wat betekent vrijheid nou eigenlijk?

(door Arlette Krol) Ik maak mij zorgen over de mensen op de Dam en onze toekomst!

Voorop gesteld dat ik echt heel blij ben met de hoeveelheid mensen die voelen in zichzelf dat er van alles niet klopt! Dat er beweging en verbinding moet komen om iets te veranderen. Ik zie dat mensen elkaar daarin vinden en elkaar versterken.

Op weg naar de vrijheid! De sfeer is goed en het voelt super om dit samen met zo’n grote groep in actie te komen en te ervaren.

Maar wie heeft in deze realiteit nou eigenlijk te touwtjes in handen?

En wat betekent vrijheid nou eigenlijk? Weten we echt wat we willen? Hebben we er een beeld en een gevoel bij hoe de ideale toekomst eruit ziet waar we voor strijden?

Onze focus en ons bewustzijn wordt geleid. Ook al voelt dat niet zo samen op de Dam. Maar echt vrijheid zit in het autonoom in verbinding gaan. Diep voelen wat het vrijheidsgevoel voor jouw betekent. Houdt dat in dat de maatregelen wegvallen, dat het vaccineren anders wordt georganiseerd of dat alle mensen genoeg geld hebben om rond te komen. Of zit het veel dieper? Hoe voelt het als je je voorstelt dat je ten alle tijden kan doen wat je wil. Hoe grootst voelt die creatiekracht van binnen? Hoe rijk is de energie die in jou ontstaat en hoe ver kan die rijken. Hoe krachtig is dan verbinding. Hoe eerlijk, transparant en waardevol is contact dan. Hoe voelt dan een beweging van samen zijn.

Komen we erachter dat deze realiteit niet alle vrijheid geeft als er een beetje ruimte wordt gegeven. Hoe makkelijk vallen we voor een positief gevoel en zijn we niet meer bij onszelf, maar geven we ons bewustzijn weg aan een stroom. Een beweging waarvan we geen eigenaar zijn, maar het voelt zo goed.

Gaan we akkoord met het wegvallen van oppervlakkige maar soms ook ingrijpende maatregelen. En zijn we tevreden als ons leventje weer verloopt als voorheen, met alle ups en downs. Waarin voor ons bepaalt wordt waar we ons druk om moeten maken, omdat thema’s op geplande wijze onder onze aandacht worden gebracht. Dat we weer denken dat we het allemaal weten, wakker zijn, maar eigenlijk nog niets weten van de hoed en de rand. Hoe vrij willen we zijn? We zijn op een moment gekomen waarop alle kansen voor onze voeten liggen. Grijpen we ze of dansen en demonstreren we eraan voorbij? Gaan we verder afwachten wat de volgende beweging is waarin we worden geleid, voor we zelf een tegenreactie geven.

Hoe autonoom zijn we in onszelf? Hoe voelt dat? Kennen we onze eigen creatiekracht? Kennen we het gevoel van ontmoeten en samenballen van innerlijke wijsheid en kracht? Hoe ver rekken we ons verbeeldingsvermogen om te komen tot in het onverklaarbare en onbegrijpelijke om erachter te komen wat mogelijk is.

Een wereld waarbij elk mens ultiem vrij is in zijn gevoel. Diep van binnen. Alleen wij hebben de creatiekracht.


Vrijheid: het groepsdenken en het zelfstandige denken

“We zien het steeds vaker gebeuren dat individuele mensen met een uitgesproken mening zich, naar het schijnt, makkelijk laten overhalen zich te conformeren naar de heersende idee van een groep. Het zou natuurlijk het voortschrijdende inzicht van dat individu kunnen zijn, wat maakt dat die zich bedenkt, maar er zijn legio voorbeelden waarbij het debat een onverwacht verrassende wending neemt. Om je los te maken van een denken dat zich vanuit een groep opdringt heb je een krachtig zelfstandig denken nodig. Een denken dat zich los van meningen van anderen vormt, een denken dat vrij is. Dit vrije zelfstandige denken moeten we oefenen, trainen zelfs. In dat vrije zelfstandige denken vinden we tenslotte de vrijheid die we in deze tijd nodig hebben.”

(Tekst overgenomen van Youtube)

Dit is ook de reden waarom Martijn steeds waarschuwde voor de werking van ‘groepen’. En toch zullen we een groep kunnen en moeten vormen, met vrijheid in denken voor ons allemaal. Dát is precies de opdracht, die we te vervullen hebben. Als je alleen blijft, ben je net al de bij die de bijenkorf verlaat, omdat hij denkt, dat ie het alleen wel af kan. Dat is niet zo, want hij zal op den duur verloren raken. De groep biedt in de energie ‘vrije’ bescherming aan iedereen, waarbij alles zich afspeelt op het scherp van de snede. We zullen dan die vrijheid krijgen van elkaar, om dat vrije denken te waarborgen, zowel voor elkaar als voor onszelf. Het is het de meest directe en meest snelle weg, om jezelf daarin steeds te blijven te onderzoeken, want zo kunnen we pas ook echt anderen diezelfde ruimte gunnen.

Mieke Mosmuller is arts, schrijfster en filosofe. Zij schrijft over actualiteiten die raken aan haar filosofisch-spirituele ontwikkelingsweg die zij startte in 1983. Meer info vindt je hier.


Vrijheid

(door Yinthe Joy) Vele willen de Vrijheid terug van eerder…

Een schijnveiligheid die ons binnen de herinnering die we kennen schijnbaar is toegekomen na de oorlog 80 jaar terug in de tijd, op een tijdlijn die nog steeds van kracht is.

We dachten vrij te zijn en vierde dit ieder jaar met grote lichtende fakkels.

Ondertussen MOESTEN we wel voldoen aan beleefdheid en ben gehoorzaam structuren.

Waarbij de structuren weinig tot geen ruimte lieten en laten om de ruimtelijke expressies van het Gods bewustzijn in de Mens te laten Zijn.

Een kind moest gehoorzaam binnen de lijntjes kleuren en NIET enkel op papier maar in zijn hele doen en laten.

De klank van Zelf mocht niet vrij gegeven worden, want kinderen moeten immers luisteren zodat ze dit ook zullen doen wanneer zij volwassen zijn.

En toch… DACHTEN we vrij te zijn…

We mochten vliegen naar verre oorden en na een periode van armoede was er eten in overvloed.

Hippies dansten op straat met een joint in hun mond.

Theater, Bios en restaurants opende hun deuren wagenwijd.

En voor iedere gelegenheid kochten we een nieuwe outfit in een van de vele design en mode winkels die onze persoonlijkheden graag helpen met zichzelf aankleden …

Geld schoof over de toonbank …

Er was en is drank in overvloed en de kroegen draaide tot laat muziek die de mensheid vervormde in gevoelsloze feestgangers.

Dus we dachten vrij te zijn….

Zolang de diep geprogrammeerde mens zichzelf bezig hield met alle bezigheid afleidingen die de Mens afleiden van zijn ware plek in de schepping hoefde er geen nieuwe ketens gelegd te worden om de mensheid nog meer in te perken in zijn vrijheid van bewegen.

Het valse geloof van vrijheid maakte dat de ketens waaraan het menselijk bewustzijn gevangen zit voldoende waren voor een bepaalde tijdsspanne.

Zolang de GEDACHTE van kracht was in de mens waarbij deze DACHT vrij te zijn was het niet nodig om de geprogrammeerde mens die zijn eigen handhaver was te beperken in zijn bewegingen.

Echter, de lang onderdrukte herinnering aan wie de Mens werkelijk is kwam weder tot LEVEN in vele mensen binnen dit levensveld.

2012 was een kenmerkend jaar waar tromgeroffel klonk door vele die een beweging van Vrij mee inluidde.

Mensen die hun ware oorspronkelijke afkomst herinneren raakte aan vanuit hun levenskracht waardoor in vele de herinnering ontwaakte van wie WIJ Zijn.

We herinneren ons steeds meer de Kracht die in Ons aanwezig is en de Kracht van Samen.

De kronieken der herinnering ontwaakte en ontwaken gestaag in de mens en deze mensen Samen ademen de Bron van Leven binnen in dit levensveld.

Deze adem die kosmisch van aard is word geschuwd door de heersende machten.

Een adem zo diep en rijk aan Gods Kracht dat de machten van deze wereld zich in hun strijd tegen het menselijk bewustzijn laten gelden op een wijze zoals wij deze nu ervaren.

Want in hun perceptie mag de Mens niet VRIJ komen in en vanuit zichzelf.

En zij zetten alles in om tegen te gaan dat de kronieken der herinnering zich verder openen.

Daar gaat deze strijd over … daar gaat deze agenda over …

Dat is waarom we uit elkaar gedreven worden.

DAAROM moge we niet samen komen.

Dat is waar de maatregelen over gaan.

Maatregelen om het ontwaken van de Mensheid belemmeren.

Mensen van Kracht!

Hoelang gaan wij nog akkoord met deze tijdlijn?

Wanneer geven wij een kosmische NEE?!

Herinner je ….

Wanneer de Kracht in Jou

De Kracht in mij ontmoet

Als de Kracht van WIJ

Word de Bron weer een Geheel

Vrijheid word ons binnen deze wereld niet gegeven

De Vrijheid dient door onszelf geïnitieerd te worden

Door te ZIJN die we ZIJN

LEEF wat je voelt

LEEF wie je bent

❤