Christus-bewustzijn

Christus is een bewustzijn, is opstaan uit een onevenwichtige situatie en terugkeren naar de stroming. Dat is de ware christus in onszelf, dat is de ware kracht. Niet boos zijn op jezelf, uitspreken en telkens weer aan het begin van de dag even goed kijken waar ga ik voor, waarom ben ik hier, waar zet ik mijn gedachte in, wat is de lijn, wat is de stroming. En ook ruiterlijk toegeven aan jezelf als het niet gelukt is. En als je dan voelt: ik heb gefaald, dat je dan zegt “zo dat script is sterk hè”. Dat is heel anders om naar te kijken, dan ontstaat er iets binnenin jezelf niet vanuit weerstand maar zelfs vanuit ontzag en dan gebeurt er iets heel bijzonders. Begrijp dat we allemaal een reis maken, maar die reis moet doordrongen worden van het zelfbewustzijn en dat komen we in deze werkelijkheid brengen.

Nou dan komen dus op een punt van wat is nu brein en wat is dus die innerlijke kracht? Wat is dan ook sterven en wat is werkelijk niet sterven? Waar sterf je voor? In wat, waarheen? Wat wil je, wat denk je dat je nodig hebt? En ook is dat misschien omdat je degene waar je zoveel van houdt, die overgegaan is, zo diep in jezelf voelt dat het beeld van hoe je die persoon kunt bereiken en bereiken kunt blijven, in stand moet worden gehouden met jouw denken. Waarvan jij zegt “ja maar het is mijn gevoel”. Er zijn grofweg twee velden actief. Zo moeten we het maar denk ik even aanvliegen. Er zijn twee velden actief. We hebben te maken met ons denken, brein, lichaam, dat is veld 1.  En het 2e veld is het innerlijke, dat is een niet-denkveld en dat is een veld van bewustzijn waarin de diepste waarden van het leven liggen opgeslagen in jezelf en ieder mens kent dat. Zelfs de grootste seriemoordenaar. Ieder mens, ieder mens heeft dat in de basis in zichzelf aanwezig. Dat is het evenwicht en balans bewustzijn.

Voorbeeld, je weet als je een dier ziet die kwetsbaar is, ik neem altijd maar dat soort voorbeelden omdat die het makkelijkst naar voren kunnen komen, een dier wat kwetsbaar is daar weet je van binnen precies in het moment wat je doet, wij zeggen liefde, maar om vanuit het evenwicht in jezelf dát te doen, uit te dragen wat hulp, ondersteuning en omarming en bescherming geeft. Dat is een frequentie van binnenuit. Dat is een innerlijk weten. Je hoeft daar niet over te denken, dat weet je, je doet het. Zo tsjoek!  Dat zit in ieder mens. Je weet dat als je buurman, buurvrouw valt dan weet je vanbinnen, vanuit innerlijk weten, dat je direct overeind komt en de ander helpt op dat moment. Dat gebeurt. Dat is het goede, dat is de balanskracht en dat is de kracht van het goddelijke. Elke andere gedachte, elke andere handeling, een gedachte die voortkomt, komt niet daaruit. Als wij dit heel, heel eerlijk zouden bekijken in ons dagelijks leven, gedurende de hele dag, dan zou je tot de conclusie kunnen komen hoe onthutsend je uit balans bent! En voortdurend dingen doet die niet kloppen bij de innerlijke stroming. Het gaat om besef. Wij zijn goede mensen, maar wij zijn ook mensen met gedrag wat niet bij ons binnenste hoort. Veel mensen noemen dit het innerlijke bewustzijn van de christus. Noem het wat je wilt. Het is balans. Het is niet alleen de mens gegeven op deze aarde, het is alle mensen gegeven, alle humanoïde rassen en ook alle niet-humanoïde rassen. Het is de balanskracht waarin eerbied en stroming is, waarin je voelt, het zijn geen dingen die er niet toe doen, het gaat alleen om het leven, oneindig leven waarin je kunt uitdragen van binnenuit waar het werkelijk om gaat. Dat is een totaal andere kracht en dat is veld 2. Eigenlijk is het denkveld veld 2 en dit (laatste)veld 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Want die geometrie, die rekenmodellen, de tabellen van het voorspelbare, het wiskundige denkveld die vervloeien eigenlijk doordat ik ga luisteren naar wat ik van binnen voel, waardoor mijn brein weer in lijn komt te staan met wat ik echt ten diepste in mijzelf ben. En op dat moment ben ik weer terug op Gaia. Dan ben ik uit die 188e laag. We moeten er niet uit, we moeten erin!!  Dat is christos en daar heb je een lucifer voor nodig om hem aan te steken. Ja. De modellen van christus en lucifer zijn geïnstalleerde modellen in die 188 lagen om mensen in constructies te laten denken en niet te zijn! Lucifer is nooit een wezen geweest zoals we dat in de geschriften zien. Het is gewoon niet waar. Lucifer is de kracht om het christusveld in jezelf, dus de ware gevoelskracht binnenin om die te laten ontvlammen, om het te verbranden de constructie. Dat is lucifer! En dan staat christus in jezelf op. En dat is een universele kracht van vrij voelen en vrij leven en is de initiatie een directe knop die je indrukt, dat het veld gaat reageren op jou, dat je er bent i.p.v. dat je denkt, dat je er bent.

=================================================

Het stuk christus zijn, het stuk vrij bewustzijn want dat is eigenlijk waar christus voor staat, vrij bewustzijn, dat is eigenlijk heel eenvoudig, dat vrij bewustzijn dát moet voorrang hebben! En waarom moet dat voorrang hebben? Als een wezen vrij is van allerlei gedachtevelden, je mag denken hè, want denken komt dan in dienst te staan van wat je werkelijk binnenin voelt, maar als de beperkingen en de dempingen en de afremmingen en het compromis die allemaal gesloten zijn, als die allemaal aan de kant gaan dan kom je pas in het vrije veld terecht in jezelf en dan ontstaat er een trilling in je hoofd die conform is aan dat, wat je van binnen voelt. Dan is één en één is hetzelfde. En dan kun je best soms even switchen naar het geometrische veld, het denkveld en dat je hier ook met werkzaamheden bezig bent en zo, maar dan zit dat er wel onder.

Je kunt niet simuleren dat het eronder zit. Je kunt niet doen alsof. En de mens kan dat, de mens kan een leven leiden wat klopt bij wat je werkelijk voelt en waarvan jij zegt “nou hier gaat de werkelijkheid over, dit wil ik in het leven zetten”. De mens kan dat! En om dat te kunnen hebben ze trofeeën gemaakt in de vorm van een kruis en daar hangt een mens aan als een trofee van degene die christus in zichzelf belijdt, even in de ouderwetse termen, maar degene die het christus, de vrije kracht in zichzelf werkelijk helemaal laat ontrollen, die dus de lucifer pakt, de innerlijke kracht om uit de constructie te gaan, want lucifer is een verbrander van constructies en jezus is een constructie, jezus christus, dus bij het verbranden van die constructie  op het moment dat je daarin terecht gaat komen, je gaat daar ook nog een keer je leven in lijnen dan is het beeld van de trofee die wij hier op de aarde zien, is de ultieme bedreiging van wat je te wachten staat! Ja, je moet goed opletten hoe de constructies in elkaar zitten. Als je echt, dat is ook een gedachtefout hier in het hoofd, dat we niet vrij kunnen zijn, want als je echt kiest voor je vrijheid dan komen wij met een heel arsenaal waarom dat niet zou kunnen. Dat is gewoon een feit. Wij gaan vertellen waarom het niet kan. Ik heb geen geld, ik heb de ruimte er niet voor, ik kan dat niet en wat moet ik wel niet doen en ik raak dat kwijt, zus kwijt en alles weg. Maar alles wat er was en is dat doet er niet toe! Dat is een onderdeel van die 188 verdiepingen! Om jou te verblinden om in te stappen in wat je werkelijk ten diepste voelt!  ………………………………………………………………………………………

De afgelopen 200 jaar, even in matrix termen uitgedrukt, is er heel veel geprogrammeerd in deze werkelijkheid. Het aantal objecten wat hier wordt gezien als voertuigen is direct verbonden ook met werkzaamheden in de matrix dat er ook alle scripten ingelegd zijn die zich kunnen openen als wezens zich daarvoor inzetten. Dat zijn dus mogelijkheden, scenario’s waar ik het over heb. Je moet het echt als een soort computerhologram zien maar dan wel van organische aard. En dat zijn allemaal trillingsvelden. Het is niet zo dat er een heel script in ligt van een weg waar je doorheen kunt lopen, het zijn trillingsvelden, informatievelden die gaan reageren op jouw bewustzijn van binnen af. En daar moet je je ook tegen aanzetten, je moet met je bewustzijn daarnaartoe gaan. Als ik jullie nu vertel dat er op dit moment 20.000 Sirianen in een paar boventonen buiten dit universum, in een hele grote coalitiegroep klaarliggen. Dat is meer dan 20.000 die klaarliggen om datgene wat zij hebben ingebed gelegd in deze matrix aan mogelijkheden die er daarvoor nooit waren. Dat zij dolgraag willen samenwerken met wezens, menselijke wezens die hier nu zijn die moeten uit hun denkformat stappen. Dan is de keus op een gegeven moment van ja wat houdt dat dan precies in, wat moet ik daarvoor loslaten? Want als ik je dat vertel dan moet er toch een lampje gaan branden waarom er zoveel voorwerk is gedaan, zoveel voertuigen en objecten over de hele wereld worden gezien. Ze zijn hier echt niet alleen om gezien te worden. Er wordt hier echt gewerkt. Echt, er wordt hier gecreëerd in het veld. Dat zijn de christuswezens, dat zijn dus wezens uit een andere werkelijkheid die vrij zijn van de gedachte van dat je iets moet volgen.   ……………………………..…

We zien allemaal dat het heel leuk is om lezingen te volgen en bij te wonen en te geven over buitenaardsen, over positieve buitenaardsen, over negatieve buitenaardsen, over controlegroepen, maar het brengt ons niks. Ik durf dat gewoon te zeggen en daarom ben ik hier ook. Daarom word ik ook geboycot in al die groepen, want daar willen ze me niet. Want ik haal daar alle stoelpoten weg van alles wat zo mooi is. En het is ook mooi maar ik zeg gewoon simpel denk na en gebruik je gezonde verstand. Ik roep de mensen op om naar zichzelf te kijken dat we het samen met elkaar durven te doen. En dat doen we nu ook. En dat is wat er zo’n paar duizend jaar geleden ook gebeurd is in onze matrix dat er wezens kwamen uit een andere werkelijkheid en werkelijkheden die gewoon werden weggezet onder één naam om te voorkomen dat het woord naar buiten kwam waar het echt over gaat, zoals we hier met elkaar zitten.

Dus deze werkelijkheid openen, organisch maken en elke gedachte erbij van een volgsysteem die moet eruit! Ik kan het gewoon klip en klaar zeggen: Als jij nog op één of andere manier nog verbonden bent aan iets in jouw leven met een volgsysteem, een gedachte, hoe lief die ook is, dan zetelt deze in de mind en is het een geometrische gedachte en sluit die niet aan en is het geen instructie, hoe liefdevol het ook is, in het veld. Omdat je het zelf namelijk nooit hebt gezien. Jij hebt jezus christus nog nooit gezien. En dan zijn er mensen die zeggen: “Ja ik heb hem wel gezien”. En dan zeg ik “Nee je hebt hem niet gezien, je hebt alleen de illusie gezien, want hij leefde immers 2000 jaar geleden en jij bent hier nu!” Dat zijn de feiten. Een ander feit is dat het gaat om wat je nu voelt!! En dat doe je niet want je hebt een gedachte uit een boek. En de wezens die achter het christusveld zitten, daar kom ik zelf vandaan dus ik heb recht van spreken als ik over deze onderwerpen praat. En jullie komen er ook vandaan, omdat we vrije wezens zijn. Zo simpel is het. Je moet het niet ingewikkeld maken. Er ligt overal wel een soort van schuld op dat je dat niet mag zeggen.

20190125-MvS-Sterven-doe-je-zelf-Kloetinge

20191103-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheidheid

Een gedachte over “Christus-bewustzijn

Vertel hoe jij het ervaart