Over planetair bewustzijn – aarde – kristallijnen en telepathie

Over planetair bewustzijn – aarde – kristallijnen en telepathie

[uit ‘n lezing van Martijn van Staveren]

Er zijn natuurlijk enorm hoeveelheden wapensystemen die op de mensheid bestookt worden maar het gaat uiteindelijk allemaal over planetair bewustzijn en het achterhouden van informatie!

De atmosferische lagen waar ik het over heb in deze lezing:

Er is een schil rondom de aarde die 1,2 miljoen km rondom de aarde loopt. Die is gigantische groot!

Dát is het planetair bewustzijn dat door het hele universum heen loopt maar op 1,2 miljoen km rond de aarde is dit het sterkst omdat het gekoppeld zit aan het fysiek bewustzijn van de Aarde.

Dat veld op de aarde, die kent ook nog aanvliegroutes in de geometrie,

Dat zijn poorten waar doorheen gereisd wordt, zowel door mensen van deze planeet maar ook door andere niet aardse mensen,

Die schil bestaat uit triljarden lagen, maar de lagen die wij nog kunnen zien – 5-dimensionaal – deze zijn nog operationeel en 2 daarvan zijn uitgeschakeld,

Dus er blijven er 3 over en dan noemen wij dit de 3e dimensie,

We zitten met ons detectiesysteem in ons waarnemingsvermogen afgestemd op 3 realiteitslagen/ 3 velden, en deze kunnen we zien – die andere 2 lagen zijn uitgeschakeld voor ons! Maaaar ze zijn er wel!!

En in die 2 lagen daar zitten die wezens als het ware in een héél veilige zone!

In die zone zitten kristallijne frequenties – het zijn héél kleine kristalletjes – en met deze frequenties van deze héél kleine kristalletjes zorgen zij ervoor dat wij niet meer kunnen zien dat ze er zijn.

Simpeler gezegd:

Water! Dé kracht van het leven! De waterkristallen – dus wat we heel de tijd inademen, we ademen er doorheen, maar ook ín, want overal zit water in waterkristallen en watermoleculen.

Die waterkristallen zijn de informatiedrager van alles wat in het universum is en in het deel waar wij leven.

Die informatie ademen we in – ons lichaam bestaat uit informatie – dat betekent dat als je op je voet gaat staan dat dit in het planetaire bewustzijn bekend is, vooral bij personen die goed ‘ingelinkt’ zijn zou kunnen voelen dat die voet pijn doet omdat dat stukje informatie – die kristal met zijn informatie doorgestuurd wordt door het hele planetaire bewustzijn.

Wat er eigenlijk gebeurt is dit: ons lichaam reageert met zijn kristalbewustzijn op het planetaire bewustzijn.

Kijk naar een afbeelding van de hersenen en de neocortex,

Boven de neocortex zitten allemaal laagjes van weefsel en in dat laagje dat net onder het hersenvlies zit, (dat is gewoon wetenschap!) zitten er ook allemaal hersencelletjes en per gram hersencel zitten er 1,2 miljoen kristallen!

Dat is gigantisch!

Stel je eens voor hoeveel gram hersencelletjes daar zitten en die kristallen van origine (in onze hersenen in dat voorgenoemd laagje) communiceren met de kristallen van het planetair bewustzijn!

Dus als je het hebt over telepathie dan is dat niet zo rechtstreeks.

Telepathie werkt altijd met uitzenden via het planetair bewustzijn en alle mensen op de wereld ontvangen datzelfde beeld – het gevoel althans!

Maar doordat die technologie verstoord is omdat er in de lucht gesprayd wordt, in ons voedsel en medicijnen “iets” wordt gedaan waardoor de kristalgeometrie van water beschadigd is geraakt en daardoor dragen wij geen informatie meer aan mekaar over – en de informatie die we aan mekaar kúnnen overdragen doen we eigenlijk door die kristallen en die staan in verbinding met het planetair bewustzijn.

En wat we te doen hebben is veel reinigen (zie folder sundancer) waarin het ook over het water gaat = van essentieel belang!

Martijn geeft ‘n voorbeeld:

Hij gaf sterk energetisch opgeladen water werd aan een persoon met MSA-verstoring = multiple systeem atrofie van de hersencellen,

(Martijn gebruikt niet de term ziekte maar verstoring van de gezondheid) en die man heeft het gedurende 3 weken gedronken en die verstoring stabiliseerde doordat de waterkristallen het cel-DNA wordt gerepareerd en de “ziekte” zoals we dit noemen zich stabiliseert en de persoon beter wordt, terwijl de wetenschap beweerde dat hij na ‘n paar weken zou sterven.

Dus, dit neurologisch circuit (onze hersenen) reageert op het planetair bewustzijn!

Het is belangrijk te beseffen dat alles wat wij denken ‘n invloed heeft op het bewustzijn. Dus hoe meer wij positief gaan denken en andere beelden gaan neerzetten, hoe meer wij gaan beseffen dat er ’n controle laag is, hoe sneller deze open zal gaan en zichtbaar worden.

Dus hoe méér we aandacht geven aan – zoals veel mensen zeggen – aan ‘angst en negativiteit’ – maar hoe meer we dit doen vanuit respect en waarachtigheid, nl. dat het er gewoon mag zijn, hoe meer die gevoelens in onszelf worden gelinkt naar het planetair bewustzijn en hoe méér dit in het planetair bewustzijn wordt gelinkt, hoe sneller die wezens zichtbaar worden en dat ze ook gewoon niet meer geheim kunnen houden en dat is wat er ons te doen staat!

Bron:  Mireille heeft een deel van een lezing van Martijn uitgewerkt –Collectief eruit stappen voor een groter bewustzijnsveld

Door collectief uit de matrix te stappen, creëren we ruimte voor een groter bewustzijnsveld

Zij – de Tanzany beschaving – hebben net als wij – alleen in een andere situatie – hebben zij te maken gehad [en nog steeds te maken] met het Archontisch bewustzijn.

Wat zij hebben gedaan – als ik dit zou vertalen naar waar wij nu als mensen staan op deze planeet – is dat er op een gegeven moment een besluit dient te worden genomen – dat een deel van het collectieve bewustzijn – stopt met de doen waar het mee bezig is.

Als je begrijpt wat oorzaak en gevolg wetgeving in dit universum betekend – dat wij dat doen en dat er een gevolg uit voorkomt – en als je weet hoe de matrix programma’s hierop reageren, dan begrijp je ook dat je met te stoppen wat je doet, dat dat dus een time-out geeft in het hologram van controle.

Wat de Tanzany beschaving hebben gedaan – vertaald naar onze tijd – dat zij met een eensgezindheid [die hier op aarde nog ver weg lijkt] wat zij gedaan hebben is – in een gezamenlijk besluit – alles neer te leggen wat zij aan het doen waren – collectief.

Als iedereen dit gelijker tijd doet en niet in angst gaat – als die overtuiging er niet is – maar een stiltemoment – dan is de aard waar je altijd in hebt gefunctioneerd – dat is de matrix – die functioneert dan niet meer.

Want die functioneert alleen als de beschaving die daar in leeft voeding geeft aan die werkelijkheid.

Op het moment dat die voeding stopt en de wezens stoppen te interacteren in die werkelijkheid – dan stopt die werkelijkheid.

Bron: Earth-Matters.nl, Bob Kukler

Foto: s-b-vonlanthen op Unsplash