natural law

Natural Law

Afgelopen tijd ben ik via Steven Whybrow en Eril Kaya https://youtu.be/vm6IIKVnNfo Mark Passio eens gaan volgen.
Wow! Wat een berg aan info en wat een power! (niet voor softies die zich snel aangevallen voelen)
Waar hij het voornamelijk over heeft is Natural Law.
Natural Law houdt het volgende in:

De natuurlijke wet is het tegenovergestelde van de door mensen gemaakte wetten.
In tegenstelling tot wetten die door regeringen zijn uitgevaardigd om in specifieke behoeften of gedragingen te voorzien, is de natuurlijke wet universeel en op iedereen, overal, op dezelfde manier van toepassing.
Deze natuurlijke wetten worden door iedereen (soms op een onderbewust niveau) gevoeld. We zijn ons er bijvoorbeeld allemaal van bewust dat moord niet eerlijk is, al dan niet bij wet bepaald!

Deze wetten zijn te allen tijde van toepassing op alle mensen, ongeacht de door de natuur veroorzaakte verschillen zoals geslacht en ras of door mensen gemaakte categorisaties zoals religie, regio, cultuur, kaste, geloof, taal, enz.

Natuurlijke wetten zijn morele codes die we gezamenlijk kennen als het geweten. Alles wat niet in overeenstemming is met deze codes is immoreel of oneerlijk.
Alle mensen, die een gemiddelde intelligentie en emotionele quotiënten bezitten, lijden bij het plegen van dergelijke oneerlijke daden aan wat we een schuldig geweten noemen, of zij het nu toegeven of niet. .
Deze wet kan dus ook worden gezien als de basis van ‘moraliteit’.

Natuurlijke rechten versus mensenrechten

Als integraal onderdeel van het natuurrecht zijn natuurlijke rechten rechten die door geboorte worden toegekend en niet afhankelijk zijn van de wetten of gebruiken van een bepaalde cultuur of regering. Dus natuurlijke rechten zijn  universeel en onvervreemdbaar, wat betekent dat ze niet kunnen worden ingetrokken door menselijke wetten.

Mensenrechten daarentegen zijn rechten die door de samenleving worden verleend, zoals het recht om in veilige woningen in veilige gemeenschappen te leven, het recht op gezond voedsel en water en het recht op gezondheidszorg. 

Wil je meer weten over deze wet en hoe die toe te passen; Kijk het seminar van Mark Passio. https://youtu.be/ChgCh2Gui5M4 gedachtes over “Natural Law

  1. Ik reageer even op een oud onderwerp omdat vandaag een inzicht tot me kwam. Tijdens de task force wordt gesproken over een mandaat en het opstellen van universele regels om serieus genomen te worden. Maar dan onderzoeken wij natural law of creator’s law waar de oorspronkelijke volken over spreken en dan bestaan al die wetten al. En kunnen wij als mensen deze wetten niets eens opstellen, al zouden wij willen! Het gaat om uitlijnen van ons denken, doen en onze acties met deze wetgevingen. Zo creëren wij harmonie in plaats van chaos. Ik vind het oprecht misleidend en bovendien een vorm van dehumanisatie dat wij mensen pas serieus genomen zouden worden door overheden als ons bewustzijn een zogenoemde ‘upgrade’ zou krijgen en dat wij als een groepje regels zouden moeten opstellen voor andere kosmische beschaving van toepassing op de gehele mensheid. Die regels staan namelijk al in de vezels van het universum beschreven, in de vezels van het leven zelf. Mij begint steeds meer te dagen dat in bewustzijn of spiritualiteit mensen gedehumaniseerd worden op dezelfde manier zoals overheden dat doen. Door de illusie van autoriteit. Wij zijn vrij en soeverijn en worden zo geboren, precies in de vorm die wij nu zijn. En deze vorm is goed genoeg, denken hoeft niet gedemoniseerd te worden. Het is prachtig dat wij denken en filosoferen, levensvragen kunnen stellen en onderzoeken. En zoals Jeremy Locke schrijft in The End of all Evil, wij mensen kunnen pas groeien en bloeien in vrijheid. En precies daarop is ook the natural law gebaseerd. De illusie van autoriteit is kwaadaardig. En een objectieve realiteit bestaat, niet jouw waarheid en mijn waarheid. Wij delen een co-creatie. Eigenlijk vind ik persoonlijk the natural law ingaan tegen wat gedeeld wordt over een neutraal bewustzijn en het hele kosmische verhaal. Het is letterlijk de wet van moraliteit, dus van goed en kwaad. Ik vraag me af hoe anderen dit kunnen rechtvaardigen met betrekking tot alle materie hier. Het was voor mij een eerste stap om geloofssystemen los te laten en een objectieve realiteit te accepteren. Dus benen op de grond en weg met een ‘kosmisch’ ego. Heb genoeg aan dit ego 🙂 Ik zie veel valkuilen; het heilige mannelijke dat onderdrukt wordt door geen actie te moeten ondernemen of nergens tegen mogen zijn. Voor mij voelt dat niet meer zo. Ik kan nier rechtvaardigen om ‘neutraal’ een al opgelegde actie te ondergaan zoals het dragen van een mondkapje of het nemen van een vaccinatie. Zoals Mark Passio daar zegt; NEE is het vergeten woord. En morele subjectiviteit zoals goed en kwaad bestaan niet zijn satanische denkmodellen om verwarring en daarmee destructie te creëren. Wilde dit graag delen, ook om eens een ander licht te schijnen op creatie en de wetten van creatie zoals beschreven in The Kybalion bijvoorbeeld.

  2. Dankje Kim, deze lezing was echt waar ik op dit moment behoefte aan had! Ik heb hier zoveel aan… Ik wil echt alle geloofssystemen loslaten en ga alleen voor absolute waarheden op dit moment. Ik was zo in strijd en verwarring met mezelf, ontkenning en cognitieve dissonantie. En ik voel inderdaad dat als er harmonie is en het klopt in mezelf dat echt niet hoeft. En ik vraag me bij deze af wat ‘aanvallen van buitenaf zijn’ en dat ergens daarin ook veel herziening mag gaan plaats vinden omdat de mind ook info geeft of iets wel/niet kloppend of passend is of dat er inconsistenties zijn. Deze info is helder en klinklaar.

  3. Mooi, dat je dit deelt. Dit stukje komt gelijk binnen: “een beweging om even te gaan wandelen… Mensen zeggen: “Het is MIJN land, mijn plek… ” en dat is een mooie basis onder zo’n spontane beweging, die niet echt georganiseert is.
    Toevallig en heel spontaan, hadden we gisteren, tijdens een waarnemend wandelen, het ook over – natuurlijke wet en autonomie nemen…