Vrijheid: het groepsdenken en het zelfstandige denken

“We zien het steeds vaker gebeuren dat individuele mensen met een uitgesproken mening zich, naar het schijnt, makkelijk laten overhalen zich te conformeren naar de heersende idee van een groep. Het zou natuurlijk het voortschrijdende inzicht van dat individu kunnen zijn, wat maakt dat die zich bedenkt, maar er zijn legio voorbeelden waarbij het debat een onverwacht verrassende wending neemt. Om je los te maken van een denken dat zich vanuit een groep opdringt heb je een krachtig zelfstandig denken nodig. Een denken dat zich los van meningen van anderen vormt, een denken dat vrij is. Dit vrije zelfstandige denken moeten we oefenen, trainen zelfs. In dat vrije zelfstandige denken vinden we tenslotte de vrijheid die we in deze tijd nodig hebben.”

(Tekst overgenomen van Youtube)

Dit is ook de reden waarom Martijn steeds waarschuwde voor de werking van ‘groepen’. En toch zullen we een groep kunnen en moeten vormen, met vrijheid in denken voor ons allemaal. Dát is precies de opdracht, die we te vervullen hebben. Als je alleen blijft, ben je net al de bij die de bijenkorf verlaat, omdat hij denkt, dat ie het alleen wel af kan. Dat is niet zo, want hij zal op den duur verloren raken. De groep biedt in de energie ‘vrije’ bescherming aan iedereen, waarbij alles zich afspeelt op het scherp van de snede. We zullen dan die vrijheid krijgen van elkaar, om dat vrije denken te waarborgen, zowel voor elkaar als voor onszelf. Het is het de meest directe en meest snelle weg, om jezelf daarin steeds te blijven te onderzoeken, want zo kunnen we pas ook echt anderen diezelfde ruimte gunnen.

Mieke Mosmuller is arts, schrijfster en filosofe. Zij schrijft over actualiteiten die raken aan haar filosofisch-spirituele ontwikkelingsweg die zij startte in 1983. Meer info vindt je hier.

Vertel hoe jij het ervaart