Een ruimte van Liefde

(door Yinthe Joy)

Een autorit naar de gevangenis

Zo ongeveer een jaar geleden bracht ik iemand  waarmee ik opgegroeid ben en die ik diep liefheb naar de gevangenis.
Door een aantal wettelijke overtredingen moest hij een aantal maanden daar verblijven en dat was niet de eerste keer.
Een verslaving aan drugs en deel uitmaken van een crimineel circuit zoals dat hier genoemd word kan een Mens tegen het leven strijdige dingen laten doen.
Dingen die dit Mens waarover ik schrijf in de diepte van zich Zelf nooit had willen doen of wil doen maar toch deed en doet.

Wie ben ik om daar over te oordelen?
Wie ben ik om hem niet lief te hebben?

Toen hij de brief ontvangen had om zich te melden op een bepaalde datum bij de gevangenis belde hij mij en vroeg mij of ik hem wilde brengen.
Hij gaf een gevoelsmatige verklaring waarom hij mij vroeg en niet een van zijn maten die hem ook  wilde brengen.
Hij vroeg mij niet omdat ik bijzonder ben maar om het simpele feit dat hij rust ervaart en gedijt bij het feit dat ik hem niet veroordeel om zijn daden.
Hij weet dit wellicht niet bewust maar voelt wel dat ik altijd naar zijn innerlijke Kern kijk en zolang ik deze blijf zien in hem en in ieder Mens weerhoudt mij dit om te oordelen over iemands gedrag of om er een mening over te vormen.

Samen met mijn partner bracht ik hem weg.

Mijn bezoek aan de gevangenis

Tijdens de periode dat hij in detentie verbleef maakte ik regelmatig ruimte Vrij om zijn telefoontjes te beantwoorden en met aandacht naar hem te luisteren.
En zo spraken we tijdens een van die gesprekken af dat ik hem zou komen opzoeken.

De bezoekruimte was een ruimte die een beetje vergelijkbaar is zoals je het in films kunt zien.
Het ene Mens aan de ene kant van het scherm en andere Mens aan de andere kant, waarbij je met elkaar spreekt via een soort ‘telefoon’.
Een tijdje zat ik daar te wachten voordat hij kwam, dit gaf mij de ruimte om alles wat er in die ruimte aanwezig was te observeren, zowel de Mensen als ook de volheid te voelen van de energie aanwezig in de ruimte.
Die volheid van de energie maakte dat ik behoorlijk wat spanningen voelde in mijn lijf.
Het was helder voelbaar hoeveel er zich afspeelt in zo’n gebouw waar mensen lange of kortere tijd in detentie zitten.
Dit vroeg van mij als fijnbesnaard Mens om diep verankerd in mijzelf Aanwezig te Zijn.

Wetende dat fijnbesnaard Zijn Kracht Is.

Toen we elkaar ontmoette zo met het scherm tussen Ons in bleek al snel dat hij zich fysiek niet fit voelde en de gemoedstoestand die hij beleefde was heel neerslachtig.
We spraken met elkaar en door het scherm keken we naar elkaar.
Ik luisterde én liet tussen zijn gesproken regels door mijn Open Hart zonder en met woorden spreken.

Ik herinner me dat er een Zon tussen Ons in begon te schijnen, niet een externe Zon maar de Zon van binnenuit schijnend vanuit de ruimte van Liefde.
De energetische lucht klaarde op in de ruimte maar ook hij klaarde op, zijn mooie en lieve glimlach in zijn verweerde gezicht liet zich zien aan mij.
En mijn lijf kwam in een diepe ontspanning, de ontspanning van Zijn.

De verbinding werd gevoeld en verbinding is waar we allemaal ten diepste behoefte aan hebben.

De Mens Is de Christus

De Christus is het Mens dat kijkt met de ogen van God.
Het Goddelijke Wezen dat Ik Ben en Jij Bent
Dat Is de Christus
Dat staat in zijn geheel los van een religieus gemaakt persoon die wel of niet 2000 jaar geleden geleefd heeft.
Het gaat om Ons en dat wij hier NU Zijn.

De Christus is een Mens dat AL het Leven lief heeft en kent geen voorkeur of afkeur.
Vanuit de persoonlijkheid kun je heel veel houden van je vader, vriend of broer en niet omkijken naar je buurman.
Je kunt houden van je ‘eigen’ kind en niets voelen voor het kind van een ander.
Vanuit het Ware Zelf bestaat persoonsgebonden ‘Liefde’ niet, omdat dit geen Liefde is.
De Liefde zoals ik die in mij draag gaat evenredig uit naar iedereen.
Ik ken het niet dat ik meer Liefde voel voor ‘mijn’ vader als voor mijn buurman of meer van ‘mijn’ eigen dieren houdt dan van dieren waarmee ik niet Samen leef.

Een ruimte van Liefde voor iedereen

10 jaar geleden koos ik ervoor om vrijwilligers ‘werk’ te doen als Maatje zoals dat binnen die organisatie genoemd werd/wordt.
Ik ben een tijdje gezelschap geweest als maatje van een ex gedetineerde, een man die ik niet kon en evenzo lief heb als de man in de door mij bovenstaand beschreven ervaring.
Voor mij was naar de gevangenis gaan of gezelschap zijn van een ex gedetineerde niet persoonsgebonden, het was een beweging van binnenuit.
Een beweging vanuit mijn ruimte van Liefde.

Laten we allemaal een ruimte van Liefde Zijn.
Voor en afkeuren, meningen en oordelen loslaten.
En de Ware betekenis van De Christus Leven.

Yinthe *

Bron: https://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/een-ruimte-van-liefde/


Het bankje

(door Emma Krebs)

Wat mij het meest intrigeerde die dag op een bepaalde plek in Nederland.
Na een heftig gebeuren kwamen ze naast elkaar te zitten op het bankje met de gezichten naar ons toe.

Het stond vooraan in de ruimte.

Wij allen keken toe en volgden de heftigheid.
Noem het een vulkaan die losbarstte
te lang opgesloten in het zelf een klein stipje in het grote veld.
In de loop van de tijd uitgroeiend tot een bepaalde aanname aanvallend onverwachts naar de ander.
Het was een waar spektakel, wat tot een energetische krachtmeting groeide.
Ontmoeting.

Uiteindelijk kwamen ze naast elkaar op het bankje te zitten de 1 zat er al, de tweede stond ervoor en niet wetend wat te doen er naast ging zitten.

Een wonderlijke samensmelting van krachten begrepen of onbegrepen.
Het greep mij aan hoe ze daar zaten naast elkaar 2 mensenkinderen even niet meer weten hoe nu verder.
Het was stil de stemmen zwegen.
Alles zweeg nu een beetje onderuit gezakt, beiden diepvoelend naar binnen, ieder op zijn eigen manier.
Je wist het … je werd heel krachtig gemaakt en er was geen reactie alleen verwondering, verbazing, de ander overgeleverd aan machten/krachten om ons heen.
Ons verleidend tot iets wat dan zo duidelijk is en blijft misschien of verandert.
Je zeker voelen, zeker weten.

Waar hoor je bij, wie ben je, wie zijn wij waar komen we vandaan?
Al die vele, vele bewoners van het Universum,
er is geen ledige ruimte het is oneindige oneindigheid.
Wat gebeurde en gebeurt nog steeds daar in de oneindige oneindigheid.

Door oorzaken net als bij ons laat ik het zomaar noemen…
Heftig nog steeds.
Het gaat maar door zo boven, zo beneden.
Er zijn openingen, kantelpunten
die geactiveerd worden wat onnoemelijk veel in beweging zet, het spel bestaande uit veel spelen en ons uitnodigt echt zuiver in onze Kracht te staan en te blijven.
Er worden beproevingen,
verleidingen op grote schaal op ons losgelaten,
de mens als inzet.

Het mag … ze hebben toestemming voor nog een bepaalde tijd, dan niet meer en wij kunnen de tijd korten
de mogelijkheid is er dat heeft te maken aan onze eigen inbreng.

Hoe staan we er in.???????
Zullen vele mensen gaan inzien waar het omgaat, ons Zuivere emotionele lichaam
belevendigd door het Christosbewustzijn,
de Gouden Kracht.

Hiervoor zijn vele rassen bangelijk wat er wordt uitgespeeld nu tot ongekende hoogten te komen om
de maakbare God te worden.
En wij worden meegezogen in al die verwikkelingen tot het besef komend,
waar sta je, wie ben je, wat weet je wat herinner je je nog.?
Vele verleidingen,
afleidingen, beelden wat we waar nemen veranderd worden.

Om zuiver te zien is iedere seconde
belangrijk om bewust, bewuster te worden in onszelf zo de buitenwereld zien kunnen voor wat er speelt.

Tegenkrachten als krachtige wezens, zich zo tonen en ons onderscheidingsvermogen op de proef stellen keer op keer.

Het woord matrix steeds bekender wordt en veel dingen op z’n kop zet.
De oude wereld is niet meer.

Het weten van wat we zijn neemt steeds meer de leiding, het heeft ons nooit verlaten, maar zelfs kan dat je worden afgepakt.
Steeds wakend, bijsturend, verhelderen, zuiveren iedere seconde van je leven hier op aarde.

Daarom zijn wij hier omdat we Weten midden in deze grote verwarringen.
Blijf standvastig en rechtop, als je valt sta je weer opgeeft niks,
je wordt er niet minder op.

Je bent op weg om je Zuivere Bron Wezen voorrang te geven in al je handelen.

Ontmoet elkaar in openheid,
vind de juiste toon, dat helpt allen en alles,
het gaat er dwars doorheen zich niet storend aan al die zijwegen.
Daar ontmoeten we elkaar in de Onbaatzuchtige Liefde,
streng en zacht tegelijk.
Laat het innerlijk vuur branden vol schoonheid en mededogen.

2 Mensen op het bankje naast elkaar in verbazing en verwondering naar elkaar.
Het heeft mij diep geraakt.

Van Hart tot Hart.

Emma Krebs


P.O.L. – Ben je er nog steeds?

(door Sunshine on Brown Skin, English version below)

Soms sms ik mijn mensen, “P.O.L.” (proof of life).
Zodat ze weten dat ze nog steeds belangrijk voor me zijn.
En dat iemand ze echt wil zien.
Deze drie letters dragen in zich oprecht onderzoek:

Gaat het goed met je?
Of ben je gewoon oké?
Ervaar je op dit moment heelheid – al is het maar kort…
Ben je veilig?
Heeft drukte je naar het punt van vergetelheid geleid?
Ben je vergeten dat je meer bent dan wat je kunt “produceren”?
Heeft iemand in je binnenste kring je de laatste tijd omhelsd en niet losgelaten voor een- eenduizend, twee- eenduizend, drie- eenduizend…?
Wordt er naar je geluisterd, zonder agenda, zonder onderbreking, zonder gescript antwoord?

Heb je het laatst tijd gehad om ten minste twee dingen te doen die je leuk vindt?
Heb je bewust momenten met jezelf doorgebracht om even bij jezelf te checken?
Voel je je veilig genoeg om eerlijk te zijn tegen je dierbaren (om je heen)?
Lach je tegenwoordig zomaar uit het niets?
Vraagt iemand je wat je wilt, inclusief jezelf?

Droom je nog?
Heb je een goede en rustige slaap ervaren?
Wil je je hoofd neerleggen en die ogen van je voor de hele dag sluiten?
Ben je op weg naar je ambities?
Is er iets of iemand die je aanmoedigt om langer, groter, waarachtiger te dromen – met meer durf?

Ben je in staat geweest om van anderen te houden vanuit een volle vat?
Is eenzaamheid ongevraagd binnengeslopen – te vaak?
Heb je het aan iemand verteld?
Zorg jij goed voor je lichaam?
Huist er onzekerheid, pijn, angst, trauma, onrust, woede in je tempel?
Gaat je gezondheid achteruit?
Heb je het hoe en waarom van dit fysieke verraad dieper onderzocht?
Ik wil weten dat je je goed genoeg voelt om dat te doen.

Ik voel dat je op een aantal manieren gemist bent.
Wordt je ware zelf ontvoerd?
Waarom heb je je eigen redding niet geprobeerd?
Evenmin heb ik enige aanwijzing gezien van een S.O.S.

Dus als je dit krijgt, en als er nog iets, hoe klein ook van je over is, ben ik klaar en bereid om de oproep te beantwoorden.
Toe, alsjeblieft.
Stuur een Bewijs van in leven zijn.

Bron: https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


P. O. L.
Are You Still With Us?

Sometimes I text my people, “P.O.L.”.
So they know they still matter to me.
And that someone desires to really see them.
These three letters are weighted with genuine inquiry:

Are you well?
Or are you just okay?
Are you, right now, experiencing wholeness- even if only briefly…
Are you safe?
Has busyness led you to the point of obscurity?
Have you forgotten that you’re more than what you can produce?
Lately, has anyone in your inner circle hugged you and not let go for one- one thousand, two- one thousand, three- one thousand…?
Are you being listened to, without agenda, without interruption, without scripted reply?

Have you had time to do at least two things you enjoy lately?
Have you spent conscious moments with yourself, checking in on you?
Do you feel secure enough to be honest with your loved ones (around you)?
Are you smiling unprompted these days?
Is anyone asking you what you want- including you?

Do you still dream?
Have you experienced good and peaceful sleep?
Do you desire to lay your head down, and close those eyes of yours throughout the day?
Are you moving toward your ambitions?
Is there someone or anything encouraging you to dream longer, bigger, truer- with more audacity?

Have you been able to love others from a full vessel?
Has loneliness crept in uninvited- too frequently?
Have you told anyone?
Are you caring well for your body?
Is your temple harboring uncertainty, pain, anxiety, trauma, fear, anger, insecurity?
Is your health retreating?
Have you investigated the deeper how and why of this physical betrayal?
I want to know that you are well enough to do so.

I sense you’re missing in a number of ways.
Is your truest self being abducted?
Why haven’t you attempted your own rescue?
Nor have I seen any intimation of an S. O. S.

So, if you get this, and if any of even the smallest piece of you still remains, I’m ready and willing to answer the call.
Please.
Send Proof of Life.

Sunshine on Brown Skin

https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


Winst = verlies

(door alida holwerda) Afgelopen week zat ik in de auto en luisterde naar een radiopresentator die verslag deed van het leveren van wapens aan Oekraïne. Haar gast in de studio, een defensie specialist, besprak nuchter de tactische moves van het ene land en hoe het ander land daar op reageerde. Welke wapens daar voor nodig zouden zijn, wat deze wapens precies zouden kunnen vernietigen en hoe deze dan het beste opgesteld zouden moeten worden om het meeste effect te hebben. Welke bewegingen er nog te verwachten zouden zijn en hoe de andere partij daar dan op zou kunnen reageren. De schade die dat zou kunnen veroorzaken en hoe dat de ander tot stoppen zou kunnen brengen.

De verslaggevers hadden het met bijna opgetogen radiostemmen over de tactiék, de inzet van het wápensysteem, de effécten, de kosten/baten analyse, de mógelijke gevolgen voor de economie, de mógelijke gevolgen voor de energiemarkt, over hoe het bedrijfsleven mógelijk omzet zouden kunnen halen uit de wederopbouw. Speculaties en aannames ….. want het moest allemaal nog gebeuren.

Ik luisterde naar een bijna zakelijk  koel en klinisch verhaal. In beide landen gebeuren afgrijselijke dingen, steden in puin en onvoorstelbaar veel leed onder de burgerbevolking, gewone mensen die waarschijnlijk maar één dingen willen, gewoon rustig leven.

Nergens in dat hele nieuwsitem kon ik de menselijkheid nog terugvinden. Het woord Mens kwam er niet eens in voor. Geen woord over ouders die hun kinderen afstaan aan de oorlog. Geen woord over de gewonden, de verminkten, de doden. Geen woord over de vernielingen of over het intense verdriet van verlies.

Ik stelde het me voor hoe mijn inmiddels 18-jarige zoon als we daar zouden hebben gewoond waarschijnlijk ook zou deelnemen aan de oorlog. De emoties die dat met zich mee zou brengen, de slapeloze nachten en de gespannen dagen, bang dat de voordeurbel gaat met dat ene bericht dat je nooit maar dan ook nooit zou willen horen.

Direct daarna begon de voorbeschouwing van de internationale voetbalwedstrijd van die avond. De sportverslaggever sprak met opgetogen radiostem over de tactiek van de tráiners, de inzet van de spélers, de effécten, de voors- en de tégens, de gevolgen voor de ranking bij winst of verlies, en over wie er die avond helaas niet bij zou zijn in verband met een heftige blessure ten gevolge van een gemene tackel in de vorige wedstrijd, en het financiële debacle, want of deze miljoenen kostende professional nog op topniveau zou kunnen spelen was maar zeer de vraag.

Een groot voetballer zei ooit ‘voetbal is oorlog’. De verslaggevers neem ik niets kwalijk, zij doen gewoon hun werk, doen verslag van ‘een situatie’. Maar deze woorden omdraaien, ‘oorlog is voetbal’, voelde voor mij in dat moment even net zo kloppend. Stilletjes ben ik naar huis gereden.

Hartegroet, alida & team Wakker

https://wakkerbewustzijn.nl/

Image: Reflections, Ivan op Flickr


Wees het Mens

(door Yinthe Joy)

Wees het Mens dat zijn eigen Blauwdruk Codes Leeft
Wees Eigen Zinnig je Zelf

Wees het Mens dat nimmer kopieert
Wees je Origineel je Zelf

Wees het Mens dat betrokkenheid toont
Wees met Aandacht Aanwezig vanuit je Zelf

Wees het Mens dat zijn eigen Wijze Taal Klank spreekt
Wees Eigen Wijs je Zelf

Wees het Mens dat zijn Hart toont
Wees Open Hartig je Zelf

Wees het Mens dat Rust brengt in de chaos
Wees in alle Rust je Zelf

Wees het Mens dat het Leven toont
Wees Levendig je Zelf

Wees het Mens dat in het NU leeft
Wees NU Krachtig je Zelf

Yinthe *

Bron: https://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/wees-het-mens/


Zie mij…

(door Arlette Krol) Zie mij als ik kattig ben
Zie mij als ik huil onder de douche
Zie mij als ik ongeduldig ben
Zie mij als ik onlogische keuzes maak
Zie mij als ik mij onvoorspelbaar gedraag
Zie mij voorbij de gevolgen van mijn daden
Zie mij als ik alleen ben
Zie mij voorbij minder fijne herinneringen
Zie mij voorbij wat je over mij hoort
Zie mij voorbij dat kleine stukje dat je van mij ziet

Ik voel dat als ik werkelijk gezien wordt
Zonder enige frictie of mening
Zonder pijn van ervaringen of gevolgen
Dat ik mijzelf weer kan zien
Dat ik mijzelf kan waarderen
Dat emotie er mag zijn
Dat ik mij volledig kwetsbaar mag voelen
Dat ik mij helemaal mens kan voelen
Dat het leven in elk moment weer opnieuw begonnen kan worden
Omdat je mij kan zien, zie ik mijzelf

Dat is hoe ik jou wil zien
Ongeacht wie je bent
In je pijn en in je lach
In je zachtheid en in je verharding
Voorbij je uitspanningen en ingetogenheid
Voorbij je manieren en besluiten
Ik weet dat jij een hart hebt
En misschien is jouw verbinding met je hart even zoek
Maar omdat ik het zie, kan jij het ook weer voelen
En dan verandert jouw leven
Omdat het dan gaat om wie jij werkelijk bent
Om jouw heelheid waarvan ik maar een fractie zie

Ik zie jou en voel jou helemaal in mijn eigen hart

De tekst is geïnspireerd op de foto’s van deze mensen.
Zij zijn momenteel Nederlandse politici (2021).

Bron: https://joyfulhappening.com/Zie-Mij/

Fotocollage: Henny de Waart

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In English     SEE ME by Arlette Krol

See me when I’m catty
See me when I cry in the shower
See me when I’m impatient
See me when I make illogical choices
See me when I’m behaving unpredictably
See me beyond the consequences of my actions
See me when I’m alone
See me past less pleasant memories
See me beyond what you hear about me
See me beyond that little piece of me you see

I feel that when I’m really seen
Without any friction or opinion
Without pain from experiences or consequences
That I can see myself again
That I can appreciate myself
May every emotion be there
That I can feel completely vulnerable
That I can feel completely human
That life can be started again at any moment
Because you can see me, I see myself

That’s how I want to see you
No matter who you are
In your pain and in your smile
In your softness and in your hardening
Beyond your exertions and modesty
Beyond your ways and decisions
I know you have a heart
And maybe your connection with your heart is lost for a while
But because I see it, you can feel it too
And then your life changes
Because it’s about who you really are
For your wholeness of which I only see a fraction

I see you and feel you all in my own heart

The text is inspired by the photos of these people.
They are currently Dutch politicians (2021).

Source: https://joyfulhappening.com/See-Me/

Photocollage: Henny de Waart


Will you back me up?

(door Ilaina Danckaerts)***~~***Dit is bedoeld voor Iedereen.. Echt iedereen … Dus een algemeen bericht…… ***

Tijdens blegny heb ik iets gezegd over het : I cover your back..
Het borgen van elkaar.. Juist als ‘t even of langer moeilijk gaat.
Dat betekent niet dat we het ” moeten Doen ” voor de ander…. Maar dat we er gewoon Zijn voor elkaar, op de manier die we kunnen….
Het gaat niet om wonderen te willen verrichten…
Maar Gewoon….. Simpel ..
Dat de ander Weet dat degene niet alleen is…
Dat wij, als Mens, mede mens, hier op deze aarde. In dit hologram… Er voor elkaar zijn.
Soms is dat Weten al genoeg…

Van daaruit heb ik dit geschreven….

Will you back me up?

In those moments that I seem to lose it
In those moments when I seem to lose myself

Will you cover my back?
When it’s being attacked
When I crawl to the ground in pain

Will you stand by me?
When I am sitting in a corner
Too afraid to step out and up

Will you be there for me?
When the darkness seems to overcome me
And I can’t see and feel the source anymore

Will you be my friend?
When the laughter has left me
And all I can do is cry

Will you, will you truly?
Cover my back?
When all seems so Dark and I can’t find the courage on my own

Will you, will you?
BE my Friend, also then….?

Dit is in het algemeen bedoeld…
Voor Allen met wie het even Niet ok gaat.
Voor Allen die zich op dat moment eenzaam voelen.
Wetende dat IEDER het zwaar kan hebben.
Wetende dat het Samen zijn ook betekent dat je er voor de ander bent, ook al ben je het misschien niet eens met elkaar…
Wetende dat als we waarlijk ambassadeurschap willen opnemen, we niets of niemand kunnen uitsluiten
Dat we Altijd de moeite nemen om dwars door alle eventuele wallpapers heen, de ander blijven Zien, en erkennen.

Ilaina Danckaerts 


Huid (gedicht)

*** (Huid)

En hij komt naar huis en trekt zijn jas uit en hij trekt zijn trui uit en doet uit zijn hemd,

en verwijdert huid, en verwijdert vlees ook, gaat een hapje eten – en hij leest een boek …

en hij draait een liedje, en hij draait de lucht aan, ’s nachts op het balkon.

in de lucht zijn sterren, en hij is heel naakt zo, helemaal wel naakt zo – en hij is niet bang ..

en ze komt naar huis, maar hij is niet zichtbaar, en het is zo moeilijk, hoe je hem aanraakt?

want zijn handen zijn lucht,  want zijn lichaam is lucht, en hij zit afzonderlijk, en hij lijkt op hemel ..

het gesprek is moeizaam, hun gesprek is moeilijk, maar ze plotseling ziet dat

op de vloer ligt huid, op de vloer ligt vlees ook, op de grond – z’n T-shirt, trui en jas ernaast ..

en ze doet haar jas uit, trekt haar trui en hemd uit, trekt voorzichtig huid uit,

en verwijdert vlees ook.. om ook naakt te zijn.

“Wat ik ben nu zie je .. want nu zie je, niet waar? want nu weet je, niet waar? onder huid zat ik. ”

en ze weet dit alles: “Ja, ‘k begrijp het, luister, je bent ‘n weide hemel, je bent ogen, zo groot,

je bent moe, dat weet ik, de hele dag in huid, op je werk in huid, ondergronds, in metro,

vreselijk krap zit huid, ‘t is benauwd in huid … zo veel woorden nodig om het uit te leggen

maar nu ben je thuis, maar niet binnen de muren, het gevoel van thuis, waar thuis – vrede is. ”

“uitgekleed, zo sta ik, jij en ik – finaal naakt, ’t is alleen met jou dat ‘k ben zo naakt geweest ..

nu probeer en raak me, raak me aan, vertel me, hoe ik bij aanraking, hoe je mij ervaart? ”

“op Gevoel je sterk lijkt, op onmetelijk voelen, als de lucht, die open – en je bent zijn ziel …

‘t voelt alsof je groots bent, zo enorm en groots bent, je bevat wat zin heeft, je zo gewichtig bent,

maar in handen – juist licht, als de vlucht van ‘n vogel, nauwelijks waarneembaar, in je hart gewichtloos …

en allen door voelen ken ik jouw omtrek. ”

Raakte hij haar aan en    spoor in haar gelaten, op een dag in lente sliepen twee sereen,

lucht voor hun – als deken, zij — twee lentehemels, en hun huid sliep stillaan naast hun op de vloer.

” ’k zal je zo herinneren, voor altijd en eeuwig, zonder einde naakt-zijn, ‘k ben zo blij dat jij

als een antwoord op mij kleedde je je uit, was ontdaan van huid en alles wat er was,

nu zijn wij geworden zo dat we alles kunnen, je hebt mij gegeven wat ik zo hard nodig heb ..

niet opstaan, ik kom zo, ik zal de huid tot morgen, zodat erin geen kreuk komt, ophangen in de kast ..

in de ochtend moet ik dit huis weer verlaten, naar mijn werk weer haasten, wachten op de bus,

van dit huid, weet je, ben ik zo moe geworden,  en tussen voorbijgangers, als het mogelijk was

hem plotseling uit wil trekken, in zicht van de verkopers, inmates van de metro, modellen en jong aanwas ..

iedereen draagt huid, niet iedereen in staat is hem zo uit te trekken, te zijn wie we eigenlijk zijn ..

soms dacht ik dat niemand wist dat onder huid zit er iets of iemand, onder huid ben “jij” ..

vreselijk bang zijn mensen, ik ben zo moe van modder, van vreselijke   platte    “huid-schoonigheid” ..

over huid oordelen, mensen houden van huid – dit is ook hun liefde, huiddiep en leeg …

hun huid is mooi en prachtig, attractief – hun huizen – maar gevuld met leegte huid-mensen zijn ..

een mens moet eigenlijk voelen als mens, en niet als lichaam – maar de mens zit in ..

ik snap niet, hoe te duiden, wanneer ’n huid zegt tegen ’n huid dat die ervan houdt, want

huid-mensen spelletjes   lijkt het te zijn..?

want liefde bedrijf je immers en alleen als je je uitkleedt, ontdoet, uittrekt, verwijdert, zo als ik en jij”

En ze lagen zachtjes en naakt, in elkaar doordringend,

twee hemelen, versmolten, niet meer twee maar één

en in die nacht ontstonden in onlichamelijk denken in hun beiden woorden, geboren aaneen …

het is tenslotte vulgair om met de huid te vrijen, want een soort van nep is, faken of een spel …

tastend in verwarring, mensen gaan bedekken met de huideleugen hun verborgen Zijn,

Alexandra Grigorieva

(vertaling uit het Russisch)