Het oorspronkelijke veld hierbinnen laten komen

Maar die perceptie-verschuiving is veel meer, het is letterlijk afwijken van de oorzaak en gevolgwetgeving die klaarligt. En als je door hebt hoe dat functioneert en je doet dat ook nog eens een keer om juist zelf heel zuiver en vrij van invloeden te blijven, dan gaan andere mensen dat ook merken.

Dat script wat er is, dat veld, dat bewustzijnsinformatieveld wat er is, kan hier alleen maar komen als de mensen die hier in leven ook zelf dat veld in zichzelf veranderen, dan ben jij de ontvanger van dat grotere veld, gaat dat veld als het ware door jou heen en draag jij het in de wereld uit, dan komt het hier binnen, anders niet.

Hoor je wat ik zeg? [instemmend gemompel in de zaal]

Begrijp je het hier in je hart ook? [zeg nog maar een keer]

Het oorspronkelijke veld, het informatieveld van vrijheid wordt open toegankelijk voor elk mens. Geen verschil, 100% gelijkwaardig, alle kansen voor iedereen, schoon water voor alle mensen in de wereld en ga zo maar door.

Dat veld, dat informatieveld van oorzaak en gevolg; de gevolgen van deze matrix is nu ‘het tekort’. Maar er zijn andere scripten die zichtbaar kunnen worden, want onze werkelijkheid verandert wanneer er ineens openheid is in deze onderwerpen en die kunnen alleen maar ingeleid worden, dus die informatievelden kunnen alleen maar actief worden via jou. Jij moet eerst in jezelf die perceptieverschuiving in beweging zetten.

Ik log met mijn bewustzijn uit dat moment van waar we aanstaan en dat is echt heel interessant hoor, heel interessant, want je kunt daardoor ook uit de mindcontrol stappen van bepaalde inlichtingendiensten, bepaalde screeningsystemen’.

Je moet eerst uit de matrix stappen, dus dat je niet meer reageert op wat andere mensen doen of wat de wereld jou laat zien. Je moet de schaar erdoorheen halen, jezelf bevrijden en in dat moment anders naar situaties kijken, anders reageren. En op het moment dat dat gebeurt, dan laat jij dat veld, wat er dus is, via jouzelf in werking treden. Dat is wat er gebeurt. De mens is dus letterlijk het schakelstation tussen de matrix.

Bron: MvS

Vertel hoe jij het ervaart