Dertien

Martijn: Er zijn grofweg gezegd…. om een beetje een splitsing te maken: je hebt de interne realiteit van schepping, dat is vanuit het hartbewustzijn. Daar doe je je ogen bij dicht en dat is de stilte en sereniteit vanuit dat stuk, dat kennen veel mensen, kun je dus scheppen, kun je creëren, kun je invloed hebben op de werkelijkheid. En je hebt de externe realiteit. Dat is dus wat we denken, dat ervan buitenaf naar binnen komt vanwege elektrische signalen waardoor je denkt dat je iets ziet, een bepaald beeld. Maar in feite wordt dat niet door de omgeving opgebouwd, maar wordt het ingevoegd in ons neurologisch systeem, elektrische signalen, waardoor onze hersenen iets waarnemen van buitenaf, dat van binnenuit wordt geproduceerd. Dus je hebt een interne en een externe realiteit.

Binnen de externe realiteit, dat zijn dus de prikkels van buitenaf die in jezelf aanwezig zijn in het vermogen van je fysieke lichaam, daar speelt artificial intelligence, ja bewustzijnsvelden spelen daar eigenlijk in, dus kunstmatige realiteiten. En die kunstmatige realiteiten komen helemaal niet uit deze dimensie, maar die komen compleet uit andere bewustzijnsvelden. En die bestaan uit verschillende beschavingen, die daar achter liggen en die onder controle zijn gebracht, en het klinkt allemaal heel spooky maar ja je vraagt me er naar en ik geef er dus ook antwoord op, en die staan onder controle van een ander kunstmatig veld. En ik ben ook bezig met het model om het goed uit te werken. Maar als je het helemaal doorloopt, dat is ook het interessante ervan, en je gaat dwars door die lagen heen, dan wordt er wel wat van je gevergd maar dat kunnen we dus allemaal, dan kom je uiteindelijk uit bij het oorspronkelijk mensdom.

En er is iets in het oorspronkelijk mensdom gebeurd waardoor we op dit moment wel hier met elkaar staan en jullie thuis zitten te kijken of op je werk. Of vanuit je bed hè. Dan kom je dus op het punt uit, dat terwijl we hiernaar kijken, precies hetzelfde om ons heen zien gebeuren. Alleen in een ander bewustzijnsveld. En dat betekent, dat je hier op de aarde een soort groep ziet ontstaan van externe technologie en de interne technologie.

Dus wat hier nu gebeurt in een hele simpele realiteit, heeft in het oorspronkelijk mensdom waar we supervermogens hebben, echt scheppende wezens zijn, heeft daar ook plaats gevonden, alleen we hebben het zelf gecreëerd. Dus we zijn daarop zoek gegaan om onze maximale vermogens te vergroten en daar is een tweespalt ontstaan. En dat komt omdat we zijn opgebouwd uit 13 verschillende dimensionale veldenergieën, oftewel 13 verschillende superrassen. Dus we zijn een combinatie van heel veel verschillende ervaringen, heel veel verschillende dimensionale, ja rassen zeg maar. Dus daar is ergens een besluit genomen, zit ook best wel complex in elkaar, kan ook heel vermoeiend zijn om je daar mee bezig te houden maar ja goed, als je niets wilt weten hoef je ook niet na te denken en andersom noemen ze dat ook zo, als je niet nadenkt en voelt zul je ook nooit iets te weten komen. Maar vanuit dat stuk is er iets ontstaan in lagen naar beneden waardoor er ook beschavingen onder controle zijn gebracht, die ons dus nu controleren door middel van artificial intelligence. Dus het is niet zozeer dat wij strijden tegen die groepen, zo uit het zich, zo ervaren wij dat, maar in wezen zitten we gewoon opgesloten in een systeem, dat elders ooit in andere tijden door onszelf in het oorspronkelijke mensdom is uitgevonden. Daar ligt onze eigen verantwoordelijkheid en daarom mogen we ook gewoon blij zijn, dat we deze situatie waar we nu in zitten, zoals in de film de matrix, een hele realiteit, al die modellen die er zijn, dat we dat mogen gaan oplossen.

En als je dus kijkt naar het orakel, je hoeft helemaal niet te kiezen dat je hier bent, wij allemaal we hoeven niet na te denken waarom we hier zijn gekomen, we hebben die keuze al gemaakt. We zijn hier al.

En veel belangrijker is om te kijken van wat brengt ons gevoel ons en waar willen we graag bij weg blijven. Want daar liggen de sleutels. En dat is het orakel. Het orakel is voor mij dan ook ja de metafoor voor ons allemaal. Wij zijn zelf het orakel. Dus er is niemand die een orakel heeft die groter en interessanter is en die meer weet, het orakel ben jijzelf.

========================================================================================================================================

Martijn: Eventjes heel overdreven gezegd. En waar gaat het dan om? Waar wordt dat afgetapt? Het wordt niet af getapt uit dit lichaam, want dit is een neuraal-projectie. Het wordt getapt uit het 5-dimensionale lichaam. Dat is ook waar die mindcontrol-programma’s lopen.

Arjan: Precies. Jij zegt: dit is een kloon. Dat is dan het 5-dimensionale lichaam. Is dat dan dat lichaam als je dat ziet in de analogie van de matrix, zeg maar, dat al die velden met broedmachines daar liggen… is dat 5-dimensionale lichaam dan één laagje, dus 187… zit je dan in het 5-dimensionale lichaam? (Martijn: ja). Oké.

Martijn: Dus ik weet niet hoeveel waterkannen je hebt, maar als we daarover gaan beginnen. Maar het zit niet zo in elkaar dat elke laag dus een mindcontrol-laag op zich kent op deze manier. Maar we kunnen rustig zeggen dat elk universum… dat is een radiofrequentie, dat bevindt zich dus in het potentieel van schepping en kracht: de creatie van het universele, kosmische eenheidsbewustzijn. Maar in dat bewustzijn van kosmische eenheid, zijn er ook allerlei interceptiedimensies. Dat zijn dimensies die eigenlijk gecreëerd zijn door artificiële rassen door middel van het projecteren van technologische systemen van een dimensie in een dimensie. En die toestemming hebben ze ook, omdat zij – net als wij in bepaalde realiteiten – ook de legitieme houders zijn van die werkelijkheid.

En in die werkelijkheid, daar zitten wij dus nu. En elke werkelijkheid heeft eigen heersers en we spreken over heersers, als het groepen zijn die als machthebbers ook macht hebben daarin.

De scheppende wezens worden niet als heersers gezien. Dat zijn meer gewoon coördinatoren die als liefdevolle wezens overal dienstbaar en aanwezig zijn, in elk moment. Dus als er een enorme ramp dreigt te gebeuren, dan zijn ze in een flits aanwezig om bewustzijn te brengen in dat moment, zodat de legitieme houders van die planeet zelf kunnen ingrijpen. En dan nog, grijpen ze niet in. Dus waarom zouden ze dat hier wel doen als ze het thuis al niet eens doen? En dan heb je dus ook nog een realiteit waar heersende machten zijn, dat zijn dus de projectiedimensies. En die bevinden zich in de laagste groepen; die zitten vanaf de 13e dimensie tot aan de 5e dimensie. Die zijn allemaal geïnvaseerd. Die staan allemaal onder directe controle. En in de 5e dimensie, op het moment als je je bewustzijn daar aan koppelt, krijgen we 8 lagen er in geprojecteerd. Dat zijn dus dimensies in ons bewustzijn en die hebben ook nog eens een keer 8 verschillende, heersende machten. En die machten die gaan allemaal open; dat is punt waar we nu op staan. Die gaan één voor één open. En daarbij vallen de religies ook heel hard straks uit elkaar. En dat is de grootste schok voor de mensheid.

Arjan: En die zijn allemaal gelinkt naar chakra’s, zeg je? Hoe wij dat hier nu begrijpen.

Martijn: Ja, de lagen die dus in ons geprojecteerd worden in de 5e dimensie, zijn gekoppeld aan dit lichaam. Beter andersom gezegd: de chakra’s die we hier ervaren, komen voort uit die opgebouwde lagen van 8. Dat valt dus in het model binnen die 5D. Buiten die 5e dimensie lopen dus 188 lagen van velden. Daarvan zijn van laag 8 tot en met 13 ook nog artificiële superrassen de baas (redactie: waarschijnlijk verspreekt Martijn zich hier en moet het zijn: laag 5 tot en met 13; laag 14 is trouwens wat wij de hemel noemen).

Arjan: En dan zeg je ook dat 7 van die 8 lagen… die zijn eigenlijk al vrij?

Martijn: Ja, 7 van de 8 lagen in de 5-dimensionale, ingeprojceteerde realiteit zijn vrij. Wat ik daarmee bedoel is, dat in die 7 lagen die in ons worden geprojecteerd, dat daar het bewustzijn van ons alter ego in die parallelle realiteit, zich bewust is van het feit, dat we bewustzijn in ons dragen. En dat we daarmee de heersers zichtbaar hebben gekregen.

Arjan: En ‘that’s it’? Dat was voorheen niet zo?

Martijn: Dat was voorheen niet zo. Deze realiteit waar wij hier nu zitten, is de enige realiteit die het hele kwantumstuk in die 5-dimensionale projectie nog in stand houdt. En dat komt door de modus van ontkenning op deze planeet. Dat de mensen aan strikte modellen vast hangen en in allerlei tekorten en lijdenswegen verkeren. En het idee hebben dat ze echt moeten bikkelen om hun leven gelukkig te maken. En omdat ze allemaal religieus zijn opgevoed. En daarbij dus, op het moment dat ze zich ontkoppelen, de excarnatie – oftewel het tegenovergestelde van incarnatie – dus kiezen volgens de weg van de heersende macht, waarbij de mind geleegd wordt en al je ervaringen die je hebt opgedaan in dit leven, niet worden meegenomen. Want we hebben in feite vanaf dimensie 5 tot en met 13 helemaal niks te zoeken. Alle dimensies die daar tussenin beschreven worden, die dus door lichtwezens worden bewoond, kan je zo in de prullenbak gooien.

Arjan: Ja nou, dat ruimt wel op.

Martijn: Ja, en dan komt er dus ruimte voor iets anders. Want we kunnen ons onderzoek pas inzetten op het moment dat we bereidwilligheid hebben om dat andere dus aan de kant te leggen. En dan komen we er dus achter dat die 13 lagen die er dus zijn, echt een agenda is binnen een veel groter programma.

Bronen: Crowd Power nr 2 Reloading Reality

Crowd Power nr 11 Techniek mind-control en oorspronkelijk leven

Vertel hoe jij het ervaart