ZON

In een wereld waar ik niet Thuis ben
Koester en verwarm jij mij

Genegenheid zonder belang
Vurig en Krachtig, Teder en Zacht

Vele momenten in jou tegenwoordigheid
Werd ik mij bewuster van mijn Ware Zijn

In rust liggend op de aarde
Badend in jou stralen

Zonder gedachten
Alleen maar Zijn

Ontwikkelde ik
Lichaamsbewustzijn

Ik reis in de diepte
Jij verwarmd de atmosfeer

Door jou stralen die mij verwarmen kwam ik weder Thuis
In de dieptes van wezenlijk Voelen

Ik Adem
Ik Observeer

Ik rust
Ik Ben

Vurig en Krachtig
Net als Jij

Jij maakt het Lichter voor mij
Om Hier te Zijn

Thuis bij mij Zelf
In mij Zelf

Zon

Ik eer jou Zijn hier in deze wereld
Een wereld waar ik niet Thuis ben

http://www.natuurlijkmenszijn.nl