Planeet, sterrenstelsel – Q&A met lee

(door lee)

❓VRAAG:

De laatste jaren heb ik vaak de uitdrukking “starseeds” gehoord. Naar verluidt zijn ze tijdens deze periode massaal geïncarneerd om te helpen tijdens de transitie. Bestaat een dergelijk fenomeen? Wie zijn zij? Kennen wij hen als verlicht?

❗️ ANTWOORD van lee:

In zijn oorspronkelijke betekenis werd dit concept geïntroduceerd met een andere betekenis. Misschien ziet tegenwoordig “elk het door zijn eigen bril”, maar toch is de betekenis heel specifiek.

Het is zo, dat mensen op deze planeet een complexe geschiedenis hebben van de vorming van hun DNA. Dit verwijst naar de deelname hieraan van honderden beschavingen uit verschillende tijden en ruimtes van de Melkweg.

De Anunnaki worden het vaakst genoemd, maar deze ‘reizigers’ hebben zelf een complexe geschiedenis van hoe ze ontstaan zijn en zich via sterren verspreidden. Bovendien namen ook andere wezens uit de toekomst en uit parallelle tijd deel aan het bevolken van de Aarde. Het algemene idee is dat er een ‘universeel DNA’ op de planeet wordt gevormd, dat iedereen buiten tijd en ruimte verenigt. Zoiets als een beschaving die de Melkweg vertegenwoordigt op een algemeen ‘congres van sterrenstelsels’.

Dus degenen die deelnemen aan dit ‘project’ worden ‘sterrenzaden’ genoemd. Veel mensen zijn in deze tijden de belichaming van zulke ‘architecten’. Als jij een van hen bent, voel je je aangetrokken tot sterren en geïnteresseerd in dergelijke onderwerpen.

Als u niet ‘een van hen’ bent, ben je hier misschien om je eigen redenen, die niet minder gewichtig en niet minder belangrijk zijn voor de rest. Soms is het rechtstreekse hulp aan de planeet, soms is het hulp ‘van bovenaf’ voor dezelfde ‘zaadjes’, soms ben je zelfs een gast uit een ander sterrenstelsel…

Onthoud gewoon dat dit geen race om prijzen is of een competitie van de “waardige” – deze wereld is een MULTIDIMENSIONEEL SPEL. En jij hoeft niet eens gehecht te raken aan jouw rol; je hebt over het algemeen de mogelijkheid om deze te veranderen.

Wanneer (en als) je meer zou willen weten, zal dit ‘meer’ je zonder enige inspanning worden onthuld. Het volstaat om in vreugde te spelen, zodat het nodige besef – kennis naar je toe zou komen.

Bron: https://t.me/lee_vibrations/6360


Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/File:3_Solar_Interstellar_Neighborhood_(ELitU).png

Lijst van enkele sterren in de Melkweg

De helderste sterren na Zon (Sol)

Sirius

Canopus

Rigil Kentaurus and Toliman

Arcturus

Vega

Capella

Rigel

Procyon

Achernar

Betelgeuse


❓VRAAG:

In één van de webinars zei je dat een persoon zijn eigen planeet kan creëren en deze kan bevolken met dieren die deel uitmaken van zijn individuele bewustzijn (als ik het goed had begrepen). Is deze planeet ook door een mens geschapen? De planeet is in dit geval geschapen als een lichaam, en in samenwerking met een ander individueel bewustzijn dat het lichaam van de planeet gebruikt? wat creëren we?

❗️ ANTWOORD van lee:

Kijk dieper, het onderwerp is breder dan je denkt.

Wij hebben deze planeet gecreëerd. We hebben verschillende vormen aangenomen, waarbij we verschillende soorten trillingen gebruiken, en zijn geïncarneerd in stenen, bomen, mieren, vissen, vogels, katten en honden.

En we hebben het lichaam van MENS gecreëerd om deze variaties te BESEFFEN en alle creaties, alle schepsels, in de menselijke perceptie met elkaar te verbinden. Een mens ‘lijmt’ met zijn bewustzijn het bestaan ​​van een mier, een bij, een ijsberg, wolken en een neushoorn aan elkaar. Elk van de ‘bewustzijns-soort’ heeft binnen zijn type een beperkt waarnemingsbereik. De mens krijgt zo’n breed spectrum om alles tot Eén te verbinden. Mensen zijn niet de meesters van de Aarde, mensen zijn de HOEDERS van de planeet. De aanwezigheid van de mens schept eenheid en houdt het bestaan ​​van de diversiteit van soorten in stand.

Trouwens, mensen zijn niet de enige hoeders…

Bron: https://t.me/lee_vibrations/1992


Планета, галактика – Q&A met lee

❓ВОПРОС:

В последние годы часто слышу такое выражение, как «звёздные семена» (starseeds).   Якобы, они массово воплотились в этот период, чтобы помогать во время перехода. Существует ли такое явление?  Кто они?  Мы их знаем как просветлённых?

❗️ОТВЕТ lee:

В начальном смысле это понятие было введено с другим значением. Возможно, сегодня его склоняют и в хвост, и в гриву, но всё же смысл весьма конкретный.

Дело в том, что люди на этой планете имеют сложную историю формирования своих ДНК. Имеется в виду участие в этом сотен цивилизаций из разных времён и пространств Галактики.

Чаще всего упоминают Аннунаков, однако сами эти «путешественники» имеют сложную историю возникновения и распространения через звёзды. Более того, в заселении Земли участвовали и другие существа из будущего и из параллельного времени. Общий смысл в том, чтобы на планете была сформирована «универсальная ДНК», объединяющая всех вне времени и пространства. Нечто вроде единой цивилизации, представляющей Галактику Млечный Путь на общем «съезде галактик».

Так вот те, кто участвует в этом «проекте» – их называют «звёздные семена». Многие люди сегодня – это воплощение таких «архитекторов». Если вы из них, вы ощущаете «тягу к звёздам» и интерес к подобным темам.

Если вы не «одни из них», вы можете быть здесь по своим причинам, не менее значимым и не менее важным для остальных. Иногда это прямая помощь планете, иногда помощь «свыше» для тех же «семян», иногда вы вообще гость с другой галактики…

Просто помните, что это не гонка за призами и не соревнование «достойных» – этот мир МНОГОМЕРНАЯ ИГРА. И вам даже не нужно привязываться к своей роли – у вас вообще есть возможность её изменить.

Когда (если) вам нужно будет узнать больше, вам без всякого напряжения откроется это «больше». Достаточно играть в радости, чтобы к вам пришло нужно осознание-знание.

============== ==============

❓ВОПРОС:

В одном из вебинаров вы упоминали, что человек может создать свою планету и заселить её животными, которые являются частью своего индивидуального Сознания (если верно понято). Эта планета тоже создана каким-то человеком? Планета в этом случае создаётся как тело, и в кооперации с другим индивидуальным сознанием, которое использует тело планеты? что мы создаём ?

❗️ОТВЕТ lee:

Смотрите внимательно. Тема шире, чем вы думаете.

Мы создали эту планету. Мы приняли разные облики, используя разные виды вибраций, воплощаясь в камни, деревья, муравьев, рыб, птиц, кошек и собак.

И мы создали тело ЧЕЛОВЕКА, чтобы ОСМЫСЛИТЬ эти вариации, соединив все создания в человеческом восприятии. Человек «склеивает» своим осознанием существование муравья, пчелы, айсберга, облаков и носорога. Каждый из «родов сознания» имеет ограниченный диапазон восприятия в рамках своего вида. Человеку дан такой широкий спектр, чтобы соединить всё в Одно. Люди не хозяева земли, люди ХРАНИТЕЛИ планеты. Присутствие человека создаёт единство и поддерживает существование разнообразия видов.

Причем люди не единственные хранители…

#вопросответ #планета #земля #человек #сознание #коллективноесознание #воплощение #животные #тело #восприятие #одно #хранители

https://t.me/lee_vibrations/1992


Video: Ontsluieren van het Universum: is alles Levend?

Unveiling the Universe: Is Everything Alive? (25:55)

Is the universe alive and aware? Have we too narrowly defined what being alive means based due to our human biases?

Take a journey with me as I discuss the movement of the solar system, stars, Milky Way galaxy, and super structures like Laniakea and the cosmic web.

  • What is the galaxy doing as a whole system?
  • Is it a type of super organism beyond our understanding?
  • What exactly is life?
  • Have we too narrowly defined it based on our human biases?
  • Why is it so hard to pin down where life starts and stops?
  • Are we all part of the same universal process?

All that and more in this video.

Thanks for watching!

Credits: DJ SADHU –    • The helical model…  https://www.djsadhu.com/

Please go check out his music! https://www.djsadhu.com/category/audio-video/djsadhu-animations/


Bekrachtiging sterrenreiziger

Jij bent hier aanwezig omdat je vanuit eigen besluit, in je eigen autonomie, gevoeld hebt en ook weet dat het nodig is dat jouw waarneming over de Aarde, door het leven te laten reizen. Als een sterrenreiziger uit een ander universum vandaag als mededrager, medecreator – en hoofdcreator vanuit de perceptie van jouw werkelijkheid – kracht, liefde, harmonie en ook daadkracht te brengen. Het is meer dan ooit heel erg noodzakelijk dat jij beseft, dat er niets is buiten jezelf, uitsluitend jij, jouw eigen kracht, die de harmonie in jezelf en in de wereld komt brengen…….

Ga met de aandacht naar binnen toe in je hoofd, maak contact met de plek waar je hart zit. Je doet het vanuit de vanzelfsprekendheid uit andere tijden dat de Force of Creation, de kracht van schepping en creatie in jezelf, nog steeds werkt. Ik leg zelf altijd mijn hand bij mijn hart (dat hoeven jullie niet te doen, maar als het fijn voelt dan kun je dat doen, om de plek vanuit jezelf, jouw zuivere kracht ook fysiek te kunnen voelen).

Als reizigers uit een andere wereld, als sterrenreizigers, zijn wij hier bijeen op de Aarde in een tijd waarin heel veel gebeurt. En wij hebben gereisd en we doen het nog steeds, en we hebben veel geleerd en we leren nu heel veel af. Om in de kern te komen van wie wij in de essentie werkelijk zijn. We spreken het uit vanuit ons hartelijke kracht van woorden namens jezelf: Ik ben HIER, op planeet Aarde, de blauwe bibliotheek van de analoge werkelijkheid. Ik ben HIER om de kracht van Liefde en Vrede te brengen in mijn fysieke lichaam. Ik ben hier om dit lichaam dat ik ervaar in aanraking te laten komen met de kracht van een innerlijk ik. En ik ben hier op de Aarde om de autonome soevereine kracht, van wie ik in essentie ben, te zijn, te beleven in mezelf en vervolgens uit te dragen. Geen religie, geen cult, geen sekte, jij bent hier vanuit jouw kracht. En laat het gehoord en gevoeld zijn in elke cel van de Aarde, dat er grote groepen wezens zijn die hier op de Aarde komen waarnemen vanuit de potentie van het AL-Bewustzijn. Alles wat gehoord en gezegd wordt, alles wat niet gehoord en gezegd wordt, alles wat onderdrukt wordt, komt in beweging doordat jij er bent. Dat is vanuit het grootste goed en zo is het.

Secret Garden – Serenade to Spring https://www.youtube.com/watch?v=87s99PUdaGg

(Bron: Martijn van Staveren, EDU 2016-09-30)

English translation: https://brongenoten.nl/forums/topic/english-affirmation-star-travelers

Affirmation Star Traveler

You are present here, because of your decision, on the ground of your own autonomy you have felt, and you know, that it is needed to let your observation, your awareness travel around the Earth. As a star traveler from a different universe, and today as a co-bearer, co-creator – and from your own perception the creator – to bring in power, love, harmony as well as drive. It is really necessary, more than ever before, for you to understand that there is nothing outside you, just you, your own Force, that brings harmony in you and in the world.

Bring your focus inwards, into your head, make a contact with the location of your heart. You do it with a certain matter-of-factness which stems from other times where the Force of Creation in you is still working. I always put my hand on the place close to my heart (you don’t have to do it, but if it feels fine, you can do it, too, so that you could feel the place throughout your being, your pure force, feel it physically).

As travelers from another world, as star travelers, we have come together on Earth in this times when a lot of things are happening. And we have had a long journey and it still continues, and we have learnt plenty and we are busy unlearning a bunch. So that we could come into the very core essence of who we are in reality. We speak now from our heartfelt force of words, you speak on behalf of yourself: I am HERE, on planet Earth, the blue library of the analogue reality. I am HERE in order to bring the force of Love and Peace in my physical body. I am here so that I can bring this body, which I experience, bring it in contact with the strength of my inner being. And I am here on Earth to be, to feel and to convey the autonomous, sovereign Force, who I am in origin. No religion, no cult, no sect, you are here out of your Force. And let it be heard and felt in Earth’s every cell, that there are large groups of beings, who come to this Earth to put their awareness out of All-That-Is Consciousness’ potential. Everything being heard and said, everything not being heard or said, everything that is suppressed comes into motion because you are there. It is out of the greatest good and so it is.

Secret Garden – Serenade to Spring https://www.youtube.com/watch?v=87s99PUdaGg