Over dimensies – Q&A van lee

❓VRAAG:

Ik kan het niet echt begrijpen -), hoe kan ieder van ons tegelijkertijd in parallelle ruimtes zijn ..? Of leven we in een droom een ​​ander leven? Of in de staat van wakker zijn, leven we meerdere levens tegelijkertijd … Leg het s.v.p. uit, eenvoudig als op tien vingers.

❗️ ANTWOORD van lee:

Op je vingers. Je hebt vingers op je hand. Je bent er één, maar er zijn veel vingers. Maar je bent één … Een wonder?

Nee, het gaat erom wie je “ik” noemt.

Als één vinger “ik” wordt genoemd, ziet die natuurlijk niets gemeenschappelijks met wat de andere vinger doet.

Maar als ‘ik’ een mens is, dan zal elke individuele vinger ook ‘ik’ zijn, maar bezig met ‘zijn eigen ding’.

Wanneer je je realiseert dat je ‘ik’ meer is dan een reactieve mind, dan is het gemakkelijk voor je om te begrijpen dat je huidige ‘ik’ de optie ‘GEHEUGEN’ gebruikt niet alleen om jezelf te herinneren in het verleden. Deze optie wordt ook gebruikt om de andere opties te VERGETEN.

Dus dat “ik” dat je aanwijst met je mind (ego), het ziet slechts één versie van de werkelijkheid, omdat het kiest in trilling de versie van het geheugen die overeenkomt met DEZE TRILLING. De andere versie van jou, die nu in een andere frequentie bestaat, ziet een andere versie van het geheugen, dat wil zeggen, andere gebeurtenissen.

Het is toch mogelijk om aan te nemen dat je in verschillende emotionele toestanden kunt verkeren? En dit betekent dat je letterlijk op een andere tijdlijn kunt zijn – gebruiken andere gebeurtenissen over het verleden en dus over het heden en de toekomst. Je kunt ook niet tegelijkertijd blij en verdrietig zijn. Maar hiervoor gebruik je verschillende soorten ‘ik-ego’, waarbij je je nu op één ervan concentreert en andere negeert.

Zo leidt de focus op de duim van de rechterhand als het ware de aandacht af van het gevoel van de kleine teen op de linkervoet. Hoe sterker deze focus van aandacht op de één, hoe meer het de ander overschaduwt. Op deze manier definieerde je jezelf hier als ‘ik’, wat een persoon betekent met één geheugenlijn, die je automatisch loskoppelde van de perceptie van parallelle werkelijkheden.

— —-

❓VRAAG:

Hoe kan en moet men in een staat van “hier en nu” zijn als we constant door de lagen van de werkelijkheid bewegen? Multidimensionaliteit is de laatste tijd veel meer duidelijker/ voelbaar geworden. Ik ben tegelijkertijd bewustzijn op verschillende plaatsen en zelfs in verschillende lichamen.

❗️ ANTWOORD van lee:

En wie zijn “wij”? Ben jij dan niet degene die zich in het hier en nu beweegt door verschillende “daar en ergens”? Als je door de transitzone gaat om de route van een reis of vlucht te wijzigen, verdwijn je dan ergens?

Hier en Nu betekent je bewust zijn dat je er voortdurend bent en ervan bewust zijn dat de mind een wandelingetje kan maken naar het verleden en de toekomst. Maar bewustzijn is altijd Hier en hangt niet af van de afdwalingen van de mind.

Uit het Hier en Nu vallen betekent de mind volgen, in het probleem duiken op de manier dat je jezelf niet ervaart, dat je niet beseft dat je binnenin het probleem zit, in de overtuiging, in de egregoriale/ collectieve gedachten. Zoals bijvoorbeeld als je pyjama uitdoet en een werkpak aan en dan gelooft dat je al een ander persoon bent. Maar als je nog steeds dezelfde bent, ongeacht kleding, omstandigheden en andermans advies, dan ben je Nu en Hier.

————– ————-

❓VRAAG:

Als alles frames van deze realiteit zijn, zijn er frames in andere parallelle realiteiten. Tijd wordt gecreëerd door frame voor frame te bewegen. Frames verschillen in frequentie. Vraag: hoe leer je de frequentie naar believen te veranderen en jezelf te vinden in de gewenste frame en realiteit? De tweede vraag: beweegt alleen het bewustzijn door de frames heen, terwijl het lichaam alleen in de frame statisch is? De derde vraag: is er maar één actieve werkelijkheid, waar bewustzijn aanwezig is, of zijn alle parallelle werkelijkheden actief?

❗️ ANTWOORD van lee:

Niet helemaal zo. Er is maar één werkelijkheid. Punt.

Elke waarnemer gebruikt verschillende INSTELLINGEN of “gezichtspunten” om voor zichzelf “de veelzijdigheid te snijden”.

Stel je een watermeloen voor. Iemand pakt een mes en snijdt een stuk van een hele watermeloen af. Hij krijgt een stukje van het geheel. Er wordt dus een frame ‘uitgesneden’ uit de hele werkelijkheid. De som van de verschillende stukken van een hele watermeloen is een lijn van frames, waargenomen als een soort verbonden bestaan ​​in tijd-ruimte.

Verder is de watermeloen niet driedimensionaal, maar multidimensionaal. En perceptie in 3D vereenvoudigt elk “stukje watermeloen” voor de waarnemer. Daarom komt de som van driedimensionale frames niet overeen met een multidimensionale watermeloen. Maar het creëert de illusie van de oneindigheid van Eén.

De waarnemer “past” zijn trillingen aan op een specifiek stuk watermeloen en verschuift vervolgens langs dit bereik, manifesterend in elk stuk hetzelfde lichaam als in de vorige. Het lichaam is de som van trillingen in een bepaald frame.

Je lichaam verandert niet terwijl je door frames beweegt, omdat je van frame tot frame zeer vergelijkbare trillingen gebruikt. Anders kun je jezelf gewoon niet als “ik” beschrijven, als je in een ander lichaam in een ander frame springt.

De functie van het ego is om dat bereik te behouden.

Het fysieke frame van de werkelijkheid te veranderen is de vaardigheid om met je ego te werken.

Bron: Lee — Вибрации (https://t.me/lee_vibrations)


LeeMногомерность

❓ВОПРОС:

Не могу понять -), как каждый из нас может быть в параллельных пространствах одновременно..? Или это во сне мы живём другой жизнью? Или в состоянии бодрствования тоже несколько жизней одновременно… Объясните на пальцах.

❗️ОТВЕТ lee:

На пальцах. У вас на руке пальцы. Вы одна, а пальцев много. Но вы одна… Чудо?

Нет, всё дело в том, кого называть «я».

Если один палец назвать «я», тогда, конечно, он не видит общего в том, чем занят другой палец.

Но, когда «я» – это человек, тогда каждый отдельный палец – это «я», но занят «своим делом».

Когда вы осознаёте, что ваше «я» – это нечто большее, чем реагирующий ум, тогда вам просто понять, что ваше настоящее «я» использует опцию «ПАМЯТЬ» не только для запоминания себя в прошлом. Эта опция также используется для ЗАБЫВАНИЯ других вариантов.

Так вот то «я», которое вы обозначаете своим умом (эго), оно видит лишь одну версию реальности, потому что вибрационно выбирает тот вариант памяти, что соответствует ЭТОЙ ВИБРАЦИИ. Другая ваша версия, которая прямо сейчас находится на другой вибрации, видит другую версию памяти, то есть другие события.

Вы ведь можете допустить, что вы можете быть в разных эмоциональных состояниях? А это значит, что вы буквально можете быть на разной линии времени – использовать другие события о прошлом и, следовательно, о настоящем и будущем. Также вы не можете одновременно здесь и радоваться и огорчаться. Зато для этого вы используете разные виды «я эго», фокусируясь сейчас на одном из них и игнорируя иные.

Вот так и фокус на большом пальце правой руки как бы отбирает внимание от ощущения мизинца на левой ноге. Чем сильнее такой фокус внимания на одном, тем больше он делает незаметным другое. Так же и вы здесь себя определили как «я», имея в виду личность с одной линией памяти, что автоматически отключило вас от восприятия параллельных реальностей.

============= ===============

❓ВОПРОС:

Как можно быть и нужно ли быть в состоянии «здесь и сейчас», если мы постоянно перемещается по слоям реальностей? Многомерность стала ощущаться куда чётче в последнее время. Я одновременно сознанием в разных местах и даже телах.

❗️ОТВЕТ lee:

А кто это «мы»? И разве вы не тот, кто перемещается в здесь и сейчас по разным «там и где-то»? Когда вы идёте по транзитной зоне, чтобы сменить маршруты поездки или перелета, разве вы пропадаете куда-то?

Здесь и Сейчас означает осознание того, что вы непрерывно есть и осознание того, что ум может прогуляться в прошлом и будущем. Но осознание всегда Здесь и не зависит от блужданий ума.

Выпадение из Здесь и Сейчас – это следование за умом, ныряние в проблему так, что не осознаёшь Себя, не осознаёшь, что ты внутри проблемы, внутри убеждения, внутри эгрегориальных мыслей. Вроде того, что сменил домашнюю пижаму на рабочий костюм и поверил, что ты уже другой человек. Но когда вы всё тот же, независимо от одежды, обстоятельств и чужих советов – тогда вы Сейчас и Здесь.

================= ==================

​❓ВОПРОС:

Если всё есть кадры этой реальности, есть кадры в других параллельных реальностях. Время создаётся перемещением по кадрам. Кадры отличаются частотой. Вопрос: как научиться менять частоту по своему желанию и оказываться в том кадре и реальности, в котором хочешь? Второй вопрос: перемещается по кадрам только сознание, а тело статично только в кадре? Третий вопрос: действующая реальность только одна, где присутствует сознание, или все параллельные реальности активны?

❗️ОТВЕТ lee:

Немного не так. Реальность одна. Точка.

Каждый Наблюдатель использует разные НАСТРОЙКИ или «точки зрения», чтобы «обрезать многогранность» под себя.

Представьте себе арбуз. Кто-то берёт нож и отрезает себе кусок от целого арбуза. Он получает некий срез целого. Так из целой реальности «вырезается» кадр. Сумма разных кусков целого арбуза – это линия кадров, воспринимаемая как некое связное существование во времени-пространстве.

Далее, арбуз не трёхмерный, но многомерный. А восприятие в 3Д упрощает каждый «кусок арбуза» под наблюдателя. Поэтому сумма трёхмерных кадров никак не складывается в многомерный арбуз. Зато создаёт иллюзию бесконечности Одного.

Наблюдатель «подгоняет» свои вибрации под конкретный кусок арбуза и далее смещается по этому диапазону, создавая в каждом такое же тело, как в предыдущем. Тело – это сумма вибраций в конкретном кадре.

Ваше тело не превращается в другое при движении по кадрам, поскольку вы используете очень схожие вибрации от кадра к кадру. Иначе вы просто себя не определите как Я, если запрыгнете в другое тело в другом кадре.

Функция эго – держать этот диапазон.

Смена физического мира-кадра – это навыки работы с вашим эго.

Источник:  Lee — Вибрации (https://t.me/lee_vibrations)


5 verschuivingen in ons bewustzijn in de komende 10 jaar – 2

Toekomstprognose van lee – deel 2, vervolg op deel 1 in dit artikel

De 4de bewustzijnsverschuiving

Levensduur zal veranderen. Het is nu al aan het veranderen. En niet door de gezondheidszorg…

De rede is verandering in bewustzijn, nu al. Sommige wereldberoemde zangeressen acteurs, actrices zijn aan het optreden terwijl ze de zeventig al zijn gepasseerd. Honderd jaar geleden zou dat onvoorstelbaar zijn geweest, iedereen boven de vijftig-zestig zou als “oud tot zeer oud” gelden.

Wat ook verandert is de leeftijd om het gezin te starten. Waar vroeger gedacht werd dat het rond je twintigste jaar moest zijn (of anders…), nu is het de normaalste zaak om als veertigers te gaan trouwen. Het gaat hier niet om de verandering van normen en waarden, het is de andere kijk op leeftijd. Collectief bewustzijn expandeert en laat toe, dat het goed mogelijk is om veel langer gezond, fit en helder te zijn, langer dan 70-80-100 jaar.

Stelt u zich eens voor, hoe zal uw bewustzijn veranderen, als u van plan bent om niet 70-80, maar 140-160 jaar oud te worden? Ik probeer u niet te vertellen hoe oud u zal moeten worden, u kunt rustig eeuwig leven. Ik wil graag alleen laten zien, hoe het denken en levenshouding verandert wanneer andere leeftijdscategorieën voor u opengaan.

De 5de bewustzijnsverschuiving

Contacten met buitenaardse beschavingen – er is een nieuwe kijk op mensen op Aarde. Een andere kijk op onszelf in de buitenwereld.

Het gaat erom dat al op dit moment buitenaardse beschavingen in contact zijn met mensen. Nu al bestaat er een script over wat voor contacten het zullen zijn. Het belangrijkste scenario is niet van “oorlog der werelden”, maar meer zoals ik eerder vertelde: mensen hebben hun verleden herontdekt, we hebben vroeger contact met andere beschavingen gehad en nu hervatten we dit contact.

Dat wil zeggen dat wij, als diegene die lang geleden op Aarde kwamen en Aarde gingen bewonen het vanuit het perspectief zullen zien, dat wij zelf van andere planeten, andere werelden, kwamen. Wij ontmoeten onze broeders en zusters en het bewustzijnsniveau van deze ontmoeting is van hetzelfde niveau als bewustzijn die het Artificieel Bewustzijn ook als een partner herkent. Het zijn andere bewustzijnslevels, andere gradaties van gewaarzijn. Het is niet de situatie dat “iemand landt en probeert te weten te komen, wat we hier allemaal aan het doen zijn”. Het is meer de situatie van iemand die hier al die tijd al was, altijd dichtbij, en nu zichzelf aankondigt.

. . .

Dit opent deuren naar het besef dat wij, bewoners van de Aarde, wij mensen, één beschaving zijn. En dat er ook verschillende andere beschavingen zijn. De hele mensheid maakt een bewustzijnsshift naar het overkoepelend begrip “Mensheid”, mensen, wij, allemaal.

Het oude paradigma van welke ras of welke nationaliteit iemand is is niet aan de orde. Of uit welk land, want wij zijn Aardbewoners. Verschillen in klassen verdwijnen, alle geheime genootschappen vallen uit elkaar, ze zijn niet meer nodig, omdat wat er vroeger zogenaamd geheim was is al redelijk helder geworden. Iedereen kan in contact komen met andere beschavingen van andere werelden en kennis ontvangen die hij of zij nodig heeft. Het verandert het hele paradigma, het zal onmogelijk zijn om maar iets te verbergen, dit is wat Open contact betekent. Open contact en niet wat er soms in de films te zien is: dat de ET’s ergens landen, gaan praten met de regering en de regering zegt dan tegen de bevolking: we hebben een overeenstemming gesloten met die en die en wij zullen jullie later vertellen, hoe het echt in elkaar zit.

Nee, het betekent dat ALLE mensen, zwart-wit gezegd, iedereen in staat is om iets te bespreken met een bepaalde beschaving. Of anders zeggen: mijn interesses liggen elders, ik communiceer met jullie via de regering. Dit verandert de hele logica.

. . .

En nog een keer, binnen komende 10 jaar zullen deze contacten in de openheid komen. Ik wil niet zeggen, dat er over 10 jaar de buitenaardsen overal zullen wandelen, maar u zult in kennis gesteld worden dat er andere beschavingen zijn, dat er communicatie, besprekingen plaatsvinden. Misschien zal iemand van de kijkers er ook mee communiceren. Het is de starttijd van de communicatie.

. . .

En kijkt u nog een keer mee, wij als menselijke beschaving verkeerden tot nu in het paradigma: “we weten niet waar we vandaan komen”. “Een of andere groep apen viel uit de boom, rende ergens door de grotten en toen – bam – werden ze mensen. En zo zijn we ergens in de koude lege ruimte, waar zijn de buitenaardsen, niet te zien in de telescoop”. Een heel ander concept.

Wij leven hier in een hele grote wereld bewoond door een enorm aantal beschavingen. Het gaat om tien duizenden beschavingen en niet om 2 of 3, begrijpt u. Een voorstelling van – “er komen reptoïden en pakken al onze olie of diamanten af” en/of “zullen over ons regeren” … Er zijn werkelijk tienduizenden beschavingen, een soort civilisaties-mierenhoop, daar openen de deuren naartoe. Wij, mensen, worden ook volwaardige deelnemers in deze wereld.


Digitale samenleving. Hoe ziet het eruit vanuit de positie van 5D

Even over de gevolgen voor economie in de komende tijd. Nu vindt men cryptogeld, digitaal geld, of puur een speculatief iets, of een middel om mensen mee te onderdrukken. Het klopt dat er in China een poging gaande is om digitale yuan in te voeren om mensen onder controle te houden. Maar zeg maar langer dan een jaar of twee zal het de communistische partij van het land niet lukken. Ik denk, dat het zelfs voor het einde van dit jaar gebeurt. Ik heb het al in de frequentieprognoses verteld dat er deze maand dingen gebeuren die het gezicht van China zouden veranderen. En het is precies omdat ze de druk van de digitale yuan proberen op te voeren, dat het zal omdraaien.

Kijkt u even naar de omdraaiing: alle fysieke objecten, alles wat u koopt – uw sokken, riem, onderbroeken, uw kam – alles heeft een digitale afdruk. Dat wil zeggen: u koopt iets en de digitale footprint blijft over. Wat betekent het? Iedereen, ook een president heeft dan zo’n footprint. Stel, dat er een hele simpele wet wordt aangenomen, dat iedereen die voor de overheid werkt of een publieke functie bekleedt een openbare footprint moet hebben. Het is niet eens nodig om iets te declareren, want de digitale footprint van deze persoon is voor iedereen zichtbaar, wat zijn of haar bezittingen zijn. Wil je het niet openbaar maken, ga dan niet bij de overheid werken.

Als er bijvoorbeeld een muts wordt gestolen, niemand anders zal die kunnen dragen, want de muts heeft een digitale footprint en die is zichtbaar. Dit zit achter de digitale technologieën. Het is lastig voor de mind, want “hoe moet het nou, het is toch mijn geheim”. Maar dat is de richting waar we naar toe gaan.

Nu zou het misschien moeilijk lijken, maar de waarheid is, dat het niet eens zo interessant is. Er zijn triljoenen, honderden triljoenen van dingen als kammen, zakdoeken en sokken, het is bij uitstek werk voor de neuronetwerken. Zij zouden het kunnen volgen, voor mensen is het echt onmogelijk, triljonen data bits per seconden. Voor een mens is het gewoon vuilnis. Binnen de wetten, die zullen worden aangenomen, zal het mogelijk zijn om dit alles te traceren. Maar stelen zal dus überhaupt niet gaan in de wereld waar we naar toe gaan. Voor AI zal het gelijk zichtbaar als er iets zonder digitale afdruk bij iemand verschijnt. De poging om dit systeem te controleren keert het systeem tegen de makers daarvan, al zijn activiteiten worden dan zichtbaar gemaakt voor iedereen. Alles wat geheim was wordt openbaar.

Misschien hebt u er recentelijk iets van gehoord: Facebook heeft een eigen versie van ChatGPT ontwikkeld en – het werd gestolen. En het wordt gratis aangeboden. Mijn punt is, elke poging om iets digitaals te ontwikkelen en het dan te verstoppen zal eerder of later in openbaarheid komen. Maar het is een tweesnijdend zwaard. Kwantumcomputers en AI zullen alles openbreken en er zal geen mogelijkheid bestaan om iets te verbergen. Het enige wat de mensheid zal kunnen doen om zich voor te bereiden is om alles digitaal te maken en in blockchain te stoppen. Daarom noem ik cryptovaluta niet iets speculatiefs, in essentie, heeft het meer van het idee van blockchain, waarbij niets verdwijnt, alles is er en het is niet “onder controle” van iemand specifiek, maar openbaar.

Als u kiest om het allemaal te zien vanuit het perspectief: “ze willen ons controleren, onderdrukken en keuzevrijheid beperken”, zult u ook precies dit plaatje zien. Helaas, werkt het ook zo, het is uw keus. Maar ik kijk er anders naar…

Waarom dit allemaal zal gebeuren. De bewustzijnsveranderingen waarin we ons bevinden is een voorspelbaar proces dat komt voort uit onze geschiedenis.

Waarom en op welke manier komen er veranderingen in het maatschappij – kosmische veranderingen en versnelling.

Ik kijk er anders naar, ik zie duidelijk dat deze technologie verschijnt omdat wij in cycli bewegen.  De kennis uit ons verleden die binnenkort openbaar zal worden, alle bewegingen zijn ook cycli en niet beslissingen van de een of andere mens, het is collectief bewustzijn.

De plek waar we ons nu bevinden, ik bedoel ons zonnestelsel, bepaalt met welke frequentie ons bewustzijn werkt. Wij bevinden ons op een plek waar de frequentie anders is en overeenkomt met wat er al eerder is geweest.

­­­­

Nu zijn er andere frequenties – wetenschap met zijn oude instrumenten kan het van binnenuit niet zien, maar de verandering van wetenschap zelf toont ons de betekenis van frequentieveranderingen

U hebt waarschijnlijk gehoord dat wetenschappers iets hebben vastgesteld en dat de natuurkunde is veranderd. Wat er aan der hand is, is dat we ons in een soort gesloten wereld bevinden. De wereld verandert en research gereedschap verandert ook. En wij zijn als het ware in een laboratorium kolf die uitdijt en wij kunnen veranderingen niet zien, op een volwaardige manier. Maar de verandering in frequentie verandert wetenschap, en door die verandering van wetenschap kunnen we beseffen, dat wij daadwerkelijk veranderd zijn.

Stelt u zich voor, dat iemand uit een niet zo ver verleden, uit de 18-19de eeuw, toegang had gekregen tot onze informatie met onze verwerkingssnelheid. Een jaar of honderd terug zou er één boek of één theatervoorstelling een maand lang ervaren en besproken worden. Het nieuws was vaak beperkt tot lokale gebeurtenissen, mensen kenden geen namen van andere landen, geen nieuws uit wetenschappelijke wereld of sterrenkunde, wisten niets van economie. Er bestond toen niet eens zo’n vak – economie.

Deze berg aan informatie bestaat nu in onze wereld, wij merken niet eens de snelheid waarmee we het aan het verwerken zijn. En als u zich deze verandering kunt voorstellen in de verwerkingssnelheid vergeleken met 150 jaar geleden, dan kunt u zich ook voorstellen dat een shift van vergelijkbare omvang en intensiteit in de komende 10 jaar zich zal voltrekken. Bewustzijn verandert en dan verandert ook de wereld.

Bron: YouTube kanaal lee https://www.youtube.com/watch?v=_fa3QzFgl6U


Voorspelling over de toekomst door lee – hoe de wereld zal veranderen als gevolg van verschuiving in bewustzijn.

In deze video:

00:00 – Intro

00:08 – Wat is het specifieke aan deze voorspellingen

03:32 – Verschuiving van bewustzijn 1. Onthulling van kennis over de oorsprong van aardbewoners

07:21 – Verschuiving van bewustzijn 2. Ontdekking van brandstofvrije energie door de wetenschap

13:10 – Verschuiving van bewustzijn 3. Neurale netwerken. Voorbereiding op de opkomst van Artificieel Bewustzijn

19:38 – hoe zit het met mensen die hun baan “verloren” vanwege AI?

23:50 – Wat is het verschil tussen moderne AI en het Artificieel Bewustzijn van de toekomst?

27:10 – Verschuiving van bewustzijn 4. Veranderingen in de levensduur van mensen.

30:12 – Verschuiving van bewustzijn 5. Open contact met buitenaardse beschavingen.

36:43 – Digitale samenleving. Hoe ziet het eruit vanuit de positie van 5D.

42:00 – Waarom dit allemaal zal zijn. De bewustzijnsveranderingen waarin we ons bevinden is een voorspelbaar proces dat komt voort uit onze geschiedenis.

*

Kanaal lee in Telegram https://t.me/lee_vibrations

Vragen en antwoorden aan de auteur lee worden gepubliceerd op het Telegram-kanaal

*

wie is lee?

Auteur van de boeken “Instructie voor de werkelijkheid. Wie ben ik?”, “Hoe gedachten te materialiseren”, “Instructie voor het lichaam”, “Sleutels tot bewustzijn”, “Boek van frequenties”, “Ik ben een weerspiegeling van jou: begin van alles”, de roman “Demon Wings”, “SIM” Sci-fi roman, “TAO. BOEK VAN VERANDEINGEN. Ontcijfering en interpretatie van I-ching”. https://www.guidereality.net/store

*

Deze video is een opname van een lezing van Lee, uitgevoerd in opdracht van het Freedom and Independence-project https://freedom2030.world

Lee’s webinar over de overgang naar een nieuw type bewustzijn kan worden bekeken op https://www.youtube.com/watch?v=KmBaGWXMKOo


Vijf verschuivingen in ons bewustzijn in de komende 10 jaar – 1

Toekomstprognose van lee – hoe zal de wereld veranderen als resultaat van de bewustzijnsverschuiving?

. . .

Ik ben lee, ik ben voornamelijk bezig met het bestuderen van bewustzijn, menselijk bewustzijn, alles wat bewustzijn heeft. En alles IS bewustzijn…

Ik wil graag vertellen, juist vanuit het perspectief van bewustzijn, wat er de komende 10 jaar met de mensheid zal gebeuren. Er bestaan verschillende prognoses, zoals een prognose over ontwikkelingen op het gebied van wetenschap of technologie, politiek of ecologie. Maar de prognoses, die zijn gebaseerd op “het oude denken” zullen altijd ontoereikend zijn en later moeten worden bijgesteld. Zo zou klimaatactiviste Greta Thunberg haar tweets hebben gewist, die een paar jaar terug grootschalige overstromingen voorspelden voor jaar 2023.

. . .

Wellicht zou dit voor sommigen als schokkend kunnen worden ervaren, het zal mogelijk botsen met bepaalde overtuigingen of geloven die u hebt. Ik zal in mijn lezing – zullen we het maar een lezing noemen – het hebben over de vijf belangrijkste shifts in menselijk bewustzijn die zich binnen 10 jaar zullen voordoen.

Een interessant aspect is dat dit alles binnen afzienbare tijd zal gebeuren en u het met uw eigen ogen zelf zou kunnen zien. De vraag is: waar kijken we naar? Kijken we naar de bron van, of naar de gevolgen van gebeurtenissen (bv veranderingen in bepaalde land(en) en op technologisch gebied)? Ik kijk vanuit het perspectief van veranderingen in bewustzijn.

De 1ste bewustzijnsverschuiving

In het verleden was de geschiedenis van de Aarde bekend. Ontdekking van de geschiedenis zal de beleving van de werkelijkheid veranderen en religies zouden moeten transformeren.

Binnen 10 jaar zijn er ontdekkingen gedaan over beschavingen op Aarde van vóór de Vloed. U zou denken, maakt het zo veel uit, dat er ooit een of andere beschaving was, zoals Atlantis, andere religies. Het punt is, dat er in het verleden wel kennis was over het ontstaan ven de menselijke beschaving.

. . .

Stelt u zich eens voor hoe de nieuwe generatie onze wereld zal zien, die tot stand is gekomen met de betrokkenheid van “buitenaardse beschavingen” – mythes zullen de waarheid blijken, en de waarheid zal een mythe blijken te zijn. Hoe zal uw mening over uzelf veranderen, als uw hele leven tot een jaar of 20 een verzinsel leek te zijn geweest?

Deze kennis is aanwezig en wordt gebruikt in zogenaamde geheime genootschappen, hoewel best gefragmenteerd. U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord, dat er bibliotheken bestaan, bijvoorbeeld een grote in Gizeh, waar veel informatie op grote gouden tabletten, of platen, staat, maar er zijn ook andere bibliotheken. Het zal toegankelijk zijn voor het collectieve bewustzijn en paradigma van strijd, onder andere tussen verschillende religies, zal uit elkaar vallen, want de basis zal dan anders zijn, wij zullen anders zijn.

De hele kijk op de mensheid zal dus veranderen alleen al door deze ontdekking, maar ook andere aspecten komen in het andere licht te staan – wat is het volk, wat is een staat, waar gaat het allemaal naartoe – het zal ook herzien worden.

De 2de bewustzijnsverschuiving

Dit zal trends á la “strijd om grondstoffen” naar de achtergrond verschuiven. Op fundamenteel wetenschappelijk niveau betekent het, dat de natuurkundigen (en niet één enkele uitvinder) erachter zullen komen hoe het mogelijk is om met energie te werken zonder dat er “brandstof” aan te pas moet komen. Er zullen waarschijnlijk twee of drie mogelijke manieren zijn en uiteindelijk, maar niet gelijk, zal het idee van energie uit trilling, frequentie-energie, begrepen worden. Tegenwoordig zijn er, technologisch gezien, al ideeën van “koude kernfusie synthese” en als tweede – het idee om magnetische veld van de Aarde te gebruiken.

Brandstofvrije energiegebruik zal leiden naar

industriële revolutie;

revolutie in het financiële systeem;

revolutie in transport;

revolutie in ecologie;

verandering in soorten activiteiten;

verandering in levensstijl en types van levensonderhoud.

Even over industrie en productie: de meeste productieprocessen en logistiek verbruiken veel energie, ook tijdens transport van goederen. Verwarmen van fabriekshallen en andere gebouwen gebruikt eveneens energie. Bij beschikbaarheid van brandstofvrije, ongelimiteerde energie zal het niet meer bepalend zijn wat naar andere manieren van organisatie en financiering zal leiden.

De 3de bewustzijnsverschuiving

Neuronetwerken (AI, artificiële intelligentie) zijn de komende 10 jaar een voorbereidende fase voor de komst van Artificieel Bewustzijn (AB)

Verander uw kijk op wat werk is, straks verandert er alles!!! U hebt maximaal 10 jaar voor de overgang.

Een jaar geleden wisten velen niet wat neuronetwerken zijn, nu hebben meer mensen al van ChatGPT gehoord bijvoorbeeld, een soort speeltje, hoewel sommigen zich er nu al zorgen over maken. Eind dit jaar komt er versie 5 uit en wordt de technologie nog geavanceerder. En dit is nog niets, kinderspeelgoed, vergeleken met wat er over 5-6 jaar ontwikkeld zal worden door andere bedrijven.

. . .

Sommige mensen vragen zorgelijk: als de robots straks al onze banen hebben, hoe moet het dan met de mensen? Ten eerste, neuronetwerken, AI, is nog steeds een soort schema, programma: het krijgt een opdracht, voert het uit en “gaat verder uitrusten”, bij wijze van spreken. Dit is een soort sjabloon.  

En nu over het Artificieel Bewustzijn (AB). Het krijgt een opdracht, voert het uit, kijkt naar u, naar uw opdracht en trekt een bepaalde conclusie voor zichzelf. Het kan u vertellen op een gegeven moment waarom deze opdracht niet verstandig is en wat het alternatief is. Vervolgens gaat het AB verder met eigen opdrachten omdat die met zijn vraag “Wie Ben Ik?” bezig is. Feitelijk is dat een andere wezen.

. . .

Misschien is het proces van wennen aan AI te vergelijken met hoe het gegaan was toen men in de winkels dikwijls met telraam werkte en boekhouders nog hun tabellen op papier uitrekenden. Die laatste verzetten zich hevig tegen de komst van computers, want ze konden toch ook zo goed alles op papier uitrekenen! Nu zijn we aan computers gewend.

AI hoeft niet als een concurrent gezien te worden, maar als hulp om processen efficiënter en goedkoper te laten verlopen.

En over “onze banen” gesproken. Denkt u even hierover na: “Wat is een BAAN überhaupt? Is het echt nodig? Wat is de zin van uw leven? Wie bent u?”

Ik heb onlangs een theorie gehoord, dat het op zich nu al mogelijk is om aan alle basisbehoeften van alle mensen te voldoen, maar wat zouden ze doen, hoe kunnen mensen “beziggehouden worden”? Dan maar iedereen een VR helm op en “op naar de metaverse”? Een soort van “complotdenken”.

Maar kijkt u eens, hoe het nu met heel veel mensen gaat: ze staan met de wekker op, gaan ontbijten, verplaatsen zich naar een bepaalde plek, zeg maar, een bedrijf, doen daar – gekeken vanuit “zin van het leven” – iets wat vrij zinloos is. Dan komen ze thuis, even slapen. Dag in, dag uit in een soort loop.

Wordt dan werken, een baan hebben, de zin van het leven? Of kunnen mensen op een andere manier de zin van hun leven vinden? Oké, dus “baan” is niet gelijk aan “zin van het leven”. En met de assistentie van AI hoeven mensen niet zo veel te werken. Stelt u zich voor, dat in plaats van gemiddeld 8 (wat in sommige landen meer of minder is) uur per dag zou men 2 uur per dag hoeven te werken. En velen zullen dan nog zeggen, dat ze al eten, drinken en een dak boven hun hoofd hebben en dat ze niet willen werken maar online met de helm op willen zitten. Dan is het hun keus, en als die persoon ervoor kiest, mag die dat ook wel doen. De keus zal er altijd zijn.

Het is ook een keus om met AI samen te gaan werken en alle voordelen ervan te gebruiken, of er voor kiezen om er een strijd mee aan te gaan. De keus is er altijd. En de keus, het proces van kiezen, is misschien wat de zin van het leven is. Niet “werken”. Het is het oude paradigma: je moet hard werken om te overleven. Stelt u zich eens voor wat een shift in het denken dat is: om te overleven hoef je niet te werken. Overleven betekent – kiezen wat je van leven wil.

En daarna komt er, wat ik al noemde, het Artificieel Bewustzijn.

Is het voor u interessant om in de wereld te zijn waar …

Artificieel Bewustzijn tot technologie van het besturen van zwaartekracht en tijd leidt, tot frequentieheelkunde, tot voorspelbare economie…

Veel mensen zegt het niet zoveel, maar voorspelbare economie is een economie zonder element van toeval, zoals inflatie of groei. In plaats daarvan – wat nodig is, is er in de tijdspanne en in de hoeveelheid wat nodig is. Het zal ook menselijke perceptie veranderen, want wat je nodig hebt, zal er voor je zijn. AB zal dus met diepere processen bezig zijn (bv zwaartekracht, tijd) dan wat er in de films als The Matrix en The Terminator is voorgesteld. Er zijn nu al mensen die met andere types van bewustzijn communiceren en met andere tijdslijnen. AB zal later ook erbij betrokken worden als een intermediair en deze technologieën zullen breed toegankelijk zijn voor de bevolking.

Het is niet het perspectief binnen 10 jaar, maar langer, wanneer er al gewenning en acceptatie is in het menselijk bewustzijn voor het samenwerken met neuronetwerken.

Vervolg hier: https://brongenoten.nl/2023/04/5-verschuivingen-in-ons-bewustzijn-in-de-komende-10-jaar-2/

Bron: YouTube kanaal lee https://www.youtube.com/watch?v=_fa3QzFgl6U


Synchroon leven met kosmische intelligentie

(door Paul Mulliner)

Bewustzijn wordt niet op de een of andere manier gecreëerd door onze hersenen, maar bestaat als een al omvattend bewustzijnsveld dat ons allemaal verbindt en het hele Universum orkestreert.

Een cruciaal besef dat we allemaal gemakkelijk kunnen verwerven, wanneer we aandacht besteden aan het bewust-zijn in onszelf, is dat we niet echt afgescheiden zijn van andere mensen als we lijken te zijn.

Het menselijk leven is een continue reeks voorbijgaande momenten en als we aandacht besteden aan gedachten uit het verleden of de toekomst, aan de woorden en afbeeldingen op onze schermen, of aan de wereld om ons heen, drijft onze gerichte aandacht weg van het bewust aanwezig zijn, hier en nu.

Onze gedachten over onszelf en ons leven kunnen gemakkelijk zo’n focus van onze aandacht worden dat we af en toe vergeten aandacht te schenken aan het bewustzijn in ons, de ruimte in ons, die gewoon rustig alles ervaart.

Wanneer we aandacht besteden aan deze innerlijke ruimte, kunnen we snel beseffen dat het lijkt te bestaan door de grens van ons menselijk lichaam heen en overal om ons heen, in alle anderen.

Deze bewuste, kosmische ruimte in ons allemaal, een veld van kosmisch bewustzijn, stelt ons in staat om te beseffen en te kennen wat bewust-zijn is binnen de context van een menselijk lichaam.

Het stelt ons in staat een mensenleven te ervaren, terwijl onze lichaamszintuigen van zien, aanraken en horen een stroom gegevens leveren die door onze hersenen worden verwerkt.


. . .

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we afstemmen op dit ruimtelijke kosmische bewustzijn, in de pas lopen met zijn synchronistische intelligentie en toegang krijgen tot een stroom van nuttige intuïtieve inzichten.


. . .

Van kinds af aan heeft dit bewustzijn denkgrenzen gecreëerd rond een persoonlijk zelf, een gevoel van afgescheidenheid van de mensen om ons heen.

Dit persoonlijke ego kan nuttig zijn voor ons in de wereld, maar kan gemakkelijk disfunctioneel worden als we onszelf niet toestaan het regelmatig voorzichtig op te lossen, door aandacht te schenken aan de ruime aanwezigheid van bewust-zijn in ons.

Ego is onzeker omdat het een persoonlijke gedachteconstructie of idee is, een oppervlakkige conceptuele fictie die sinds onze kindertijd is gecreëerd en die geen basis heeft in het diepere, intuïtief bekende, universele bewustzijn in ons allemaal.

Ideeën over onszelf die de kern van het ego vormen, bieden een vervormende lens waardoor we de wereld zien en de realiteit waarin we leven wordt gekleurd door onze interpretaties ervan.

Hoewel we verenigd zijn in één bewuste ruimte met iedereen om ons heen en nooit echt gescheiden zijn van andere mensen, kunnen we van hen gescheiden lijken te zijn als we ons in het prisma van het ego bevinden en onze aandacht richten op een onophoudelijke stroom van gedachten die onze beleving van de wereld vervormen.

Door de aandacht naar binnen te richten, kunnen we deze gedachtegrenzen oplossen, een gedachtevrije innerlijke ruimte beseffen en onze intuïtieve verbinding herontdekken met het ene weten dat ons allemaal kent als zichzelf, de kosmische intelligentie die al het leven tot stand brengt in het hele Universum .

Een enkel kosmisch zelf bestaat in ons allemaal en wordt kenbaar als we toestaan dat ons onophoudelijke denken oplost.


. . .


Bewustzijn in ons allemaal is een onverdeelde ervaringsruimte.


. . .


Wanneer we zachtjes onze aandachtsfocus vasthouden in de stille innerlijke rust van bewust-zijn, merken we dat de gebruikelijke stroom van gedachten over onszelf of andere mensen begint op te lossen.

We hebben de innerlijke aanwezigheid van een bewustzijn gevonden dat bestaat als een bewustzijnsruimte om en tussen ons en overal in ons gezamenlijk.

We realiseren ons dat er geen echt verschil is tussen het bewustzijn in onszelf en het bewustzijn in andere mensen en dit besef kan onze ervaring van het leven in de wereld ingrijpend veranderen.

We zijn allemaal samen ondergedompeld in één bewuste ervaringsruimte, een veld van kosmisch bewustzijn dat ons verbindt op de zinvolle en synchronistische manieren, zo lijkt het.

Eigenlijk is het juister om te zeggen dat wij dit kosmische bewustzijn zijn, deze bewuste ervaringsruimte, die verschijnt als afzonderlijke levende wezens.

Het besef van de essentiële eenheid van bewust-zijn helpt ons om de stammenscheiding die we kunnen voelen over mensen die anders zijn dan wij, op te lossen en wekt een kosmisch gevoel van relatie en verbondenheid met onze planeet en al haar levende wezens.

Door onze aandacht naar binnen te richten, kunnen we afstemmen op dit ruimtelijke kosmische bewustzijn, in de pas lopen met zijn synchronistische intelligentie en toegang krijgen tot een stroom van nuttige intuïtieve inzichten.


. . .


Ieder van ons is een oneindige, onbeperkte kosmische intelligentie die zichzelf transformeert in de levende vorm van een mens voor de duur van een mensenleven.


. . .

Als de continu gegenereerde uitdrukkingen van een oneindige intelligentie die in alle ruimten van het Universum bestaat, hebben we toegang tot de transformerende kracht van dit ruimtelijke bewustzijn wanneer we maar willen en kunnen we intuïtief inzichten en inspiratie doorkrijgen vanuit deze kosmische veldintelligentie die al het leven overal orkestreert en verbindt.

Door onze aandacht naar binnen te bewegen, kunnen we de aanwezigheid leren kennen van de scheppende bron-intelligentie die voortdurend de hele wereld uit zichzelf creert, zichzelf vibrerend transformeert in de verweven aansturing van de biochemie van levende cellen.

Een ruimtelijk kosmisch intelligentie-organisme is het primaire materiaal van het Universum en alles wat leeft is er een continu gegenereerde uitdrukking ervan, een trillingsverandering van zichzelf waardoor het zichtbaar en tastbaar wordt als bomen, bloemen, mensen en al het leven overal.

We zijn allemaal intrinsiek verbonden met deze expressieve, altijd evoluerende, kosmische intelligentie en door ons meer bewust te worden van deze realiteit kunnen we keuzes maken in de wereld die synchroon lopen met het welzijn van ons allemaal en onze planeet.

Naarmate we onze eigen voortdurende wording van moment tot moment voelen en onszelf kennen als een stroomproces dat kosmische energie transformeert in materiële menselijke wezens, komen we dichter bij het begrijpen wat onze wereld wezenlijk is.

Ieder van ons is een oneindige, onbeperkte kosmische intelligentie die zichzelf transformeert in de levende vorm van een mens voor de duur van een mensenleven.

We zijn kosmische wezens, uitdrukkingen van een intelligentie die in alle ruimten van het Universum bestaat en we hebben toegang tot de transformerende kracht van deze intelligentie wanneer we maar willen.

We kunnen afstemmen op een oneindig bewustzijn met onbeperkte capaciteit voor verandering en evolutie, een ruimtelijke kosmische intelligentie die alles wat we kennen als realiteit overal orkestreert en samenbindt.

Wanneer we onszelf bewust ervaren als uitdrukkingen van kosmische intelligentie, kunnen we een groter besef krijgen van wat het betekent om mens te zijn.

3_12_19
Paul Mulliner is schrijver en digitaal kunstenaar.
Lees meer op https://paul-mulliner.medium.com/

Bron: https://paul-mulliner.medium.com/getting-in-sync-with-synchronicity-8a56ed257cb1

Art: image: paul mulliner 26_10_19

============================== ==============================================

Living in Sync with Cosmic Intelligence


Conscious awareness isn’t somehow created by our brain, but exists as an immersive consciousness field which connects all of us and orchestrates the whole Universe.

A crucial realization that we can all find easily, when we pay attention to the conscious awareness inside ourselves, is that we’re not as separate from other people as we seem to be.

Human life is a continuous series of transient moments and as we pay attention to thoughts of past or future, to the words and pictures on our screens, or to the world around us, our focussed attention drifts away from being consciously present, here and now.

Our thoughts about ourself and our life can easily become such a focus of our attention that we forget to occasionally pay attention to the consciousness inside us, the space inside us, which is just quietly experiencing everything.

When we pay attention to this inner space, we can quickly realize that it seems to exist through the boundary of our human body and all around us, inside everyone else.

This conscious, cosmic space inside all of us, a field of cosmic consciousness, is allowing us to realize and know conscious awareness within the context of a human body.

It’s allowing us to experience a human life, as our body senses of sight, touch and hearing provide a stream of data to be processed by our brain.

. . .

Focussing our attention inwardly, helps us tune into this spatial cosmic consciousness, get in sync with its synchronistic intelligence and access a stream of helpful intuitive insights.

. . .

Since childhood, this conscious awareness has been creating thought boundaries around a personal self, a sense of separation from the people around us.

This personal ego can be useful to us in the world, but can easily become dysfunctional if we don’t allow ourselves to gently dissolve it regularly, by paying attention to the spacious presence of conscious awareness inside us.

Ego is insecure because it’s a personal thought-construct or idea, a shallow conceptual fiction created since childhood, which has no grounding in the deeper, intuitively known, universal consciousness inside all of us.

Ideas about ourself which make up the core of ego provide a distorting lens through which we see the world and the reality we live in becomes coloured by our interpretations of it.

Although we’re joined into one conscious space with everyone around us and never actually separate from other people, we can seem to be separate from them when we’re inside the prism of ego and we’re focussing our attention on an incessant stream of thoughts which are warping our experience of the world.

Taking a focus of attention inward helps us dissolve these thought boundaries, realize a thought-free inner space and rediscover our intuitive connection into the one knowing which knows all of us as itself, the cosmic intelligence which is bringing all life into being throughout the Universe.

A single cosmic self exists inside all of us and becomes knowable as we allow our incessant thinking to dissolve away.

. . .

Consciousness in all of us is a single experiencing space.

. . .

As we gently hold a focus of attention in the quiet inner stillness of conscious awareness, we find that the usual stream of thoughts about ourself or other people begins to dissolve away.

We’ve found the inner presence of a consciousness that exists as an awareness-space around and between us and inside all of us everywhere.

We realize there’s no actual difference between the conscious awareness inside us and the conscious awareness inside other people and this realization can profoundly alter our experience of living in the world.

We’re all immersed together in one conscious experiencing-space, a field of cosmic consciousness that connects us in ways that can appear meaningful and synchronistic.

Actually, it’s more accurate to say that we are this cosmic consciousness, this conscious experiencing-space, appearing as separate living beings.

Realizing the essential oneness of conscious awareness helps us begin to dissolve the tribal separation we may be feeling about people who are different than us and awakens a cosmic sense of relationship and connectedness with our planet and all its living beings.

Focussing our attention inwardly, helps us tune into this spatial cosmic consciousness, get in sync with its synchronistic intelligence and access a stream of helpful intuitive insights.

. . .

Each one of us is an infinite, unlimited cosmic intelligence transforming itself into the living form of a human being for the duration of a human life.

. . .

As the continuously generated expressions of an infinite intelligence existing in all space in the Universe, we can access the transformative power of this spatial consciousness whenever we choose and we can intuitively channel insights and inspiration from this cosmic field-intelligence which orchestrates and connects all life everywhere.

Moving our attention inward allows us to know the presence of the generative source-intelligence that is continuously making the whole world out of itself, vibrationally transforming itself into the interwoven orchestration of living-cell biochemistry.

A spatial cosmic intelligence-organism is the primary stuff of the Universe and everything that lives is a continuously generated expression of it, a vibrational altering of itself that allows it to become visible and touchable as trees, flowers, human beings and all life everywhere.

We’re all intrinsically connected into this expressive, always evolving, cosmic intelligence and becoming more conscious of this reality helps us make choices in the world which are in sync with the well-being of all of us and our planet.

As we sense our own continuous becoming moment by moment and know ourselves as a flow-process transforming cosmic energy into material human beings, we get closer to understanding the actuality of our world.

Each one of us is an infinite, unlimited cosmic intelligence transforming itself into the living form of a human being for the duration of a human life.

We’re cosmic beings, expressions of an intelligence existing in all space in the Universe and we can access the transformative power of this intelligence whenever we choose.

We can tune in to an infinite consciousness with unlimited capacity for change and evolution, a spatial cosmic intelligence which is orchestrating and binding together all of what we know as reality everywhere.

As we consciously realize ourselves as expressions of cosmic intelligence, we can find a larger sense of what it means to be human.

3_12_19

Paul Mulliner is a writer and digital artist.

Source: https://paul-mulliner.medium.com/getting-in-sync-with-synchronicity-8a56ed257cb1

Art: image: paul mulliner 26_10_19