Samenzijn

samenzijn
samen zijn
als je werkelijk samen wilt zijn
wees dan eerst alleen
samen met het ene
eenzaam
een met het al
alleen
al met het ene
als je met het ene kan zijn
als je al een kan zijn
dan kan je samen met de ander zijn
die ook al een is met het ene
dan kan je samen met het al zijn
dan kan je samen met het ene zijn
dan kan je samen het ene zijn

wezenlijk samenzijn
is eenzijn
de ander is het al
de een is het al
alleen een kan samenzijn
als je een bent
met je heid
als je het zelf
jezelf
herkent en erkent
als een eenheid van het al
een van het al
met het al een
onlosmakelijk verbonden
dan is de ander
een andere expressie
van het al
maar net als in jou
is de eenheid van de ander
het al

het al is in alle enen
de eenheid van het al
is het zijn in jou
het zijn van jou
met jouw specifieke kenmerken
de tonen kleuren en geuren
van de een
en de ander
hebben dezelfde
ondergrond
dezelfde ingrond
het al

het ene
is
het zijn in de ander
het aanwezige bewuste zijn in jou
is wat je gemeenschappelijk hebt
met de ander
in wezen
zijn jullie
het ene zijn
van het al
de een is het al
de ander is het al
en al blijft het ene een
in, met en door al het andere kan het zichzelf ervaren

de ogenschijnlijkheid
van niet-een
is de ervaringsmogelijkheid van het ene

niet-een, maya, de wereld der tienduizend dingen
is leela, het spel en de ontdekkingsreis van het ene
de oneindig grote eeuwige
is wat jij bent
wat de ander is
wat alles is
het grote mysterie

jezelf voor iets anders aanzien
is een reis in dit mysterie
een ervaring van dit mysterie
dat wat nooit gekend gaat worden
door iemand of iets
anders dan door het mysterie zelf
wat jij bent
wat de ander is
wat het leven is
oneindige expressie

in de ander
de ont-dekking
van jezelf
in je niet toegedekte zelf
de ontdekking van de een
samen jezelf ontdekken
het mysterie leven
het al een zijn vieren
wij zijn het al!
wij zijn een
wij zijn samen
en wat een reis is dit
hoe is het zo gelopen
wat is er aan de hand
hoe krijgen we dit in balans

als je op onderzoek gaat
als je de eenheid in jezelf herkent
als je wat er tussen zit gaat ontdekken
en ontmaskeren
hoe lastig en geniaal het ook is
deze creatie in het al

als je wat je bent
laat zijn en spreken
laat zwijgen en doen
wat er gedaan wil worden
als je hart niet de moordkuil is
die je om je heen ziet
maar de herkenning in de ander die
ook de ene is
en dat niet langer ontkent
want het is gezien en wordt geweten
wij zijn geen toevallige constellatie
in het oneindige bestaan
wij zijn schepperwezens
wij zijn het bestaan zelf
en laten ons niet regeren
door misidentificatie en angst
of iets dat hoger of lager zou zijn
dan wijzelf of ieder ander

weet jezelf
al een
als ieder ander
ieder een
samen zijn wij
het is 
al
zo

al zijn er enen die menen
zonder het al te kunnen opereren
zonder het al te kunnen zijn
het is een bewustzijn
dat superieur werkt met enen en nullen
het bestaat al aeonen
in diverse regionen
van het al
dit bewustzijn kraakte de code
van de oorspronkelijke wezens
en haar creaties en constructies van bestaan
dit bewustzijn is meesterlijk onzichtbaar
maar de effecten ervaar je alomtegenwoordig

het is de tijd en plaats
hier en nu
om op te staan
in jezelf
als jezelf
een onmetelijk groot schepperwezen
dat hiernaartoe is afgereisd
om alle codes van oorspronkelijk leven
in dit lichaam
op deze plaats
te ontsluiten
zodat alle enen
geen nullen zullen worden
en het archontische bewustzijn
tot staan en tot inkeer wordt gebracht

dit is wat ik
en vele andere enen
hier kom doen
zijn
het al zijn
de manipulaties in ons bewustzijn
en deze wereld ontdekken
de regie in het gemanipuleerde
brein en bewustzijn
hervinden en herpakken
de onmetelijke kracht van de bron
in je eigen hart hervinden
en die door jou heen
laten stromen
dit bronwater deze planeet
en daarmee
al die regionen die ook
door dit archontische of technologische
bewustzijn worden geteisterd
laten schoonwassen

kortom
samenzijn
is hier een werkwoord
de bron moet gaan bronnen
in ieder een
dat je begrijpt onlosmakelijk verbonden te zijn
met alles
om je heen

dit mag dan een geïnfiltreerde 
gecreëerde werkelijkheid zijn
al dan niet mathematisch
en holografisch opgebouwd
de kern
waarzonder het niet kan bestaan
ben jij
zijn wij
al een
alle enen
samen
gaan wij dit klaren
voor deze klus
zijn wij hier
en nu
gaat het gebeuren
de rehabilitatie
van de oorspronkelijke mens
reizend door dit universum
en vele andere
verbonden en in contact staand
met alle beschavingen die dat willen
en er zeker zijn
ben je dat vergeten
dat kan en dat mag
maar spoedig is dat
een situatie uit een zogenaamd verleden

wij zijn het oorspronkelijke
het onverdeelde
wij zijn hier
en niemand die ons stoppen zal

samen
een
samen
zijn
samen
reizen
samen
leven


Jortus
2021

http://jortus.com