Die gasten achter de knoppen

(door Kim Verhoef) Als gevolg op mijn blog “gescript leven” en “Ik ben niet Kim” heb ik onderstaande blog geschreven.
Het is een tipje van de sluier omdat het gehele scenario zeer complex in elkaar zit en dat niet even in 1 blog uit de doeken kan worden gedaan.

De oorspronkelijke werkelijkheid
Een zacht briesje streelt je gezicht terwijl de zon jou en je omgeving behaaglijk verwarmt.
Je wandelt langs grote krachtige bomen en kabbelende beekjes helder water waarlangs schitterende bloemen bloeien in de meest intense kleuren.
Tijdens die wandeling wordt je vergezeld door fraai gekleurde vogels die prachtige melodieën fluiten. De zachte trilling van de melodie vult je lichaam en laat een vreugdevol gevoel door je heen stromen.

Onderweg zie je een boom die zoveel zachte kracht uitstraalt dat je de uitnodiging om eronder te gaan zitten niet kan laten gaan. Met je rug leunend tegen de stam luister je naar de wind die de bladeren van de boom doen ritselen en al snel ontstaat er een uitwisseling van energie en kennis tussen jou en de boom.
Na een tijdje zo gezeten te hebben sta je op en vervolg je jouw weg.
Rustig wandel je naar een open veld waar nog meer mensen zijn. Jullie weten allemaal waarvoor jullie hier zijn en gezamenlijk bespreken jullie dan ook de reden van deze samenkomst.
Het betreft een situatie die harmonie nodig heeft. Door middel van jullie krachtige bewustzijn wordt er in stilte en met diepe focus gekeken naar die situatie. Het is een krachtig en intens samenzijn en door de gezamenlijke kracht is de betreffende situatie dan ook al snel geharmoniseerd.

Dit is jouw wereld, een serene organische werkelijkheid, krachtig en rijk aan gevoel en emotie, echter zonder de dualiteit die wij op aarde kennen als goed en fout, voor- en afkeur.
Het is een werkelijkheid waar je eeuwig en in volledige vrijheid leeft. Lineaire opeenvolgende tijd en een begin of eind in het bestaan is onbekend. Met de innerlijke scheppingskracht wordt er ín tijd en door momenten gereisd.

Iedereen leeft hier in een voortdurende staat van een groot krachtig bewustzijn en enorme wijsheid. Geen hiërarchie, geen verhevenheid boven anderen, maar verbonden met alles wat is.
Het is een rijk van *liefde waarin iedereen harmonieus samen leeft in een balanskracht waarbij het denken compleet zuiver is in de aandacht naar eigenlijk alles wat er is.
Er is dan ook een continue verbinding met wat er binnen én buiten de mens aanwezig is, zoals àndere mensen, natuur, dieren en óók andere werelden.
Hierdoor ontstaat automatisch een hoge trilling en leeft iedereen dan ook in een hogere staat van bewustzijn. De kracht die daardoor ontstaat is zo ontzettend sterk dat elke onbalans die deze werkelijkheid zou binnen treden, spontaan uit elkaar zou vallen.

Jijzelf bent een mens hier op aarde maar je behoort tot een beschaving van mensen die allemaal afkomstig zijn van die wereld. Afkomstig omdat er in die wereld iets heeft plaatsgevonden waardoor ons bewustzijn voor meer dan 95% is gedempt.

Wat is er gebeurd?


De huidige aardse menselijke beschaving kent dus een neergang in het bewustzijn en vermogen van scheppen. In die werkelijkheid zoals hierboven omschreven kwamen we in een situatie terecht waarbij we fractie na fractie gedempt werden in ons bewustzijn en in de vergetelheid raakten van onze werkelijke historie en vermogen.

In die situatie is er namelijk een technologie ingezet die “archon” wordt genoemd. Archon is een artificiële frequentie technologie die, simpel gezegd, is ingebracht en ingeschakeld door de leiders van die technologie. Op deze aarde worden die leiders de **draconiers genoemd, een heel krachtig reptiel draconisch gevechtras.
Dit alles zorgde ervoor dat de kracht van bewustzijn in de mens stopte. De mens, het humanoïde ras, is dus gedeactiveerd omdat hun kracht van zelf-autonoom scheppend bewustzijn, effecten had voor hen, de draconiers.
Dus in feite zijn we op non-actief gezet om te voorkomen dat we gaan scheppen.

Doordat wij op non-actief zijn gezet hadden zij vrij spel. Het gevolg daarvan kun je zien in de wereld, de alledaagse werkelijkheid. Een wereld van oorlog en destructie, dood en verderf. Maar niet alleen op grote schaal, ook lokaal en in huiselijke kring. De artificiële frequentie ‘archon” huist overal.
Het is een zeer geavanceerde technologie die er ook voor zorgt dat we in scripts leven. 1 belangrijk script is de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is dus niet wie jij bent maar een verzonnen programma door deze gasten achter de knoppen. Ook allerlei vormen en kaders waarin we leven zijn scripts, die er op hun beurt weer voor zorgen dat er geen wezenlijk contact ontstaat tussen mensen. Die vormen en kaders zijn bijvoorbeeld het praten over je baan, woning, vakantie etc.

Vergeten

Enfin, wat er exact gebeurd is, is dmv diezelfde technologie uit onze herinnering gehaald. We zijn het “vergeten”. We zijn massaal vergeten wie wij van oorsprong zijn en waar we vandaan komen. Echter zijn er een aantal mensen op aarde waarbij die technologie niet heeft gewerkt en waarbij de herinnering nog loepzuiver aanwezig is. Deze mensen zijn dan ook mijn inspiratiebron waardoor mijn oorspronkelijke wezen aangaat en de herinneringen langzaam terugkeren middels gevoel en emotie.

Hier in deze aardse realiteit valt veel van wat hier is omschreven niet met ons menselijke denkvermogen te bevatten.

*Deze liefde is niet de liefde die we hier op aarde kennen en die gepredikt wordt in religie en in de new age.

**In de gnostische geschriften ook wel annunaki genoemd.

Lees mijn blogs met een open mind, zonder voor- en afkeur en onderzoek vooral zelf.

Bron: Die gasten achter de knoppen – Kim Verhoef