Sawabona – Ik zie jou

“When a person (among the Babemba tribes of southern Africa) acts irresponsibly or unjustly, he is placed in the center of the village, alone and unfettered. All work ceases, and every man, woman, and child in the village gathers in a large circle around the accused individual. Then each person in the tribe, regardless of age, begins to talk out loud to the accused, one at a time, about all of the good things the person in the center of the circle has done in his life time. Every incident, every experience that can be recalled with any detail and accuracy is recounted. All his positive attributes, good deeds, kindnesses and strengths are recited carefully and at length. No one is permitted to fabricate, exaggerate or be facetious about his accomplishments or the positive effect of his personality…” (from the book “Contact: The First Four Minutes” by Leonard Zunin)

— — — — — — — — — — — — — — — —

De Babemba stam (Zuid-Afrika) koestert een mooie traditie.

Wanneer iemand in hun gemeenschap zich misdraagt of onaanvaardbare dingen doet, dan wordt hij naar het centrum van het dorp gebracht en omringd door alle bewoners.

Iedereen stopt met werken en elke man, vrouw en kind uit het dorp verzamelt zich in een grote cirkel rond de beschuldigde persoon.

Iedereen begint dan elk om beurt en ongeacht zijn of haar leeftijd hardop tegen de beschuldigde te praten en somt alle goede dingen op die de persoon in zijn leven heeft gedaan.

Elke mooie gebeurtenis en elke positieve ervaring worden in detail en met nauwkeurigheid opgeroepen en verteld.

De beschuldigde wordt gewezen op zijn positieve eigenschappen, op zijn goede daden en sterke punten en zijn vriendelijkheid en behulpzaamheid worden zorgvuldig en uitvoerig gereciteerd.

De healing ceremonie duurt vaak meerdere dagen en houdt niet op totdat iedereen is uitverteld over alle positieve opmerkingen die hij over de persoon in kwestie kan verzamelen.

Tot besluit volgt nog een vreugdevolle viering en wordt de persoon symbolisch en letterlijk terug verwelkomd in de stam.

— — — — — — — — — — — — — — — —

De enige straf die ooit zal werken, is liefde.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Deze stam gelooft dat elke mens geboren wordt als een inherent goed en liefdevol wezen. Maar ze weten ook dat mensen ‘fouten’ kunnen maken in het nastreven van geluk, liefde, vrede en veiligheid. Deze stam ziet deze fouten niet als ‘slecht’, maar als een schreeuw om hulp. Ze verenigen zich om die persoon te helen en hem opnieuw te verbinden met zijn ware aard, die hij tijdelijk vergeten was.

De stamleden begroeten elkaar ook door ‘Sawabona‘ te zeggen, wat letterlijk betekent ‘Ik zie jou’.

Het is hun manier om te zeggen: ‘Ik respecteer je, ik waardeer je, je bent belangrijk voor me’.

De reactie en wedergroet luidt ‘Sikhona‘ en dat betekent ‘Ik ben hier’ waarmee bedoeld wordt ‘Enkel als jij mij echt ziet, besta ik voor jou’.

Deze traditie erkent de verbinding die we delen als menselijke wezens en verwoordt via deze groet de wederzijdse dankbaarheid naar elkaar toe.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Hoe klinkt hun taal en muziek

Troupe Babemba – Fatoumata Koné – Serere – YouTube