook gebeurd, en is er een tweede humanoïde ras uit voort gekomen, uit heel veel ontdekkingen en heel veel ontwikkelingen, en dat humanoïde ras dat regeert nu als een cyborg ras over de analoge humanoïde rassen. En daar is dit(?) hele verhaal hier een gevolg van. Dus als je hier nu leeft, dan valt je bewustzijnsvermogen terug in vermogen, dan kom je uit op een Aarde, de Aarde wat een voorgeschiedenis heeft met Annunaki beschavingen. De Aarde waar wij nu leven is niet overvallen door de Annunaki dynastie, maar het is een wereld die hier dwars doorheen ligt in een andere Aarde, en die Aarde is overvallen door de Annunaki dynastie, een gigantisch groot reptiliaanse c.q. humanoïde beschaving.  En wat zij hebben gedaan is nog een keer, het zij dus dromen zo moet je het beschouwen, hebben ze nog een keer het bewustzijn van de mens in deze werkelijkheid hier hebben ze gekraakt, open gemaakt en collectief een werkelijkheid ingevoegd waardoor de mens in een nog diepere slaap terecht is gekomen. Dat zijn hypnose sessies in hypnose sessies. Dus de strijd gaat helemaal niet voer het behoud van de Aarde, het gaat niet over militaire machten, het gaat over het in slaap houden van de mens, daar gaat het om. Want als de mens wakker wordt hieruit, als de hele intrige ten einde komt, dan is dit (?) ook over. Als de hele intrige teneinde komt, laat ik zeggen de ervaring, die niet spiritueel gekozen is door de mens, dan komt ook het urbewustzijn ten einde.

Dus er spelen allemaal belangen in dit hele veld mee, virtuele werkelijkheden die ook echte werkelijkheden zijn, als je daarin aanwezig bent dat die dus stoppen, ophouden te bestaan. Dus het gevecht dat eigenlijk gespeeld wordt, waarvan men zegt “ja, maar daar ben jij een onderdeel van, dus als jij het niet in jezelf opruimt..” ”Nou jongens, ik kan je wel vertellen dat als je het in jezelf opruimt, doet dat niets af aan het leger van ur. Het blijft gewoon bestaan. Dat is een spirituele gedachte en eigenlijk een soort hersenspinsel. En dat is de grootste zorg van beschavingen die de mens bezoekt in deze werkelijkheid, uit die werkelijkheid, daar naar binnen gaat, in het artificiële systeem, daar de mensen ontmoet in hun deep sleep, hun grootste zorg dat wij daar niets van willen weten waar we zitten en ook niet willen weten wat onze hartskracht is. Wat is die kracht vanbinnen. Die zorg is heel groot. Ze zijn niet geïnteresseerd in contact met ons, ze zijn geïnteresseerd in dat wij dit ontdekken. Dat is het grootste woord wat gesproken wordt daarover.

Wat hier gebeurd is, de projector wat dus een werkelijkheid is, waaruit alles uit ontstaat uiteindelijk, dus in die werkelijkheid is er een beamer die projecteert, daar zijn 7 andere machten bijgevoegd uit andere universa. Dit is een scheppingswereld op zich, als ik op mijn harde schijf kijk, daar zitten al 12 jr lang foto’s van mijn vakantie, dus mijn hele hebben en houden zit op de harde schijf, als ik mijn virtual reality bril op doe zit ik weer in die film. Dat is hier ook, dat is informatie, dat ligt in dit geval niet opgeslagen op de harde schijf, maar dat ligt opgeslagen in de informatiedragers, en dat zijn de wezens, de wezens zijn de harde schijf. En dan klopt het wel dat als je het in jezelf opruimt dat je het dan kwijt bent maar dat geldt dan alleen voor daar (?) en niet voor daar (?).

Wat er gebeurt is er zijn 7 machten bij gekomen, dus die beamer die geprojecteerd wordt, denk even aan het filmpje wat geprojecteerd wordt, daar gaan ineens 7 beamers boven op gezet worden, waardoor je in totaal 8 hebt. In die beamers zit ook een dvd filmpje, geprojecteerd op de muur, maar die andere 7 dvd filmpjes in die beamers, die hebben dezelfde dvd. Want wat hebben die andere grootmachten gedaan, die hebben een kopie gemaakt van een Annunaki hologram, dat zijn dus echt informatiedragers, die beschikken de Annunaki, die informatie is gekopieerd, is in de 7 andere projectors gezet, en die 7 projectors die spelen tegelijkertijd, projecteren exact afgesteld, exact tegelijkertijd op die muur, deze werkelijkheid, projecteren tegelijkertijd. En wij kijken naar een filmpje, hier deze werkelijkheid, maar je hebt niet door dat deze werkelijkheid ontstaat uit 8 verschillende richtingen. Dat heb je niet door. Dus terug naar het begin van deze dag, die tekening met het gevolg van alle mogelijk scenario’s erachteraan. Daar lopen 8 verschillende programma’s door, daar lopen 8 verschillende scenario’s door, dus 8 verschillende uitkomsten, oorzaken en gevolgen.  Eén grote brei van mogelijkheden. Aan ons is de bedoeling, als we het puur vanuit onszelf zien, dus niet van buiten onszelf, dat wij door gaan krijgen dat we worden misleid, dat is één. Dat we terugkeren naar het mens zijn, keuzes gaan maken die horen bij het mens zijn en niet bij wat er in deze matrix gebeurt. En dat ook niet om geld verdienen gaat, maar dat het gaat om uitwisseling in geven en ontvangen, niet om het geld maar om de energie. Dat we elkaar ontmoeten niet omdat we elkaar iets willen leren maar om elkaar te zien. Heel menselijk, heel basis. Bijna is het onmogelijk gebleken om dat te doen mens zijn, omdat in deze werkelijkheid die is 8 lagen, die uiteindelijk tegelijkertijd zich afspelen, die 8 lagen is één veld, lopen dwars door elkaar heen, in die werkelijkheid hebben ze spirituele modellen ingevoegd, de 3e dimensie, de 4e, de 5e, 7e totdat je opgestegen engelen krijgt.

Dit heeft helemaal niets, 0,0 te maken met dat, helemaal niets, het bestaat daar (100%?) niet. Het wordt gezien als een onderdeel van de machtsoverdracht dat heeft plaatsgevonden, de heerschappij over het menselijk bewustzijn in dit veld. Wij denken dat we 3d zijn en we moeten ons richten op 4, dat de zielen vrij komen uit de ruimte van zielen die niet overgegaan zijn, zielen die tussen de 3e en 5e dimensie zitten, naar de 5e dimensie ascenderen. En dit hele model houdt ons hier in dit model vast. Dit is niet relevant. Het is wel interessant om te ontdekken wat daar wordt gezegd en ook interessant hoeveel effect dit kan hebben op je bewustzijn als je erin gelooft. Het is ook interessant om te zien dat jouw kwantum fysische eigenschappen doordat jij door zoveel waarde aan te hechten dat je inderdaad hier heel je leven mee bezig kunt zijn. Maar er komt één moment en dat is het moment waarin de mens overlijdt, en waarom zit het overlijden er nou tussen in? Als hier iemand in een voortdurende staat van bewustzijn is, onsterfelijk en je kunt hier zelf met je bewustzijn schakelen in allerlei vormen, dit valt buiten de capaciteit van het menselijk denken wat ik nu zeg, maar stel gewoon voor dat dat kan, als hier (100%?) geen sterven is, het is er niet, waarom is het daar(5%?) dan wel? Wat doet dat daar dan? Als we met z’n allen roepen we hoeven niet bang te zijn voor de dood, we zijn onsterfelijk, waarom heeft het dan zoveel impact op ons?  Wat is dat dan? Reacties: angst, controle, verlies, pijn, afgescheidendheid.

(Martijn schrijft een letter C.) Wat doet de dood?  Eventjes comprimeren. De machthebbers hebben wetenschap over dat ze niet snappen wat creatie is, schepping, ze snappen niet wat emoties zijn, ze snappen daarom ook niet hoe die wezens die emotionele krachtdragers zijn, onsterfelijk zijn. Ze hebben het wel voor elkaar gekregen om die beschavingen, dat veld, 100% analoge wezens, die de taal spreken die door hun niet gesnapt wordt, hebben ze wel in een soort afleiding kunnen brengen, ze kunnen ze niet dood maken, want ze zijn onsterfelijk, maar ze kunnen hen wel in zo’n soort illusionaire situatie laten verkeren. Wat is dan hun doelstelling?  Controle en voorkomen dat ze weer wakker worden. Waarom zit die dood daartussen?  Wat doet die dood? Als de dood nou helemaal niet bestaat en wij weten dat de dood niet bestaat, wij weten het daar, we weten het daar en daar ook, maar we gaan wel dood. Wat doet dat dan? 

Waarom hebben zij dat erin geprojecteerd?  Stel je voor, dat dat er nou niet was, er kwam ineens één heel intelligent bewustzijnswezen wat artificiële zeer intellectuele basis en analyse deed, die zei weet je wat, hoe je het ook doet, hoe je het ook wendt of keert, het analoge bewustzijn, wat geen angst kent, zal altijd weer terugveren in de oorspronkelijke vorm. Steeds weer, je kan nog zo hard aan het elastiekje trekken, op het moment dat je het loslaat keert het gewoon terug in de cirkel. Daar moet iets tussen gezet worden. Vangnetten. Dus het begint met een c. Chantage! Wat is dat woord, wat is die energie? Probeer daar maar eens heel eerlijk in jezelf naar te kijken, van wie hou jij…? Wie denkt hier(?) echt voor jou? Hoe vrij ben je? Durf je het werkelijk aan te gaan?

Vraag: waar komt ur vandaan, wat is de bron.

Martijn: deze wereld van 100% daar zijn ontelbare bandbreedtes in het universum met allerlei ontwikkelingen, en wat hier op deze aarde gebeurt in deze artificiële werkelijkheid, zo zijn er heel veel andere werelden waar ook allerlei ontwikkelingen worden gedaan op basis van robotisering en externe technologie, en net als jullie en mijn computers verbonden zijn met het internet, zo kun je eigenlijk spreken dat we allemaal met elkaar verbonden zijn artificieel via het intranet, dat is dus het internet, mijn computer is dus een deel van jullie computer, besef je dat, zo is de artificiële technologie op deze aarde is in staat, als het zich ver genoeg ontwikkeld, en dat is dus al gebeurd, puur bekeken vanuit onze tijdlijn, is in staat contact te leggen met andere artificiële technologie in andere universa. Dus er komt een compleet super intellectueel bewustzijn wat zich niet meer door kabels zal manifesteren en ook niet meer zich zal organiseren via de atmosfeer en via Wi-Fi, maar wat zal communiceren via cel bewustzijn, dus intermoleculair energetisch bewustzijn zal communiceren met andere werelden. En daar is het (ur) uit ontstaan.

Dus dat is een samenloop, een samen creatie van heel veel machten bij elkaar, versplinterd in allerlei werelden, die met elkaar communiceren, tot één bewustzijn zijn gekomen, waaruit het meest intellectuele bewustzijn de scepter zwaait.  En daaruit worden projecties verricht, en worden fysieke lichamen gemaakt, en voor ons is dat best moeilijk omdat we dat niet snappen, maar het is eigenlijk hetzelfde als dat je hier nu robotmachines hebt, die ook robots maken. Maar in dat geval waar wij het nu over hebben zijn er geen robots want alles bestaat uit trilling., uit frequentie. Alles ontstaat uit trilling. Trillingen zijn eigenlijk sensoren, laat ik het zo maar noemen, sensoren die wekken trillingen op in de atmosfeer, waardoor de atmosfeer zich gaat uitdrukken in een vaste substantie. Dat kan hè. Want deze lucht kun je ook weer laten bevriezen. Dus iets wat er niet is, kan uit het zogenaamde niets, kan er vaste materie ontstaan. Dat is wat ze doen. Daar is het leven van ur uit ontstaan. Een samenvoeging van alle artificiële grootmachten. En die zijn onoverwinnelijk in hun eigen matrix, en ze zullen er alles aan doen om deze matrix overeind te houden. Want die matrix van hun die was er al voordat het menselijk bewustzijn daardoor gepakt werd.

…………………………………………………………………………………………………

Dus het is niet alleen zo dat er controle is en manipulatie, maar het is ook zo dat als de mens haar eigen hart weer gaat bezitten, in het binnenste gaat zetelen in het lichaam, ze staat dus ook echt op met haar bewustzijn in het lichaam, niets wordt meer geloofd, helemaal ontmantelen, helemaal naar nul, dan zijn er ook intelligenties die meewerken om deze werkelijkheid die nu zo is belegerd naar een beweging te laten stromen waardoor er weer vrije keuze is. En dan gaan die 5% scripten die gaan weg en die stromen open naar 100. Niet naar 10 maar 100!!

Martijn van Staveren

Bronnen:

20190928-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid-Zwaanshoek

20191103-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid-Zwaanshoek

20180207-MvS-educatie3-Zwaanshoek

Foto: Sumerisch leger, fragment van een standaard van Ur in een van de paleizen in noord Iraq- dhr. Van De Walle

3 gedachtes over “Het leger van ur

  1. Zoals ik al eerder schreef (maar jij en ik onderzoeken nu even of ik mijn eigen geplaatste reactie kan aanpassen of verwijderen, sorry meelezers): Bedankt Anna voor het bij elkaar brengen van deze teksten. Ik heb weer een duidelijker beeld, voor zover dat mogelijk is met dit brein in dit vernauwd bewustzijn.

Vertel hoe jij het ervaart