Mind Controle Groepen en militaire belangen

Over deze tijd, uit een aflevering van Crowd Power

Martijn: Er is een geheime krijgsmacht op deze aarde actief, al sinds decennia lang. Dus er lopen verschillende militaire belangen op deze aarde. En die worden van de ene kant vanuit de mens geïnstrueerd en geïnitieerd, dat zijn mensen van deze wereld. De andere kant is een groep van deze wereld die naar een ander bewustzijnsveld is gereisd, dat zijn de mindcontrol-groepen die vanaf een andere realiteitsfrequentie interactie hebben met het fysieke brein van de mens. Die hebben militaire belangen.
En dan heb je nog interdimensionale militaire belangen die enorm groot zijn, dat is echt enorm.
Er spelen dus heel veel belangen mee.
Wat uiteindelijk resulteert in een samenvloeiing van al die belangen, en elke dag is dat anders.
Als je een setting hebt thuis met je gezin is elke dag anders, iedereen wil iets anders doen die dag. En dat is eigenlijk nu ook zo.

Maar het blijft staan dat er een groot “event” staat aan te komen. En dat heeft ook te maken met een militair conflict.
En de “false flags” – ik wil het eigenlijk niet zo noemen want dat zijn meer voorbereidingen om wetgevingen er doorheen te krijgen. Uiteindelijk zijn die valse vlag aanslagen helemaal niet nodig om te doen wat ze willen doen. Het gaat meer om het sturen van de publieke opinie, daar gaat het om. Dus dat een regering niet ten val wordt gebracht maar dat de gevestigde macht eigenlijk nog steeds in het zadel blijft.

Wat er kan gaan gebeuren, wat er mogelijk zeer waarschijnlijk zelfs gaat gebeuren, is dat er een militair conflict uitbreekt op 3 verschillende plekken op de aarde. En één is dus hier in Europa waarbij Rusland en de militaire machten van Duitsland een overeenkomst gesloten hebben.

Zeer waarschijnlijk breekt er ook een conflict uit in de Chinese zee, waarbij al vanaf eind 2015 de grootste vloot van de Amerikaanse strijdmachten ligt gestationeerd. Dat wordt stelselmatig niet in beeld gebracht. Er is nog nooit zo’n grote troepenbeweging geweest op ongekend niveau met wapensystemen, die veruit futuristisch zijn, die daar samengetrokken liggen en waar niemand iets van mag weten. En dan hebben we nog te maken met een kortlopend sterk conflict in Korea.

Die drie zaken die zullen, samengebald, kunnen leiden tot een wereld-veranderende situatie, waarbij gezegd moet worden dat de grote verandering, dus waar het echt om gaat, helemaal niets met militarisme te maken heeft maar met het menselijk bewustzijn.
Dus eigenlijk gebeurt er iets, wordt er iets geïnitieerd, zodat het menselijk bewustzijnsproces, de verschuiving, de kracht van de mens die aan het ontwikkelen is, dat die eigenlijk wordt overschaduwd door grote wereldse gebeurtenissen waardoor onze focus daarheen gaat.

Hamsteren = downgrade van bewustzijn

En ik wil ook beslist zeggen dat we aan 10 dagen voedselvoorraad geen genoeg hebben en dat we ook absoluut niet hoeven te hamsteren omdat het menselijk bewustzijn in staat is om zelf te overleven omdat er geen overleving nodig is. Het geeft een verschuiving van hoe je in de realiteit staat.

Dat is makkelijk gezegd want als je geen water en drinken of eten hebt dan is dat toch heel vervelend. Maar op het moment dat we naar de winkel toe gaan en we gaan boodschappen halen uit de schappen, en we doen dat vanwege die voorspelling en het advies om te hamsteren, dan doen we dat met een bepaald gevoelsbewustzijn. Wat er dan gebeurt is dat er een “down grade” plaatsvindt in het gevoelsbewustzijn. Dus dan gaan we eigenlijk een soort slachtoffer …. op voorhand gaan we trachten ons voor te bereiden op iets heel groots, terwijl je ook met een ander gevoelsbewustzijn aan de slag kunt gaan.
Het is achter dit hologram voortdurend een poging om de mens in een bepaalde rol, in een bepaalde positie te duwen.