Over synchronisatie

Synchronisatie, upgrade en reset, samenwerking, “singularity” – dat zijn onderwerpen, die zeer actueel zijn in deze tijd. Het heeft alles te maken met bewustzijnsontwikkeling en innerlijk weten, met het overstijgen van een krimpende werkelijkheid van afgescheidenheid en manipulatieve middelen, maar ook met de ontwikkeling en het gebruik van technologie. Hier alvast een paar aspecten van het fenomeen “synchronisatie”, en er zijn er nog veel meer om te openen en te bezien.

Martijn: even heel eenvoudig, we zitten dus met z’n allen in een eigen holografisch veld, dus we hebben allemaal een uniek eigen universum waarin jullie mijn representanten zijn en ik jullie representant ben in jullie universum, maar dat is niet wat we met elkaar delen. Dus als ik in mijn universum werk dan werk ik eigenlijk alleen maar in mijn hologram. Dat is wat je in het begin zei, dus als ik in mijn eigen holografisch bewustzijn, in mijn eigen energieveld veranderingen, dus als brenger van de dageraad functioneer, binnen in mijn hologram, dan is het a. belangrijk om te beseffen van dat als ik het niet doe dan kunnen jullie het allemaal wel doen, maar dan zijn we eigenlijk soldaten en figuranten in mijn hologram en ik weet helemaal niet of jullie het wel doen, (klik) waakzaamheid, dus ik doe het zelf, op het moment dat ik vertrouw dat dit hologram zich multidimensionaal afspeelt ook tegelijkertijd in jullie hologram en jullie dat ook doen in jullie hologram, dan vindt de verandering plaats in mijn hologram maar dan wordt er een impuls gegeven in allemaal onze eigen unieke universum, wat bij elkaar opgeteld resulteert in een synchronisatie van het geheel waardoor de verandering overal tegelijkertijd wordt doorgevoerd. Raktaktaktaktak, daar is íe. En dat is een netwerk bewustzijn. Dat hoort dus allemaal bij sectie nul. Dat is heel geavanceerd hoor. Dan hadden we het maar niet moeten uitvinden. 

2018 05-MvS-EDU-Baarn-4e-dag

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

De dag op deze wereld dat duidelijk wordt dat Jezus nooit heeft bestaan zal een schok zijn voor de mensheid. Een schok. Zelfs voor de mensen die er nooit in hebben geloofd. Omdat de schok zo doordringend zal zijn dat een complete beschaving op zo’n prachtige wereld zich voor duizenden jaren bij de tang en bij de neus heeft laten nemen en bezig is geweest met iets wat er nooit is geweest. En al die tijd niet dat heeft gedaan wat ze had kunnen doen. En daar eens goed over voelen. Als dat scenario zich zo uitpakt wat voor diepgaand effect dat heeft. Want zoals jij hier nu zit, dit te doorvoelen en te weten, zo waren er in andere tijden ook mensen die dat ook deden. En die waren geen Jezus en Maria, het waren mensen zoals jullie en ik. En zoals wij als mensen nu gepoogd worden onderuit gehaald te worden, daar mag je niet mee bezig zijn, het zal je vast niet ontgaan zijn dat je tegengas krijgt van mensen dat je met deze onderwerpen bezig bent, zou kunnen. Merendeel hoor ik dat van mensen terug. Dat is dezelfde energie die de historie heeft herschreven en die daar een ander verhaal voor in de plaats heeft gezet. Dus in plaats van daarmee bezig te zijn, kunnen we veel beter terugkeren naar onszelf, en eens gewoon te kijken wat kunnen we nu werkelijk zelf vanuit ons ware vrije zijn naar voren brengen. Dus niet vanuit de gedachte. We kunnen dus niet een oplossing bedenken voor de problemen, dan gaan we gezamenlijk in de geleide gedachte. Er  ligt een heel arsenaal van alle problemen op deze wereld ligt er klaar om oplossingen, als er dus een grote uitdaging is, ik noem maar even een voorbeeld, een kerncentrale, er komt een ongeluk in een kerncentrale en daar zijn allerlei oplossingen voor handen om die straling op te lossen, op het moment dat dat gebeurt dan worden alle gedachten  van alle mensen gelijk gevangen, gesynchroniseerd dat dat moet gebeuren om dat op te lossen. Snap je dat? Waarom wereldse gebeurtenissen plaatsvinden, waarom mensen gepakt worden in de visie, en dan heb ik het echt niet alleen maar over terroristische aanslagen, maar het gaat overal zo.  Nieuws vangt gedachten, het is een breinsynchronisatie. Dus waar wij naar toe moeten is juist helemaal weg bij oplossingen. Want een oplossing is een concept van de mind. Alles is er namelijk al. De situatie dat er geen problemen zijn is er ook. Die is gewoon in het veld aanwezig. Maar als wij in lijn denken van die problemen, dan kom je echt op de kwantummechanica uit, dan blijven we ook in dit hologram actief, en in deze oorzaak en gevolg wetgeving. Wij moeten het compleet, jij, normaal vinden, heel normaal vinden dat datgene waar iedereen een probleem mee heeft, normaal vinden in jezelf dat de oplossing er daarvan al is, zonder te willen weten hier wat dat is. En dat is het schaken met frequenties. De mensheid is er wel aan toe op deze wereld om daarmee bezig te zijn. En we doen het nu al, want nu zitten wij dus al allemaal op onze eigen manier te luisteren naar mij, ik vertel iets, en in feite vertel ik iets over deze onderwerpen en ontstaat er ook in dit moment terwijl ik spreek, ontstaat datgene waar ik jullie allemaal op attendeer. Maar als je een andere manier weet op dit moment, vanuit de fysieke communicatie om, dan doen we het op een andere manier. Ik ben er wel toe bereid, maar je moet het wel bekijken in het stadium waarin je nu zit. En als je je bewust bent van dat je je bewustzijn niet laat ontvoeren, dan gebeurt daar niks mee. Anders zou je nooit iets kunnen bespreken. Zover zijn we dus eigenlijk al weggegleden, als samenleving, dat we zo angstig zijn geworden om nog eens een keer naar elkaar te luisteren, dat elke vorm van samenkomst al iets niet goed is of zo. Terwijl juist de menselijke ontmoeting naar elkaar toe en de eerbied die we naar elkaar toe hebben, in elkaars processen, dat die frequentie juist heel bevrijdend is. Dat is echte bevrijding.

2018 08-MvS-Mensbeleving-Veluwe-Ede

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bekrachtiging Crowd Power 13:2  Crowd Power 13 | Geluk, oorspronkelijk leven en bekrachtigen van jezelf | M019 – YouTube

Ik denk – en zo voelt het voor mij ook – dat het heel goed is om eens contact te leggen met, laten we maar zeggen, de blauwdruk. Er is een blauwdruk waar dit lichaam uit ontwikkeld is. Dus dat is niet wie wij zijn. Die blauwdruk – dus de hele DNA van origine zonder de manipulaties – dát lichaam heeft ook onze aandacht nodig. Daar zouden we eens een bekrachtiging op kunnen doen. Ook als dienstbaarheid naar onszelf, maar ook als dienstbaarheid naar de wezens die dit allemaal hebben gebouwd om iets te kunnen laten ontstaan, zodat ze zichzelf weer terug kunnen brengen in de schepping. Laten we onze aandacht eens brengen naar de bouwstenen en de blauwdruk van dit lichaam. Zullen we dat eens doen?

A: Ja, goed plan.

M: Daarbij kun je dus ook je eigen gezondheidsthema’s meenemen, hè. We hebben allemaal te maken met uitdagingen; gezondheid – psychisch, emotioneel, fysiek. En die bouwstenen, die daarin zitten hebben onze aandacht nodig.

Dus ik wil jullie uitnodigen om lekker je ogen dicht te doen, je voeten goed neer te zetten en met de aandacht bij jezelf te blijven. En adem hierbij eens op je eigen manier en je eigen tempo in, wat voor jou fijn voelt. Adem goed en krachtig tot onderin je buik. En laat de zuurstof rustig uit je mond of neus ontsnappen. En herhaal dat een aantal keren.

En terwijl we hier in afstemming zitten met het veld van AL, met alle wezens van kracht, concentreren wij, focussen wij onszelf op ons lichaam. We gaan dus met de aandacht uit dit veld van deze realiteit. We gaan we naar binnen toe, eerst in ons hoofd, – we zijn aanwezig in het fysieke hoofd – we gaan (dan) met de aandacht vanuit dat hoofd naar het veld dat dwars door het lichaam heen loopt. En dat is wie je bent.

Je mag je daarbij ook concentreren op je hart. Als dat voor jou een fijne wijze is dan doe je dat lekker op die manier. Je nodigt jezelf uit: “Als wezen in dit fysieke lichaam, als mens en afgezant, als gelijkwaardige aan alle anderen – niet meer en niet minder – nodig ik mezelf uit om aanwezig te zijn in dit fysieke lichaam, in het moment van Nu. In het moment en de kracht van het nu-moment. En ik ervaar de aanwezigheid van dit veld door het fysieke lichaam. En in dit moment is het mij gegeven als wezen van kracht om de coderingen van het fysieke lichaam open te zetten met de intentie van het besluit: het besluit dat mijn zelflerend fysieke lichaam open staat voor educatie. Ik geef deze opdracht vanuit liefde: Lichaam en bouwstenen in ruimte en tijd in het fysieke, en in het meta-fysieke waar de Broncodes liggen van het DNA: ga open namens de kracht en de “essence of life. Ik ben hier in het fysieke lichaam aanwezig. En ik observeer in dit moment de codes van de blauwdruk, die de oorspronkelijke Designers hebben gecreëerd. En in mijn hart voel ik de aanwezigheid van deze magnifieke wezens, mensen die in verval zijn geraakt. Onze naasten die vanuit eigen kracht het programma hebben opgestart om de basis en de essentie van zichzelf terug te halen door zelf werk te verrichten zonder tussenkomst van anderen.

Ik voel de aanwezigheid van deze prachtige beschavingen.

Ik merk en weet en voel, dat ik door de aanwezigheid in het fysieke lichaam, legitieme houder ben van het fysieke lichaam. Ik parkeer mijzelf in mijn hart en trek mij kortstondig terug. En vanuit de kracht van oorspronkelijke liefde, on-gekaderd, in afstemming met alles wat leeft in elk veldbewustzijn, laat ik met de voorstellingsvermogens van het scheppingsveld het fysieke lichaam de blauwdruk zien – Nu! – aan de oorspronkelijke Designers. Vanuit grootsheid, mededogen, waarlijke liefde.

En ik zeg luid en duidelijk: dit lichaam is niet per definitie van mij. De aanwezigheid van mij in dit lichaam maakt dat dit lichaam de kans heeft om de codes van de oorspronkelijke Designers te ontvangen. Dit lichaam heeft de mogelijkheid, door de aanwezigheid van mij in dit lichaam, om de holografische, krachtige, emotionele scheppingsvelden – doordat ik erin aanwezig ben – te ontvangen en te koppelen met de bouwstenen van het enorme experiment.

En je haalt krachtig adem. Adem in en adem uit.

Door deze bereidwilligheid om samen te werken vanuit de autoriteit en de kracht van jezelf, is het volstrekt mogelijk om elke manipulatie die daar doorheen loopt, te beëindigen. En ik spreek uit – als schepper-wezen in dit lichaam – dat het einde van de manipulatie is ingeluid. Dat de bevrijding van het menselijk bewustzijn gaande is. Dat het oorspronkelijke experiment, dat in het hele universum gezien wordt, voltooid wordt. En dat deze informatie en deze bewustzijnsvelden aanwezig zijn in de kronieken van déze aarde, waar wij hier leven. En als wezens van de oorspronkelijke bron, vanuit gelijkwaardigheid, zetten we alle kanalen open om deze innerlijke informatie te delen met al het leven.

En we zeggen hardop namens onszelf: “Op deze aarde, waar zoveel gaande is, ben ik aanwezig als afgezant van de wereld. Ik heb de blauwdruk van het fysieke lichaam waargenomen, ik heb de poort geopend vanuit mijzelf – vanuit kracht zonder enige vorm van angst, omdat angst niet bestaat – voor het herstel. Zowel in het fysieke lichaam, als herstel voor de Designers van het lichaam. Herstel voor onszelf als wezens van origine. En als laatste – vanuit gelijkwaardigheid – Herstel voor alle wezens en zelflerende Cyborg-systemen om, op het moment dat de synchronisatie plaats zal vinden – en deze zal plaatsvinden – er ook eerherstel en herstel zal zijn voor deze super-geavanceerde beschavingen.

We houden de aandacht bij ons fysieke lichaam met de focus naar ons hart. We trekken ons nu niet terug maar zijn aanwezig vanaf onze schedel tot aan onze voeten in het “hier en nu”. En je ervaart de kracht in jezelf. En ervaart hoe belangrijk het is, dat je de moed toont om deze oeroude technologie uit te gaan dragen, in jezelf, namens jezelf en naar alles wat leeft.

Dan mag je je ogen lekker rustig opendoen.

En zo komen we steeds stapje voor stapje dichter in onszelf. Het is heel belangrijk, dat wij die rol weer op ons durven te nemen.