PFAS en andere “situaties”

“The scale of the mess we leave behind is proportionate to the level of respect we have for others.”
― Stewart Stafford

Misschien zou het iets met de lente te maken hebben, maar de laatste paar dagen kom ik veel berichten tegen rondom “schoon en duurzaam” en “verontreinigende stoffen”, de stoffen die enorm lange tijd nodig hebben om op te lossen… Canadese wetenschappen melden hoopgevend nieuws: er is manier ontdekt om één van zulke “eeuwige chemische stoffen” af te breken.

Wetenschappers vinden manier om ‘eeuwige’ chemische stoffen toch af te breken

(Bron) “Canadese wetenschappers hebben een nieuwe manier gevonden om vervuilende chemische stoffen af te breken. Met de nieuwe methode kunnen zelfs zogenoemde eeuwige chemische stoffen (ook wel bekend als PFAS) afgebroken worden.”

Wat is PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen (vaak afgekort als PFAS) is een verzamelnaam voor meer dan 6000 stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomen. <…> PFAS in polymere vorm bevinden zich in alledaagse producten zoals kleding, fastfood-verpakkingen, anti-aanbakpannen en in AFFF-blusschuim. Een bron van PFAS zijn afvalstoffen die ontstaan bij de toepassing van de GenX-techniek. (Deze bevinden zich in het afvalwater dat wordt geloosd. Een product van de GenX-techniek is teflon (polytetrafluoretheen), dat toegepast wordt als antiaanbaklaag in pannen.  (Wat is GenX-techiek)

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Poly-_en_perfluoralkylstoffen

“Onderzoekers van de University of British Colombia ontwikkelden een nieuw soort materiaal, gebaseerd op siliciumdioxide (ook wel kiezelaarde genoemd). Het materiaal kan zelfs de kleinste schadelijke deeltjes opnemen bij een groot aantal PFAS.

Wanneer de wetenschappers de schadelijke stoffen eenmaal hebben gescheiden, kunnen ze die met licht en elektriciteit afbreken. Dat gebeurt vele malen sneller dan wanneer ze op een natuurlijke manier worden afgebroken.

PFAS zitten in onder meer (waterafstotende) kleding, de antiaanbaklaag van pannen en het schuim van brandblussers. De stoffen zijn schadelijk voor het milieu, doordat ze heel moeilijk af te breken zijn. Daarom worden ze ook wel eeuwige chemische stoffen genoemd.”

Wetenschappers spreken van zeer goed nieuws

“En dat is precies de reden dat de wetenschappers zo verheugd zijn. “Dit is zeer goed nieuws. Nu kunnen we die moeilijk afbreekbare stoffen aanpakken en ze voorgoed afbreken”, zegt onderzoeker Madjid Mohseni tegen The Guardian.

PFAS kunnen ook schadelijk zijn voor onze gezondheid. De stoffen kunnen onder meer een hogere cholesterol, ontregeling van hormonen, onvruchtbaarheid, hartproblemen en kanker veroorzaken. Ze komen via (vervuild) eten en drinkwater ons lichaam binnen. “<…> Bron: https://www.nu.nl/wetenschap/6256489/wetenschappers-vinden-manier-om-eeuwige-chemische-stoffen-toch-af-te-breken.html


Foto: Water cool, clean door Michael Brace on Flickr

Drinkwater… Het was al een aantal jaren duidelijk, dat dit stofje (PFAS) in het water terecht komt en niet bijdragend is voor zowel de natuur in het algemeen, als ook herstelfunctie van het menselijk lichaam. ( Nederlanders krijgen te veel schadelijke stoffen binnen via voedsel en water  https://www.nu.nl/gezondheid/6137609/nederlanders-krijgen-te-veel-schadelijke-stoffen-binnen-via-voedsel-en-water.html  04-06-2021).

Zweden en Duitsland zijn al langere tijd bezig de productie, verkoop en gebruik van PFAS te doen stoppen. Nu zijn er meerdere Europese landen ook zover, waaronder Nederland (Zie “Toekomstig verbod PFAS in Europa”).

Er zijn helaas – ook volgens de recente berichten – nog meer stoffen, die vervuilend en niet bijdragend zijn voor water, grond en levende wezens. En dus meer ons aandacht verdienen. Eén van de stoffen is bijvoorbeeld glyfosaat, of RoundUp, die soms, te vaak, “preventief” wordt gebruikt. De gele akkers die in schrille contrast staan met het frisgroene gras op andere plekken. Er zijn genoeg onderzoeken gedaan die aantonen dat dat soort middelen zwaar vervuilend en dus ook ziekmakend zijn. Er zijn vele momenten geweest om via wetten (of wel of geen vergunning geven) het gebruik ervan te doen stoppen. Wat is er nodig van ons allemaal om daarin een overeenstemming te bereiken?

Foto: Clear door 小佳 顏 op Flickr

En nog iets zwaars…

Stel, er is ergens oorlog gaande, ergens ogenschijnlijk ver weg. Uit “tactische overwegingen” wordt er geopperd om “zwaar spul” daar naartoe te sturen en te gebruiken. Uranium, zelfs als het als verarmd uranium (=depleted uranium, DU) bekend is, is best zwaar – de projectielen kunnen door pantservoertuigen heen – en licht ontvlambaar. En vervuilend. Alleen er waren nog niet genoeg studies geweest om er “heel zeker van te zijn”. Munitie en mijnen met verarmd uranium werden “maar” in Kosovo en Irak en tijdens de Golfoorlog gebruikt. En wat voor impact het maakt op de regio (grond, lucht, water, levende wezens), de reststraling die blijft, tja…. Niet genoeg gegevens om het gebruik ervan te stoppen. Tot nu toe, maar wij zijn er ook, toch?

Over de risico’s tijdens en na het militair gebruik van DU ( https://www.laka.org/info/publicaties/vu/2003-vu-vragen.pdf ) las ik dit:

“Vermoedelijk lopen burgers in het algemeen grotere risico’s dan militairen omdat ze veel langer worden blootgesteld in besmette (post)conflictgebieden. Uitslagen van zeer nauwkeurige urineanalyses onder 800 Britse veteranen uit Irak waren allemaal negatief, terwijl alle werknemers van een munitiefabriek, ruim 25 jaar na sluiting, positief werden getest op DU, evenals een deel van de omwonenden van de fabriek.”

“KISS THE EARTH” – BY THICH NHAT HANH

Walk and touch peace every moment.
Walk and touch happiness every moment.
Each step brings a fresh breeze.
Each step makes a flower bloom.
Kiss the Earth with your feet.
Bring the Earth your love and happiness.
The Earth will be safe
when we feel safe in ourselves.

Bron: https://www.thehouseofyoga.com/magazine/%E2%80%9Ckiss-earth%E2%80%9D-%E2%80%93-thich-nhat-hanh )

Toekomstig verbod PFAS in Europa

In 2019 verzocht de Europese Raad aan de Europese Commissie een actieplan op te stellen om alle niet-essentiële toepassingen van PFAS uit te bannen vanwege het toenemende bewijs voor schadelijke effecten veroorzaakt door blootstelling aan deze stoffen, het bewijs voor het wijdverbreid voorkomen van PFAS in water, grond, artikelen en afval en de bedreiging die dit kan vormen voor het drinkwater. Op initiatief van Duitsland en Nederland hebben deze landen samen met Denemarken, Noorwegen en Zweden een zogenoemd restrictievoorstel ingediend op basis van de REACH-verordening om te komen tot een Europees verbod op productie, gebruik, verkoop en import van PFAS.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Poly-_en_perfluoralkylstoffen

Foto cover: Clear, green water door Alan Grinberg on Flickr

Vertel hoe jij het ervaart