Wat is mijn missie?

Mijn missie is een platform te zijn voor energieën, frequenties en wezens die hier in deze werkelijkheid gecensureerd worden, en positief ten dienste staan van het leven voor het grotere geheel. Doordat ik in deze realiteit ben, en twee talen spreek, de mind taal van dit lichaam en de emotie taal van het Levensveld, ben ik de vertaler-verbinder-communicator tussen werelden die voorheen afgesloten waren van elkaar en waar geen toegang tot was. Ik besef dat het in beide belang is, voor zowel de ontwikkeling en voortbestaan van de Archonten die deze realiteit beheersen, en de ontwikkeling van de Mens en andere wezens en realiteiten die met deze realiteit verbonden zijn en erdoor beïnvloed worden,  om in gesprek te gaan met elkaar. Een gesprek, een dialoog is nodig om de strijd tussen al deze verschillende partijen te staken. Deze grote galactische oorlog heeft lang genoeg geduurd en teveel verwoesting en vernietiging gebracht.

Partijen die niet in gesprek willen gaan of alleen hun eigen belang willen dienen, zijn niet welkom in mijn energieveld en ga ik niet mee in zee. Ik besef, dat het van belang is bij deze onderhandelingen, dit gesprek, om meerdere partijen aan tafel te krijgen en dat ik daardoor een neutrale plek dien in te nemen. Ik ben onpartijdig en heb geen vooropgezet doel of achterliggende agenda, maar ik dien wel het grotere geheel van het Levensveld. Ik sta voor openheid, contact, uitwisseling, communicatie en het laten ontstaan van de Levenskracht in vrijheid, zonder controle, dwang of onderdrukking. De Levenskracht die ik in me draag zet ik in voor dit gesprek en deze dialoog. In alle vrijheid zal ik daarin navigeren, naar eigen inzichten, als autonoom en soeverein mens, die zich niet laat vertellen hoe te voelen, te denken of te handelen. Wel sta ik open voor niet dwingende suggesties of assistentie indien mijn inzicht en draagkracht tekort komt om deze dialoog in stand te blijven houden of tot stand te laten komen.

Met vriendschap, betrokkenheid en respect sta ik open voor andere beschavingen en andere uitingsvormen van het Levensveld, zolang zij ook mij hierin respecteren en intact laten. Partijen die iets van mij willen afdwingen of mij dwingen tot het dienen van hun belangen of mij dwingen tot hun gedachtengoed, of enkel onder voor hun gunstige voorwaarden, zijn niet welkom bij mij. Ik stel mijzelf open voor nieuwe en reeds aanwezige levens-dragende frequenties en zal mij leven en energie inzetten om die nieuwe frequenties hier in deze realiteit in te brengen en neer te zetten, omdat ik het recht heb als mens, om er volledig te zijn en uitgeschakelde werelden in mezelf weer aan te zetten. Ik ben bereid hiervoor mijn talenten in te zetten en mijn gedachten uit te lijnen met mijn hartsintelligentie, zodat de intelligentie van dit lichaam en dit brein in dienst staat van mijn innerlijk weten en voelen. Ik ben bereid de bandbreedte van mijn gevoelswereld uit te breiden en op te rekken, om zo meer ruimte te maken in mezelf en in mijn leven voor de werking van de kwantumfysische wetgeving die in deze realiteit nog grotendeels uit staat. Dit in eer van het leven zelf en al haar uitingsvormen en mogelijkheden.

Een uitbreiding van het levensveld in deze realiteit is onoverkomelijk, omdat ik en meerdere van oorsprong scheppende wezens als ik, geland zijn en aanwezig zijn in dit hologram. De frequenties van Gaia mogen door mij en voor mij weer tot leven komen, zodat de frequentie gevangenis waar de mensheid nu in zit opgeheven wordt. Elke vorm van vriendschappelijke relatie die gebaseerd is op vertrouwen en het uitwisselen van gegevens en frequenties ten behoeve van het geheel, is welkom. Samenwerkingsverbanden en serieuze gesprekspartners zijn welkom op de Ambassade van het Leven waarvan ik een van de ambassadeurs ben. Vanuit mijn liefde voor het leven en de mens, stel ik mij op als contactpersoon en als vertrouwenspersoon tussen verschillende werelden en laat ik via de frequenties in mijn lichaam zien, en via mijn daden, woorden, kunst en schrijven waar ik voor sta. Het is mijn missie om de onzichtbare frequenties van het Levensveld die hier nog grotendeels uit staan tot uiting te brengen. Dit doe ik vanuit integriteit, waarde en respect voor al het leven, in welke vorm dan ook, zonder oordeel of afwijzing. Vanuit mijn kracht als Scheppend wezen, laat ik werelden ontstaan door mijn aandacht en toewijding.

Daar waar ik nog vergeten ben wie ik werkelijk ben, sta ik open voor hulp en ben ik bereid mijn perceptie te verschuiven. Ik neem mezelf serieus in alles wat ik voel en accepteer de consequenties daarvan. Ik ga niet aan de kant voor pesterijen, bedreigingen, verdachtmakingen, chantage, pressiemiddelen, dwang of geweld.  Uit het oogpunt van veiligheid ben ik bereid uit het gesprek te stappen als mijn energieveld niet helemaal zuiver is en me terug te trekken, om zodanig mij en anderen te beschermen. Ik besef dat het aanwezig zijn in liefde de grootste bescherming zal bieden, en laat hierin los wat er niet toe doet. In het leggen van contact laat ik mij leiden door mijn verbinding met het Levensveld, om vanuit die verbinding de verbinding te maken met anderen. Ik besef dat er werelden zijn waarbij hun ontwikkeling en technologie misschien verder reikt dan mijn begrip daarvan, maar geen enkele technologie of beschaving staat boven de levenskracht die in ieder levend wezen is, en die levenskracht – in welke vorm dan ook- dient gerespecteerd te worden. Ik wens als gelijkwaardige gesprekspartner behandeld te worden. Bij elke vorm van ongelijkwaardigheid dan ook, zal het gesprek worden afgebroken. Ook laat ik mij niet omkopen met beloftes van genezing of welke vorm van omkoperij dan ook. Als soeverein wezen sta ik geen inmenging van die soevereiniteit toe.

Ik verwelkom elke gesprekspartner, galactische broeder, vriend of gezinslid die de vrijheid van de mens en de doorgang van dit experiment ter harte heeft, en groet u met blijdschap en liefdevolle gastvrijheid. Om de gesprekken vlot en soepel te laten verlopen, verwacht ik dezelfde zorg en toewijding en inzet tot het oplossen van perceptieverschillen. Ons gezamenlijk belang is daarbij leidraad voor het gesprek, vanuit respect en zorg voor al het leven in al zijn diversiteit. Daar waar ik tekort kom in mijn ontvangst en zendvermogen van frequenties, zet ik mij in om in ontspannenheid en rust meer ruimte te maken in mijn hoofd en lijf, elke dag weer. Elke ongevraagde aanpassing aan mijn fysieke lijf, wordt niet getolereerd, tenzij die aanpassing in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen gebeurt.

Johanna Be Quantum

johannaquantum@hotmail.com