Een omkeerpunt

Martijn: … Dat is een omkeerpunt waarin je voor je ogen ziet de situatie, die ogenschijnlijk daar naartoe reist, eigenlijk gestopt wordt en uit elkaar valt door middel van bewustzijn, door middel van het eigen denkvermogen. Door middel van je eigen aandachtskracht, door middel van gezamenlijke aandachtskracht. Ik weet hoe dat moet, maar ik kan het niet goed uitleggen voor een ander, omdat ik niet kan spreken voor jou. Dus ik ben hier om met elkaar in te zetten door hele stevige stappen te zetten in onszelf en daar ook echt te gaan staan – en dat moet ieder op eigen manier doen, maar samen staan op je eigen manier om dat, zeg maar, smeltpunt waarin het start te smelten te lanceren.

En hoe krachtiger we daarover gaan hebben, hoe groter de tirannie zou ontpoppen. En hoe krachtiger jij wakker wordt, en hoe sterker je in je eigen bewustzijn stapt, en hoe meer je het eigen Christus-bewustzijnsveld in jezelf, niet van een ander, in jezelf ruimte geeft, hoe krachtiger de reacties uit het veld zijn om jou aan te lijnen in het synchronisatie-proces van het algehele gedachtengoed. En dat is ook logisch. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. We moeten het alleen maar beseffen. We beseffen het. We houden vinger aan de pols bij onszelf, wij attenderen onszelf op waar we zitten, we brengen onszelf steeds weer, maken onszelf los, zonder dingen te ontkennen stappen steeds weer in onszelf in.

En dat is het vermogen – dat zijn allemaal woorden, dat is natuurlijk een beweging, die alleen jij kent – het is het vermogen dat de mens in zich draagt. En dit is een kosmische boodschap, die we hier op de Aarde komen brengen. Niemand kan lid worden van elkaar. Je kunt niet in een club functioneren, maar er is een slagkracht van bewustzijn, waarin het met uiterst respect naar jezelf en naar elkaar, helemaal open, aanwezig is. En dan kun je met elkaar samen, zonder te versmelten in elkaar, de slagkracht vanuit het hart, vanuit het Bewust-Zijn, vanuit het besef, kun je met elkaar uitdragen in het veld. <…>

Heb je jezelf lief? Neem je jezelf serieus? Want er zijn krachten in deze wereld die menen voor jou jouw brein te zijn. En het is niet waar. Elke beslissing die via overheidswegen wordt genomen of van welke instantie dan ook, dat is een externe brein-beslissing, die wordt genomen voor jou. Dat is de doelstelling daarachter die groepen. Wie de groepen dan ook zijn, laat ik even los.

Je komt erachter: Ja, ik doe dat toch niet, want ik heb mijn eigen bewustzijn. 

En je komt ook achter, dat je dat denkt en toch doet.

Je komt erachter, dat je daardoor kunt beslissen om echt uit te stappen. En de beslissing valt heel diep, heel in de kern valt die.

En dan merk je dat de omgeving van deze werkelijkheid erop reageert en dat op alle andere manieren geprobeerd wordt nog steeds voor jou te denken. Als je er niet mee eens bent met die ene club, dan gebeurt er iets anders, wat jou wil op dezelfde manier in het kleine scenario wil beslissen voor jou hoe je dingen moet doen. Dus dat externe denkveld, zo noem ik het nu even, wat beslissingen neemt en ons aan lijkt te willen lijnen in een gedachtegoed die niet past bij jouw eigen kern, dat verhult zich op allerlei mogelijke manieren en situaties. En het is aan ons, en of je dat een spel noemt of een spiritueel leerproces of bewustzijnsproces of ontwakingsproces, of een noodzakelijke terugkeer naar je oorspronkelijke innerlijke kern, wie maakt het uit. Jij moet het noemen zoals je het voelt. Maar je daarin kunt staan, daarin kunt zijn in dat stuk, dan start precies de missie die je lang geleden, nanoseconde, nog maar net, maar in aardse tijd lang geleden is gestart om de mensheid in vergetelheid te brengen wie ze werkelijk is.

Terug naar het Kosmische, Intergalactische kracht in onszelf, met elkaar, in contact met elkaar door in contact te komen met jezelf. En vanuit dat Zelf met elkaar in contact met andere levenskrachten die daar altijd al zijn geweest, die ons voeden, die ons bijstaan, die in een andere taal spreken maar niet kunnen spreken via het brein van de externe kracht. Daarom moeten we dus de route verleggen. Van buiten naar binnen. Voor een lange tijd hebben we ons laten besturen als mensen door informatie van buiten naar binnen. En dit is de grote tijd, waarin de informatie van buiten nog krachtiger gaat worden, omdat zoveel mensen zich bewust worden dat binnen-intelligentie voorrang heeft gekregen. Alles is anders.

Alles is anders. Voor lange tijden is erover gesproken en het is NU zover en de ogenschijnlijke tweedeling die er wordt veroorzaakt alleen maar door veel informatie naar buitenkant, waardoor we denken dat heel veel mensen nog in de buitenkant zitten, is ook een illusie. Als je een beetje rondkijkt zo op het internet naar de plussen en de minnen, en de voor en de tegens, en de propaganda plus en min over de situatie daar, aan de andere kant van Europa. Als daarnaar kijkt, en je luistert naar wat al de mensen zeggen, dan roepen ze allemaal, dat ze vrede en geluk in zichzelf dragen, en dat ze dat koesteren en geen oorlog willen. Eigenlijk is niemand daar mee eens, maar tien minuten later kan iemand er iets anders zeggen, want er wordt heel sterk voor die partij gedacht via een bericht en dan is die persoon er weer uit. Iedereen heeft het. Iedereen IS het. En ik denk dat dit, waar we nu in zitten, deze periode, ons allemaal laat zien – het is heel belangrijk om te zien zonder een oordeel naar een andere toe, daar gaat het niet om, het is vaststellen wat je waarneemt, dat het laat zien, dat het afgelopen is met oude systeem, het functioneert definitief niet meer.

Bron: Martijn van Staveren, maart 2022

Vertel hoe jij het ervaart