Je gezondheid in eigen handen: ziektekiemtheorie ontmaskerd

(fragment) 2. Virussen en exosomen

Virussen (letterlijk ‘vergiften’) werden eind 19de eeuw bedacht op basis van de veronderstelling dat ziekten die niet aan bacteriën kunnen worden toegeschreven, veroorzaakt moeten worden door een microbe die te klein is om onder een normale microscoop te worden waargenomen. De ontwikkeling van de elektronenmicroscoop in de jaren dertig van de vorige eeuw maakte het mogelijk dat microbiologen kleine stipjes in en rond zieke cellen zagen. Ze trokken meteen de conclusie dat deze stipjes virussen waren en de cellen ziek maakten.

Dit was een grote vergissing, want uit onderzoek van de afgelopen decennia is gebleken dat wanneer cellen beginnen af te sterven, ze allerlei deeltjes produceren die niet van ‘virussen’ zijn te onderscheiden; dit kan gebeuren als onderdeel van het normale proces van celdood en -vervanging, of omdat cellen worden beschadigd door toxiciteit. Men denkt dat zulke deeltjes – onder andere bekend als extracellulaire blaasjes en exosomen – functies vervullen zoals het elimineren van ongewenste stoffen en het vervoeren van eiwitten en nucleïnezuren naar andere cellen.

virussen

Bacteriën zijn zelfreplicerende organismen. Virussen zijn veel kleiner, en bestaan slechts uit kleine strengen genetisch materiaal (DNA of RNA) in een eiwitcapsule. Deze deeltjes zijn inert, hebben geen stofwisseling, en kunnen niet op eigen kracht bewegen, groeien of zich voortplanten. Het is absurd om te geloven dat zulke deeltjes onze cellen – die intelligente, zeer complexe organismen zijn en een miljoen keer zo groot – kunnen kapen en doden. Zoals een criticus zegt: ‘om aan virussen ook maar enige handeling toe te schrijven is ongeveer hetzelfde als handelingen toe te schrijven aan het afgehakte hoofd van een overledene’!1

Het medische establishment trakteert ons via de mainstream media op eindeloze angstscenario’s over virale epidemieën, zoals polio, aids, hepatitis C, SARS (severe acute respiratory syndrome), vogelgriep, varkensgriep, ebola, en nu Covid-19 (coronavirus-ziekte).2 In de praktijk worden ‘virale infecties’ nooit gediagnosticeerd door het virus rechtstreeks waar te nemen en te isoleren, maar op basis van indirect bewijs, zoals klinische symptomen, antistofniveaus, of DNA- of RNA-fragmenten waarvan wordt aangenomen dat ze deel uitmaken van een virus.

De juiste manier om het bestaan van een virus te bewijzen is door het te isoleren van een gastheercel, d.w.z. het te scheiden van alle andere cellulaire componenten en afvalstoffen. De standaardprocedure daarvoor is om vloeistof van een zieke af te nemen, het te filteren (om alles ter grootte van bacteriën te verwijderen), het in een ultracentrifuge te laten draaien zodat de bestanddelen in verschillende dichtheidsbanden worden gescheiden, en de gezuiverde virusdeeltjes daaruit te halen zodat ze kunnen worden geanalyseerd en de volgorde van hun genen kan worden vastgesteld.

Deze techniek is gebruikt om exosomen te isoleren, en ook twee soorten zogenaamde virussen: bacteriofagen, die bacteriën zouden aanvallen; en ‘gigantische virussen’, die eencellige organismen zoals algen zouden aanvallen. Een alternatieve opvatting is dat deze twee soorten sporen in feite bacteriën en algen helpen door hun genetisch materiaal met hen te delen. Sommige bacteriën en algen lijken onder zeer ongunstige omstandigheden in deze sporen te veranderen, en vervolgens weer naar hun oorspronkelijke vorm terug te keren zodra de normale omstandigheden zijn hersteld.3

Geen enkel virus waarvan wordt aangenomen dat het bij mensen ziekten veroorzaakt, is ooit met behulp van bovenstaande techniek geïsoleerd. In plaats daarvan nemen virologen vloeistof van een zieke af die allerlei verontreinigingen bevat (het virus wordt verondersteld er een van te zijn), en voegen deze vervolgens toe aan een cultuur van menselijke of apencellen die ‘uitgehongerd’ zijn (om de opname van het virus te bevorderen) en die met antibiotica en andere chemicaliën zijn vergiftigd. Als sommige van de cellen vervolgens ziek worden of sterven, dan gaat men ervan uit dat het onzichtbare virus daarvoor verantwoordelijk is – en zegt men dat het is ‘geïsoleerd’!4

De procedure voor het ‘isoleren’ van het mazelenvirus voor gebruik in vaccins is als volgt.5 Was niercellen van apen met trypsine (een enzym van een varken), waardoor de cellen beginnen op te lossen. Voeg ze toe aan een celcultuur die antibiotica bevat, en voeg foetaal runderserum toe (een groeisupplement dat lichaamsvreemd genetisch materiaal bevat en deeltjes die niet te onderscheiden zijn van virussen). Voeg vervolgens een urine-, slijm- of speekselmonster toe van een mazelenpatiënt. Als de cellen tekenen van beschadiging beginnen te vertonen, dan wordt dit aan het mazelenvirus toegeschreven.

Op geen enkel moment wordt het virus feitelijk waargenomen, gezuiverd en gefotografeerd met een elektronenmicroscoop. Er wordt ook geen controle-experiment uitgevoerd om erachter te komen wat er zou gebeuren als dezelfde gifstoffen aan de celcultuur zouden worden toegevoegd maar zonder het monster van menselijk materiaal (en het zogenaamde virus). Tijdens een proces in Duitsland over de vraag of het bestaan van het mazelenvirus ooit is bewezen, gaf dr. Stefan Lanka opdracht aan een onafhankelijk laboratorium om dit controle-experiment uit te voeren. Het toonde aan dat de weefsels in de celcultuur stierven, zelfs als er geen materiaal van een ‘geïnfecteerde’ patiënt aan werd toegevoegd.6

Geen zogenaamd ziekteverwekkende virussen zijn ooit met een elektronenmicroscoop waargenomen in mensen of dieren, of in hun lichaamsvloeistoffen zoals bloed en speeksel. Ze zijn alleen gefotografeerd in celculturen waarin beschadigde cellen uit elkaar beginnen te vallen – waarbij allerlei virusachtige deeltjes vrijkomen, waaronder exosomen.

exosoom
Covid-virus

Boven: een exosoom-bevattend blaasje in een cel. Onder: het ‘Covid-19-virus’ in een cel. (odysee.com)

Om te bewijzen dat een virus ziekte veroorzaakt, dienen wetenschappers aan proefdieren zoals muizen of apen vloeistof toe die het virus zou bevatten. Als de dieren ziekteverschijnselen vertonen, dan worden deze aan het virus toegeschreven. Apen worden bijvoorbeeld vastgebonden in een vacuümkamer en ‘met mazelen geïnfecteerde’ vloeistoffen worden in hun luchtpijp en longen gepompt via een slangetje in hun neus; alle weefselschade wordt vervolgens toegeschreven aan het mazelenvirus, in plaats van aan de mishandeling die ze hebben ondergaan.

In 1908 werd een experiment uitgevoerd waarbij het ruggenmerg van een aan polio overleden jongen werd fijngehakt en vermengd met water. Dit mengsel, waarvan werd aangenomen dat het het poliovirus bevatte, werd vervolgens aan twee apen te drinken gegeven, maar ze vertoonden geen ziekteverschijnselen. Vervolgens werd het in hun ledematen geïnjecteerd, maar opnieuw zonder enig effect. Ten slotte werd het rechtstreeks in hun hersenen geïnjecteerd. Dit keer stierf de ene aap onmiddellijk, terwijl de andere langzaam verlamd raakte. Dit grove experiment was de eerste keer dat wetenschappers zogenaamd het poliovirus ‘isoleerden’ en ‘bewezen’ dat het besmettelijk was.7

Virologen hebben nog nooit een volledig genoom uit een zogenaamd ziekteverwekkend virus gehaald en vervolgens van begin tot eind gesequenced. Tegenwoordig worden computerprogramma’s gebruikt om duizenden geselecteerde DNA- of RNA-fragmenten die bij patiënten worden aangetroffen, kunstmatig samen te brengen in een compleet ‘viraal’ genoom, door overlappende gebieden te matchen en ontbrekende genen gewoon toe te voegen. Dit staat bekend als een ‘in silico’ (door een computer gemaakt) genoom.

Wetenschappers kibbelen gewoonlijk jarenlang over welke stukjes genetische code bij een bepaald ‘virus’ horen; bij het mazelenvirus duurde dit decennia. Maar in het geval van SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 zou veroorzaken (een ‘nieuwe’ ziekte zonder nieuwe symptomen), was het een kwestie van een paar muisklikken. Daarbij zocht men naar genetische stukjes die vergelijkbaar zijn met die welke zijn geclassificeerd als stukjes van het eerste SARS-coronavirus uit 2003 (dat ook nooit op de juiste manier is geïsoleerd) en vervolgens gaf men een computer de opdracht om ze aan elkaar te plakken.

De oorspronkelijke Chinese versie van het SARS-CoV-2-genoom wordt nu als sjabloon gebruikt door andere laboratoria die op zoek zijn naar het virus. Maar door de diversiteit aan genetische fragmenten in ons lichaam vinden ze nooit een perfecte match, en eventuele verschillen worden dan gehypet als potentieel dodelijke ‘mutaties’. Het is opmerkelijk dat het genoom van SARS-CoV-2 snel zou muteren en in lengte zou variëren van 26 tot 32 duizend basen, terwijl het genoom van elk type bacteriofaag en gigantisch virus, dat wél op de juiste manier is geïsoleerd, altijd exact dezelfde lengte en samenstelling heeft.

Veel wetenschappers en publieke gezondheidsinstanties hebben toegegeven dat SARS-CoV-2 niet is geïsoleerd en gezuiverd.8 Een beloning van 1,5 miljoen euro is uitgeloofd voor wie kan bewijzen dat het virus bestaat.9 Dit betekent dat geen van de tests voor het virus (of beter gezegd zogenaamde fragmenten van het zogenaamde virus) ooit is gevalideerd. Virologen geven toe dat de tests kunnen reageren op materiaal uit andere bronnen, waaronder andere veronderstelde virussen.

Covid-‘gevallen’ worden voornamelijk gediagnosticeerd met behulp van de PCR (polymerase-kettingreactie) techniek. Elke PCR-cyclus verdubbelt het aantal genetische strengen waarnaar wordt gezocht, dus na 30 cyclussen zijn ze een miljard keer vermenigvuldigd (dit is alleen nodig omdat ze in zulke kleine hoeveelheden aanwezig zijn). De tests gebruiken tussen de 30 en 45 cyclussen, hoewel alles boven de 30 een hoog percentage ‘valse positieven’ oplevert.10 Op de testkits staat letterlijk de waarschuwing: ‘Alleen voor onderzoeksdoeleinden. Niet gebruiken om een diagnose te stellen.’ Maar de Covid-cult zou niet bestaan zonder het misbruik van PCR, dat zelfs gezonde mensen kan veranderen in ‘bevestigde gevallen’ en dus potentiële ‘oma-killers’.

Om te testen of het denkbeeldige Covid-virus ziekteverwekkend is, voerden onderzoekers een experiment uit waarbij ze een giftige vloeistof uit apencellen die op de kweek waren gezet met menselijk longpus (dat het virus zou bevatten) en schadelijke chemicaliën in de neuzen van transgene muizen brachten. Minder dan de helft van de muizen vertoonde symptomen: de ergste waren gewichtsverlies (geen Covid-symptoom) en ‘een licht borstelige vacht’ (bij mensen nog niet geconstateerd!). Bovendien kwamen de bevindingen van de autopsie bij de transgene muizen niet overeen met die bij Covid-patiënten.11 Toch wordt deze studie geprezen als bewijs dat ‘SARS-CoV-2’ Covid veroorzaakt.

In een ander onderzoek werd vloeistof van een Covid-patiënt onder hoge druk in de luchtpijp van zes makaken gespoten. Dit veroorzaakte enige schade aan hun longen (bedenk dat longontsteking kan worden veroorzaakt door het inademen van braaksel of een schadelijke stof), maar na zes dagen waren de aandoeningen grotendeels verdwenen. Geen van de apen ontwikkelde zichtbare klinische symptomen, behalve dat een aap gedeeltelijk zijn eetlust verloor. De onderzoekers waren blij met dit resultaat omdat het overeenkwam met het feit dat de meeste mensen die positief testen op ‘het virus’ volledig gezond zijn!12 En zo gaat de zwendel maar door.

Kortom, virologie is een waardeloze maar gevaarlijke pseudowetenschap, gebaseerd op een verkeerde interpretatie van microdeeltjes geproduceerd door dood en stervend weefsel. SARS-CoV-2 is een door de computer gefabriceerde fantasie. En de Covid-19-crisis is volledig door mensen gecreëerd.

Verwijzingen

 1. Arthur M. Baker, Exposing the myth of the germ theory, College of Practical Homoeopathy, 2005.
 2. Torsten Engelbrecht, Claus Köhnlein, Samantha Bailey en Stefano Scoglio, Virus Mania: How the medical industry continually invents epidemics, making billion-dollar profits at our expense, Books on Demand, 3de ed., 2021.
 3. Stefan LankaThe causes of the corona crisis are clearly identified, 2020.
 4. Andrew Kaufman en Tom Cowan, Statement on virus isolation, februari 2021; Stefan Lanka, Dismantling the virus theory, 2015; Stefan Lanka, The virus misconception, Deel 1: ‘The “measles virus” as an example’, Deel 2: ‘The beginning and the end of the corona crisis’, 2020; Janine Roberts, Fear of the Invisible: An investigation of viruses and vaccines, HIV and AIDS, Impact Investigative Media Productions, 2de ed., 2009 (zie Fear of the invisible).
 5. Cdc.gov; Mark Hanley, Hamer: A critical look at healthcareacriticallookat.com, 2018, blz. 28-30.
 6. Lanka, ‘The “measles virus” as an example’; learninggnm.com/SBS/documents/virus-trial.html.
 7. Thomas CowanVaccines, Autoimmunity, and the Changing Nature of Childhood Illness, Chelsea Green Publishing, 2018, hfst. 9; Roberts, Fear of the Invisible, blz. 45.
 8. Engelbrecht e.a., Virus Mania, blz. 473-9; Sam Bailey, The truth about virus isolation, april 2021; Andrew Kaufman,The rooster in the river of rats, 2020.
 9. samueleckert.net/isolate-truth-fund.
 10. nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.htmlchildrenshealthdefense.org/defender/pcr-testing-incorrect-use.
 11. L. Bao e.a., ‘The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice’, Nature, deel 583, 2020, blz. 830-3; Andrew Kaufman, Zero evidence that COVID fulfills Koch’s 4 germ theory postulates, september 2020.
 12. C. Shan e.a., ‘Infection with novel coronavirus (SARS-CoV-2) causes pneumonia in Rhesus macaques’, Cell Research, deel 30, 2020, blz. 670-7.

3. Ziekte en psyche

Onze gezondheidstoestand wordt bepaald door onze voeding en levensstijl, door de omgeving waarin we leven, door hoe we omgaan met onze levenservaringen, en door onze gedachten, emoties, overtuigingen en verwachtingen. Orgaanstoornissen kunnen niet alleen het gevolg zijn van slechte voeding, giftige stoffen en verwondingen, maar ook van emotioneel en psychisch stressvolle ervaringen. Verschillende soorten conflicten beïnvloeden verschillende hersengebieden, wat resulteert in symptomen in de corresponderende organen of weefsels.1 Psyche, hersenen en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Angst, waaronder angst voor ziektekiemen, is zeer besmettelijk en kan de gezondheid aantasten of zelfs dodelijk zijn. Zo werden in 1853 twee jonge Fransen gebeten door dezelfde hond. De een stierf binnen een maand aan ‘hondsdolheid’, maar de ander wist dit niet omdat hij naar Amerika was vertrokken. Vijftien jaar later keerde hij terug naar Frankrijk en hoorde over de dood van zijn vroegere vriend. Hij ontwikkelde vervolgens zelf symptomen van hondsdolheid en stierf binnen drie weken.2

Afrikaanse artsen schrijven de aids-ziekte soms toe aan het ‘voodoo-dood-syndroom’, een term voor psychisch veroorzaakte ziekten. Een verpleegkundige meldde dat toen een groep ernstig zieke patiënten werd getest en ze ontdekten dat ze negatief waren op het ‘virus’, ze plotseling herstelden en weer helemaal gezond werden.3

In 2006 werd in Portugal een aflevering van een populaire soap voor tieners uitgezonden, waarin de personages besmet raakten met een levensbedreigend virus en last kregen van huiduitslag, duizeligheid en ademhalingsmoeilijkheden. Kort daarna kregen meer dan 300 Portugese studenten dezelfde symptomen en verschillende scholen moesten sluiten. Na onderzoek werd geconcludeerd dat de symptomen van de studenten werden veroorzaakt door massahysterie door het kijken naar het televisieprogramma.4

Een jongeman die bij een klinisch onderzoek betrokken was, probeerde zelfmoord te plegen door een overdosis van het geteste medicijn te nemen. Hij was ervan overtuigd dat hij zou sterven, kreeg ernstige symptomen en belandde zwetend en bevend en met een extreem lage bloeddruk in het ziekenhuis. Het bleek echter dat hij deel uitmaakte van de controlegroep en dat de pillen die hij had ingenomen ongevaarlijke placebo’s waren. Toen de dokter hem dit vertelde, herstelde hij binnen 15 minuten.5

Een recente studie van Covid-19 concludeerde: ‘Negatieve informatie die herhaaldelijk via de massamedia wordt verspreid kan de volksgezondheid negatief beïnvloeden in de vorm van nocebo-effecten en massahysterie.’ Dit kan leiden tot fysieke symptomen zoals zwakte, hoofdpijn of een gevoel van verstikking – een verschijnsel dat bekendstaat als massa psychogene ziekte of epidemische hysterie.6

Door de huidige obsessie met Covid loopt iedereen die sterft de kans om als ‘Covid-slachtoffer’ te worden bestempeld – niet alleen mensen met een longontsteking, maar zelfs mensen die sterven aan een hartaanval, verkeersongeval of schotwonden. Niettemin laten zelfs de officiële cijfers zien dat de kans om aan of met Covid te sterven uiterst klein is, behalve bij hoogbejaarden. Toch is een intense campagne van sensationele, angstzaaiende propaganda erin geslaagd de meerderheid van de bevolking ervan te overtuigen dat een dodelijk virus snel om zich heen grijpt en dat alleen draconische maatregelen hen kunnen redden.

Overlevingspercentages van Covid-19 per leeftijdsgroep in de Verenigde Staten7
0-17 jaar99,998%
18-49 jaar99,95%
50-64 jaar99,4%
65+ jaar91%

Lockdowns, gedwongen afzondering, verplichte mondkapjes en beperking van menselijke contacten vormen een ongekende inbreuk op burgerlijke vrijheden. De shutdowns hebben de wereldeconomie verwoest en het leven van vele miljoenen mensen kapotgemaakt.8 Maar tientallen onderzoeken hebben aangetoond dat er wereldwijd geen verband blijkt te bestaan tussen strenge lockdown-maatregelen en lagere sterfte- en ziektecijfers.9 De meeste ‘Covid’-slachtoffers zijn overleden aan bestaande gezondheidsproblemen, verergerd door angst, paranoia, stress, isolement en wanhoop, in combinatie met giftige medicatie en invasieve beademing, en verschillende vormen van milieu- en elektromagnetische vervuiling.10

cartoon

Zoals H.L. Mencken eens zei: ‘Het hele doel van de praktische politiek is om het volk bang te houden (zodat men schreeuwt om in veiligheid te worden gebracht), door een eindeloze reeks schrikbeelden te verspreiden, waarvan de meeste denkbeeldig zijn.’ Onder het voorwendsel van een strijd tegen een ‘killer virus’ proberen donkere krachten een surveillancestaat te vestigen die wordt geregeerd door een medische technocratie. Het goede nieuws is dat hoewel veel mensen nog steeds in de ban van de Covid-manie zijn, anderen juist een bewustwording ervaren; ze trekken het mainstream-groepsdenken en de kiemtheorie-dogma’s in twijfel, en vormen nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden.

Verder lezen (bron): https://www.theosofie.net/onlineliteratuur/artikelenPratt/ziektekiemontmaskerd.html


Your Booster Life: How Big Pharma Adopted the Subscription Model of Profitability

(BY JULIUS RUECHEL) adapted from the book Autopsy of a Pandemic.

From: https://brownstone.org/articles/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/

If a plumber with a lifetime of experience were to tell you that water runs uphill, you would know he is lying and that the lie is not accidental. It is a lie with a purpose. If you can also demonstrate that the plumber knows in advance that the product he is promoting with that lie is snake oil, you have evidence for a deliberate con. And once you understand what’s really inside that bottle of snake oil, you will begin to understand the purpose of the con.

One of the most common reasons given for mass COVID vaccinations is the idea that if we reach herd immunity through vaccination, we can starve the virus out of existence and get our lives back. It’s the COVID-Zero strategy or some variant of it.

By now it is abundantly clear from the epidemiological data that the vaccinated are able to both catch and spread the disease. Clearly vaccination isn’t going to make this virus disappear. Only a mind that has lost its grasp on reality can fail to see how ridiculous all this has become.

But a tour through pre-COVID science demonstrates that, from day one, long before you and I had even heard of this virus, it was 100% inevitable and 100% predictable that these vaccines would never be capable of eradicating this coronavirus and would never lead to any kind of lasting herd immunity. Even worse, lockdowns and mass vaccination have created a dangerous set of circumstances that interferes with our immune system’s ability to protect us against other respiratory viruses. They also risk driving the evolution of this virus towards mutations that are more dangerous to both the vaccinated and the unvaccinated alike. Lockdowns, mass vaccinations, and mass booster shots were never capable of delivering on any of the promises that were made to the public.

And yet, vaccination has been successfully used to control measles and even to eradicate smallpox. So, why not COVID? Immunity is immunity, and a virus is a virus is a virus, right? Wrong! Reality is far more complicated… and more interesting.

This Deep Dive exposes why, from day one, the promise of COVID-Zero can only ever have been a deliberately dishonest shell game designed to prey on a lack of public understanding of how our immune systems work and on how most respiratory viruses differ from other viruses that we routinely vaccinate against. We have been sold a fantasy designed to rope us into a pharmaceutical dependency as a deceitful trade-off for access to our lives. Variant by variant. For as long as the public is willing to go along for the ride.

Exposing this story does not require incriminating emails or whistleblower testimony. The story tells itself by diving into the long-established science that every single virologist, immunologist, evolutionary biologist, vaccine developer, and public health official had access to long before COVID began. As is so often the case, the devil is hidden in the details. As this story unfolds it will become clear that the one-two punch of lockdowns and the promise of vaccines as an exit strategy began as a cynical marketing ploy to coerce us into a never-ending regimen of annual booster shots intentionally designed to replace the natural “antivirus security updates” against respiratory viruses that come from hugs and handshakes and from children laughing together at school. We are being played for fools.

This is not to say that there aren’t plenty of other opportunists taking advantage of this crisis to pursue other agendas and to tip society into a full-blown police state. One thing quickly morphs into another. But this essay demonstrates that never-ending boosters were the initial motive for this global social-engineering shell game ― the subscription-based business model, adapted for the pharmaceutical industry. “Immunity as a service”.

So, let’s dive into the fascinating world of immune systems, viruses, and vaccines, layer by layer, to dispel the myths and false expectations that have been created by deceitful public health officials, pharmaceutical lobbyists, and media manipulators. What emerges as the lies are peeled apart is both surprising and more than a little alarming.

“Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth.” – Sherlock Homes” ― Sir Arthur Conan Doyle

Viral Reservoirs: The Fantasy of Eradication

Eradication of a killer virus sounds like a noble goal. In some cases it is, such as in the case of the smallpox virus. By 1980 we stopped vaccinating against smallpox because, thanks to widespread immunization, we starved the virus of available hosts for so long that it died out. No-one will need to risk their life on the side effects of a smallpox vaccination ever again because the virus is gone. It is a public health success story. Polio will hopefully be next ― we’re getting close.

But smallpox is one of only two viruses (along with rinderpest) that have been eradicated thanks to vaccination. Very few diseases meet the necessary criteria. Eradication is hard and only appropriate for very specific families of viruses.

Smallpox made sense for eradication because it was a uniquely human virus ― there was no animal reservoir. By contrast, most respiratory viruses including SARS-CoV-2 (a.k.a. COVID) come from animal reservoirs: swine, birds, bats, etc. As long as there are bats in caves, birds in ponds, pigs in mud baths, and deer living in forests, respiratory viruses are only controllable through individual immunity, but it is not possible to eradicate them. There will always be a near-identical cousin brewing in the wings.

Even the current strain of COVID is already cheerfully jumping onwards across species boundaries. According to both National Geographic and Nature magazine, 40% of wild deer tested positive for COVID antibodies in a study conducted in Michigan, Illinois, New York, and Pennsylvania. It has also been documented in wild mink and has already made the species jump to other captive animals including dogs, cats, otters, leopards, tigers, and gorillas. A lot of viruses are not fussy. They happily adapt to new opportunities. Specialists, like smallpox, eventually go extinct. Generalists, like most respiratory viruses, never run out of hosts to keep the infection cycle going, forever.

As long as we share this planet with other animals, it is extremely deceitful to give anyone the impression that we can pursue any scorched earth policy that can put this genie back in the bottle. With an outbreak on this global scale, it was clear that we were always going to have to live with this virus. There are over 200 other endemic respiratory viruses that cause colds and flus, many of which circulate freely between humans and other animals. Now there are 201. They will be with us forever, whether we like it or not.

SARS: The Exception to the Rule?

This all sounds well and good, but the original SARS virus did disappear, with public health measures like contact tracing and strict quarantine measures taking the credit. However, SARS was the exception to the rule. When it made the species jump to humans, it was so poorly adapted to its new human hosts that it had terrible difficulty spreading. This very poor level of adaptation gave SARS a rather unique combination of properties:

SARS was extremely difficult to catch (it was never very contagious)

SARS made people extremely sick.

SARS did not have pre-symptomatic spread.

These three conditions made the SARS outbreak easy to control through contact tracing and through the quarantine of symptomatic individuals. SARS therefore never reached the point where it circulated widely among asymptomatic community members.

By contrast, by January/February of 2020 it was clear from experiences in China, Italy, and the outbreak on the Diamond Princess cruise ship (more on that story later) that the unique combination of conditions that made SARS controllable were not going to be the case with COVID. COVID was quite contagious (its rapid spread showed that COVID was already well adapted to spreading easily among its new human hosts), most people would have mild or no symptoms from COVID (making containment impossible), and that it was spreading by aerosols produced by both symptomatic and pre-symptomatic people (making contact tracing a joke).

In other words, it was clear by January/February 2020 that this pandemic would follow the normal rules of a readily transmissible respiratory epidemic, which cannot be reined in the way SARS was. Thus, by January/February of 2020, giving the public the impression that the SARS experience could be replicated for COVID was a deliberate lie – this genie was never going back inside the bottle.

Fast Mutations: The Fantasy of Control through Herd Immunity

Once a reasonably contagious respiratory virus begins circulating widely in a community, herd immunity can never be maintained for very long. RNA respiratory viruses (such as influenza viruses, respiratory syncytial virus (RSV), rhinoviruses, and coronaviruses) all mutate extremely fast compared to viruses like smallpox, measles, or polio. Understanding the difference between something like measles and a virus like COVID is key to understanding the con that is being perpetrated by our health institutions. Bear with me here, I promise not to get too technical.

All viruses survive by creating copies of themselves. And there are always a lot of “imperfect copies” — mutations — produced by the copying process itself. Among RNA respiratory viruses these mutations stack up so quickly that there is rapid genetic drift, which continually produces new strains. Variants are normal. Variants are expected. Variants make it virtually impossible to build the impenetrable wall of long-lasting herd immunity required to starve these respiratory viruses out of existence. That’s one of several reasons why flu vaccines don’t provide long-lasting immunity and have to be repeated annually ― our immune system constantly needs to be updated to keep pace with the inevitable evolution of countless unnamed “variants.”

This never-ending conveyor belt of mutations means that everyone’s immunity to COVID was always only going to be temporary and only offer partial cross-reactive protection against future re-infections. Thus, from day one, COVID vaccination was always doomed to the same fate as the flu vaccine ― a lifelong regimen of annual booster shots to try to keep pace with “variants” for those unwilling to expose themselves to the risk of a natural infection. And the hope that by the time the vaccines (and their booster shots) roll off the production line, they won’t already be out of date when confronted by the current generation of virus mutations.

Genetic drift caused by mutations is much slower in viruses like measles, polio, or smallpox, which is why herd immunity can be used to control these other viruses (or even eradicate them as in the case of smallpox or polio). The reason the common respiratory viruses have such rapid genetic drift compared to these other viruses has much less to do with how many errors are produced during the copying process and much more to do with how many of those “imperfect” copies are actually able to survive and produce more copies.

A simple virus with an uncomplicated attack strategy for taking over host cells can tolerate a lot more mutations than a complex virus with a complicated attack strategy. Complexity and specialization put limits on how many of those imperfect copies have a chance at becoming successful mutations. Simple machinery doesn’t break down as easily if there is an imperfection in the mechanical parts. Complicated high-tech machinery will simply not work if there are even minor flaws in precision parts.

For example, before a virus can hijack the DNA of a host cell to begin making copies of itself, the virus needs to unlock the cell wall to gain entry. Cellular walls are made of proteins and are coated by sugars; viruses need to find a way to create a doorway through that protein wall. A virus like influenza uses a very simple strategy to get inside ― it locks onto one of the sugars on the outside of the cell wall in order to piggyback a ride as the sugar is absorbed into the cell (cells use sugar as their energy source). It’s such a simple strategy that it allows the influenza virus to go through lots of mutations without losing its ability to gain entry to the cell. Influenza’s simplicity makes it very adaptable and allows many different types of mutations to thrive as long as they all use the same piggyback entry strategy to get inside host cells.

By contrast, something like the measles virus uses a highly specialized and very complicated strategy to gain entry to a host cell. It relies on very specialized surface proteins to break open a doorway into the host cell. It’s a very rigid and complex system that doesn’t leave a lot of room for errors in the copying process. Even minor mutations to the measles virus will cause changes to its surface proteins, leaving it unable to gain access to a host cell to make more copies of itself. Thus, even if there are lots of mutations, those mutations are almost all evolutionary dead ends, thus preventing genetic drift. That’s one of several reasons why both a natural infection and vaccination against measles creates lifetime immunity ― immunity lasts because new variations don’t change much over time.

Most RNA respiratory viruses have a high rate of genetic drift because they all rely on relatively simple attack strategies to gain entry to host cells. This allows mutations to stack up quickly without becoming evolutionary dead ends because they avoid the evolutionary trap of complexity.

Coronaviruses use a different strategy than influenza to gain access to host cells. They have proteins on the virus surface (the infamous S-spike protein, the same one that is mimicked by the vaccine injection), which latches onto a receptor on the cell surface (the ACE2 receptor) ― a kind of key to unlock the door. This attack strategy is a little bit more complicated than the system used by influenza, which is probably why genetic drift in coronaviruses is slightly slower than in influenza, but it is still a much much simpler and much less specialized system than the one used by measles. Coronaviruses, like other respiratory viruses, are therefore constantly producing a never-ending conveyor belt of “variants” that make long-lasting herd immunity impossible. Variants are normal. The alarm raised by our public health authorities about “variants” and the feigned compassion of pharmaceutical companies as they rush to develop fresh boosters capable of fighting variants is a charade, much like expressing surprise about the sun rising in the East.

Once you got immunity to smallpox, measles, or polio, you had full protection for a few decades and were protected against severe illness or death for the rest of your life. But for fast-mutating respiratory viruses, including coronaviruses, within a few months they are sufficiently different that your previously acquired immunity will only ever offer partial protection against your next exposure. The fast rate of mutation ensures that you never catch the exact same cold or flu twice, just their closely related constantly evolving cousins. What keeps you from feeling the full brunt of each new infection is cross-reactive immunity, which is another part of the story of how you are being conned, which I will come back to shortly.

Blind Faith in Central Planning: The Fantasy of Timely Doses

But let’s pretend for a moment that a miraculous vaccine could be developed that could give us all 100% sterilizing immunity today. The length of time it takes to manufacture and ship 8 billion doses (and then make vaccination appointments for 8 billion people) ensures that by the time the last person gets their last dose, the never-ending conveyor belt of mutations will have already rendered the vaccine partially ineffective. True sterilizing immunity simply won’t ever happen with coronaviruses. The logistics of rolling out vaccines to 8 billion people meant that none of our vaccine makers or public health authorities ever could have genuinely believed that vaccines would create lasting herd immunity against COVID.

So, for a multitude of reasons, it was a deliberate lie to give the public the impression that if enough people take the vaccine, it would create lasting herd immunity. It was 100% certain, from day one, that by the time the last dose is administered, the rapid evolution of the virus would ensure that it would already be time to start thinking about booster shots. Exactly like the flu shot. Exactly the opposite of a measles vaccine. Vaccines against respiratory viruses can never provide anything more than a temporary cross-reactive immunity “update” ― they are merely a synthetic replacement for your annual natural exposure to the smorgasbord of cold and flu viruses. Immunity as a service, imposed on society by trickery. The only question was always, how long between booster shots? Weeks, months, years?

Spiked: The Fantasy of Preventing Infection

The current crop of COVID vaccines was never designed to provide sterilizing immunity – that’s not how they work. They are merely a tool designed to teach the immune system to attack the S-spike protein, thereby priming the immune system to reduce the severity of infection in preparation for your inevitable future encounter with the real virus. They were never capable of preventing infection, nor of preventing spread. They were merely designed to reduce your chance of being hospitalized or dying if you are infected. As former FDA commissioner Scott Gottlieb, who is on Pfizer’s board, said: “the original premise behind these vaccines were [sic] that they would substantially reduce the risk of death and severe disease and hospitalization. And that was the data that came out of the initial clinical trials.” Every first-year medical student knows that you cannot get herd immunity from a vaccine that does not stop infection.

In other words, by their design, these vaccines can neither stop you from catching an infection nor stop you from transmitting the infection to someone else. They were never capable of creating herd immunity. They were designed to protect individuals against severe outcomes if they choose to take them – a tool to provide temporary focused protection for the vulnerable, just like the flu vaccine. Pushing for mass vaccination was a con from day one. And the idea of using vaccine passports to separate the vaccinated from the unvaccinated was also a con from day one. The only impact these vaccine passports have on the pandemic is as a coercive tool to get you to roll up your sleeve. Nothing more.

Antibodies, B-Cells, and T-Cells: Why Immunity to Respiratory Viruses Fades So Quickly

There are multiple interconnected parts to why immunity to COVID, or any other respiratory virus, is always only temporary. Not only is the virus constantly mutating but immunity itself fades over time, not unlike the way our brains start forgetting how to do complicated math problems unless they keep practicing. This is true for both immunity acquired through natural infection and immunity acquired through vaccination.

Our immune systems have a kind of immunological memory ― basically, how long does your immune system remember how to launch an attack against a specific kind of threat. That memory fades over time. For some vaccines, like diphtheria and tetanus, that immunological memory fades very slowly. The measles vaccine protects for life. But for others, like the flu vaccine, that immunological memory fades very quickly.

On average, the flu vaccine is only about 40% effective to begin with. And it begins to fade almost immediately after vaccination. By about 150 days (5 months), it reaches zero.

The solution to this strange phenomenon lies in the different types of immune system responses that are triggered by a vaccine (or by exposure to the real thing through a natural infection). This has big implications for coronavirus vaccines, but I’ll get to that in a moment. First a little background information…

A good analogy is to think of our immune system like a medieval army. The first layer of protection began with generalists – guys armed with clubs that would take a swing at everything – they were good for keeping robbers and brigands at bay and for conducting small skirmishes. But if the attack was bigger, then these generalists were quickly overwhelmed, serving as arrow fodder to blunt the attack on the more specialized troops coming up behind them. Spearmen, swordsmen, archers, cavalry, catapult operators, siege tower engineers, and so on. Each additional layer of defense has a more expensive kit and takes ever greater amounts of time to train (an English longbowman took years to build up the necessary skill and strength to become effective). The more specialized a troop is, the more you want to hold them back from the fight unless it’s absolutely necessary because they are expensive to train, expensive to deploy, and make a bigger mess when they fight that needs to be cleaned up afterwards. Always keep your powder dry. Send in the arrow fodder first and slowly ramp up your efforts from there.

Our immune system relies on a similar kind of layered system of defense. In addition to various non-specific rapid response layers that take out the brigands, like natural killer cells, macrophages, mast cells, and so on, we also have many adaptive (specialized) layers of antibodies (i.e. IgA, IgG, IgM immunoglobulin) and various types of highly specialized white blood cells, like B-cells and T-cells. Some antibodies are released by regular B-cells. Others are released by blood plasma. Then there are memory B-cells, which are capable of remembering previous threats and creating new antibodies long after the original antibodies fade away. And there are various types of T-cells (again with various degrees of immunological memory), like natural killer T-cells, killer T-cells, and helper T-cells, all of which play various roles in detecting and neutralizing invaders. In short, the greater the threat, the more troops are called into the fight.

This is clearly a gross oversimplification of all the different interconnected parts of our immune system, but the point is that a mild infection doesn’t trigger as many layers whereas a severe infection enlists the help of deeper layers, which are slower to respond but are much more specialized in their attack capabilities. And if those deeper adaptive layers get involved, they are capable of retaining a memory of the threat in order to be able to mount a quicker attack if a repeat attack is recognized in the future. That’s why someone who was infected by the dangerous Spanish Flu in 1918 might still have measurable T-cell immunity a century later but the mild bout of winter flu you had a couple of years ago might not have triggered T-cell immunity, even though both may have been caused by versions of the same H1N1 influenza virus.

As a rule of thumb, the broader the immune response, the longer immunological memory will last. Antibodies fade in a matter of months, whereas B-cell and T-cell immunity can last a lifetime.

Another rule of thumb is that a higher viral load puts more strain on your immune defenses, thus overwhelming the rapid response layers and forcing the immune system to enlist the deeper adaptive layers. That’s why nursing homes and hospitals are more dangerous places for vulnerable people than backyard barbecues. That’s why feedlot cattle are more vulnerable to viral diseases than cattle on pasture. Viral load matters a lot to how easily the generalist layers are overwhelmed and how much effort your immune system has to make to neutralize a threat.

Where the infection happens in the body also matters. For example, an infection in the upper respiratory tract triggers much less involvement from your adaptive immune system than when it reaches your lungs. Part of this is because your upper respiratory tract is already heavily preloaded with large numbers of generalist immunological cells that are designed to attack germs as they enter, which is why most colds and flus never make it deeper into the lungs. The guys with the clubs are capable of handling most of the threats that try to make through the gate. Most of the specialized troops hold back unless they are needed.

Catching a dangerous disease like measles produces lifetime immunity because an infection triggers all the deep layers that will retain a memory of how to fight off future encounters with the virus. So does the measles vaccine. Catching a cold or mild flu generally does not.

From an evolutionary point of view, this actually makes a lot of sense. Why waste valuable resources developing long-lasting immunity (i.e. training archers and building catapults) to defend against a virus that did not put you in mortal danger. A far better evolutionary strategy is to evolve a narrower generalist immune response to mild infections (i.e. most cold and flu viruses), which fades quickly once the threat is conquered, but invest in deep long-term broad-based immunity to dangerous infections, which lasts a very long time in case that threat is ever spotted on the horizon again. Considering the huge number of threats our immune systems face, this strategy avoids the trap of spreading immunological memory too thin. Our immunological memory resources are not limitless – long-term survival requires prioritizing our immunological resources.

The take-home lesson is that vaccines will, at best, only last as long as immunity acquired through natural infection and will often fade much faster because the vaccine is often only able to trigger a partial immune response compared to the actual infection. So, if the disease itself doesn’t produce a broad-based immune response leading to long-lasting immunity, neither will the vaccine. And in most cases, immunity acquired through vaccination will begin to fade much sooner than immunity acquired through a natural infection. Every vaccine maker and public health official knows this despite bizarrely claiming that the COVID vaccines (based on re-creating the S-protein spike instead of using a whole virus) would somehow become the exception to the rule. That was a lie, and they knew it from day one. That should set your alarm bells ringing at full throttle.

So, with this little bit of background knowledge under our belts, let’s look at what our public health officials and vaccine makers would have known in advance about coronaviruses and coronavirus vaccines when they told us back in the early Spring of 2020 that COVID vaccines were the path back to normality.

From a 2003 study: “Until SARS appeared, human coronaviruses were known as the cause of 15–30% of colds… Colds are generally mild, self-limited infections, and significant increases in neutralizing antibody titer are found in nasal secretions and serum after infection. Nevertheless, some unlucky individuals can be reinfected with the same coronavirus soon after recovery and get symptoms again.”

In other words, the coronaviruses involved in colds (there were four human coronaviruses before SARS, MERS, and COVID) all trigger such a weak immune response that they do not lead to any long-lasting immunity whatsoever. And why would they if, for most of us, the threat is so minimal that the generalists are perfectly capable of neutralizing the attack.

We also know that immunity against coronaviruses is not durable in other animals either. As any farmer knows well, cycles of reinfection with coronaviruses are the rule rather than the exception among their livestock (for example, coronaviruses are a common cause of pneumonia and various types of diarrheal diseases like scours, shipping fever, and winter dysentery in cattle). Annual farm vaccination schedules are therefore designed accordingly.

The lack of long-term immunity to coronaviruses is well documented in veterinary research among cattle, poultry, deer, water buffalo, etc. Furthermore, although animal coronavirus vaccines have been on the market for many years, it is well known that “none are completely efficacious in animals“. So, like the fading flu vaccine profile I showed you earlier, none of the animal coronavirus vaccines are capable of providing sterilizing immunity (none were capable of stopping 100% of infections, without which you can never achieve herd immunity) and the partial immunity they offered is well known to fade rather quickly.

What about immunity to COVID’s close cousin, the deadly SARS coronavirus, which had an 11% case fatality rate during the 2003 outbreak? From a 2007 study: “SARS-specific antibodies were maintained for an average of 2 years… SARS patients might be susceptible to reinfection >3 years after initial exposure.”  (Bear in mind that, as with all diseases, re-infection does not mean you are necessarily going to get full-blown SARS; fading immunity after a natural infection tends to offer at least some level of partial protection against severe outcomes for a considerable amount of time after you can already be reinfected and spread it to others – more on that later.)

And what about MERS, the deadliest coronavirus to date, which made the jump from camels in 2012 and had a fatality rate of around 35%? It triggered the broadest immune response (due to its severity) and also appears to trigger the longest lasting immunity as a result (> 6yrs)

Thus, to pretend that there was any chance that herd immunity to COVID would be anything but short-lived was dishonest at best. For most people, immunity was always going to fade quickly. Just like what happens after most other respiratory virus infections. By February 2020, the epidemiological data showed clearly that for most people COVID was a mild coronavirus (nowhere near as severe than SARS or MERS), so it was virtually a certainty that even the immunity from a natural infection would fade within months, not years. It was also a certainty that vaccination was therefore, at best, only ever going to provide partial protection and that this protection would be temporary, lasting on the order of months. This is a case of false and misleading advertising if there ever was one.

If I can allow my farming roots to shine through for a moment, I’d like to explain the implications of what was known about animal coronaviruses vaccines. Baby calves are often vaccinated against bovine coronaviral diarrhea shortly after birth if they are born in the spring mud and slush season, but not if they are born in midsummer on lush pastures where the risk of infection is lower. Likewise, bovine coronavirus vaccines are used to protect cattle before they face stressful conditions during shipping, in a feedlot, or in winter feed pens. Animal coronavirus vaccines are thus used as tools to provide a temporary boost in immunity, in very specific conditions, and only for very specific vulnerable categories of animals. After everything I’ve laid out so far in this text, the targeted use of bovine coronavirus vaccines should surprise no-one. Pretending that our human coronavirus vaccines would be different was nonsense.

The only rational reason why the WHO and public health officials would withhold all that contextual information from the public as they rolled out lockdowns and held forth vaccines as an exit strategy was to whip the public into irrational fear in order to be able to make a dishonest case for mass vaccination when they should have, at most, been focused on providing focused vaccination of the most vulnerable only. That deception was the Trojan Horse to introduce endless mass booster shots as immunity inevitably fades and as new variants replace old ones.

Now, as all the inevitable limitations and problems with these vaccines become apparent (i.e. fading of vaccine-induced immunity, vaccines proving to only be partially effective, the rise of new variants, and the vaccinated population demonstrably catching and spreading the virus ― a.k.a. the leaky vaccine phenomenon), the surprise that our health authorities are showing simply isn’t credible. As I have shown you, all this was 100% to be expected. They intentionally weaponized fear and false expectations to unleash a fraudulent bait-and-switch racket of global proportions. Immunity on demand, forever.

Manufacturing Dangerous Variants: Virus Mutations Under Lockdown Conditions — Lessons from the 1918 Spanish Flu

At this point you may be wondering, if there is no lasting immunity from infection or vaccination, then are public health officials right to roll out booster shots to protect us from severe outcomes even if their dishonest methods to get us to accept them were unethical? Do we need a lifetime regimen of booster shots to keep us safe from a beast to which we cannot develop durable long-term immunity?

The short answer is no. Contrary to what you might think, the rapid evolution of RNA respiratory viruses actually has several important benefits for us as their involuntary hosts, which protects us without the benefit of broad lifelong immunity. One of those benefits has to do with the natural evolution of the virus towards less dangerous variants. The other is the cross-reactive immunity that comes from frequent re-exposure to closely related “cousins”. I’m going to peel apart both of these topics in order to show you the remarkable system that nature designed to keep us safe… and to show you how the policies being forced on us by our public health authorities are knowingly interfering with this system.

Read further: https://brownstone.org/articles/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/

…..

The Path Forward: Neutralizing the Threat and Bullet-Proofing Society to Prevent This Ever Happening Again.

Now we know we’ve been played, how we’ve been played, and why we’ve been played. Again. Just like during the 2009 Swine Flu con. Only bigger, bolder, and better. They learned from their mistakes. We didn’t.

But now that you see the con, you can’t unsee it. And now that you understand the threat and how the game is being played, there is a weight that comes off your shoulders.

When you know there’s a threat, but you don’t know exactly what it is, every movement in the grass might be a tiger or a snake or a scorpion. It’s paralysing and exhausting to defend yourself against an invisible unknown and they have used that fear masterfully against us to keep us frozen. But once you spot the tiger in the grass, you know where to direct your focus, your feet become unglued, your voice becomes bold, and you regain the clarity of thought to defend yourself.

The con is clear. It’s time to focus all our might on stopping this runaway train before it takes us over the cliff into a police state of no return. Stand up. Speak out. Refuse to play along. Stopping this requires millions of voices with the courage to say NO — at work, at home, at school, at church, and out on the street.

“Nonviolent direct action seeks to create such a crisis & foster such a tension that a community which has constantly refused to negotiate is forced to confront the issue. It seeks so to dramatize the issue that it can no longer be ignored.” — Martin Luther King Jr.

Compliance is the glue that holds tyranny together. Non-compliance breaks it apart. One person alone cannot stop this. But if millions find the courage to raise their voices and the courage to refuse to participate in the system on these tyrannical medical terms, it will throw the system into such a crisis and create such a tension that the community will be forced to confront the issue. Without enough truckers, no-one eats. Without enough medical staff, hospitals close. Without enough workers, supply chains break. Without enough policemen, laws cannot be enforced. Without enough garbage collectors, cities grind to a halt. Without enough cashiers, box stores cannot stay open. Without enough administrators, institutions cease to function. Without enough staff, corporations lose profits. Without enough servers, restaurants cannot serve their customers. And without enough customers, businesses are brought to their knees.

Tyranny is not sustainable if the system grinds to a halt. Make it grind by being a thorn in everyone’s side until they give us back our freedoms and end this ridiculous charade. They are trying to impose vaccine passports and mandatory vaccinations. But we hold the cards… but only if we are bold enough to stand up even at the risk of finding ourselves standing alone. Courage begets courage. It was Martin Luther King’s secret power. It must be ours.

Now that you see the con, you also know the simple recipe to make this virus go away before their reckless policies turn it a monster virus for real. Remember 1918. End the war on the virus. Let the young folks come out of the trenches. Let people go back to their lives. Provide focused protection for the vulnerable. That is how this virus fades into the history books.

It’s time to be bold. It’s time to call out the fraudsters. And it’s time to reclaim the habits, values, and principles that are required to fix our democratic and scientific institutions to prevent this from ever happening again.

Feudalism was one giant stinking cesspool of self-serving corruption. Individual rights, free markets, the democratic process, and limited government were the antidotes that freed humanity from that hierarchical servitude. It seems we have come full circle. The COVID con is a symptom, not the cause, of a broken system.

Modern liberal democracy all around the world was inspired by the system of checks and balances that America’s Founding Fathers built to prevent government from being co-opted by the special interests of its leaders, institutions, corporations, and most influential citizens. The ink was barely dry when those principles began to be ignored by those with ever greater enthusiasm for an all-powerful referee to manage even the most intimate details of how everyone lives their lives. After two and a half centuries of effort the admirers of big government have achieved their heart’s desire. And what a glorious and rotten cesspool of self-serving corruption it is.

But the principles laid out in America’s Founding remain as true today as the day they were written and are waiting to be rediscovered. If there is one culprit who deserves to shoulder more blame than any other for the fiasco of the last 18 months, it is society itself for allowing itself to fall prey to the siren song of big government, the illusion that there can ever be a benevolent, virtuous, and incorruptible referee. He who creates the red tape, he who has the keys to the treasury, he who wields the power of the tax collector, and he who commands those sent to enforce the laws will always have an entourage of self-serving charlatans, rent seekers, and parasites following him wherever he goes. So, keep his powers on a very short leash to keep other people’s hands off your money, your property, your freedom, and your body. You don’t need better leaders. You need less powerful institutions. That’s how you prevent this from ever happening again.

Freedom of speech, individual rights, private property, individual ownership, competition, good faith debate, small government, minimal taxes, limited regulation, and free markets (the opposite of the crony capitalism we now suffer under), these are the checks and balances that bullet-proof a society against the soulless charlatans that fail upwards into positions of power in bloated government institutions and against the parasitic fraudsters that seek to attach themselves to the government’s teat.

Yes, we need a Great Reset. Just not the subscription-based version that the World Economic Forum imagined.

“One of the saddest lessons of history is this: If we’ve been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle. We’re no longer interested in finding out the truth. The bamboozle has captured us. It’s simply too painful to acknowledge, even to ourselves, that we’ve been taken. Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.” ― Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.


Een waarneming van het Parlement en de Europese Raad

Wij zouden een voorstel van een waarneming willen doen voor vandaag 20.30 (of op een andere tijdstip). Een waarneming van het Parlement en de Europese Raad.

Persconferentie Europees Parlement: zorgen over ‘Greenpass’ – datum onbekend.

Europese Raad locatie

Charles Michel, voorzitter Europese Raad

Volledige tekst Persconferentie 20/10-2021

Europarlementariërs beginnen samen te komen om grondrechten van EU-burgers te verdedigen en zijn tegen verplichte vaccinatie en het groenboek

Persbericht – Straatsburg, Europees Parlement-21/10/2021

Reageren op de toenemende schendingen van fundamentele mensenrechten in heel de EU, namen leden van het Europees Parlement een gemeenschappelijk standpunt in ter verdediging van de grondrechten van alle EU-burgers, die nu bedreigd worden door verplichte vaccinatie en misbruik van het digitale COVID-certificaat …

Tijdens een persconferentie in Straatsburg, op 20 oktober 2021, hebben ze ook de ernstige zorgen van honderden personeelsleden die voor het Europees Parlement werken, die leven onder dreiging van hun baan te verliezen als ze niet hebben Digitaal COVID-certificaat, aka Green Certificate.

De persconferentie genaamd ′′ Verdedigende grondrechten door tegen het misbruik van Digital Green Certificate ′′ werd aangesproken door vier Europarlementariërs: Christine Anderson (Duitsland, ID), Francesca Donato (Italië, NI), Ivan Vilibor Sin či ć (NI, HR) en Cristian Terhe ş (Jurispr. RO).

Deze Europarlementariërs hebben besloten om miljoenen Europese burgers die overal in de EU vechten voor hun grondrechten.

Europarlementariër Christine Anderson, nadat hij het belang van mensenrechten benadrukte, zei: ′′ laat ik dit zeggen, ik ben niet bang voor dit virus. Waar ik bang voor ben is dat regeringen deze of andere ′′ crisis ′′ misbruiken, omtrent inbreuk te maken op burgerrechten, om ze in te trekken of om de vrijheid helemaal in twijfel te trekken.

Wat we in deze crisis hebben gezien is dat burgerrechten en vrijheden zijn getransformeerd van grondrechten naar privileges die regeringen toekennen of intrekken naar hun zin.

Ik roep alle Europeanen op om op te staan tegen elke regering die onze vrijheid, burgerrechten en vrijheden probeert af te pakken!”

Advocaat en Europarlementariër Francesca Donato zeiden dat ′′ we vandaag in Europa een echt verschrikkelijke situatie hebben omdat mensenrechten niet worden gerespecteerd […] en in heel Europa worden vreedzame protesten met geweld onderdrukt “.

Geïntroduceerd als hulpmiddel om de vrijheid van verkeer te vergemakkelijken, wordt het COVID-certificaat nu in veel landen gebruikt door nationale overheden als ′′ verplicht ′′ paspoort voor elke sociale activiteit, inclusief werkgelegenheid – zei ze – en geeft het voorbeeld van Italië.

′′ En dus dwingen we burgers om invasieve en risicovolle gezondheidsbehandelingen te krijgen, omdat de geïnformeerde toestemming die burgers verplicht zijn om te tekenen om de vaccins te ontvangen niet gratis is: het is een afgeperste toestemming. Dus, zelfs als mensen medische contra-indicaties hebben voor het krijgen van vaccins, zijn ze verplicht om het te nemen. Ze worden gedwongen om het te doen omdat ze de baan zouden verliezen, zouden hun grondrechten verliezen als ze het niet doen. En wanneer deze mensen nadelige effecten hebben, zelfs zeer ernstige nadelige effecten, krijgen ze geen gratis bijstand. Zelfs de meldingen van bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. De gegevens van schadelijke effecten die we op papieren kunnen lezen worden gewoon onderschat.

Dus we hebben een medisch probleem dat veranderd is in een democratisch probleem. We moeten vandaag allemaal staan voor de verdediging van de mensenrechten in Europa, we moeten het allemaal samen doen en we moeten het nu doen “, concludeerde ze.

Parlementslid Ivan Sin či ć zei ′′ dat het echt triest is om vrijheden, rechten en rechtsstaat vandaag in Europa in gevaar te brengen. Helaas kun je in sommige landen je baan niet behouden zonder Digitaal Groen Certificaat, je kunt geen openbare gebouwen betreden zonder DGC, je kunt geen winkel zonder DGC betreden “.

Hij beschreef de Digital Green Cert ′′ als een licentie om te verspreiden en te infecteren ′′ dat geeft ′′ een vals gevoel van veiligheid “, aangezien het de persoon niet beschermt tegen het krijgen of verspreiden van het virus. Het Digitaal Groen Certificaat ′′ is volstrekt onlogisch, het is niet wetenschappelijk en moet verlaten worden “, voegde hij toe.

Sin či ć verklaarde dat hij ook ′′ volledig achter de medewerkers van het Europees Parlement staat in hun posities. De posities van non-discriminatie, non-segregatie, de vrijheid om naar de werkvloer te komen. Dit is hun werkplek samen met ons, de Europarlementariërs “.

′′ Mijn boodschap aan het personeel is simpel: je bent niet alleen en vecht voor je rechten! We vechten met jullie mee!”, concludeerde hij.

Europarlementariër Cristian Terhes citeerde uit art. 46 van de originele Digitale Groene Certificaatverordening, waarin werd geschetst dat het Europees Parlement de fundamentele mensenrechten wil handhaven.

′′ Nou, als we nu kijken, een paar maanden nadat dit Groene Certificaat werd opgelegd in de Europese Unie, zien we precies het tegenovergestelde, dat al deze rechten die naar verluidt door deze verordening beschermd zouden moeten worden, op dit moment daadwerkelijk worden geschonden. Mensen kunnen niet meer werken en ze leven onder dreiging hun baan en levensonderhoud te verliezen, als ze dit certificaat niet hebben. Is dit het type Europese Unie dat we willen bouwen, dat we willen accepteren?”, zei Terhes.

Honderden mensen die voor het parlement werken worden geconfronteerd met de dreiging ′′ dat ze vroeg of laat, als ze dit groene certificaat niet hebben, hun baan verliezen. Maar ze hebben niets verkeerds gedaan. Dit is de absurde situatie. Dit is niet eerlijk tegenover hen, het is niet eerlijk tegenover de burgers van deze Unie en het is niet eerlijk voor ons allemaal “. Om deze redenen zijn ′′ wij er voor u en zullen voor u vechten “, Concludeerde Terhes …

De standpunten die deze Europarlementariërs openbaar hebben uitgedrukt ter verdediging van de grondrechten, waaronder het personeel dat voor het Europees Parlement werkt, worden gedeeld door vele anderen, die zich zullen verenigen om actief te verzetten tegen de constante aanvallen op grondrechten veroorzaakt door misbruik van het digitale COVID-certificaat.

###

Persbureau van parlementslid Cristian Terhes


CROWDPOWER

In het afgelopen jaar heeft het woord ‘samen’ in onze ‘samen’leving een wel erg bizarre invulling gekregen. Hoewel het overal opduikt en veelal gebruikt wordt om ons te doen geloven dat we met elkaar ergens tegen strijden in het belang van ons allen, is voor wie wil zien duidelijk dat er steeds minder sprake is van een écht samen en de Orwelliaanse ‘nieuwspraak’ méér dan ooit wordt ingezet om ons uit elkaar te drijven.

De slogan ‘Met elkaar, voor elkaar’, die o.a. op de bussen van het streekvervoer te lezen is -vergezeld van de cijfers 999-, is een mooi voorbeeld van de grote omkering die ons gigantisch misleidt en onder meer het massale dragen van mindcaps en het houden van afstand aannemelijk tracht te maken.

Het ‘verdeel en heers’ principe viert hoogtij, zowel in het groot als in het klein. We worden op slinkse wijze tegen elkaar op gezet en verleid anderen te stigmatiseren als ‘makke schapen’, dan wel ‘complotdenkers’ of ‘virusgekkies’. Uiteraard zijn ook alle maatregelen erop gericht ons vooral NIET met elkaar te verbinden. Achter de schermen is immers geweten welke kracht wij mensen in ons dragen wanneer we wérkelijk gaan samenwerken en de informatie en broncodes die ieder in zich draagt bewust uitwisselen en samen brengen.

Door alles wat gaande is wordt bij zeer velen het oertrauma van de mens getriggerd. Het trauma dat verbonden is met de val uit het paradijs, waarbij we in de afscheiding en uit de verbinding met elkaar zijn geraakt.

Vrijwel iedereen kent ergens wel het gevoel van eenzaamheid, van niet gezien of gehoord te worden, er niet bij te horen, niet goed genoeg te zijn of buitengesloten te worden. Het zijn gevoelens die zomaar te herleiden zouden kunnen zijn tot de val uit de eenheid, die in feite een grote val in bewustzijn was ten gevolge van het eten van de Apple, zoals het verhaal vertelt.

Het bovenstaande trauma is een collectief programma, dat velen in meer of mindere mate doet twijfelen aan zichzelf en een leven lang bezighoudt. Talloze therapeuten hebben het er druk mee, maar bovenal worden we hierdoor afgeleid van ons diepe weten dat er niets mis is met ons, maar dat we heelheidswezens zijn en oneindig bewust. Zolang we blijven denken dat we een probleem hebben zullen we niet alleen via onze mind blijven zoeken naar oplossingen, maar zijn we ook niet in staat ons wezenlijk met elkaar te verbinden.

Allerlei persoonlijkheidsstoornissen, maar ook patronen die minder zichtbaar zijn, lopen als verstoringen door ons mensen heen en staan tussen ons in. Ze zijn herkenbaar in gedragingen als b.v. het sluiten van compromissen met onszelf of de ander, pleasen, het plegen van verraad, van achterbaksheid of het sluiten van bondjes, met uitsluiting van anderen. Deze verstoringen zijn op zowel grote als kleine schaal binnen deze werkelijkheid operationeel en dienen ons absoluut niet.

De introductie van het wereldwijde web heeft ons destijds de mogelijkheid geboden ons wereldwijd digitaal met elkaar te verbinden. Wat de intelligenties achter bedrijven als Apple echter wisten was dat een kunstmatig web als het internet ons vasthoudt in de mind en per definitie gevoelig is voor allerlei verstoringen en virussen, waardoor de zuiverheid verre van gewaarborgd is.

De digitale wijze van communiceren heeft ons nog verder af gebracht van onze van oorsprong telepathische vermogens. Het mag duidelijk zijn dat telepathie slechts mogelijk is als we ons in ons hart volledig afstemmen op onszelf en elkaar als onderdeel van de kosmische intelligentie of het levensveld. Ons hartsbewustzijn, waarmee we wezenlijk verbinding maken met elkaar en alle andere levensvormen, is organisch van aard en draagt geheel andere codes in zich dan de digitale codes waaruit deze werkelijkheid is opgebouwd.      

Het is van groot belang dat we gaan herkennen hoe we zowel openlijk als subtiel gechanteerd worden om het verdeel en heers regime niet alleen in stand te houden, maar zelfs te versterken. Achterdocht, wantrouwen en haat worden doorlopend zeer bewust gezaaid en drijven ons langzaam maar zeker tot het punt waarop we werkelijk samen dienen te gaan staan. We kunnen toch niet langer akkoord gaan met alle pogingen ons uit elkaar te drijven, wég uit de eenheid, elkaar bevechtend in plaats van samen te werken?!

Verstoringen van velerlei aard dienen opgespoord en benoemd te worden. De angst die ons weerhoudt ons hierover uit te spreken is een illusie en dient slechts om ons uit elkaar te drijven. Het is zaak dat we elkaar weer recht in de ogen durven kijken en de handen ineen slaan. Dat we elkaar weer gaan herkennen, steunen en ons volledig open stellen voor ieder ander, ongeacht zijn visie.

Onlangs gaf iemand het mooie voorbeeld van een groep ganzen die in formatie vliegt. Ze vliegen samen naar een andere plek, waarbij ze beurtelings de leiding nemen en vooraan vliegen. Wanneer een gans tijdelijk wat minder krachtig is wordt hij door de anderen uit de wind gehouden en ze laten elkaar nooit alleen. Ze communiceren hierbij telepathisch.

Het illustreert voor mij waar ook wij mensen toe worden opgeroepen: Mét elkaar, vóór elkaar, in plaats van tégen en úit elkaar! Misschien zijn we nog ver van echt telepathisch communiceren met elkaar, maar alles is mogelijk als we samen gaan staan en kiezen voor openheid en eerlijkheid. We mogen geen concessies meer doen aan datgene waartoe wij als mensen samen in staat zijn. Dat is ware crowdpower!