LIKE THE FIRST MORNING

Ik schep

Jij schept

Wij zijn scheppers

Omdat zijn juffen een zogenaamd ‘positieve testuitslag’ hebben gekregen of uit voorzorg maar vast in quarantaine zijn gaan, werkt mijn jongste momenteel weer thuis voor school. Vanochtend vroeg hij me om even mee te kijken naar een taalles over televisie maken. Terwijl we samen over een puzzel vol moeilijke begrippen gebogen zaten viel me een oud nummer van ‘Kinderen voor kinderen’ te binnen. Ik ben nu eenmaal geprogrammeerd bij vrijwel ieder onderwerp meteen een liedje paraat te hebben 😉. ‘Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan was meteen het nieuws een heel stuk positiever…..’, zong ik dan ook luidkeels. Zoals dat gaat zochten we op you tube het desbetreffende nummer (met ‘t oubollige clipje erbij) even op. Al kijkend en meezingend sprongen de tranen in mijn ogen. Hoe onschuldig en naïef dit liedje misschien ook klinkt, er schuilt een grote kern van waarheid in voor mij.

Worden we immers niet non-stop gebombardeerd met informatie, die een allesbehalve positief beeld schetst van de wereld waarin we leven? Of het nu klimaatproblemen zijn, het rondwarende killervirus of juist de in ontwikkeling zijnde ‘remedie’ daartegen enz., alle beeldvorming is er op gericht ons in ellende, problemen, zorgen en tekorten te laten geloven. Met succes, want doordat we zó vergaand geïndoctrineerd zijn en ofwel geheel mee gaan in alles wat ons wordt voorgeschoteld dan wel ons er in frustratie en angst tegen verzetten, houden we de wereld in stand zoals deze gescript is. Simpelweg omdat we er blindelings in geloven en daarmee ons eigen vermogen niet gebruiken.

Door alle aandacht die we op een reactieve manier maar blijven geven aan het script waar we als mens in leven geven we de leiding over onszelf volledig uit handen. We worden regelrecht bestuurd door alles wat op ons geprojecteerd wordt van buitenaf. Velen menen nog steeds dat vechten hiertegen zin heeft, maar een gevecht tegen de gigantische controlemacht die ons bestuurt winnen we nooit. Elke actie die binnen het heersende script wordt ondernomen ligt al vooraf vast binnen dit script en ondersteunt daarmee de huidige tijdlijn.

Wat op ons wordt afgevuurd van buitenaf is een eindeloze herhaling van rampzalige gebeurtenissen, waar we zo vast in geloven dat we ons eigen doemscenario stap voor stap vormgeven. Geheel volgens het plan van de scriptschrijvers, die zelf niet in staat zijn iets geheel nieuws te scheppen, omdat ze dat vermogen missen. Ze gebruiken daarom onze scheppende vermogens, die we -doordat we met onze aandacht vrijwel geheel buiten onszelf zijn en zo weinig bewust van hoe we doorlopend worden afgeleid, verleid en misleid- inzetten ten behoeve van de heersende machten achter de schermen. 

Het is daarom van het grootste belang dat we ieder geloof in wat een ander ons vertelt of wijs maakt volledig loslaten, hoe charismatisch, belangrijk, wijs, ontwikkeld en vooraanstaand deze persoon of andere informatiebron ook is. Het is hoog tijd dat we alleen nog maar geloven in de eigen wijsheid, die we ieder in ons dragen. Ieder van ons heeft immers niet alleen de eigen levenservaring, maar draagt vooral ook een schat aan oorspronkelijke kennis in zich en hoeft niemand te volgen.

Alleen op deze manier kunnen we ons originele scheppingspotentieel gaan inzetten om een ándere tijdlijn of werkelijkheid te scheppen.

Wanneer ik me werkelijk verbind met wie ik in wezen ben en me realiseer dat ik geschapen ben naar het evenbeeld van God, ben ik in staat wonderen te verrichten. Dat is mijn waarheid. Dat is wat ik geloof en waar ik naar tracht te leven, ondanks alle afleidingen die ik binnen deze wereld ook steeds ervaar.

Hoezeer ook gepoogd wordt mij iets anders te laten geloven, ik weet wie ik ben. Ik weet wie wij mensen zijn en waar we toe in staat zijn als we onze scheppende krachten samen bundelen om iets anders te laten ontstaan.

Is het je ooit opgevallen dat je in de natuur  -waarvan beweerd wordt dat ze op sterven na dood is- overal leven ziet wanneer je er met oprechte aandacht aanwezig bent? Iedere dag weer laat ik me verwonderen door de schoonheid die ik om me heen zie en voel ik me vaak als een kind zo blij met alle dieren en planten die verschijnen als ik er écht ben. Heb je ooit ervaren hoe het is om je tijdens een periode van extreme droogte voor te stellen dat jij het water bént en zo de bomen en planten weer tot leven wekt? Kun je de verwondering voelen als er even later een onweersbui losbarst die zelfs voor lekkage in huis zorgt? Heb je wel eens jouw klanken van diep binnenin laten horen en gemerkt hoe er vanuit de natuur op gereageerd wordt? Heb je gevoeld wat het doet als er op zo’n moment een groot donker paard met kracht voorbij galoppeert, terwijl in de verte een haan kraait? Ik kan talloze voorbeelden geven die getuigen van het scheppingspotentieel waarover wij mensen beschikken. Iedere keer ben ik weer blij verrast met dat wat ontstaat en nu ik het toch over verwondering en liedjes heb, wat denk je van: ‘Morning has broken, like the first morning.….?’      

Wij mensen scheppen leven wanneer we ons open stellen om de levensstroom geheel doorgang te geven. Dat kan alleen als we niet ‘vol’ zitten met alle informatie die ons opgedrongen wordt van buitenaf en die ons denken volledig beheerst. Aan ons is de keuze waar we onze aandacht aan geven en in hoeverre we geloof hechten aan wat we te horen en zien krijgen. Ik stop mijn kop niet in het zand voor wat zich binnen het script waarin we leven afspeelt. Ik laat me er echter steeds minder door leiden, omdat ik me verbonden weet met een veel grotere werkelijkheid, waar andere wetten gelden. Een werkelijkheid vol levensvelden die recht doen aan het leven en waar het leven ieder NU-moment geschapen wordt, fris en nieuw. Levendig in alle opzichten. Like the first morning…..  

Een gedachte over “LIKE THE FIRST MORNING

Vertel hoe jij het ervaart