Blijf geïnteresseerd

Dit is misschien iets dat bij uzelf met speciale zorg moet worden behandeld, en dat is in feite een weerspiegeling van de ware kwaliteit van ons leven, mijn vrienden …

Ga niet in op het cynisme van het dagelijks leven, dat verandert in chronische emotionele blindheid en doofheid voor alles en iedereen om je heen.

Niet zichzelf de rol toeschrijven van een vermoeide profeet, die hier alles al heeft gezien, alles heeft voorspeld en niets anders verwacht dan een sombere omslag door een lang gelezen boek met een droevig einde.

Groei niet in het onmogelijke, dat alleen mogelijk wordt doordat je ermee met enige “gedoemdheid” instemt.

Houd interesse …

Wat boeit je dierbare mensen daar, en hoe draait hun leven in zijn alledaagse bescheiden dans?

Interessant.

Kinderen zijn interessant … niet door hun rapporten, niet door de chaos van hun kamers-schuilholen, maar door iets heel anders, dat verborgen is in de hoekigheid van hun lichaam en de ruwheid van hun gedachten.

Interessant zijn de toeren van de kat, van wie je een totaal andere levenshouding leert.

Interessant is wanneer je werkt in een staat die verre van automatische rollen is … wat kan ik nog meer, en waarom, en op welke manieren?

De natuur is interessant. Elke dag interessant. Alles dat een reactie heeft, is interessant.

Ik hou ervan om niet aan het leven te wennen zoals een hand gewend raakt aan een schakelaar.

Ik voel graag iets in haar, waarop het nodig is om interesse te wekken om te begrijpen, voelen, verrast te worden …

Ik vind het leuk om te weten dat er zoveel dingen zijn die ik niet weet en dat ik niet genoeg tijd zal hebben om erachter te komen.

Het blijft. Het is geweldig. En het redt je echt van een devaluatie van het leven, alleen maar omdat iemand je daarin niet liefhad, je iets niet gaf of je iets ontzegt …

Geen probleem.

Leven met interesse is interessanter dan lijden zonder interesse. Sorry voor de tautologie.

Lilya Grad

(vertaling uit het Russisch)

Bron: https://www.facebook.com/Sonia.RAmashkina/photos/a.1274690019310200/3891684224277420/

Vertel hoe jij het ervaart