WÉRKEN met de PIJNAPPELKLIER

uitwerking van 22 jan ’23 Zelf-Bekrachtiging in Geleen

Vervolg: Wérken met de Pijnappelklier, uit opn deel 10. (bedankt voor het delen, Heleen!)

Alles is energie, als je in de materie kijkt, zie je dat alles energie is. Dat is 3D energie maar daar doorheen lopen nog andere energie-trillingsvelden. Het is heel mooi om in zelfonderzoek tijdens stiltemomenten of bekrachtigingen dit te doorvoelen en ook in die beelden te kunnen zitten van de energie-beweging. Bijvoorbeeld, het hart is niet alleen fysiek, maar het hele trillingsveld waar het uit bestaat.

Het hart is een heel groot transmissiesysteem. Het hart heeft alle hologram-trillingsvelden om informatie uit elke dimensie op te kunnen vangen.

Als je dus met je aandacht bij je hart bent en je zou niet naar je fysieke hart kijken maar de energievelden ervan, dan geef je als het ware aandacht, klop je bij die trillingsvelden aan en je aandacht gaat ook in dat veld terecht komen en andersom ook en dat stuk frequentie komt ook in jouw aandacht. Het is een snelkoppeling die er wordt gelegd, dat is heel erg groot. Dit is eigenlijk de basis.

VRAAG: Zit er een koppeling bij naar de PIJNAPPELKLIER?

M: Ja, zeker.

De pijnappelklier, het is een hele verantwoordelijke job voor jezelf omdat het niet een spiritualiteit is wat je zonder consequenties gaat doen. Als ik een schroevendraaier en een hamer pak en ik ga ergens aan sleutelen, dan heeft dat consequenties, dat begrijpen we. Met ons bewustzijn doen we niets anders dan dat! En dat moeten we goed beseffen!

Het is niet zo dat Bronwereld alles beveiligt. Dat klopt ook, want de Bronwereld is niet een Entiteit, maar een complexheid van allemaal organische vibraties van voelende wezens die door elkaar heen, voorbij ruimte en tijd bestaan en als een heel groot vibratie-bewustzijn reageert, antwoord geeft op alle plekken.

Daar ben Jij er zelf ook één van.

Je kunt niet rekenen op, in deze dimensie, als je hier iets doet met je pijnappelklier, dat de consequenties daarvan in frequenties, dat er dus dingen gebeuren, dat dat allemaal maar beveiligd wordt.

Als dat zo was, dan stond die pijnappelklier nu aan bij iedereen.

En de ingenieurs van deze werkelijkheid hebben dat bewúst allemaal zo ontworpen. Hoe het is gegaan en hoe we de evolutie hebben meegemaakt etc, dat heeft allemaal veranderingen gebracht aan het Oorspronkelijk Plan.

Waar wij nu staan als beschaving van deze werkelijkheid hier, is het juist heel erg goed dat die pijnappelklier voor lange tijd met de afwezigheid van de Goddelijke Kracht en het zelfscheppende vermogen, Niet Functioneerde.

We moeten naar het grotere plaatje kijken, we zijn op dit moment onderdeel van een grotere collectieve intelligentie.

De oorlogen die worden gevoerd op dit moment, daar leef ik ook in. Ik draag dus ook mijn steentje aan bij, zowel in de Peace-Force die ik breng in deze wereld alsook dat ik een onderdeel ben in het collectieve gevecht. Martijn en ieder van ons zit wel ingevlochten in dat collectieve programma.

Dus het is heel goed dat we gewoon kunnen zien dat Bewustzijn, met spirit erin, de verbindende kracht, dat het echt een verántwoording is voor jeZelf, en dat valt en staat letterlijk met AANDACHT.

Een hele werkelijkheid kan vallen tot deze werkelijkheid door Aandacht-Verlies voor elkaar.

Het is een heel groot gegeven dat we nu in een tijd zitten met ENORME veranderingen! We zien het de afgelopen 3 jaren als Corona, gasprijzen en oorlogen, maar dat zijn de Mind Programma’s. De krachten erachter die niet pos of neg genoemd hoeven te worden. De bewegingen van al die emotievelden die zijn enorm. We zitten in een heel groot overgang-moment. Nu komt het erop aan of we echt kunnen stáán in wie we zelf zijn.

Nog een keer … dat JIJ kunt staan in Wie JIJ Bent, waar Jij voor gaat, waar jouw innerlijke KernPunten zijn.

Dat je niet meeloopt, al zegt deze hele groep ‘we gaan allemaal de andere kant op’ … dat je luistert naar jezelf en je gaat het niet doen. Je moet voor jezelf verifiëren, doorleven, doorvoelen of het klopt. Dat MOETEN we doen.

Deze tijd komt het er echt op áán.

SCHEPPER ZIJN, DAT IS EEN VERANTWOORDING.

Als je eenmaal helemaal in dat stuk bent, dan voel je dat dat woord verantwoording weg is, dan is er geen verantwoording meer, maar Behoud Van JeZelf en Behoud van het Leven.

Waar we nu zitten, bij de opstart, is het écht een stuk WERK, ARBEID en BEWUSTZIJNSBEWEGING!

Dit heeft alles te maken met de dingen die op je beeldscherm aan de gang zijn. Want wat zou er mis mee zijn als Klaus Schwab van het WEF, helemaal niet zo’n duister figuur is, dat daar ineens kosmische, galactische informatie in zijn DNA ineens aanspringt en dat hij met zijn netwerk wat hij heeft opgebouwd, ineens een compléét ander pad induikt!

We moeten alles Open en voor Mogelijk houden .. “ (mvs)