“Ter herinnering aan jou en mij uit de Oorspronkelijke wereld”

De Aanleiding voor de Bronreeks

Waarom de Bronreeks?


Nieuwe ideeën ontstaan vanuit een gevoel, vanuit een verlangen, een innerlijke drive… wat je niet
kan vatten met je hoofd, maar wat uit een zaadje opeens gaat ontkiemen, als er de juiste
voedingsbodem en omstandigheden aan gegeven worden. Vaak onbewust. Mijn gevoel was een
Handvest voor de Aarde te willen neerzetten en eigenlijk een handvest voor het Leven zelf. Maar
waarom? .. Omdat ik ervaar, dat door de toenemende ont-aarde ontwikkelingen in de samenleving
de mens steeds verder ontworteld wordt, afgesloten van de Natuur en zichZelf. Door louter om mij
heen te kijken besef ik, dat er steeds meer onenigheid en verdeeldheid ontstaat tussen verschillende
opvattingen met angst en stress, waardoor onbegrepen en ongehoord, een steeds grotere Zelf-
verwijdering plaatsvindt. Dit alles gecreëerd door de zoekende en onbewuste mens zelf, die zichzelf
in de tijd laat exploiteren voor strijd.

Hoe geef je dit handvest vorm? Hierop door filosoferend zijn wij, met een aantal mensen, tot een
prachtige vorm gekomen, om het werkelijke Leven, de werkelijke Mens aan zichzelf te blijven
herinneren, door middel van een Bronreeks. Een handvest in de vorm van Levende verhalen…
ervaring-verhalen voor en door de “gewone mens” geschreven… Verhalen die IN de mens afspelen,
vanuit het hart, vanuit een diep gevoel, vanuit onze diepe Kern en het ultieme brede Levensspectrum
van ons multidimensionaal waarnemingsvermogen. Vertellingen die appelleren aan ons Ware Zijn.
Uniek, en toch zo herkenbaar voor ons-Zelf.. onze Kern waarmee wij allen verbonden zijn, echter zo
onbereikbaar lijkt. Verhalen met onlosmakelijk verbonden visies, die jou her-inneren aan, wie je Echt
bent. Verhalen die ons raken! Verhalen die herinneren aan ons eigen Oorspronkelijke Levensveld.
Aan Mens Zijn. Vertaald in een Bronreeks van persoonlijke verhalen uit het hart gegrepen, met een
gouden randje zo mooi, die er Echt toe doen. Geschreven door en voor iedereen, op zijn of haar
eigen wijze, die zijn stem in dit kader wil laten horen. Verhalen en poëzie, puur beleefd of
geïnspireerd vanuit jeZelf. Jouw Aandeel. Jouw Waarheid. Eenvoudig, Echt, Aards, Goddelijke en
toegankelijk.

Het gaat om het optekenen van de werelden die wij geleefd hebben, nog Leven en van
dromen, die gelezen en gezien willen worden en het innerlijke gevoelsleven weer Aanzetten.
Verhalen waarbij liefde en leven gedeeld wordt. Verhalen waarin wij ons Zelf herkennen, die ons er
aan herinneren, dat wij Krachtige Scheppende Gevoels-Wezens zijn. Verhalen, die ons wakker maken
voor het Koninkrijk IN onszelf, in onmetelijk gevarieerde multidimensionale werelden, om ons
bewust te worden van onze oneindige authentieke Creatie Kracht. Verhalen die ons diep van binnen
raken.. en zijn of haar medemens Echt Mens-Zijn toont vanuit diepe kosmische innerlijke verbinding.
En dát is de enige Echte geschiedenis en de toekomst!

En het gekke is… zo moeilijk is het niet. Het zit
namelijk al IN je. Ieder kind dat geboren is, draagt deze Vonk, de Scheppingskracht in zich mee. Het is
een kwestie van her-kenning en her-innering aan- en vertrouwen in het Leven Zelf.
In deze verhalen zijn kernwaarden van het leven beschreven en benoemd die raken, die de
werkelijke Oorspronkelijke Mens weer laten voelen weer in verbinding te zijn met haar eigen
waarachtige Aanwezigheid. Verhalen, die in kernachtige woorden de essentie van de hartfrequentie
weergeven, en doen beseffen en voelen, wat die woorden werkelijk betekenen. Met in achtneming,
dat woorden slechts naar de Levende waarheid verwijzen, maar deze niet zijn. Het begint bij deze
druppel. Laat het een stromende golf van Levendigheid worden.

Dit is de essentie van het handvest van het Leven. Her-Integreren van Kerngevoelens… Hoe herken je
Brongedrag? Maar zonder schrijvers geen Bronverhalen, en dan al helemaal geen Bronreeks.. Van hieruit doe ik
ook de oproep: Laat je inspireren door de verhalen die je gaat lezen en laat je Stem ook horen voor
Nu, voor de wereld van de toekomst, voor de Aarde en voor je kleinkinderen..
Heb jij ook een mooi Levend verhaal? Doe je mee? Wil je meer weten? Lees de Criteria hieronder
waaraan de tekst moet voldoen met voorbeelden van Kernwaarden, om samen ons Grote
LevensVeld Leefbaar en Echt Levend te houden.

Viathou

Criteria van Verhalen

Als je een bijdrage wilt leveren aan de Bronreeks, ben je van harte welkom hieraan deel te nemen.
De criteria vind je hieronder, evenals een aantal voorbeelden van andere kernwaarden. Op deze
manier wordt het Handvest voor het leven, een levend ijkpunt en verbinding met jeZelf en elkaar. De
verhalen worden ingedeeld door een samengestelde kerngroep. Bij veel input maakt de kerngroep
de keuze welk(e) van de ingestuurde verhalen per indiener uiteindelijk in het 1 e of de
daaropvolgende boekje opgenomen gaan worden.

Criteria
@ Tijdloze verhalen met een gouden randje, om in te lijsten zo mooi…
@ Ter her-innering aan elkaar en onze oorspronkelijke wereld
@ Alleen tekst in vormen van verhalen of poëzie.
@ Maximaal 3 A4tjes, kort, krachtig en pakkend..
@ Over ervaringen/ kernwaarden in verbinding met het Leven.
@ Raken aan emoties en sprekend vanuit Intuïtie en vanuit het Hart.
@ Geaard! Echte feitelijke belevingsverhalen, wat ook dromen kunnen zijn.
@ Ondersteund door 1 Kernwoord/gevoel : Hoe herken je Brongedrag..!
@ Geen, ego-, religie- en channel gerelateerde verhalen..
@ Meerdere verhalen mogelijk
@ Aanleveren in goed Nederlands, in word doc met titel van verhaal en in een woord uitgedrukt Kernwaarde.
@ Zelf redigeren en aangeven of jouw verhaal anoniem of met naam vermeld wordt. Kernwaarden

Het lijkt ingewikkeld, maar de energie die Kernwaarden met zich meedragen zijn makkelijker te
voelen dan je denkt. Hierbij voorbeelden van Kernwoorden van een innerlijk verbonden Goddelijke/Bron gekoppeld aan levenshouding.

Wat spreekt jouw verhaal?

Vrijheid
Vertrouwen
Respect
Dankbaarheid,
Verwondering
Vriendelijkheid
Bescheiden/nederigheid
Vrijgevigheid, gulheid, gevend, gunnend
Goed gehumeurd/temperament
Beleefdheid/welgemanierdheid/hoffelijkheid/koninklijk.. Zachtheid/tederheid
Eerlijkheid/oprechtheid
Onbaatzuchtigheid/onzelfzuchtig
Kracht
Liefde
Standvastig/onwankelbaar
Toewijding
Open
Transparantie
Oordeelloosheid
Gelijkwaardigheid
Weten
Waarheid
Schoonheid
Geborgenheid/Veiligheid
Verantwoordelijkheid
Afstemming/Anticiperen
Begripvol, mededogen
Dienstbaarheid
Intuïtie/invoelend vermogen
Empathie
Levensles
Bewustwording
Zorg
Betrokkenheid
Stilte
Passie
Vreugde
Blijheid
Lichtheid
Vrede
Humor/Geestigheid
Alertheid
Enzo…..voort..

Je kunt je verhaal (voorlopig) opsturen naar info@hoogdeelen.nl