Het Vrolijke Varkentje

Als je op de snelweg rijdt kom je weleens veevervoer tegen. Grote vrachtwagens met varkens, op weg naar het einde van hun leven.
Op die vrachtwagens prijkt meestal een vrolijk varkentje. Je snapt dat dat allerminst het geval is. De varkens in de vrachtwagen zijn niet vrolijk. Ook zijn ze niet op weg naar een feestje of een andere vreugdevolle happening.
Waarom dan toch dat vrolijke varkentje?
Nou simpel; wanneer de waarheid zou worden getoond en er een bloederig tafereel afgebeeld werd waarop de afslachting van een varkentje werd getoond zouden mensen er schande van spreken, in opstand komen en geen karbonades of spek meer kopen. Dus wordt er een beeld getoond wat tegenovergesteld is van de waarheid.
Ditzelfde zie je gebeuren bij kippen en koeien. Dieren op weg naar massaslachting maar op het voertuig zien we een goedgehumeurd dier.

Dit verhaal is toepasbaar op een zeer groot deel van wat zich in de wereld afspeelt. Aan de voorkant wordt het tegenovergestelde van de waarheid getoond.
Hierdoor wordt het overgrote deel van de mensheid op een omvangrijke schaal en met denderend succes misleid.

Misleiding

Hoe komt het toch dat de mens zich zo laat misleiden?
Hoe kan het dat de mens het eigenlijk ergens wel weet maar toch, als gehypnotiseerd, zich laat leiden door een leugen?  Want zeg nou zelf; een vrolijk varkentje op een vrachtwagen op weg naar het slachthuis, daarvan snapt toch iedereen dat dat niet klopt. 
Toch lijken mensen niet bij machte om het te keren en te handelen naar dat wat zij voelen en innerlijk weten. En dat is niet alleen bij het vrolijke varkentje het geval.

Hypnose

1 van de onderliggende reden dat men zich laat misleiden wordt al van jongs af aan ingeprent. Wanneer je als kleine uk naar school gaat wordt je geleerd volledig blind te varen op autoriteiten. Gelijktijdig wordt jou ook stelselmatig afgeleerd om zelfstandig te denken en te luisteren naar je innerlijke stem. 
Nu is de ene daar gevoeliger voor dan de ander, maar bij het gros van de mensheid is het gelukt om daarmee de innerlijke stem het zwijgen op te leggen en het gevoel af te sluiten. 
Hierdoor gaat een groot deel van de mensheid gehypnotiseerd door het leven.  Wanneer het gevoel of de innerlijke stem toch zo nu en dan van zich laat horen, wordt dat weggebagateliseerd met allerhande drogredenen die jou in de schoolbanken en de maatschappij zijn aangepraat. Want ook door je omgeving wordt je in de hypnose gehouden. Heb je een afwijkende visie, dan wordt je door het merendeel van jouw directe omgeving (familie en vrienden) terecht gewezen. Zij zijn immers ook gehypnotiseerd.

Sektarisch

Dit is de massahypnose en massa-indoctrinatie waar de mensheid zich in bevind. Deze massahypnose heeft van prachtige voelende en zelfstandig denkende autonome wezens, volgzame zombies maakt. 
Dit verschijnsel zie je ook bij sektes. Volgelingen kunnen niet meer zelfstandig denken en voelen en die enkelingen die dat nog wel kunnen worden door de sekteleden die dat vermogen zijn verloren, tot de orde geroepen of verstoten.
Deze maatschappij, deze wereld kun je dus zien als een gigantische sekte omdat het zelfstandig denkende en voelende wezens terechtwijst, afkeurt en voor gek verklaart. 
Dit terwijl zij slechts zien wat er werkelijk gaande is en weten wat er schuil gaat achter het vrolijke varkentje. 

 

Vertel hoe jij het ervaart