De strijd die er woedt over het menselijke potentieel

(fragment transcript uit Kosmische Pilaar bijeenkomsten)

Martijn: … Een paar maanden terug, nog in die coronatijd heb ik iets op mijn website geschreven en dat ging over kwantumreality, technologieën. En het is in de jaren …  ver nog voor het jaar 1900 zelfs, maar dat laten we maar even los … Er is technologie aangeboden aan mensen van deze wereld, waarmee er kon worden ingebroken op de creatieve kracht van de mens waardoor er een andere ruimte/ tijd vacuüm ontstaat, buiten de ruimte/ tijd van hier,  waar die mens waarop wordt ingebroken, naartoe kan reizen. En die technologie die is door die negatieve, regressieve ander dimensionale beschavingen overhandigt aan …  eigenlijk zijn dat inlichtingendiensten die dat destijds in handen hebben gekregen, en met die techniek is het mogelijk om een spelonk van andere tijd te creëren. En in die spelonk van andere tijd te zijn en niet voor een persoon, maar met heel veel. En die techniek die is overhandigd aan de mensen en vervolgens is dat een soort kosmische snelweg – het is een frequentie, net als het internet – het is een kosmische snelweg, waarin alle andere beschavingen die bij soortgelijke universa zoals deze en ook andere universa zoals deze … leven en daarin kunnen reizen.

  Dus er wordt eigenlijk een realiteit gecreëerd die gezamenlijk kan worden bezocht. Dus daar vinden ook ontmoetingen plaats tussen andere beschavingen en dat blijft dan vrij van deze wereld. En ik heb daar …  nog even aansluitend van die injectie hè, wat ze doen … Er is eigenlijk een grotere realiteit dan deze, dit is een van de acht kopies [kopieën] die er gemaakt zijn, maar buiten die acht kopies die er gemaakt zijn, zijn er ook nog grotere realiteiten. En één van die realiteiten, dat is waar die ruimtevaart, die hyper dimensionale ruimtevaart bestaat, waar die wordt uitgevoerd. Dus het is niet zozeer op de aarde, maar ze kunnen wel op de aarde verschijnen met die technieken.  

Dus vanuit een andere wereld is techniek op de aarde gebracht, mensen op deze aarde hebben die techniek ontwikkeld. Er is toen gezegd dat die technologie gegeven werd aan ons – aan deze beschaving – om ons te kunnen weren tegen negatieve indringende krachten, die hier gewoon deze wereld inkomen, maar feitelijk is het andersom geweest. Die technologie heeft ervoor gezorgd, dat ze juist ook in deze wereld een grotere grip konden krijgen. Dat zijn bepaalde intelligenties die hele andere visie hebben over het leven. En die werelden, die realiteiten, die zijn zo ontzettend ver ontwikkeld, daar gebeuren dingen in die in sciencefictionfilms nog niet eens worden gemaakt, omdat het niet bedacht kan worden. En waarom kan het niet bedacht worden? Omdat de producers zelf niet denken.  

En die werkelijkheden zijn heel uitgebreid, héél, héél veel verder … heel futuristisch, toekomstig, hebben heel andere ontwikkelingen dan wij. En die werelden die ze daar hebben ontwikkeld, die staan dus los van deze dimensie … in één van die werelden, zo ben ik hier gekomen. Dus ik ben hier gekomen om onderzoek te verrichten, maar ook … ik heb samengewerkt met alle partijen. Niet ik als persoon alleen hè, maar met een hele groep. En vanuit die wereld, vanuit die realiteit – waar ik een heel langdurige episode heb van reizen, het is een hele fijne wereld eigenlijk … het is niet een wereld, het zijn werelden, realiteiten – vanuit die realiteit, vanuit die werkelijkheid ben ik hiernaartoe gegaan, om op de plek te komen waar mensen uitgezet worden, of wel het dodenrijk. Deze wereld is eigenlijk een soort pauzestand.  

Dat was het niet hè, het was een experiment met een hele andere betekenis, maar deze wereld wordt gebruikt als een soort pauzestand. Die, zo lijkt het dan, een eigen evolutionaire … wat een eigen tijdlijn kent, want je kunt terugkijken naar de tweede wereldoorlog, naar de derde wereldoorlog, oh nee, eerste bedoel ik [ … ]  … En ik heb dus vanuit die andere werelden gezien – ik leef daar – ik heb vanaf daar gezien, de enorme inspanning om deze realiteit, om die open te krijgen. Om die realiteit … deze, om de force, de kracht, de schepping daarin te laten bewust worden. En vanuit die andere wereld wordt deze werkelijkheid hier, die we gewoon kunnen bezoeken vanuit die wereld, wordt deze werkelijkheid gezien als een pauze.  

Het is een parel, het is een onderdeel van een grotere werkelijkheid waar de Huargardiaanse beschavingen ook in leven, maar het wordt gezien – deze bandbreedte van die werkelijkheid – wordt gezien als een ingenomen wereld, een van de velen. En deze wereld wordt gezien als een in slaap gesuste realiteit. Dus ik keek vanuit die wereld naar deze wereld en zag dat eigenlijk iedereen in een programma zat en eigenlijk ook getrackt werd. Iedereen werd getrackt. Alles en iedereen werd gevolgd en iedereen werd gescand. Iedereen wordt gezien, alles wordt gezien. Vanuit die wereld heb ik dat gezien.  

Ze willen ook niet dat hierover gesproken wordt, maar ik heb wel de hoogste graad van bescherming, waardoor ik erover kan praten. En nogmaals, ik ben niet serieus aan het spreken vanuit de taal van … “zie mij dat ik nu belangrijk ben, want ik word beschermd”, maar dat hoort gewoon op dit moment bij het deel wat ik aan het doen ben.   En ik wil ook tegen je zeggen dat die bescherming die er is, dat die er voor iedereen is. Maar je moet jezelf beschermen en dan gaat die bescherming daar overheen ook draaien. En je moet je eigen krachtlijn zijn. En dan zul je merken dat er ook nog een ander trackingprogramma is en dat zijn welwillende krachten die ook alles in de gaten houden, maar die kunnen je eigenlijk feitelijk niet goed beschermen, die kunnen niet meewerken, mee bewegen, in deze realiteit, als je niet de waarheid spreekt. Dus als er leugens uit je mond komen en je praat een systeem na of uit, zonder jezelf daarbij te zetten, dan is er een aanhechting van wie zij zijn, een taal zeg maar … een trillingstaal, kan niet communiceren met jou. Er kan dan geen beveiliging, omscherming plaatsvinden.  

En wij zijn nu in deze wereld hier. En vanuit die wereld daar, dat is een enorme grote wereld, vanuit die wereld zijn er echt tienduizenden beschavingen, is er contact met de aardse mens. En met wie is dat contact er? Met die mensen die technologie in handen hebben gekregen van die negatieve, regressieve buitenaardsen. Dus er is een soort macht, een soort syndicaat. Hier op de aarde wordt het dan de kabal genoemd en wordt het allemaal in plaatjes en dingetjes geplakt, maar dat is het allemaal niet, het is veel groter en het is ook veel minder sinister. Mensen denken op een gegeven moment over satanische dingen, maar dat zijn allemaal inlichtingen afleidingsprogramma’s.  

Die mensen zijn daar helemaal niet mee bezig, dat boeit ze helemaal niet. Ze zijn gewoon bezig met enorm grote rijken aan het opzetten. De mensen die daarin leven, die hebben contact openlijk met allemaal verschillende intelligenties en ze hebben contact met welwillende en ze hebben contact met niet welwillende. En dat is een alliantie van het menselijke soort wat eigenlijk gewoon boven deze eenvoudige levensomstandigheid waarin wij verkeren op de aarde, daarboven bevinden.  

Dus die hebben andere technologie, hebben ander bewustzijn, hun denken functioneert ook tienduizend keer sneller en toch zijn het gewoon mensen. En die mensen die tonen zich ook in onze werkelijkheid en je ziet het niet aan ze. Ze zijn zo intelligent dat ze het niet laten zien. En in al die strijd die er is rondom de zeggenschap over de mens haar vermogen – maar dat is steeds weer het keerpunt, ze keren steeds terug op de parel van de kracht van wie de mens is – de strijd die er gaat, die er woedt over het potentieel van de mens die bij dat experiment hoort, die dus ook nog een restant van thuis in zich draagt – wat eerst helemaal niet eens bekend was door allerlei verschillende beschavingen, die wisten dat niet, die zagen allen de creatiekracht die voortkwam uit de mens …

Later in een andere tijdsperiode is dat bekend geworden, dat het bewustzijn daar binnenin, de generator daarvan, de generator van deze wereld nog een tweede generator kent, daar binnenin – en dat die twee dingen bij elkaar kunnen brengen, dat daar een superbeing uit kan komen. Dus als er A. geluisterd wordt naar de allerdiepste kracht … het uitspreken van de waarheid van jezelf en zelf nadenken over de wereld waarin je zit en niet je persoonlijke omstandigheid belangrijk gaat vinden, dan gaan we naar een kosmisch overzicht – daar gaan we naar kijken hè, de diplomatie van het universum.  

Als die intelligentie van binnenuit er is en ook nog samenwerkt met de intelligentie van wat er allemaal in deze wereld is – wat we hier ervaren als lichaam en alle invloeden die erin zitten – dan brengen we in één keer alles bij elkaar en dan worden emotionele gedachtevelden en emotionele erupties, die worden heel behapbaar. Die worden bij elkaar gebracht. In eerste instantie lijkt het wel alsof je zou moeten zeggen … goh, de mens raakt haar emoties kwijt, maar dat is niet zo. De emoties die worden niet – net als die benzine die alle kanten uitvliegt omdat niemand dat tank handvat goed vasthoudt – het vliegt niet alle kanten uit, het gaat niet meer de persoonlijke levenssfeer in. Want via de persoonlijke levenssfeer proberen ze ons emotioneel te destabiliseren. En omdat wij vinden dat onze emotionele levenssfeer het belangrijkste is, vechten we ook om onze emotionele levenssfeer overeind te houden en daar emotioneel te stabiliseren.  

Dus we zijn daar allemaal mee bezig. Maar als wij in staat zijn – en dat zijn wij – om die emoties die eigenlijk naar allerlei circuits gaan – dus in de plussen en de minnen – naar allerlei circuits gaan, als wij in staat zijn ons daarvan los te maken en dan vervolgens zelf te denken en zelf te voelen, dan zijn wij in staat om al die energieën – die dus dan niet meer via de plus en de min kant worden verbruikt – zijn wij in staat die bij onszelf te houden en die heel bewust en gericht te kanaliseren!

  Dat is waar alle strijd over gaat, waar alle informatie van op de aarde zal worden gebracht hoe dat zit … En er MOETEN mensen … en dat hoef jij helemaal niet te zijn, want daarvoor zeg ik het niet … er MOETEN mensen zijn op deze aarde die die taak op zich willen nemen. Die dus contact maken met zichzelf HIER, contact met de aarde hier en alles wat er is, de schepping, de liefde, de bloemen, de planten, de kinderen waar je goed voor bent, je ouders waar je goed voor bent … dus ook het hele drie dimensionale aspect kunnen zien … Voorbeeld hè, want als je geen contact meer met je ouders hebt om allerlei redenen en het is jouw eigen beslissing, dan is dat ook helemaal goed. En vervolgens contact hebben met die grote mogelijkheden in die enorme realiteit waarin we leven. Er MOETEN mensen zijn die dat hier op de aarde kunnen doen …  

Bron: Martijn van Staveren, bijeenkomst Kosmisch Pilaar van Zelfwijsheid (juni 2023)  

Met dank aan Petra voor het maken en delen van dit transcript.


Moeder!

(door Erik Tanghe)

We hebben als mens allemaal één ding gemeen.

We bevinden ons in een lichaam en dat lichaam werd gedurende negen maanden gedragen door een wezen dat ons mee voorbereid en beïnvloed heeft op het bestaan in deze werkelijkheid.

Dat wezen dat ons gedragen heeft, is onze moeder en die hebben we op de één of andere manier allemaal…De moederschoot is ais als het ware een poort naar deze wereld.. voor iedereen..Het is de enige manier om hier te komen en het is ons eerste contact, onze eerste fysieke kennismaking met dit aardse bestaan.

Die poort, die doorgang is erg bepalend voor het leven dat je hier op aarde zal leiden en het verblijf in de moederschoot is voor de meeste onder ons bepalender dan studies en/of latere levenservaringen.

Mijn moeder ligt momenteel op sterven.

Nadat ze aan de beterhand was na haar kankerdiagnose, heeft een ongewenste éénmalige bestraling haar te diep geduwd. 

Je moeder verliezen is een ingrijpende gebeurtenis want het haalt een stuk houvast bij je weg.

Je moeder is immers iets wat er altijd is, ver weg of dichtbij, goeie of slechte band.. ze is er wel.

Ze is de eerste zekerheid die je ervaart als je hier aanbelandt.

Dat wegvallen van dat stuk houvast bezorgt diegene die achterblijft een gevoel van ontreddering, eenzaamheid en kwetsbaarheid. Je laatste redmiddel, je achterban is immers niet meer.

Het is een stuk van je persoonlijkheid dat plots wordt afgenomen en die persoonlijkheid is een erg hardnekkig iets om van je af te schudden.. 

Over schudden gesproken…

Ik herinner me nog heel goed hoe ik een twintigtal jaren geleden zwaar ten val kwam tijdens een motorrally doorheen de woestijn.

Ik sprong tegen 120 km/u over een zandduin heen en toen ik zwevend door de lucht zag dat er achter de duin een blok versteende zand van 2 meter onvermijdelijk op me lag te wachten, wist ik dat ik me flink ging pijn doen.

Net voor ik met een rotvaart van m’n motor werd geslingerd en met m’n hoofd het zand in dook, kon ik maar één ding roepen…

‘Moeder!’

echt..

Ik riep het niet hardop maar ik riep het wel.

Ik riep het wezen dat mij op deze wereld had gezet ter hulp omdat ergens diep vanbinnen hoopte dat zij mij het leven kon schenken of doen behouden.

En net zoals zij mij toen niet heeft kunnen redden, kan ik dat bij haar nu ook niet.

Haar menselijke ervaring in deze werkelijkheid loopt ten einde en met alle toewijding en inzichten heb ik daar niks aan kunnen veranderen en zakt de grond voor een stuk onder me weg.

En die grond zakt niet onder me weg omdat ik voel dat ik gefaald heb maar wel omdat ik voel dat het niet klopt en dat ik op hetgeen wat niet klopt, nog geen grip heb. 

Dat wij ons op een bepaald moment, gewild of ongewild losmaken uit deze werkelijkheid is niet meer dan logisch maar de manier waarop daar weiger ik nog langer aan mee te doen.

Menselijke aftakeling of mooi verbloemd gezegd het ouderwordingsproces is niet meer dan een moedwillige schrijffout in de taal van deze illusionaire werkelijkheid.

Een paar dagen geleden vertelde mijn moeder me op een morgen dat ze voelde dat ze ging doodgaan en dat het goed was geweest.. dat het een goeie manier was om zo te vertrekken en dat wanneer ik haar nog iets wilde zeggen, ik het best op dat moment kon vertellen vooraleer het te laat was.

En het enige wat ik haar wilde vertellen.. nee , het enige wat ik wilde uitschreeuwen was dat het niet goed was geweest, dat het geen goeie manier is om te sterven, om met een uitgemergeld lichaam uit deze wereld te stappen… dat het mensonterend is om toe te geven aan een lichaamsproces dat niet bij ons hoort..

‘Iedereen wordt oud en iedereen gaat dood’ hoor ik jullie roepen.

‘Sterven begint vanaf de geboorte’ is nog zo’n goeie insteker.

Nou, ik doe daar dus niet meer aan mee.

 

Een test met fruitvliegjes heeft aangetoond dat fruitvliegjes die worden blootgesteld aan dode soortgenoten ook zelf veel vroeger komen te overlijden.

Stel dat we kinderen zouden opvoeden zonder ze ooit in contact te brengen met oude mensen.

Zouden zij dan ook langer leven of misschien zelfs niet oud worden? 

En stel dat ik morgen een manier vind om dit blokkerende script, deze verrekte invoeging in onze holografische werkelijkheid te omzeilen.. zou ik het dan wereldkundig maken?

Zou ik een youtubefilmpje maken met de uitleg hoe je niet meer oud hoeft te worden en te sterven?

Zou de mensheid de veel grotere kennis die we zouden vergaren gedurende een veel langer leven op een goede manier weten te gebruiken of zouden we opnieuw wijsheid verruilen voor machtsmisbruik en eigenbelang?

Zijn we klaar om eeuwig te leven?

Want weet dat het sterven ons tegen houdt om deze werkelijkheid helemaal te doorgronden en dat we door het sterven niet de tijd hebben om helemaal te begrijpen hoe we het falen van het menselijke ras op deze planeet tot een einde kunnen brengen.

Dat wegvallen van die zekerheid, van dat houvast in je leven heeft gelukkig wel één erg groot voordeel.Het brengt je immers dichter bij jezelf.

Je hoeft je niet meer te spiegelen, noch te vergelijken, te meten, te voldoen of stukken van jezelf te projecteren op je moeder.

Je kan niet meer rekenen noch terugvallen op.

Je kan niet meer vertellen hoe het met je gaat en hopen een trotse blik of goedkeuring als reactie op je verhalen.

Je staat er alleen voor en je wordt in volle glorie geconfronteerd met jezelf en de wereld om je heen.

Je bent alleen.Je bent het altijd geweest maar nu zie je het pas echt.

 Goeie reis, ma.. dank voor het dragen en we zien elkaar aan de andere kant…
 

Je zoon Erik

PS: en nee, ik hoef geen berichtjes die me sterkte wensen, ik hoef geen medeleven dat alleen maar een lijden zou bevestigen. Ik lijd niet.. ik leid.

Ik vermeld er even bij dat mijn moeder ondertussen is overleden..

Bron: nieuwsbrief Erik Tanghe (inschrijven)


Belevingenserie in Voerendaal “Buitenaards contact is werkelijkheid”

met Martijn van Staveren vanaf 15 juni

(Earth-Matters.nl) Van harte welkom. Mijn naam is Martijn van Staveren. Ik ben dankbaar dat ik de belevingenreeks “Buitenaards Contact is Werkelijkheid” mag komen geven, waarin ik de bezoek(st)ers uitnodig naar een grotere werkelijkheid te komen kijken en luisteren. De onderwerpen waarover ik spreek komen vanuit eigen ervaringen en deze zijn verbonden met de huidige globale realiteit.

Ik spreek over andere intelligenties en beschavingen waarmee ik contact heb en op welke wijze deze contacten tot stand kwamen en komen. Ook spreek ik over de uniekheid van de Mens op de blauwe Planeet Aarde die werkelijk een parel van leven kan zijn en ís! Centraal staat steeds het ontwikkelingsproces van hoe ons bewustzijn zich manifesteert en hiermee verbonden welk soort beschaving de Mens op Aarde zal beslissen te zijn. Ik deel hierbij een aantal ervaringen welke bekrachtigend kunnen uitwerken.

Één van de doelstellingen van deze belevingen is om openheid te brengen in het vaak onbesproken persoonlijke buitenaardse onderwerp en om je rol als Aardse Mens vanuit een vernieuwde invalshoek te kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen jouw processen binnenin jezelf een nog grotere, ruimere en betekenisvollere inhoud krijgen dan het nu mogelijk al heeft. Deze belevingen kunnen het wereldbeeld en ook jouw zelfbeeld diepgaand veranderen ten gunste van jezelf en van de Aarde. Mijn uitgangspunt is dat dit buitengewone waardevolle onderwerp niet als een spiritueel onderwerp benaderd hoeft te worden. Het is verbonden met ons menselijke bewustzijn en heeft verantwoording nodig in denken en voelen.

Ik heet je van harte welkom om te komen luisteren en voelen wat deze belevingenserie voor jou in beweging mogen zetten.

De belevingen kunnen los ook goed gevolgd worden.

Info voor alle vier belevingen in Voerendaal:

  • Lezing “Buitenaards contact is werkelijkheid – Buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid” 
  • Door: Martijn van Staveren
  • Ticket: € 20,-
  • Entree: 19:00 uur (je factuur = je ticket = je entreebewijs)
  • Aanvang: 19:30 uur
  • Einde: rond 22:00 uur
  • Locatie: De Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL in Voerendaal
  • Smartphone: Graag telefoons niet in de zaal, zodat de rust gewaarborgd blijft.
  • Consumpties: De bar is open en drankjes kun je met cash of pin afrekenen. Alcohol wordt niet geschonken deze avond.
  • Aanmelden: https://earth-matters.nl/earthmatters/agenda/voerendaal-va-15juni/

Deel 1: donderdag 15 juni | 19.30 uur | Voerendaal

Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen

Martijn introduceert zichzelf en neemt je mee naar de  ervaringen welke hij van kinds af aan tot vandaag mee heeft gemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen buitenaardse ontmoetingen en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn en zij veel verder ontwikkeld zijn dan de thans huidige Aardse beschaving?

Martijn deelt een aantal ervaringen over buitenaardse rassen, ontmoetingen en eigenschappen van hen. Hij deelt dit om de mindset van de bezoekers kennis te laten maken met werkelijk “open-minded” zijn en om een mogelijk op trauma gebaseerde perceptie van het dagelijkse leven in beweging te zetten en om te buigen in kracht en zelfbeschikking. We maken een reis in ons universum om een goed beeld te kunnen krijgen hoe uiterst onmogelijk het is dat alleen onze planeet Aarde beloond is met leven. In dit deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, welke direct verband houden met de mogelijke motivatie waarom jij besloten hebt hier vandaag ook bij aanwezig te zijn. De doelstelling van deze lezing is een startpunt maken in een radicaal andere koers van denken, voelen en spreken. Voel je van harte welkom.

Deel 2: Donderdag 29 juni | 19.30 uur | Voerendaal

Het huidige Aarde mechanisme, wie ben ik (niet)?

Tijdens deze lezing gaat Martijn persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals de vergeten Aardse voorhistorische situatie, de religies op Aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen, zoals de Umbraha, de Zaviriaanse en de Sin-Shani beschavingen.

Gedurende jaren heeft Martijn communicaties met deze mensen uit andere werelden (universumhologrammen) en hij deelt de inhoud van deze ontmoetingen door gefragmenteerd doch zeer gericht de essentie aan te raken. Dit is Martijn ook uitdrukkelijk geïnspireerd, dit juist nú te doen in déze tijd. Martijn zal ook ingaan op de veel gestelde vraag waarom ze niet gewoon openlijk en publiekelijk landen in hun bijzondere voertuigen. De veelgehoorde reden dat wij eerst nog veel te leren hebben is daarbij ondergeschikt aan de werkelijke redenen. De eenvoud van het fundament van werkelijkheid, is de kracht om een nieuw script met elkaar te ontwerpen.

De doelstelling van deze lezing is om inzichten te krijgen in de menselijke werking van de opbouw van perceptie van realiteit én het daarbij openen van andere visies ter activatie van ons emotionele scheppingsbewustzijn. Wat voelt de Aardse Mens zodra zij gevoelens gaat ervaren welke het neurologische systeem nog niet eerder een betekenis kon geven?

Deel 3: Donderdag 13 juli | 19.30 uur | Voerendaal

Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol

Door de zeer indringende contacten welke Martijn ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over gesproken wordt (of mag worden..). Zoals in voorgaande lezingen is aangegeven door Martijn, wordt de Mensheid op Aarde juist verzocht het Bewustzijn hierop te zetten, ter beëindiging van deze ongewenste zaken.

Om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken. Volgens Martijn juist, vanwege het feit dat de quarantaine de aankomende tijden alles zal gaan bepalen. Tenminste, als er niet over gesproken wordt! En dat schept een geheel ander route dan de tot nu toe voor geplaveide weg van “er geen aandacht aan geven, want dan groeit het”. Het is juist zo, dat door er aandacht aan te geven en het Bewustzijn vanuit kracht erop te zetten, er een totale herschrijvende frequentie in tot leven komt! Nieuwe frequenties, nieuwe hartgedragen resonatievelden die de situaties herzien. We moeten dit goed beseffen hoe dit werkt en dat deze Kracht in ieder Mens en Wezen aan-wezig is.

Martijn heeft veel plekken en locaties bezocht en kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed zij hebben op onze hyper-neurologische systemen. Je krijgt informatie te horen wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Ook wordt er besproken op welke wijze je de start in jezelf kunt vinden hoe je jezelf kunt bekrachtigen. Buitenaardse krachtige welwillende rassen zijn volledig op de hoogte van de aanwezigheid van deze tracking technologieën en wachten op openheid van communicatie door ons over deze zeer belangrijke data. Openheid die in eerste instantie gaat over de wijze hoe ons Bewustzijn deze mogelijkheden observeert en hierdoor ook bevoorraad met aandachtskracht.

De doelstelling van deze lezing is om goed doordrongen te raken van de mogelijkheid om jezelf te gaan herkennen in elke stap welke jij in je leven zet en voorbereiding om openlijk contact te kunnen leggen met ET,s en ID’s en beweging te brengen in het massabewustzijn.

Deel 4: Donderdag 20 juli | 19.30 uur | Voerendaal

Buitenaardse leugens ontmaskerd terug naar de Oorsprong De vergeten artificiële neurologische invasie

Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen aanpassingen te verrichten in het NÚ-moment. Je zou dit kunnen vertalen in: het bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.
Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna gedeactiveerd om opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en dus slaafsheid.

Doordat Martijn met eigen kennis uit andere werelden “voorzien” is én doordat hij intensief aan deze materie heeft gewerkt met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, vertelt hij dat de algemeen (vaak in spirituele groepen) Buitenaardse cultscène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse fenomeen.  De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, ascensie, “hogere” dimensies, opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (VR) en buitenaardse hulp en healingen zullen herziening nodig hebben, naar gelang de Mens met meer informatie in zichzelf verbinding gaat maken.

De doelstelling van deze lezing is het besef terug ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een bijna verloren gegane werkelijkheid in jezelf en herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefdes en creatiekracht. Alle Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beschikken onafhankelijk én gezamenlijk over een enorm scheppend vermogen. Het is volstrekt hét moment om elkaar van Mens naar Mens en van Hart naar Hart te ontmoeten.

Meer informatie en aanmelden: https://earth-matters.nl/earthmatters/agenda/voerendaal-va-15juni/


Een ruimte van Liefde

(door Yinthe Joy)

Een autorit naar de gevangenis

Zo ongeveer een jaar geleden bracht ik iemand  waarmee ik opgegroeid ben en die ik diep liefheb naar de gevangenis.
Door een aantal wettelijke overtredingen moest hij een aantal maanden daar verblijven en dat was niet de eerste keer.
Een verslaving aan drugs en deel uitmaken van een crimineel circuit zoals dat hier genoemd word kan een Mens tegen het leven strijdige dingen laten doen.
Dingen die dit Mens waarover ik schrijf in de diepte van zich Zelf nooit had willen doen of wil doen maar toch deed en doet.

Wie ben ik om daar over te oordelen?
Wie ben ik om hem niet lief te hebben?

Toen hij de brief ontvangen had om zich te melden op een bepaalde datum bij de gevangenis belde hij mij en vroeg mij of ik hem wilde brengen.
Hij gaf een gevoelsmatige verklaring waarom hij mij vroeg en niet een van zijn maten die hem ook  wilde brengen.
Hij vroeg mij niet omdat ik bijzonder ben maar om het simpele feit dat hij rust ervaart en gedijt bij het feit dat ik hem niet veroordeel om zijn daden.
Hij weet dit wellicht niet bewust maar voelt wel dat ik altijd naar zijn innerlijke Kern kijk en zolang ik deze blijf zien in hem en in ieder Mens weerhoudt mij dit om te oordelen over iemands gedrag of om er een mening over te vormen.

Samen met mijn partner bracht ik hem weg.

Mijn bezoek aan de gevangenis

Tijdens de periode dat hij in detentie verbleef maakte ik regelmatig ruimte Vrij om zijn telefoontjes te beantwoorden en met aandacht naar hem te luisteren.
En zo spraken we tijdens een van die gesprekken af dat ik hem zou komen opzoeken.

De bezoekruimte was een ruimte die een beetje vergelijkbaar is zoals je het in films kunt zien.
Het ene Mens aan de ene kant van het scherm en andere Mens aan de andere kant, waarbij je met elkaar spreekt via een soort ‘telefoon’.
Een tijdje zat ik daar te wachten voordat hij kwam, dit gaf mij de ruimte om alles wat er in die ruimte aanwezig was te observeren, zowel de Mensen als ook de volheid te voelen van de energie aanwezig in de ruimte.
Die volheid van de energie maakte dat ik behoorlijk wat spanningen voelde in mijn lijf.
Het was helder voelbaar hoeveel er zich afspeelt in zo’n gebouw waar mensen lange of kortere tijd in detentie zitten.
Dit vroeg van mij als fijnbesnaard Mens om diep verankerd in mijzelf Aanwezig te Zijn.

Wetende dat fijnbesnaard Zijn Kracht Is.

Toen we elkaar ontmoette zo met het scherm tussen Ons in bleek al snel dat hij zich fysiek niet fit voelde en de gemoedstoestand die hij beleefde was heel neerslachtig.
We spraken met elkaar en door het scherm keken we naar elkaar.
Ik luisterde én liet tussen zijn gesproken regels door mijn Open Hart zonder en met woorden spreken.

Ik herinner me dat er een Zon tussen Ons in begon te schijnen, niet een externe Zon maar de Zon van binnenuit schijnend vanuit de ruimte van Liefde.
De energetische lucht klaarde op in de ruimte maar ook hij klaarde op, zijn mooie en lieve glimlach in zijn verweerde gezicht liet zich zien aan mij.
En mijn lijf kwam in een diepe ontspanning, de ontspanning van Zijn.

De verbinding werd gevoeld en verbinding is waar we allemaal ten diepste behoefte aan hebben.

De Mens Is de Christus

De Christus is het Mens dat kijkt met de ogen van God.
Het Goddelijke Wezen dat Ik Ben en Jij Bent
Dat Is de Christus
Dat staat in zijn geheel los van een religieus gemaakt persoon die wel of niet 2000 jaar geleden geleefd heeft.
Het gaat om Ons en dat wij hier NU Zijn.

De Christus is een Mens dat AL het Leven lief heeft en kent geen voorkeur of afkeur.
Vanuit de persoonlijkheid kun je heel veel houden van je vader, vriend of broer en niet omkijken naar je buurman.
Je kunt houden van je ‘eigen’ kind en niets voelen voor het kind van een ander.
Vanuit het Ware Zelf bestaat persoonsgebonden ‘Liefde’ niet, omdat dit geen Liefde is.
De Liefde zoals ik die in mij draag gaat evenredig uit naar iedereen.
Ik ken het niet dat ik meer Liefde voel voor ‘mijn’ vader als voor mijn buurman of meer van ‘mijn’ eigen dieren houdt dan van dieren waarmee ik niet Samen leef.

Een ruimte van Liefde voor iedereen

10 jaar geleden koos ik ervoor om vrijwilligers ‘werk’ te doen als Maatje zoals dat binnen die organisatie genoemd werd/wordt.
Ik ben een tijdje gezelschap geweest als maatje van een ex gedetineerde, een man die ik niet kon en evenzo lief heb als de man in de door mij bovenstaand beschreven ervaring.
Voor mij was naar de gevangenis gaan of gezelschap zijn van een ex gedetineerde niet persoonsgebonden, het was een beweging van binnenuit.
Een beweging vanuit mijn ruimte van Liefde.

Laten we allemaal een ruimte van Liefde Zijn.
Voor en afkeuren, meningen en oordelen loslaten.
En de Ware betekenis van De Christus Leven.

Yinthe *

Bron: https://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/een-ruimte-van-liefde/


Het bankje

(door Emma Krebs)

Wat mij het meest intrigeerde die dag op een bepaalde plek in Nederland.
Na een heftig gebeuren kwamen ze naast elkaar te zitten op het bankje met de gezichten naar ons toe.

Het stond vooraan in de ruimte.

Wij allen keken toe en volgden de heftigheid.
Noem het een vulkaan die losbarstte
te lang opgesloten in het zelf een klein stipje in het grote veld.
In de loop van de tijd uitgroeiend tot een bepaalde aanname aanvallend onverwachts naar de ander.
Het was een waar spektakel, wat tot een energetische krachtmeting groeide.
Ontmoeting.

Uiteindelijk kwamen ze naast elkaar op het bankje te zitten de 1 zat er al, de tweede stond ervoor en niet wetend wat te doen er naast ging zitten.

Een wonderlijke samensmelting van krachten begrepen of onbegrepen.
Het greep mij aan hoe ze daar zaten naast elkaar 2 mensenkinderen even niet meer weten hoe nu verder.
Het was stil de stemmen zwegen.
Alles zweeg nu een beetje onderuit gezakt, beiden diepvoelend naar binnen, ieder op zijn eigen manier.
Je wist het … je werd heel krachtig gemaakt en er was geen reactie alleen verwondering, verbazing, de ander overgeleverd aan machten/krachten om ons heen.
Ons verleidend tot iets wat dan zo duidelijk is en blijft misschien of verandert.
Je zeker voelen, zeker weten.

Waar hoor je bij, wie ben je, wie zijn wij waar komen we vandaan?
Al die vele, vele bewoners van het Universum,
er is geen ledige ruimte het is oneindige oneindigheid.
Wat gebeurde en gebeurt nog steeds daar in de oneindige oneindigheid.

Door oorzaken net als bij ons laat ik het zomaar noemen…
Heftig nog steeds.
Het gaat maar door zo boven, zo beneden.
Er zijn openingen, kantelpunten
die geactiveerd worden wat onnoemelijk veel in beweging zet, het spel bestaande uit veel spelen en ons uitnodigt echt zuiver in onze Kracht te staan en te blijven.
Er worden beproevingen,
verleidingen op grote schaal op ons losgelaten,
de mens als inzet.

Het mag … ze hebben toestemming voor nog een bepaalde tijd, dan niet meer en wij kunnen de tijd korten
de mogelijkheid is er dat heeft te maken aan onze eigen inbreng.

Hoe staan we er in.???????
Zullen vele mensen gaan inzien waar het omgaat, ons Zuivere emotionele lichaam
belevendigd door het Christosbewustzijn,
de Gouden Kracht.

Hiervoor zijn vele rassen bangelijk wat er wordt uitgespeeld nu tot ongekende hoogten te komen om
de maakbare God te worden.
En wij worden meegezogen in al die verwikkelingen tot het besef komend,
waar sta je, wie ben je, wat weet je wat herinner je je nog.?
Vele verleidingen,
afleidingen, beelden wat we waar nemen veranderd worden.

Om zuiver te zien is iedere seconde
belangrijk om bewust, bewuster te worden in onszelf zo de buitenwereld zien kunnen voor wat er speelt.

Tegenkrachten als krachtige wezens, zich zo tonen en ons onderscheidingsvermogen op de proef stellen keer op keer.

Het woord matrix steeds bekender wordt en veel dingen op z’n kop zet.
De oude wereld is niet meer.

Het weten van wat we zijn neemt steeds meer de leiding, het heeft ons nooit verlaten, maar zelfs kan dat je worden afgepakt.
Steeds wakend, bijsturend, verhelderen, zuiveren iedere seconde van je leven hier op aarde.

Daarom zijn wij hier omdat we Weten midden in deze grote verwarringen.
Blijf standvastig en rechtop, als je valt sta je weer opgeeft niks,
je wordt er niet minder op.

Je bent op weg om je Zuivere Bron Wezen voorrang te geven in al je handelen.

Ontmoet elkaar in openheid,
vind de juiste toon, dat helpt allen en alles,
het gaat er dwars doorheen zich niet storend aan al die zijwegen.
Daar ontmoeten we elkaar in de Onbaatzuchtige Liefde,
streng en zacht tegelijk.
Laat het innerlijk vuur branden vol schoonheid en mededogen.

2 Mensen op het bankje naast elkaar in verbazing en verwondering naar elkaar.
Het heeft mij diep geraakt.

Van Hart tot Hart.

Emma Krebs


P.O.L. – Ben je er nog steeds?

(door Sunshine on Brown Skin, English version below)

Soms sms ik mijn mensen, “P.O.L.” (proof of life).
Zodat ze weten dat ze nog steeds belangrijk voor me zijn.
En dat iemand ze echt wil zien.
Deze drie letters dragen in zich oprecht onderzoek:

Gaat het goed met je?
Of ben je gewoon oké?
Ervaar je op dit moment heelheid – al is het maar kort…
Ben je veilig?
Heeft drukte je naar het punt van vergetelheid geleid?
Ben je vergeten dat je meer bent dan wat je kunt “produceren”?
Heeft iemand in je binnenste kring je de laatste tijd omhelsd en niet losgelaten voor een- eenduizend, twee- eenduizend, drie- eenduizend…?
Wordt er naar je geluisterd, zonder agenda, zonder onderbreking, zonder gescript antwoord?

Heb je het laatst tijd gehad om ten minste twee dingen te doen die je leuk vindt?
Heb je bewust momenten met jezelf doorgebracht om even bij jezelf te checken?
Voel je je veilig genoeg om eerlijk te zijn tegen je dierbaren (om je heen)?
Lach je tegenwoordig zomaar uit het niets?
Vraagt iemand je wat je wilt, inclusief jezelf?

Droom je nog?
Heb je een goede en rustige slaap ervaren?
Wil je je hoofd neerleggen en die ogen van je voor de hele dag sluiten?
Ben je op weg naar je ambities?
Is er iets of iemand die je aanmoedigt om langer, groter, waarachtiger te dromen – met meer durf?

Ben je in staat geweest om van anderen te houden vanuit een volle vat?
Is eenzaamheid ongevraagd binnengeslopen – te vaak?
Heb je het aan iemand verteld?
Zorg jij goed voor je lichaam?
Huist er onzekerheid, pijn, angst, trauma, onrust, woede in je tempel?
Gaat je gezondheid achteruit?
Heb je het hoe en waarom van dit fysieke verraad dieper onderzocht?
Ik wil weten dat je je goed genoeg voelt om dat te doen.

Ik voel dat je op een aantal manieren gemist bent.
Wordt je ware zelf ontvoerd?
Waarom heb je je eigen redding niet geprobeerd?
Evenmin heb ik enige aanwijzing gezien van een S.O.S.

Dus als je dit krijgt, en als er nog iets, hoe klein ook van je over is, ben ik klaar en bereid om de oproep te beantwoorden.
Toe, alsjeblieft.
Stuur een Bewijs van in leven zijn.

Bron: https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


P. O. L.
Are You Still With Us?

Sometimes I text my people, “P.O.L.”.
So they know they still matter to me.
And that someone desires to really see them.
These three letters are weighted with genuine inquiry:

Are you well?
Or are you just okay?
Are you, right now, experiencing wholeness- even if only briefly…
Are you safe?
Has busyness led you to the point of obscurity?
Have you forgotten that you’re more than what you can produce?
Lately, has anyone in your inner circle hugged you and not let go for one- one thousand, two- one thousand, three- one thousand…?
Are you being listened to, without agenda, without interruption, without scripted reply?

Have you had time to do at least two things you enjoy lately?
Have you spent conscious moments with yourself, checking in on you?
Do you feel secure enough to be honest with your loved ones (around you)?
Are you smiling unprompted these days?
Is anyone asking you what you want- including you?

Do you still dream?
Have you experienced good and peaceful sleep?
Do you desire to lay your head down, and close those eyes of yours throughout the day?
Are you moving toward your ambitions?
Is there someone or anything encouraging you to dream longer, bigger, truer- with more audacity?

Have you been able to love others from a full vessel?
Has loneliness crept in uninvited- too frequently?
Have you told anyone?
Are you caring well for your body?
Is your temple harboring uncertainty, pain, anxiety, trauma, fear, anger, insecurity?
Is your health retreating?
Have you investigated the deeper how and why of this physical betrayal?
I want to know that you are well enough to do so.

I sense you’re missing in a number of ways.
Is your truest self being abducted?
Why haven’t you attempted your own rescue?
Nor have I seen any intimation of an S. O. S.

So, if you get this, and if any of even the smallest piece of you still remains, I’m ready and willing to answer the call.
Please.
Send Proof of Life.

Sunshine on Brown Skin

https://medium.com/@isismartin/p-o-l-d6c510d6ca4e

Photo by Lucas Andrade: https://www.pexels.com/photo/text-14000469/


Winst = verlies

(door alida holwerda) Afgelopen week zat ik in de auto en luisterde naar een radiopresentator die verslag deed van het leveren van wapens aan Oekraïne. Haar gast in de studio, een defensie specialist, besprak nuchter de tactische moves van het ene land en hoe het ander land daar op reageerde. Welke wapens daar voor nodig zouden zijn, wat deze wapens precies zouden kunnen vernietigen en hoe deze dan het beste opgesteld zouden moeten worden om het meeste effect te hebben. Welke bewegingen er nog te verwachten zouden zijn en hoe de andere partij daar dan op zou kunnen reageren. De schade die dat zou kunnen veroorzaken en hoe dat de ander tot stoppen zou kunnen brengen.

De verslaggevers hadden het met bijna opgetogen radiostemmen over de tactiék, de inzet van het wápensysteem, de effécten, de kosten/baten analyse, de mógelijke gevolgen voor de economie, de mógelijke gevolgen voor de energiemarkt, over hoe het bedrijfsleven mógelijk omzet zouden kunnen halen uit de wederopbouw. Speculaties en aannames ….. want het moest allemaal nog gebeuren.

Ik luisterde naar een bijna zakelijk  koel en klinisch verhaal. In beide landen gebeuren afgrijselijke dingen, steden in puin en onvoorstelbaar veel leed onder de burgerbevolking, gewone mensen die waarschijnlijk maar één dingen willen, gewoon rustig leven.

Nergens in dat hele nieuwsitem kon ik de menselijkheid nog terugvinden. Het woord Mens kwam er niet eens in voor. Geen woord over ouders die hun kinderen afstaan aan de oorlog. Geen woord over de gewonden, de verminkten, de doden. Geen woord over de vernielingen of over het intense verdriet van verlies.

Ik stelde het me voor hoe mijn inmiddels 18-jarige zoon als we daar zouden hebben gewoond waarschijnlijk ook zou deelnemen aan de oorlog. De emoties die dat met zich mee zou brengen, de slapeloze nachten en de gespannen dagen, bang dat de voordeurbel gaat met dat ene bericht dat je nooit maar dan ook nooit zou willen horen.

Direct daarna begon de voorbeschouwing van de internationale voetbalwedstrijd van die avond. De sportverslaggever sprak met opgetogen radiostem over de tactiek van de tráiners, de inzet van de spélers, de effécten, de voors- en de tégens, de gevolgen voor de ranking bij winst of verlies, en over wie er die avond helaas niet bij zou zijn in verband met een heftige blessure ten gevolge van een gemene tackel in de vorige wedstrijd, en het financiële debacle, want of deze miljoenen kostende professional nog op topniveau zou kunnen spelen was maar zeer de vraag.

Een groot voetballer zei ooit ‘voetbal is oorlog’. De verslaggevers neem ik niets kwalijk, zij doen gewoon hun werk, doen verslag van ‘een situatie’. Maar deze woorden omdraaien, ‘oorlog is voetbal’, voelde voor mij in dat moment even net zo kloppend. Stilletjes ben ik naar huis gereden.

Hartegroet, alida & team Wakker

https://wakkerbewustzijn.nl/

Image: Reflections, Ivan op Flickr


Wees het Mens

(door Yinthe Joy)

Wees het Mens dat zijn eigen Blauwdruk Codes Leeft
Wees Eigen Zinnig je Zelf

Wees het Mens dat nimmer kopieert
Wees je Origineel je Zelf

Wees het Mens dat betrokkenheid toont
Wees met Aandacht Aanwezig vanuit je Zelf

Wees het Mens dat zijn eigen Wijze Taal Klank spreekt
Wees Eigen Wijs je Zelf

Wees het Mens dat zijn Hart toont
Wees Open Hartig je Zelf

Wees het Mens dat Rust brengt in de chaos
Wees in alle Rust je Zelf

Wees het Mens dat het Leven toont
Wees Levendig je Zelf

Wees het Mens dat in het NU leeft
Wees NU Krachtig je Zelf

Yinthe *

Bron: https://natuurlijkmenszijn.nl/bewustzijn/wees-het-mens/


Zie mij…

(door Arlette Krol) Zie mij als ik kattig ben
Zie mij als ik huil onder de douche
Zie mij als ik ongeduldig ben
Zie mij als ik onlogische keuzes maak
Zie mij als ik mij onvoorspelbaar gedraag
Zie mij voorbij de gevolgen van mijn daden
Zie mij als ik alleen ben
Zie mij voorbij minder fijne herinneringen
Zie mij voorbij wat je over mij hoort
Zie mij voorbij dat kleine stukje dat je van mij ziet

Ik voel dat als ik werkelijk gezien wordt
Zonder enige frictie of mening
Zonder pijn van ervaringen of gevolgen
Dat ik mijzelf weer kan zien
Dat ik mijzelf kan waarderen
Dat emotie er mag zijn
Dat ik mij volledig kwetsbaar mag voelen
Dat ik mij helemaal mens kan voelen
Dat het leven in elk moment weer opnieuw begonnen kan worden
Omdat je mij kan zien, zie ik mijzelf

Dat is hoe ik jou wil zien
Ongeacht wie je bent
In je pijn en in je lach
In je zachtheid en in je verharding
Voorbij je uitspanningen en ingetogenheid
Voorbij je manieren en besluiten
Ik weet dat jij een hart hebt
En misschien is jouw verbinding met je hart even zoek
Maar omdat ik het zie, kan jij het ook weer voelen
En dan verandert jouw leven
Omdat het dan gaat om wie jij werkelijk bent
Om jouw heelheid waarvan ik maar een fractie zie

Ik zie jou en voel jou helemaal in mijn eigen hart

De tekst is geïnspireerd op de foto’s van deze mensen.
Zij zijn momenteel Nederlandse politici (2021).

Bron: https://joyfulhappening.com/Zie-Mij/

Fotocollage: Henny de Waart

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In English     SEE ME by Arlette Krol

See me when I’m catty
See me when I cry in the shower
See me when I’m impatient
See me when I make illogical choices
See me when I’m behaving unpredictably
See me beyond the consequences of my actions
See me when I’m alone
See me past less pleasant memories
See me beyond what you hear about me
See me beyond that little piece of me you see

I feel that when I’m really seen
Without any friction or opinion
Without pain from experiences or consequences
That I can see myself again
That I can appreciate myself
May every emotion be there
That I can feel completely vulnerable
That I can feel completely human
That life can be started again at any moment
Because you can see me, I see myself

That’s how I want to see you
No matter who you are
In your pain and in your smile
In your softness and in your hardening
Beyond your exertions and modesty
Beyond your ways and decisions
I know you have a heart
And maybe your connection with your heart is lost for a while
But because I see it, you can feel it too
And then your life changes
Because it’s about who you really are
For your wholeness of which I only see a fraction

I see you and feel you all in my own heart

The text is inspired by the photos of these people.
They are currently Dutch politicians (2021).

Source: https://joyfulhappening.com/See-Me/

Photocollage: Henny de Waart


Will you back me up?

(door Ilaina Danckaerts)***~~***Dit is bedoeld voor Iedereen.. Echt iedereen … Dus een algemeen bericht…… ***

Tijdens blegny heb ik iets gezegd over het : I cover your back..
Het borgen van elkaar.. Juist als ‘t even of langer moeilijk gaat.
Dat betekent niet dat we het ” moeten Doen ” voor de ander…. Maar dat we er gewoon Zijn voor elkaar, op de manier die we kunnen….
Het gaat niet om wonderen te willen verrichten…
Maar Gewoon….. Simpel ..
Dat de ander Weet dat degene niet alleen is…
Dat wij, als Mens, mede mens, hier op deze aarde. In dit hologram… Er voor elkaar zijn.
Soms is dat Weten al genoeg…

Van daaruit heb ik dit geschreven….

Will you back me up?

In those moments that I seem to lose it
In those moments when I seem to lose myself

Will you cover my back?
When it’s being attacked
When I crawl to the ground in pain

Will you stand by me?
When I am sitting in a corner
Too afraid to step out and up

Will you be there for me?
When the darkness seems to overcome me
And I can’t see and feel the source anymore

Will you be my friend?
When the laughter has left me
And all I can do is cry

Will you, will you truly?
Cover my back?
When all seems so Dark and I can’t find the courage on my own

Will you, will you?
BE my Friend, also then….?

Dit is in het algemeen bedoeld…
Voor Allen met wie het even Niet ok gaat.
Voor Allen die zich op dat moment eenzaam voelen.
Wetende dat IEDER het zwaar kan hebben.
Wetende dat het Samen zijn ook betekent dat je er voor de ander bent, ook al ben je het misschien niet eens met elkaar…
Wetende dat als we waarlijk ambassadeurschap willen opnemen, we niets of niemand kunnen uitsluiten
Dat we Altijd de moeite nemen om dwars door alle eventuele wallpapers heen, de ander blijven Zien, en erkennen.

Ilaina Danckaerts