natural law

Natural Law

Afgelopen tijd ben ik via Steven Whybrow en Eril Kaya https://youtu.be/vm6IIKVnNfo Mark Passio eens gaan volgen.
Wow! Wat een berg aan info en wat een power! (niet voor softies die zich snel aangevallen voelen)
Waar hij het voornamelijk over heeft is Natural Law.
Natural Law houdt het volgende in:

De natuurlijke wet is het tegenovergestelde van de door mensen gemaakte wetten.
In tegenstelling tot wetten die door regeringen zijn uitgevaardigd om in specifieke behoeften of gedragingen te voorzien, is de natuurlijke wet universeel en op iedereen, overal, op dezelfde manier van toepassing.
Deze natuurlijke wetten worden door iedereen (soms op een onderbewust niveau) gevoeld. We zijn ons er bijvoorbeeld allemaal van bewust dat moord niet eerlijk is, al dan niet bij wet bepaald!

Deze wetten zijn te allen tijde van toepassing op alle mensen, ongeacht de door de natuur veroorzaakte verschillen zoals geslacht en ras of door mensen gemaakte categorisaties zoals religie, regio, cultuur, kaste, geloof, taal, enz.

Natuurlijke wetten zijn morele codes die we gezamenlijk kennen als het geweten. Alles wat niet in overeenstemming is met deze codes is immoreel of oneerlijk.
Alle mensen, die een gemiddelde intelligentie en emotionele quotiënten bezitten, lijden bij het plegen van dergelijke oneerlijke daden aan wat we een schuldig geweten noemen, of zij het nu toegeven of niet. .
Deze wet kan dus ook worden gezien als de basis van ‘moraliteit’.

Natuurlijke rechten versus mensenrechten

Als integraal onderdeel van het natuurrecht zijn natuurlijke rechten rechten die door geboorte worden toegekend en niet afhankelijk zijn van de wetten of gebruiken van een bepaalde cultuur of regering. Dus natuurlijke rechten zijn  universeel en onvervreemdbaar, wat betekent dat ze niet kunnen worden ingetrokken door menselijke wetten.

Mensenrechten daarentegen zijn rechten die door de samenleving worden verleend, zoals het recht om in veilige woningen in veilige gemeenschappen te leven, het recht op gezond voedsel en water en het recht op gezondheidszorg. 

Wil je meer weten over deze wet en hoe die toe te passen; Kijk het seminar van Mark Passio. https://youtu.be/ChgCh2Gui5M3 gedachtes over “Natural Law

  1. Dankje Kim, deze lezing was echt waar ik op dit moment behoefte aan had! Ik heb hier zoveel aan… Ik wil echt alle geloofssystemen loslaten en ga alleen voor absolute waarheden op dit moment. Ik was zo in strijd en verwarring met mezelf, ontkenning en cognitieve dissonantie. En ik voel inderdaad dat als er harmonie is en het klopt in mezelf dat echt niet hoeft. En ik vraag me bij deze af wat ‘aanvallen van buitenaf zijn’ en dat ergens daarin ook veel herziening mag gaan plaats vinden omdat de mind ook info geeft of iets wel/niet kloppend of passend is of dat er inconsistenties zijn. Deze info is helder en klinklaar.

  2. Mooi, dat je dit deelt. Dit stukje komt gelijk binnen: “een beweging om even te gaan wandelen… Mensen zeggen: “Het is MIJN land, mijn plek… ” en dat is een mooie basis onder zo’n spontane beweging, die niet echt georganiseert is.
    Toevallig en heel spontaan, hadden we gisteren, tijdens een waarnemend wandelen, het ook over – natuurlijke wet en autonomie nemen…