Als we begrijpen dat we één zijn met de natuur

Als we begrijpen dat we één zijn met de natuur…

Bron: https://t.me/lee_vibrations/5057

❓VRAAG:

Ik heb een vraag over het weer op Aarde :). Nu de hitte voor de derde week aanhoudt, verdraag ik het over het algemeen gemakkelijk, toch wordt het zelfs voor mij bijzonder. En als we allemaal begrijpen dat we één zijn met de natuur, en gaan zorgen voor de planeet, wordt de temperatuur dan weer comfortabeler (minder hittegolven en droogtes) of gaat ons lichaam zich aanpassen aan de hitte?

❗️ lee’s ANTWOORD:

Mensen zullen niet zozeer begrijpen dat ze deel uitmaken van de Natuur, maar het zullen voelen. En dan is het net als met het lichaam – je zorgt voor het lichaam en het is comfortabel voor jou. Dat wil zeggen dat de Natuur, net als je lichaam, ophoudt iets externs en onverwachts te zijn.

Op dit moment kun je zien dat de vorm van de wolken twee factoren weerspiegelt: het algemene collectieve bewustzijn van het gebied waar ze vliegen en het bewustzijn van het gebied waar ze zijn geboren. Wolken die uit de open oceaan komen, dragen bijvoorbeeld de vormen van oceanisch leven en ‘veldwolken’ – de vormen van velden.

Op dit moment zul je merken dat de wind met verschillende sterktes en op verschillende hoogtes waait in het midden van hetzelfde terrein.

Als de dag in stilte is in een open ruimte, dan kun je al deze dingen tot op zekere hoogte bemerken. Om precies te zijn, zelfs te voelen en niet alleen bemerken.

Ook als je de adem met de wind combineert, erop afstemt, en het ritme van het hart met het ritme van de omringende natuur, kun je de windrichting veranderen op het punt waar je bent. Ook kan de wind je wangen, schouders strelen en kan de regen een meter van je voeten passeren.

 Stel je nu eens voor hoe het zal zijn als de Natuur zal overeenkomen met Alle Mensen.


❓ВОПРОС:

У меня вопрос про погоду на Планете :). Вот сейчас третью неделю стоит жара, я её вообще легко переношу, то тут даже мне становится необычно. А когда мы все поймём, что мы с природой одно, и начнём заботиться о планете, температура станет опять более комфортной (меньше heat waves и засух) или наши тела адаптируются к жаре?

❗️ОТВЕТ lee:

Люди не столько поймут, что они часть Природы, сколько ощутят это. И дальше это как с телом – вы заботитесь о теле и оно комфортно для вас. То есть Природа как и ваше тело перестаёт быть чем-то внешним и неожиданным.

Прямо сегодня вы можете заметить, что форма облаков отражает два фактора – общее коллективное сознание местности, где они пролетают и сознание той местности, где они родились. Например, облака, идущие из открытого океана несут в себе формы океанических жизней, а «полевые облака» – формы полей.

Прямо сегодня вы можете обнаружить, что ветер дует с разной силой и на разных высотах посреди одинаковой местности.

Если день быть в тишине на открытой местности, то можно заметить все эти вещи в той или иной степени. Точнее, даже ощутить, а не просто заметить.

Ещё, если вы совместите дыхание и ветер, а ритм сердца с ритмом окружающей природы, вы сможете видоизменять направление ветра в той точке, где вы находитесь. Также ветер может вас погладить по щеке, плечам, а дождь пройти в метре от ваших ног.

 А теперь представьте как это будет, когда Природа будет соответствовать Всем Людям.