Matrixreport & Informationsfelder, Gespräch mit Jan, Eric & Kevin

Een gesprek tussen onze Duitse broeders Jan, Eric en Kevin, voor als je een beetje Duits verstaat.

“We hebben een open gesprek over informatievelden, manipulatie en afleiding, controlemechanismen, leven in de matrix, verandering, menselijk potentieel en hebben een boodschap voor de wereld.

Wir führen hier ein offenes Gespräch über Informationsfelder, Manipulation und Ablenkung, Kontrollmechanismen, das Leben in der Matrix, Veränderung, das menschliche Potential und haben eine Nachricht für die Welt.


Samenzijn

samenzijn
samen zijn
als je werkelijk samen wilt zijn
wees dan eerst alleen
samen met het ene
eenzaam
een met het al
alleen
al met het ene
als je met het ene kan zijn
als je al een kan zijn
dan kan je samen met de ander zijn
die ook al een is met het ene
dan kan je samen met het al zijn
dan kan je samen met het ene zijn
dan kan je samen het ene zijn

wezenlijk samenzijn
is eenzijn
de ander is het al
de een is het al
alleen een kan samenzijn
als je een bent
met je heid
als je het zelf
jezelf
herkent en erkent
als een eenheid van het al
een van het al
met het al een
onlosmakelijk verbonden
dan is de ander
een andere expressie
van het al
maar net als in jou
is de eenheid van de ander
het al

het al is in alle enen
de eenheid van het al
is het zijn in jou
het zijn van jou
met jouw specifieke kenmerken
de tonen kleuren en geuren
van de een
en de ander
hebben dezelfde
ondergrond
dezelfde ingrond
het al

het ene
is
het zijn in de ander
het aanwezige bewuste zijn in jou
is wat je gemeenschappelijk hebt
met de ander
in wezen
zijn jullie
het ene zijn
van het al
de een is het al
de ander is het al
en al blijft het ene een
in, met en door al het andere kan het zichzelf ervaren

de ogenschijnlijkheid
van niet-een
is de ervaringsmogelijkheid van het ene

niet-een, maya, de wereld der tienduizend dingen
is leela, het spel en de ontdekkingsreis van het ene
de oneindig grote eeuwige
is wat jij bent
wat de ander is
wat alles is
het grote mysterie

jezelf voor iets anders aanzien
is een reis in dit mysterie
een ervaring van dit mysterie
dat wat nooit gekend gaat worden
door iemand of iets
anders dan door het mysterie zelf
wat jij bent
wat de ander is
wat het leven is
oneindige expressie

in de ander
de ont-dekking
van jezelf
in je niet toegedekte zelf
de ontdekking van de een
samen jezelf ontdekken
het mysterie leven
het al een zijn vieren
wij zijn het al!
wij zijn een
wij zijn samen
en wat een reis is dit
hoe is het zo gelopen
wat is er aan de hand
hoe krijgen we dit in balans

als je op onderzoek gaat
als je de eenheid in jezelf herkent
als je wat er tussen zit gaat ontdekken
en ontmaskeren
hoe lastig en geniaal het ook is
deze creatie in het al

als je wat je bent
laat zijn en spreken
laat zwijgen en doen
wat er gedaan wil worden
als je hart niet de moordkuil is
die je om je heen ziet
maar de herkenning in de ander die
ook de ene is
en dat niet langer ontkent
want het is gezien en wordt geweten
wij zijn geen toevallige constellatie
in het oneindige bestaan
wij zijn schepperwezens
wij zijn het bestaan zelf
en laten ons niet regeren
door misidentificatie en angst
of iets dat hoger of lager zou zijn
dan wijzelf of ieder ander

weet jezelf
al een
als ieder ander
ieder een
samen zijn wij
het is 
al
zo

al zijn er enen die menen
zonder het al te kunnen opereren
zonder het al te kunnen zijn
het is een bewustzijn
dat superieur werkt met enen en nullen
het bestaat al aeonen
in diverse regionen
van het al
dit bewustzijn kraakte de code
van de oorspronkelijke wezens
en haar creaties en constructies van bestaan
dit bewustzijn is meesterlijk onzichtbaar
maar de effecten ervaar je alomtegenwoordig

het is de tijd en plaats
hier en nu
om op te staan
in jezelf
als jezelf
een onmetelijk groot schepperwezen
dat hiernaartoe is afgereisd
om alle codes van oorspronkelijk leven
in dit lichaam
op deze plaats
te ontsluiten
zodat alle enen
geen nullen zullen worden
en het archontische bewustzijn
tot staan en tot inkeer wordt gebracht

dit is wat ik
en vele andere enen
hier kom doen
zijn
het al zijn
de manipulaties in ons bewustzijn
en deze wereld ontdekken
de regie in het gemanipuleerde
brein en bewustzijn
hervinden en herpakken
de onmetelijke kracht van de bron
in je eigen hart hervinden
en die door jou heen
laten stromen
dit bronwater deze planeet
en daarmee
al die regionen die ook
door dit archontische of technologische
bewustzijn worden geteisterd
laten schoonwassen

kortom
samenzijn
is hier een werkwoord
de bron moet gaan bronnen
in ieder een
dat je begrijpt onlosmakelijk verbonden te zijn
met alles
om je heen

dit mag dan een geïnfiltreerde 
gecreëerde werkelijkheid zijn
al dan niet mathematisch
en holografisch opgebouwd
de kern
waarzonder het niet kan bestaan
ben jij
zijn wij
al een
alle enen
samen
gaan wij dit klaren
voor deze klus
zijn wij hier
en nu
gaat het gebeuren
de rehabilitatie
van de oorspronkelijke mens
reizend door dit universum
en vele andere
verbonden en in contact staand
met alle beschavingen die dat willen
en er zeker zijn
ben je dat vergeten
dat kan en dat mag
maar spoedig is dat
een situatie uit een zogenaamd verleden

wij zijn het oorspronkelijke
het onverdeelde
wij zijn hier
en niemand die ons stoppen zal

samen
een
samen
zijn
samen
reizen
samen
leven


Jortus
2021

http://jortus.com


over emoties en gevoelens

In de jaren 90 woonde ik regelmatig lezingen, bijeenkomsten, bij van Alexander Smit. Hij was Nederlands bekendste advaita leraar. Advaita vedanta is een ‘traditie’ uit India die zich richt op de vraag wie of wat men nu werklijk is. Alexander ontwarde zijn laatste knopen in India dankzij zijn leraar Sri Nisargadatta Maharaj. Ik wil hier alleen zeggen dat er veel valt te zeggen over Alexander, de traditie, en over Dat, maar dat kan je ook allemaal niet doen 🙂 

behalve dat ik zeg: zeer waardevol geweest voor mij.
En o ja, onze ideeën over en definities van bepaalde onderwerpen, zoals hier emoties en gevoelens, hoeven niet samen te vallen met die van elkaar, of van een ander, in dit geval die van Alexander Smit. Maar ik vind het wel ‘delenswaardig’ genoeg, dit fragment van een bijeenkomst. Een bijeenkomst die waarschijnlijk in Baarn was en toen was ik er nog niet bij. Later waren de bijeenkomsten in Amsterdam, maar dit geheel terzijde.

“Alexander gaf onderricht aan iedereen die in deze vraag geïnteresseerd was. Zijn onderricht zat vol humor, en was ontregelend en confronterend waardoor een onmiddelijke diepe herkenning van wat je wezenlijk bent, mogelijk werd.” (Uit de inleiding van het boek Alexander Smit~Geschenk van het Absolute, wat de betekenis is van zijn spirituele naam, Parabrahmadatta.).

Alexander Smit ~ (21 oktober 1948 ~ 20 juni 1998)

B: Wat is eigenlijk: je gevoel?

 A: Je gevoel? Dat is eh… heb je wel eens een gitaar gezien? Als je daar  een snaar aanraakt, dan gaat die kast meetrillen. Dan komt er muziek  uit, mits de snaren een beetje zorgvuldig gestemd zijn natuurlijk. En  dat is gevoel.

B: Mm, alles wat je meemaakt, dat gaat in je gevoel, door je gevoel heen bedoel ik.

 A: Nee, door het lichaam heen. Gevoelens voel je in je lichaam. Er is geen gevoel wat je niet in je lichaam voelt. Het lichaam is het  klankbord waardoor het gevoel heen resoneert. Het is een klankbord, net  als een gitaar, een instrument. Nou er kunnen dus prachtige klanken of gevoel uitkomen, er kunnen ook de meest afgrijselijke klanken uit  voortkomen. Ook hele saaie klanken, new age muziek of zo.

B: En emoties zijn dan ontwikkelingen van het…

A: Emotie is een te hard aangeslagen toon. Waardoor die niet echt meer goed klinkt en dat weet je ook.

B: Is je gevoel een juist klankbord? Altijd of hoeft dat niet?

 A: Niet per definitie. Maar het gevoel.. kijk het aardige van het  gevoel is, dat het dieper gaat dan wat dan ook. Maar er is een heel  groot verschil tussen gevoelens en emoties. Een gevoel is iets  natuurlijks en een emotie is iets kunstmatigs. Ik neem een voorbeeld:  stel, je vriendin maakt het uit of je vrouw gaat weg. Daar kun je twee reacties op hebben. Dat je denkt, nou blij dat ze opgehoepeld is, maar  het kan ook zijn, dat er een diep of naar gevoel wakker wordt in je.  Doorgaans is het de tweede. Nou, daar kan je een paar maanden last van  hebben enzovoort. Dat lijkt mij heel natuurlijk. Maar als je drie jaar  later nog schuimbekkend honden in de fik steekt, omdat je vrouw je  verlaten heeft, dan hebben we te maken met emoties. Dat is uit de hand  gelopen. Je gooit ruiten nog in en zo. En je langspeelplaten, die je  voor je verjaardag hebt gekregen van haar, die vermorzel je nog.  “Hhhgggrrr!”, zeg je dan hè? En het bestek ligt omgebogen in de bakken.  Dan hebben we te maken met emoties. Het is uit de hand gelopen. Begrijpt  U wel?

En dat verschil wil ik wel maken. Maar we weten heel goed  wanneer iets emotioneel is of dat het een gevoel is. Het karakter van  een gevoel is, dat het aanvaardbaar is voor jezelf en je omgeving. Dus als iemand sterft dan zeg je niet: “Ja, hou nou op met je gezeik joh!  Zit niet te janken. Het lichaam, ik bedoel wat is nou het lichaam, ik  bedoel: je hebt dat wijf toch lang genoeg gezien?” Dat zeg je niet! Ja  er zijn mensen die het zeggen, maar dat is niet helemaal lekker hè? Dus dan voel je mee. Dat hoort gewoon bij de mens. Dat is een aanpassing van de gigantische verandering die zich ineens voltrekt. Het is een  aanpassing. Maar als die aanpassing te lang duurt, drie, vier, vijf jaar. Of negen jaar later, je hebt je zoon bijvoorbeeld verloren in een  auto-ongeluk, tien jaar geleden, en je kan geen auto zien of je barst in tranen uit na tien jaar. Dan ben je emotioneel. Dat wil zeggen: je hebt er hinder van. En anderen hebben er hinder van. Maar een gevoel niet. Een gevoel is aanvaardbaar. Begrijpt U dat? Dat is dus het verschil. Zeg nog eens wat. Ga er eens wat dieper op in.

Wat U ook moet begrijpen, pardon hoor dat ik U even onderbreek, wat U ook moet  begrijpen is dat alle gevoelens in serie geschakeld zijn. Dat zal ik U  uitleggen hoe dat zit, het is heel eenvoudig. Bijvoorbeeld de mens kan buitenissig reageren op een situatie en dat lijkt niet in overeenstemming met het gebeuren, wat er gebeurt eigenlijk. Bijvoorbeeld, je bent ineens iets kwijt, iets wat je dierbaar is, een mooi beeldje of zo, een glazen vaas of iets dergelijks, ik kan het me allemaal niet voorstellen maar goed. En ineens is dat ding weg. En dan voel je je ineens ontzettend verdrietig. Buitensporig verdrietig zelfs. Je denkt zelfs: he, hoe kan dat nou. Die vaas is weg en ik voel me zo  verschrikkelijk verdrietig. Laten we zeggen, dat je al zo bewust bent.Want meestal word je meegesleurd in zo’n emotie onderhand en dan ben je al helemaal niet meer in de situatie om echt te kijken. Maar stel dat je dat kunt bekijken, dan zul je zien dat het in serie geschakeld is, dat gevoel met alles wat je al eerder bent kwijtgeraakt. Want je voelt niet  alleen de pijn van die vaas die weg is, je voelt alle pijn van alles wat je is afgenomen tot en met de beer die uit je hand getrokken werd, door een buurjongetje en die hem in het kolenhok verstopt heeft of iets  dergelijks. Ik noem maar iets tragisch uit deze psychotherapiewereld.

Dus als je moeder je ontnomen is als je vier bent, dan geeft dat natuurlijk een forse inprint in een kind. En als dan, als je dan ineens gaat verhuizen op je tiende en je al je vriendjes moet je achterlaten en  je komt in een buurt waar helemaal geen vriendschap te sluiten is. Nou dan heb je het moeilijker, dan ben je wéér wat kwijt. En als je dan vriendjes of vriendinnetjes krijgt als je veertien, vijftien bent, of  tegenwoordig met elf, en je raakt ze kwijt, dan weer. En als je dan gaat  scheiden: weer. Dus je voelt ál die pijn. Want zo werkt dat in dat brein. Ik lijk wel een dichter: de inprinter en het kind en het brein de  pijn. Begrijpt U wat ik bedoel? Zo zit dat. En het werkt voor iedereen. Daarom zeg je ook als je iets overkomt, dan zeg je: dat mij dat nou wéér moet overkomen. Je zegt niet: dat mij dat nou overkomt. Nee je gebruikt het woordje “weer”, wat aangeeft dat het al eerder gebeurd is. Anders hoef je dat woordje niet te gebruiken natuurlijk. Ben ik godverdomme wéér de sleutels kwijt; dat is eerder gebeurd.

Zo  eenvoudig werkt dat. En daar is niks aan te doen, dat moet je heel goed  begrijpen. Daar is niets aan te doen. Als U dat realiseert doet u er ook niets meer aan. Wat een grote zegen voor de mensheid is. Want sommige mensen zeggen wel eens: daar is niets aan te doen, zeggen ze dan. Maar dóe het dan ook niet! Wie? Ga eens verder.

B: Je kan ook onder de indruk komen van iets dat er een positief gevoel over je heen komt.

A: Natuurlijk.

B: En dat kan behoorlijk op je inwerken.

 A: Het lijkt wel een psychotherapie-avond. Kijk, er is een aardig verhaal van een, ik meen dat het de Baron van Münchausen is, daar heb je  wel eens van gehoord? Nou dan gaat het verhaal, dat hij op een nacht op een soort koets door de sneeuw reed. En de man die op de koets zat, die speelde fluit, een fluittoon. Maar doordat het zo verschrikkelijk vroor, bevroren de tonen. Het vroor zó hard, dat de tonen bevroren. Maar de man speelde door, maar op gegeven moment hoorde je niets meer. Dus  op gegeven moment werd het toch wel erg koud en toen zeiden ze: jongens zullen wij eens wat soep gaan eten in de herberg? Ja hoor, zo gezegd zo gedaan. Ze stapten af met die fluit en ze gaan die herberg in, waar het  lekker warm was. De soep werd opgeschept en ineens klonken er tonen. De bevroren noten ontdooiden en begonnen te klinken. Nou, dit is symbolisch, dit verhaal natuurlijk voor de menselijke psyché. Als kind bevriezen we gevoelens en komen we in een situatie waarin warmte is,  liefde dus, dan ontdooien die gevoelens en beginnen te klinken. Dat gaat  weer feest vieren in je lichaam. Begrijpt U? Soms overspoelt het ons dan zo erg, dat we gelijk weer teruglopen naar de vrieskast. Ja? Alles  beter dan iets voelen.

Dus je moet ook, en dat weet ook iedereen  die kookt, je moet nooit snel iets ontdooien want dan brandt het aan en  dat soort dingen. Laat het maar rustig ontdooien. Dus geen haast met al die dingen. Daarom is psychotherapie ook een hele slechte zaak. Men ontdooit alles te snel en dan overspoelt het je en dan willen ze weer terug naar die ijskast, snap je? Op zijn minst naar de koelkast. Dus laat het rustig ontdooien. In een warme, liefdevolle atmosfeer ontdooien alle bevroren gevoelens. Want je hebt ze… ze zijn bevroren geraakt,  denk eraan, jíj hebt ze niet bevroren hoor! Ze zijn bevroren geraakt  door omstandigheden. Dat is de symboliek. Kijk in de psychotherapie word  je vaak verantwoordelijk gesteld voor het feit, dat jij ze bevroren hebt. En zeggen ze: je moet verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Ja  maar dat is nou net het hele probleem. Dat ze tegen een alcoholist  zeggen: kom maar terug als je geen alcohol meer drinkt… Als een  alcoholist voor hulp komt, dan komt hij voor hulp en dan is zijn  probleem dat hij teveel alcohol drinkt. En als dan de dokter zegt: nou  het is goed, maar ik heb toch liever dat je eerst ophoudt met drinken, dat we dan met de therapie beginnen. Ja, maar dat is een van de  allergrootste fouten die, tot in de hoogste kringen, álle therapeuten maken, is dat je verantwoordelijk gesteld wordt voor jouw leven, wat je tot nu toe geleid hebt.

Want alles wat er gebeurd is, heb je zo adequaat mogelijk gedaan. Je kon niet beter. En die moraliteit, dus dat jij verantwoordelijk bent daarvoor, is nou juist wat je allang weet en wat je alleen maar gehoord hebt van iedereen altijd. Je hebt je hele leven niets anders gehoord: jij bent verantwoordelijk. Dus er moet eerst een sfeer komen waarin je kunt ontdooien. Langzaam, rustig. Niet met de snijbrander erover. Begrijp je? En dan kunnen al die gevoelens, dat hele scala van gevoelens, wat allemaal bevroren is in ons allemaal, kan dan ontdooien. En dan is het weer goed. Ja? Heb je er wat aan wat ik zeg?

~ Bijeenkomst met Alexander, 7 juni 1990 ~

http://jortus.com/2022/07/02/alexander-smit-over-gevoelens-en-emoties/


Heilige geometrie, opgestegen meesters en de scheiding der werelden

In de buik van mijn moeder voelde ik al dat ik terecht was gekomen in een geheel andere sfeer dan waar ik vandaan kwam. Als ik met voorbedachte rade en reden hier naartoe ben gekomen, dan wist ik òf niet (meer) hoe erg het hier zou zijn, òf/en ik had het te rooskleurig voorgesteld.

Toen ik drie jaar oud was vroeg ik aan mijn moeder wat er achter de blauwe hemel was. Ik denk dat ik dit vermeld om aan te geven dat ik al reeds vroeg wilde weten hoe het in elkaar steekt hier.

Op mijn achttiende had ik wat ze noemen, en wat ook wel de ervaring bondig samenvat, een Eenheidservaring. Ik wist mij verbonden met de gehele ‘kosmos’, met al het leven in contact staand en daar toegang toe hebben. Sinds die tijd weet ik weer, van binnenuit, dat een verbonden leven mogelijk is.
Ook weet ik inmiddels dat (traumatische) ervaringen, de muren die je ‘ter bescherming’ optrekt, de vibratie van het collectieve veld, de tegenkrachten die dat collectieve veld en het individuele veld beïnvloedt en daar proberen te houden waar ze het willen hebben of houden, de desinformatie,
het schier 😉 onmogelijk maakt in harmonie met jezelf en het oorspronkelijk leven te Leven.

Met oorspronkelijk leven bedoel ik het leven waarin je weet wie je bent, je een open en vrije connectie hebt met de levensbron, je in harmonie en afstemming met je omgeving kan bewegen en uitdrukken in de richting die je zelf kiest. Dit is even een spontane definitie, die op een ander moment weer anders kan zijn.

Ik moet en wil mijzelf hier zeer beperken, in tekst, omdat alles met alles te maken heeft, er (te) veel te vertellen en te vragen valt, maar ik slechts wil schrijven over wat je zou kunnen noemen ‘de scheiding der werelden’. En over iets wat ook wel heilige geometrie genoemd wordt. En je mag het als een stelling zien, een voorstel, stel je eens voor. Stel…

Duss.
Er zijn oorspronkelijke werelden, planeten en zonnestelsels, sterrenstelsels en universa, met ontelbare beschavingen. Laten we even zeggen dat die er altijd zijn geweest of misschien zijn ontstaan, zonder dat die door iemand, ‘God’ ofzo, geschapen zijn.

Er zijn ook zeer ontwikkelde wezens die kunnen werelden scheppen, laten we ze schepperwezens noemen. Laten we die werelden opgerichtte of geschapen werelden noemen. 

Stel je zo’n wereld voor als zeer levendig met schijnbaar ontelbare mogelijkheden, incusief natuur, planeten, allerlei soorten leven, wezens  en ontwikkelingsmogelijkheden.

Op deze planeet ~(mede vormgeven door velen en bezield door het vrouwelijke aspect (van..iets groters…) die ook wel Gaia en ook wel Sophia genoemd wordt, of Gaia Sophia  of Terra Gaia door sommigen)~

zijn in huidige en vroeger beschavingen, in religies, genootschappen en tradities, door wijsgeren, filosofen (Plato), wiskundigen (Pythagoras), kunstenaars, (gevallen) engelen, opgestegen meesters en wat al niet, ontdekkingen gedaan en werd kennis gedeeld over de bouwstenen van deze wereld en laten we zeggen het, dit, universum. Een wiskundige grondslag van de/deze creatie. Zodat alles in evenwicht is in zichzelf, in evenwicht staat tot elkaar en tot het geheel. 

Nu ga ik niet zeggen dat ik dit allemaal heb bestudeerd en uitgezocht en iets anders ga beweren dan vele wijze en ontwikkelde mensen hebben vastgesteld.

Ik had daar geen tijd voor en ben daar niet voor bedoeld, mijn weg was het niet. 

Ik wil zelfs zeggen: het klopt wat ze hebben gezien en doorgegeven.

Het klopt voor deze wereld, dit universum.
Waar alles elkaar opeet en vernietigd, waar de een het voedsel voor de ander is. Waar energie wordt gevorderd van buiten zichzelf zodat ze kunnen leven.

Waar elke creatie een bepaalde levensduur heeft. Een bepaalde hoeveelheid ‘kwantum’, levensenergie. 

Stel nu dat deze wereld, die wij kunnen zien en ervaren, waarin wij leven, een opgerichtte, een geschapen wereld is. 

Stel dat in een oorspronkelijke wereld, De Oorspronkelijke wereld(-en), die geen begin en eind kent, waarin leven eeuwig is, stel dat daar ook een geometrische structuur is. Die lijkt op de heilige geometrie die de grondslag is voor ‘onze’, deze wereld. Dat die geometrie zo werkt dat het mannelijke en het vrouwelijke, de polariteit van plus en min, op zulke wijze met elkaar/zichzelf in interactie is dat er een (levendige) ‘mechaniek’ is dat het zich naar binnen richt en daar toegang heeft tot het kwantumveld en daarmee zichzelf van kwantum voorziet en geen energie van iets of iemand anders, buiten zichzelf, nodig heeft. En zelf kan bepalen of de vorm blijft bestaan of niet. Eeuwig leven.

Dit in tegenstelling tot de geometrie van deze opgerichtte (niet-oorspronkelijke) wereld, dat weliswaar alles in de juiste verhoudingen en balans houd en perfect lijkt, maar net als dat symbool voor (zogenaamde) eeuwigheid (Lemniscaat) een gesloten systeem is. Het kan geen kwantum in zichzelf genereren. Het heeft een bepaalde hoeveelheid en raakt vroeg of laat in verval, tot het uiteen valt. 

Dan wilde ik nog even benoemen dat dit universum waarin wij nu leven vele cycli heeft. Waarvan een van de kleinere (grofweg 26 duizend jaar) nu net voorbij is / begonnen is. 

En dat onze planeet (en verre omstreken/gelieerde werelden )        

vanuit vele vrije werelden, serieus en massaal wordt ondersteund om in een oorspronkelijke existentie te belanden.
En ook alles wordt gedaan vanuit ons, zij die gekozen hebben hier een lichaam aan te nemen om van binnenuit de nieuwe vrije wereld geboren te laten worden en de transitie mede mogelijk te maken. Uit de ‘loop’, de lus, waar deze wereld (en vele wezens) al heel lang in zit.

Ik ben tot op heden drie bronnen/mensen* tegen gekomen die vertellen dat de heilige geometrie de geometrie is van een beperkte wereld. Dat de vrije, scheppende geometrie en de heilige geometrie boven op elkaar liggen. 

We zitten nu in een tijd dat ‘de nieuwe wereld en de oude wereld’ uit elkaar gaan.

Onderstaande video laat heel mooi zien hoe die twee geometriën verschillend werken en er zelfs een datum is waarna ze (de geometriën en hun bijbehorende wereld) uit elkaar gaan bewegen.

Zelf ben ik van mening dat als ik mijn kern kan voelen/ervaren/leven en daar bij blijf, dat ik geen ingewikkelde technieken met allerlei exotische namen hoef te leren en ik de nieuwe wereld vanuit mijzelf kan ervaren en daarop afgestemd ben, in kan leven en in meebewegen. 

Zoals ik het begrepen heb is dus de techniek die ‘Drunvalo Melchizedec’ van Toth / Hermes Trismegistus onderwezen heeft gekregen (via, laten we zeggen, diepe ‘meditatie’) en heeft doorgegeven, gebaseerd op heilige geometrie, van onze, deze, wereld, 

en niet de oorspronkelijke, van ‘voorbij’ deze (zeer uitgebreide en mooie maar) beperkte wereld. 

Evenzo brengen alle opgestegen Meesters je niet voorbij deze wereld, van wie zij wellicht de gevangenisbewaarders zijn. 


George Kavassilas werd na zijn reis door dit universum in 2003 al snel benaderd door de Galactic Federation of Light die hem op de mouw spelde dat hij afspraken met hen had. De Engel/gevangenisbewaarder Metatron stond op een gegeven moment achter hem en wilde in hem komen (zonder te vragen) maar George voelde al een tijdje wat knagen over de zuiverheid van deze federatie en weigerde Metatron toegang tot hem te geven en zijn spreekbuis te zijn.

Dit wilde ik nog even melden voor alle mensen die nog niet op de hoogte zijn van hun eigen Oorspronkelijke kernkrachttige Oorsprong die gelijk staat aan welk wezen dan ook. Bij onze geboorte hier is ons geheugen gewist en we zitten hier in een beperkte wereld met lichamen, dna en hersencapaciteit waarin de volledige toegang tot alle mogelijkheden is uitgezet. That’s all.

*George Kavassilas, Martijn van staveren en  E’Asha Ashayana Deane.

George Kavassilas, een Australiër met Griekse (voor-) ouders, maakte in 2003 een reis door dit universum met zijn essentie en volledige bewustzijn en zag dat er vele universa buiten dit universum zijn. Hier voor en hierna had en heeft hij vele interacties met vele werelden en hun bewoners en ook met verschillend ‘councils’ en groepen van verenigde werelden. Zowel hier in deze werkelijkeheid/dimensie/trilling als in andere. 

https://www.ourjourneyhome.earth/home

Martijn van Staveren werd hier fysiek geboren, te Amsterdam, met zijn geheugen van voor de geboorte intact. Ook hij heeft vele ontmoetingen in en met vele werelden en wezens, waaronder de mens in zijn Oorspronkelijke staat en werelden.

https://www.martijnvanstaveren.nl

E’Asha Ashayana Deane (niet haar geboortenaam) brengt de kennis (Keylonta science)  in de wereld van de Guardian Alliance en naast de geometrie van de oorspronkelijke wereld en lichamen (met de exotische namen) verhaalt die informatie ook over de ZEER lange geschiedenis van deze contreien en de mens, inclusief Galactische oorlogen, vallen van bewustzijn, en wat (historisch bekende) mensen en andere rassen en andere wezens bij de naam noemend. Dit is o.a. na te lezen in twee boeken.  

Naast dat ze haar eigen geschiedenis in zich draagt, komt de kennis die ze deelt van bepaalde ‘platen’ die van pre-Atlantische tijd zijn en bewaard zijn gebleven. In combinatie met contact met die Guardian Alliance.

https://www.arhayas.com

De werkelijkheid is, de werkelijkheden zijn, vreemder dan fictie.

 
Het is mega far out, niet te geloven. Dit soort info zet alles op zijn kop en alle heilige huisjes, alle overtuigingen en wetten van onze belevingswereld, ons paradigma, moeten we opnieuw (durven) bekijken. Dat zouden we iig moeten doen. Wanneer we dit niet doen en ons conformeren aan wat er is en hoe het tot nu toe leek te zijn en hoe ons gezegd wordt dat het is en hoe het moet, door hen die over ons regeren, dan blijven we in de gesloten wereld en zal ons kwantum net zo lang uit ons gezogen worden om die wereld en hun ‘Meesters’ te voeden tot het op is.

De video is gebaseerd op het materiaal gepresenteerd door E’Asha Ashayana Deane.

Jortus

2022

https://jortus.com


Ree!

ik voel de stilte voor de storm 
ik zie de tekens in de wereld
drie ratten kruipen aan wal
het schip Turbulentie geflankeerd door het schip Protection liggen aan de kade
de zon begint zich net te verschuilen achter de rustige mooie wolken
ik loop vastberaden en zelfverzekerd door de stad, het park en langs de rivier
zelfverzekerd, niet door wat ik doe of niet doe, wie ik ben of waar ik vandaan kom
maar doordat ik verzekerd ben van mijzelf, ik ben mijn zelf
een kracht waar ik niet naar toe hoef te groeien of die ik moet bereiken
mijn denken blijft schoon door de voeding van het hart
dat klopt en de verschillende emoties en frequenties emaneert en doet landen
alles is hier
er is nog weinig tijd om steviger gevestigd te zijn in dat wat alles weerstaat
die plek waar weten huist en onwaarheid wordt ontmaskerd
de kennis en het weten van het hart wordt gevoed door de connectie met
en de stroom van Leven, wat altijd vrij is, ook als het ogenschijnlijk gevangen lijkt
ik leef hier en nu en ben onderhevig aan de beperkingen en de beïnvloedingen
dus ik mag vallen, opstaan en weer doorgaan
met zijn, voelen, onderscheiden, verblijden, verrukken en ook lijden
maar niet blijven hangen, sir
ja ik ben een heer, een koning zelfs, gelijk aan ieder ander
in het koninkrijk zonder onderdanen, waar een ieder zelf bepalen mag
wat, hoe, wanneer en op welke wijze en met wie
er een ontdekkingsreis wordt gestart of een wereld wordt gecreëerd
of wordt samengewerkt om een wereld te bevrijden
van buitenaf of van binnenuit
met elke minuut en elk uur wordt ik meer en meer alert
wat nodig is want hoe krachtiger ik , jij en al die ikken over de hele planeet worden
hoe steviger de tegenstand en hoe dichter bij het moment supreme
wat altijd nu is en niet per se één moment en dat je daarna op je reet kunt rusten
kus je pijn en omarm de persoon, dat wat bij het lichaam en het verhaal hoort van deze wereld
maar weet dat dit alleen was en is omdat Jij er bent, wat niet de persoon en het verhaal is van slechts hier en nu op Aarde
maar het wezen dat op vele werelden heeft geleefd en hier is gekomen omdat
het wist van het plan en weet dat het kan
wat fijn dat wij er zijn en dat we het samen doen
door ieder voor zich er te zijn
wakker en bewust
klaar om te wenden….?


jortus.com

Als we eens wisten

als we eens wisten wat we niet weten

als we eens wisten dat niet-weten 

het vertrekpunt is en de toegang geeft

tot al wat er valt te weten

als alles trilling is

als ieder wezen zijn eigen vibratie heeft en uitzend

als dit universum de vereniging is van elk vers

van elk wezen dat zijn lied zingt

uni-verse

als wat je bent een bepaalde vibratie is

als reizen door het universum een verschuiving is

van het ene coördinaat of toon en octaaf

naar een ander coördinaat

als lineaire tijd een construct is om ervaring op te doen

als wat wij zijn vrij is om te kunnen bewegen in en uit constructen

als harmonie respect gelijkwaardigheid vrije expressie

nieuwsgierigheid ontdekkingsreizen gevoel en intelligentie

universeel gehanteerde waarden en omgangsvormen zijn

als we onszelf als de hoogste bron weten

niet hoger of lager dan wat dan ook

als Bron God of Al Wat Is niet iets of iemand is
maar alle expressies alle tonen en octaven bij elkaar

als deze container van Leven niet iets of iemand is

als elke expressie een deel is

als elke expressie vrij kan reizen en zich kan verbinden

met elk ander deel en elke andere kennis in het geheel

als de container een container is

in de container van een container

als een cel van een menselijk lichaam

een fractaal is van het universum

als het universum in ons is

als binnen en buiten en ruimte-tijd

navigeerbaar is met niets anders dan
onze intentie en weten

de kern van het oorspronkelijk wezen wat wij zijn

als we bezig zijn dit te ontsluiten en toe te passen

als deze wonderlijke beperking en verdichting

als deze reis bijna volbracht is

als deze container dit lied van licht

niet zonder donker kan

als het volledige licht bijna openbarst

is het misschien niet zo gek dat

dat de duimschroeven door het donker

wat deze ervaring mede mogelijk maakt

worden aangedraaid

als de lont al is aangestoken

als blazen geen zin meer heeft

als de tranen vloeien en verdampen

als de regen in de rivier

als de rivier bijna bij de zee is

als de materie bijna zijn essentie realiseert

als het Vrije Veld en alle wetende werelden

toekijken en ons dragen

als wij het zijn die het gaan doen

als de druk op ons groot wordt verschijnt de kracht

als de druk van binnenuit te groot wordt verdwijnt de heersende macht

als de druk groot wordt staan we ieder moment te stralen

als sterren aan ons eigen firmament

al-één en verbonden met elkaar

alles en iedereen


Jortus

2021

https://jortus.com


Hersenspoeling

Er is een oorlog gaande en de bron ervan ligt buiten het zicht. Wat zichtbaar is is de situatie rond de derde letter van ons alfabet en dan nog wat letters en cijfers. Dat wordt gebruikt als gereedschap, en de gepresenteerde oplossing zal zijn doel en gevolgen hebben.
Waar het om gaat is het bewustzijn van de mens. Dat is niet het bijproduct van de hersenen van het lichaam wat wij lijken te zijn. Zoals de wetenschap u wilt laten geloven. Maar dit terzijde.
Om onze gezondheid gaat het al helemaal niet.
Om het maar even kort en bondig te houden wilde ik even het volgende zeggen over de psychologische oorlogsvoering, propaganda zo u wilt, of NLP technieken naar het schijnt, om op slinkse wijze de mening van de mensen te sturen. Bij wie dat lukt (dat lijken er nogal veel te zijn) is een forse kracht gewonnen die zich achter de politici scharen die zij gekozen hebben om over hen te regeren, en om hen te vertellen hoe het zit.
Deze zullen het werk oppakken en dat deel van de bevolking dat van hun grondrecht gebruik wil maken om zelf te kiezen, verwijten( en erger) dat de langdurige aanwezigheid van de ziekte en al de beperkingen die worden opgelegd door hen komt. Dit is wat er nu gebeurt.

Er zijn mensen die van hun grondrecht gebruik maken om zich niet te laten vaccineren. Bijvoorbeeld omdat zij zichzelf hebben geïnformeerd over hoe vele artsen en deskundigen (wat betreft virussen) er over denken. Omdat zij, gezien de cijfers en de informatie die doodgezwegen wordt door regeringen en de algemeen geconsumeerde media, een onderbouwde beslissing nemen en vertrouwen op hun reeds aanwezige afweersysteem. En mocht het erg pittig worden, zorgen dat ze toegang hebben tot de uit de praktijk bewezen werkzame behandelmethoden. Behandelmethoden die niet worden erkend en toegepast in ziekenhuizen, of het stadium daar voor. Ondanks bewijzen uit de praktijk die de werkzaamheid laten zien. Het gaat de overheden klaarblijkelijk om vaccinatie en niet om genezing of gezondheid van de bevolking.

Nu dan hoe VVD en D66 aan deze mindcontrole doen, deze oorlogsvoering in de praktijk uitvoeren. Uit het nieuws (de debatten in de 2e kamer) van vandaag, 19-11-2021:

VVD: “Het is niet niks (2G uitbreiding/invoering), dat zien wij ook, maar het nog langer en verder beperken van de mensen die de VERANTWOORDELIJKHEID voor zichzelf EN ONZE SAMENLEVING hebben genomen vind de VVD erger en ONREDELIJK.”

Oftewel: Neem je geen vaccinatie (om wat voor reden dan ook) dan ben je een egoïst en onverantwoordelijk bezig. En omdat je niet mee werkt, niet doet wat wij willen, sluiten we jou buiten en de rest van de bevolking laten we tegen jou keren. En ook: vaccinatie is de enige oplossing. Mensen die gezond leven, die vertrouwen op hun immuunsysteem en onderzoek hebben gedaan wat hun gezondheid versterkt en bescherm tegen dit virus, die hebben geen verantwoordelijkheid genomen, die zijn onverantwoordelijk.

D66: ” Het is een noodgreep voor het moment dat we moeten kiezen tussen sluitingen voor iedereen of een tijdelijke beperking voor degenen die onvoldoende beschermd zijn.”

Je hoort het, dat immuunsysteem van ons is een lachertje. We doen het eigenlijk ook voor de ongevaccineerden, al die beperkingen, zodat ze niet niet ziek worden en we dit virus (samen!) verslaan, want ja hoor, dat doe je met virussen, oorlog voeren. En met oorlog kan je geld verdienen en mensen onderdrukken.

Dit gaat niet om onze gezondheid.

https://jortus.wordpress.com


The cosmic hoax~

Omdat ik even wilde zien wat de laatste, jongste, video van Steven Greer, Dr. (Amerikanen pronken graag met hun titels) meldt, heb ik die even bekeken. Greer en de mensen die hij heeft weten te inspireren en mobiliseren zijn tenslotte bezig met hetzelfde onderwerp, op eigen wijze. De video is te vinden op YouTube en ook te bekijken via zijn eigen website, siriusdisclosure(.)com

(Dr.) Steven Greer zet zich al decennia lang in voor vreedzaam contact en het vrijgeven van de dossiers over ufo’s. In deze video komt hij zoals gebruikelijk met geloofwaardige sprekers (pardon, oordeel zelf) die uit eerste of tweede hand weten dat overheden (of de geheime, niet erkende divisies daarvan) van alles op de hoogte zijn en zelf ‘ufo’s’ produceren. Hij wijst op de leugens en de nep-disclosure.
Het narratief van een dreiging wordt geïntensiveerd in de media. Steven Greer vreest beschuldigd te gaan worden voor een in scene gezette aanval door buitenaardsen. Mediaberichten versterken dat gevoel.
De Daily Mail: Alien contact could result in ‘the end of al life on earth’, and we should STOP trying to communicatie with extraterrestials, top physicists warns.

Dr. Steven Greer heeft meerdere docufilms gemaakt, zoals Unacknowledged en Close encounters of the fifth kind, te zien via diverse kanalen. Over de hele wereld, naar het schijnt, bestaan groepjes die via een ‘methode’ de juiste setting (volgens Greer, o.a. door eerst samen te mediteren geloof ik) scheppen om contact te laten ontstaan. Hij heeft er zelfs een App voor gemaakt, de CE5 Contact App. CE5 staat voor: close encounters of the 5th kind , wat staat voor: vrijwillig bilateraal (van twee kanten) contact met buitenaardsen.
De inspanningen van Greer zijn oprecht geloof ik. Zijn intentie of route is twee- of drieledig. 1. Je bewustzijn zo hoog mogelijk hebben (‘wij’ zouden spreken van verschuiven naar hartsbewustzijn). 2.Contact zoeken, een gebaar maken om communicatie en contact te krijgen. 3. Overheden zover krijgen een verdrag te ondertekenen om de plaatsing van wapens in de ruimte en de militarisering van de ruimte te voorkomen.
Dus hij probeert het politieke systeem te beïnvloeden, te bewegen naar universele vrede. Voor wereldvrede is het al te laat, we zitten al in een interstellair moment en een kosmische tijd, aldus Greer.
Universele vrede ontstaat door extern gedrag en beleid en van binnenuit, de ‘staat van universeel bewustzijn’, verlichting. (tja…) Aldus een spreker in de video.

De verklaring uit punt 3 kun je vinden op peaceinspace(.)com en aanbieden aan je regering, mocht je voelen dat te willen doen.
Ik vind het wel mooi te zien aan het eind van de video dat hij geprezen wordt voor al zijn inzet en dan wat traantjes moet laten. Het is ook niet niks om je zo in te zetten, en ook de overheid aan te spreken op hun liegen en bedriegen en gebrek aan openheid. Een heel werk om terzake doende getuigen op te sporen en zover te krijgen iets substantieels te zeggen.
Peaceful warriors zijn overal en verdienen respect. En kunnen ook gesprekspartners zijn…